استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

کشیدن یعنی - یافته ها

کشیدن یعنی مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.موفقیت یعنی

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت يعني : از م وبه های ش ت ، کاخ پیروزی ساختن ..... موفقیت يعني : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند ...... موفقیت يعني : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن ...... موفقیت يعني : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها ...... موفقیت يعني : همیشه جانب حق را نگاه داشتن ......... موفقیت يعني : اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن ....... موفقیت يعني : با شرایط مختلف خود را وفق دادن ...... موفقیت يعني : حفظ خونسردی در شرایط دشوار ...... موفقیت يعني : از ناممکن ها ، ممکن ساختن ........ موفقیت يعني : نا کامی ها را جدی نگرفتن ........ موفقیت يعني : تکیه گاه بودن برای دیگران ...... موفقیت يعني : توانایی دوست داشتن ...... موفقیت يعني :زیبا زندگی بودن ...... موفقیت يعني : با آرامش زیستن ...... موفقیت يعني : قدردان بودن ...... موفقیت يعني : صبور بودن ..... ...
منبع : http://neginjoya.blogfa.com/post/446قابل توجه دختر خانم هایی که ...

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرا اونا دارن! پسر بودن يعني نافتو که ب روش 2 سال حبس هم ب ... پسر بودن يعني فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه. پسر بودن يعني فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی. پسر بودن يعني بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری. پسر بودن يعني استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره پسر بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن، سن و سالم نمیشناسه يعني چی؟ يعني بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله. پسر بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک. پسر بودن يعني: .... ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته و حصار.. پسر بودن يعني جنگ که شد "گوشت تنت سپر ته" پسر بودن يعني سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری. پسر بودن يعني بی پول عاشق نشی!!! پسر بودن يعني عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم ...
منبع : http://medyapad72.blogfa.com/post/213/قابل-توجه-دختر-خانم-هایی-که-موفقیت ...

درخواست حذف اطلاعات

تعاریف موفقیت موفقیت يعني از ناممکن ها،ممکن ساختن. موفقیت يعني همیشه جانب حق را نگاه داشتن. موفقیت يعني با آرامش زیستن. موفقیت يعني ناکامی ها را جدی نگرفتن. موفقیت يعني از تجارب انسان های موفق درس گرفتن. موفقیت يعني اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن. موفقیت يعني با شرایط مختلف خود را وفق دادن. موفقیت يعني تکیه گاه بودن برای دیگران. موفقیت يعني قدردان بودن. موفقیت يعني خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها. موفقیت يعني خندیدن به آنچه دیگران مشکلش می پندارند. موفقیت يعني توانایی دوست داشتن. موفقیت يعني عاشق زندگی بودن. موفقیت يعني صبور بودن. موفقیت يعني حفظ خونسردی در شرایط دشوار... موفق باشید ... ...
منبع : http://banoochadori.blogfa.com/post/15عذرخواهی مهران مدیری

درخواست حذف اطلاعات

http://www.aparat.com/v/joged http://www.aparat.com/v/joged با همدلی هوای ایران عزیزاز هرقوم ومذهب را داشته باشیم ای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من ای ز تو هستی گرفته ریشه ام نیست جز شه ات شه ام آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک کش پتک دشمن افکنی ناپاک کش رخشی و رستم بر او پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازن ت صف به صف خون به دل د دشت ونهر را بازگرداندند مشهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاک تو من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن يعني همه آب و همه خاک وطن يعني همه عشق و همه پاک به گاه شیر خواری گاهواره به دور درد پیری ع ...
منبع : http://hestel.blogfa.com/post-403.aspxعشق یعنی.....1

درخواست حذف اطلاعات

عشق، رنج مهربانی داشتن زخم درک آسمانی داشتن عشق يعني گل بجای خارباش پل بجای این همه دیوار باش عشق يعني یک نگاه آشنا دیدن افتادگان زی ا زیرلب با خود ترنم داشتن برلب غمگین تبسم کاشتن عشق، ، رهایی، ایمنی عشق، زیبایی، زلالی، روشنی عشق يعني تنگ بی ماهی شده عشق يعني ماهی راهی شده عشق يعني مرغهای خوش نفس بردن آنها به بیرون از قفس عشق يعني برگ روی ساقه ها عشق يعني گل به روی شاخه ها عشق يعني جنگل دور از تبر دوری سرسبزی از خوف و خطر آسمان آبی دور از غبار چشمک یک اختر دنباله دار عشق يعني از بدیها اجتناب بردن پروانه از لای کتاب عشق زندان بدون شهروند عشق زندانبان بدون شهربند در میان این همه غوغا و شر عشق يعني کاهش رنج بشر ای توانا ناتوان عشق باش پهلوانا، پهلوان عشق باش پوریای عشق باش ای پهلوان تکیه کمتر کن به زور پهلوان عشق يعني تشنه ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر ...
منبع : http://abbasdiarmand.blogfa.com/post-372.aspxپسر بودن

درخواست حذف اطلاعات

واسه اولین بار به سلامتی پسرا پسر بودن يعني نافتو که ب روش 2 سال حبس هم ب ... پسر بودن يعني فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه ... پسر بودن يعني فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی ... پسر بودن يعني بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری ... پسر بودن يعني استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره ... پسر بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه يعني چی؟ يعني بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله ... پسر بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک ... پسر بودن يعني: ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته و حصار .. پسر بودن يعني جنگ که شد " گوشت تنت سپر ته " پسر بودن يعني سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری ... پسر بودن يعني بی پول عاشق نشی !!! پسر بودن يعني عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم خوشبخت بشی ! ...
منبع : http://tiklikeee.blogfa.com/post/720انتظار یعنی...

درخواست حذف اطلاعات

انتظار،واژه ای است که معنای یک قاموس درآن نهفته است. انتظار،يعني رویش بالهای پرواز برتن کبوتران ناز. انتظار، يعني نگاه عمیق آدمی به ساحت خورشید فروزان. انتظار،يعني در آمیختن با ذات نور و درآویختن با هر کور. انتظار،يعني فرا بردن دست یاری به سوی پروردگارو درخواست مصرانه برای دیدار یار. انتظار،يعني تقاضای وضعیتی مطلوب درسراسر گیتی. انتظار،يعني دل سپردن به روشنایی آب و آفتاب و آیینه. انتظار،يعني آماده شدن برای پرواز به آسمان پاکی و فضیلت. انتظار،يعني بیزاری جستن از هرچه زشتی و پلیدی و تاریکی. انتظار،يعني پیوستن به همه نیروهای معنویت گرا،در همه جا. انتظار،يعني جنگیدن با همه تباهی ها و صلح باهمه معارف ونیکی ها. انتظار،يعني قرارگرفتن در حق وبرائت ودوری جستن از لشکرباطل. انتظار،يعني زنده ماندن برای یاری گل بی خزان و خورشید بی غروب مهدی موعود(عج) ...
منبع : http://baran-mi-barad.blogfa.com/post/318بون

درخواست حذف اطلاعات

امروز رادین اومده میگه ننه بون بیجار شما الان فهمیدید يعني چی؟! بزارین ترجمه کنم: ننه (يعني نسترن،بلد نیست اسممو بگه ...
منبع : http://mydiary95.blogfa.com/post/15کاربرد کلمه دیوار

درخواست حذف اطلاعات

کاربرد واژه "دیوار" در اسناد مالکیت ثبتی در مندرجات بسیاری از اسناد مالکیت ثبتی در قسمت " حدود و مشخصات ملک " از کلمه "دیوار" استفاده شده است . اصطلاح دیوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار میرود : 1 - اگر در سند درج شده باشد : " دیواری است به دیوار ....... " يعني هر یک از دو ملک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند دارای دیوار اختصاصی برای خود می باشند . 2 - اگر در سند درج شده باشد : " به دیوار اشتراکی ...... " يعني دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به هر دو ملک می باشد . 3 - اگر در سند درج شده باشد : " دیواریست به..... " يعني دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است . 4 - اگر در سند درج شده باشد : " به دیوار ..... " يعني دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به ملک مجاور است . ...
منبع : http://danestanihayeamlak.blogfa.com/post/39آبخیــــــــــزداری

درخواست حذف اطلاعات

آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, , اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه ز شی میشود. آبخیزداری يعني تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول آبخیزداری بهره گیری از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در یافتن راه های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیلابهای م ب آبخیزداری يعني حفظ و احیاء آبخیزهای بحرانی آبخیزداری يعني بهره برداری کامل از سرمایه گذاریهای هنگفت مالی در منابع اقتصادی کشور آبخیزداری يعني بهره برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز آبخیزداری يعني تقویت پوشش گیاهی و کاهش زیان های سیل های ویرانگرآبخیزداری يعني تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول ...
منبع : http://vahidvaka.blogfa.com/post-436.aspxمعشوقه ما

درخواست حذف اطلاعات

دلبستگی را نشاید آنجا که عشقی نباشد يعني که یاران بدانید از عشق کاری نیاید وقتی که معشوقه تنها دل می برد در نهان ها يعني سرا عشق دیگر نشاید نباید يعني ندارد نشانی این راه را هم کناره سودای عاشق غمین شد با غم همیشه عجین شد انگار معشوقه اما زین ها ندارد نشانه این عشق یک سویه اما دارد برایم شرر ها می سوزد و میگدازد دردی درونم به شبها ای درد در جان چه خواهی از جان جانان چه خواهی وقتی که معشوقه تنها دل می برد درنهان ها دل می برد در نهان ها دل می برد در نهان ها ...
منبع : http://vesal1391.blogfa.com/post/196راستین جان به دنیای ما خوش آمدی

درخواست حذف اطلاعات

سلام راستین جان خوش اومدی مامان و بالا ه خودت اومدی و چه به موقع ! دقیقا یک روز قبل از تاریخ عمل بیمارستان ! و دقیقا در ٢٨٠ روزگی ! يعني پایان ٤٠ هفته ! يعني نه ماه نه روز و نه ساعت!!! ( ساعتش رو نمیدونم واقعا ...
منبع : http://rasaraviz.blogfa.com/post-207.aspxولادت بانو حضرت زهرا(س)و روز مادر بر تمام مادران و هموطنان عزیزم مبارک باد.

درخواست حذف اطلاعات

روز مادر يعني به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری! روز مادر يعني به تعداد همه روزهای آینده تو ،دلواپسی! روز مادر يعني به تعداد آرامش همه خوابهای ک نه تو، بیداری ! روز مادر يعني بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد روز مادر يعني بهانه در آغوش کشيدن او که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود روز مادر يعني باز هم بهانه مادر گرفتن.... مادرم روزت مبارک... ...
منبع : http://zahrakafizadeh.blogfa.com/post/66عشق یعنی

درخواست حذف اطلاعات

عشـــق یـــعنی بعد از این شیدا شدن عشق يعني بی دل و دریا شدن عشق يعني این دل بی تاب من عشق يعني ان کلام ناب تو عشق يعني اینکه من دلتنگتم عشق يعني این که تو بـــی تابــــمی عشق يعني با هم و همپـــای هم میرسیم ما به دل و قلبای هم عشق يعني قلب من در دست تو عشق يعني قلب تو در دست من !!! ندا کوکلانی ...
منبع : http://nedaieeshgh.blogfa.com/post-331.aspxعاشقتم

درخواست حذف اطلاعات

پـــــــــــدر پدر يعني نماد عشق و احساس پدر يعني هما ن بوی گل یاس ** پدر يعني هزاران عشق با هم پدر يعني هزاران درد مرهم ** پدر يعني همان احساس پنهان پدر يعني , یک دنیا ز ایمان ** پــــدر يعني صدای شرشر آب پدر يعني همان بوی گـل ناب ** پدر يعني وجود عــــاشقانه پدر يعني امیــــد اهل خانه ** پدر يعني دعا از بهر فرزند پدر يعني شکــر, شیرینی قند ** پدر يعني ستون خــــانواده پدر يعني محبتـــ,صاف, ساده ** پدر يعني وجودی آسمــــانی پدر يعني تمام زندگــــانی ...
منبع : http://goftegooyetanhaee.blogfa.com/post/115وام مسکن صد میلیون تومانی

درخواست حذف اطلاعات

وام مسکن 100 میلیون تومانی اخذ این وام با ید حدود 20 میلیون تومان اوراق شروع می شود که با گرفتن تسهیلات این مبلغ سوخت می گردد.همانند بلیط سینما. سقف وام تا حداکثر 80 درصد قیمت کارشناسی (که حتما" از قیمت بازار کمتر است.)ملک و تا سقف 100 تومان است. اقساط آن 12 ساله و هر قسط آن 1670000تومان (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان ) است. يعني وام گیرند یک ملک 125 میلیونی را با صد میلیون وام و سود متعلقه خواهد ید 240480000بعلاوه آورده نقدی 25 میلیونی و البته 20 میلیون هزینه اوراق .يعني یک ملک 125 میلیون تومانی را خواهد ید 285480000(دویست و هشتادو پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)!!! این يعني تلاش برای خانه دار جوانان .این يعني مسکن مهر مز ف است.این يعني بانکداری ی. خدا در دنیا و آ ت خیرش دهد آیت ا... جوادی آملی را که می فرمود : «بانکداران ملعون هستند». ...
منبع : http://arman1384.blogfa.com/post/297سکانس نقطه وصل !

درخواست حذف اطلاعات

داشتم می خوندم .. عشق يعني شادی .. و نه رنج کشيدن ! دارم فکر می کنم ما چقدر تو زندگیمون آدم های شادی هستیم ؟؟! اگه شادیم قطعا عاشقیم و اگه عاشقیم قطعا شادیم ..این رابطه حتمیه ... اگر لحظه ای ، اگر روزی ، به رنج کشيدن افتادیم ، يعني عشق هم پودر شده و رفته .. رنج کشيدن غیر از ناراحت بودن و نگران بودن و استرس داشتنه ... چون اگه همه ی این ها یه معنا داشت ، خب همه هم با یک کلمه حل بود ( باید هر واژه رو درک کرد و جایگاهشو فهمید)... رنج ... عشق ، رنج کشيدن نداره ! همین و بس .... + میبینم تو خودشه ..میبینم بیقراره .. میبینم از این اتاق به اون اتاق میشه ..بهش میگم : چته ؟! میفهمم یه چیزیش هست .. میفهمم دلتنگه انگار ..میفهمم دلخوره ازم انگار .. میفهمم و بالشمو نزدیک بالشش میارم و دستاشو میگیرم و میگم : باید بهت وصل شم ..یه نقطه وصل؛آغوش و گرمای وجودمون که همه چی رو خوب و خوش می کنه .. عشق يعني شادی ...
منبع : http://yekzan00.blogfa.com/post/70خوشبختی...

درخواست حذف اطلاعات

امروز یه دیدم به اسم در جستجوی خوشبختی که دیالوگ یه سکانسش حالمو خوب کرد. بازیگر نقش اصلی بعد از سختی زیاد کشيدن رسید به موقعیتی که دوست داشت و اونجا گفت: (اسم این بخش از زندگیم... اسم این بخش کوچیک هست خوشبختی... ) و بعد هم برای خودش تو خیابون دست زد. اگه تو این موقعیت هستیم لذتش رو ببریم اگه هم که نه انشاءالله خیلی سریع خودمون رو تو این موقعیت ببینیم و ... ...
منبع : http://molkeasheghi.blogfa.com/post-213.aspxکشیدن بلدی؟!

درخواست حذف اطلاعات

‏دل من خسته شده ناز کشيدن بلدی ؟! روی لبخند غمش ، ساز کشيدن بلدی ؟! مبری یاد مرا، خاطره ها را نکُشی ! طرح چشمان مرا باز کشيدن بلدی ؟! غزلی باز بخوان عاشقی از یادم رفت از زبان دل من ،راز کشيدن بلدی ؟! پَرو بالی دگرم نیست ،قفس جایم بود تو هنوز هم پَر پرواز کشيدن بلدی ؟ دفتر عشق من آغشته شدازخاطره ها چهره ی عاشق طناز کشيدن بلدی؟ دل من غرق تمنــــای وصال توشده نقش یک عاشق طناز کشيدن بلدی؟ غرق دریـــا شد ه ام قایق توجادارد؟ لنگر عشق بگو باز کشیــدن بلــدی؟ نـــاز کن نـــاز که این کـــار تــواست ای خدا راست بگو ناز کشيدن بلدی؟ فهیمه زارعی ...
منبع : http://atr-baran.blogfa.com/post/194✌بلوچ یعنی✌

درخواست حذف اطلاعات

بلوچ يعني مردم دل سوخته بلوچ يعني دیده برشرف دوخته بلوچ يعني بوی باروت و فشنگ بلوچ يعني نوجوانی مرد جنگ! بلوچ يعني ایستادن با هدف در دفاع از کشور و دین و شرف لحظه ی عرفانی راز و نیاز بلوچ يعني ساده بودن در "بلوچ يعني عشق بازی با خدا" بلوچ يعني سجده های بی ریا بلوچ يعني ز قید و بندها بلوچ يعني اصلاح زن و فرزندها بلوچ يعني حفظ نام و آبرو بلوچ يعني لا الله الا الله در گلو بلوچ يعني جلوه ای از رازها بلوچ يعني عزّت و غیرت اوازها افتخار و عزّت هم میهنان بلوچ يعني خار چشم دشمنان بلوچ يعني قلبهای بی قرار بلوچ يعني زخمهای بی شمار بلوچ يعني بر وطن دلدادگی بلوچ يعني مردی و بلوچ يعني یک مرد بی نظیر بلوچ يعني ذکر "الله نصیر" بلوچ يعني موزه ای از درد ها بلوچ يعني فرق مردو نامردا بلوچ يعني زنده بودن تا ابد بلوچ يعني "قل هو الله احد" ...
منبع : http://4213m.blogfa.com/post/51/✌بلوچ-یعنی✌هفتاد و شش

درخواست حذف اطلاعات

عده ای ناراحت از نتیجه کن کور و عده ای خوش حال از نتایج کن کور . شبیه # قیامت شده و عده کافر به این قیامت صغری ! نتیجه یک سال زحمت کشيدن و یا به بط گذراندن را دیدند و حال آن که ما نتایج یک عمر را الان نه می بینیم ! ما موجودات ازلی نیستیم ؛ ما موجود ابدی هستیم ؛ يعني هستیم که هستیم . یک سال زحمت برای رسیدن به یک هدف سخیف و یک عمر زحمت نه کشيدن برای یک هدف عالی و یک زنده گی ابدی ! حضرت علامه حسن زاده می فرموند که "اگر یکى- دو بار خلع بدن براى شما پیش آید براى شما خیلى چیزها روشن می ‏شود.(شرح اسفار-جلد سوم-ص657)" و کاش به فهمیم که کجای کار هستیم و یاغی گری و طاغی گری نه کنیم . یا علی مدد ...
منبع : http://mr-rishdar.blogfa.com/post/76وام مسکن صد میلیون تومانی

درخواست حذف اطلاعات

وام مسکن 100 میلیون تومانی اخذ این وام با ید حدود 20 میلیون تومان اوراق شروع می شود که با گرفتن تسهیلات این مبلغ سوخت می گردد.همانند بلیط سینما. سقف وام تا حداکثر 80 درصد قیمت کارشناسی (که حتما" از قیمت بازار کمتر است.)ملک و تا سقف 100 تومان است. اقساط آن 12 ساله و هر قسط آن 1670000تومان (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان ) است. يعني وام گیرند یک ملک 125 میلیونی را با صد میلیون وام و سود متعلقه خواهد ید 240480000بعلاوه آورده نقدی 25 میلیونی و البته 20 میلیون هزینه اوراق .يعني یک ملک 125 میلیون تومانی را خواهد ید 285480000(دویست و هشتادو پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)!!! این يعني تلاش برای خانه دار جوانان .این يعني مسکن مهر مز ف است.این يعني بانکداری ی. خدا در دنیا و آ ت خیرش دهد آیت ا... جوادی آملی را که می فرمود : « درآمدی که از طریق بانک های ربوی ب می شود، حرام است. ». ...
منبع : http://arman1384.blogfa.com/post/297توبه

درخواست حذف اطلاعات

توبه يعني دل ب از هوا توبه يعني آشنایی با خدا توبه يعني رد هر ما و منی توبه يعني نفی هر اهریمنی توبه يعني دل ش تن در سحر توبه يعني برنگردی تو دگر توبه يعني آشتی با اصل خویش توبه يعني در تلاش وصل خویش توبه يعني بازگشت از ابتدا توبه يعني وصل دل بی ادعا توبه يعني جوشش دل در صفا توبه يعني درد هر دل را دوا توبه يعني دور کن هر کاهلی توبه يعني سوختن در بیدلی توبه يعني پاکی روی بلور توبه يعني یک دل و دریای نور توبه يعني حق بدیدن در یقین توبه يعني خود د در یقین توبه يعني نفس سرکش رام کن توبه يعني دیو دل آرام کن توبه يعني شبنم هر گونه ای توبه يعني صورت گلگونه ای توبه يعني ذکر یا تواب گوی توبه يعني چشم دل بی خواب جوی توبه يعني خودستایی منکر است توبه يعني هر گناهی منکر است توبه يعني یک دعای مستجاب توبه يعني خویش را کردی مجاب توبه يعني یا علی گو یا علی توبه يعني آشنایی با علی توبه يعني یاعلی و یا علی ...
منبع : http://yadeyare2.blogfa.com/post/26تقدیمی برای آبجی آنیتا

درخواست حذف اطلاعات

خواهر يعني ی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه خواهريعني اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خی راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه خواهر يعني یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه خواهر يعني وقت اضافه ؛ يعني تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه خواهر يعني تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش خواهر يعني یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون شمارش خواهر يعني تو......... ...
منبع : http://anita82.blogfa.com/post/530عطر نفس

درخواست حذف اطلاعات

گاهی چالشها آنقدر سنگین پیش می آیند که احساس می کنی تا بیخ گلوت بالا اومدن و توان نفس کشيدن نداری نفس میکشی منتهی در ظاهر و آن بخش غیر ارادی اش تنها برای زنده ماندنت انجام می شود ما به نفس کشيدن هم عادت می کنیم اینکه می گن" فلانی اگه نباشه من نمی تونم نفس بکشم" گاهی وقتها درسته ، چون ی این حرف و می زنه که نفس کشيدن و ارادی انجام می ده و نمی خواد به عادت تبدیل بشه می خواد حال کنه حتی با نفس کشيدن می خواد روحش در هوای عشق پرواز کنه و نفسش برای عشق باشه وقتی تشویشی، چالشی، استرسی و یا غمی داری توان نفس کشيدن با عشقت کم میشه ، توان نفس کشيدنی که خودت انتخابش کنی که هوا را عاشقانه به ریه هات ببری و خارجش کنی این را وقتی می فهمی که ابرهای تیره و تار از آسمان دلت کنار می رود و دوباره صبح با درخشش نور عشق بیدار می شی ، میفهمی که آخ جان دوباره نفسم به شوق در آمد دوباره نفسم عطر دار شد ...
منبع : http://maahban.blogfa.com/post/37طلسم

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم درباره معنای طلسم طلسم بطور متعارف بمعنی بستن وقفل امری یاکاری یاشخصی یاچیزی است ش تن طلسم يعني باز بستگی و درروایات دعای حل المربوط جهت همین امر رسیده است اما از نظر لغت در کتاب مجمع البحرین طلسم بعربی يعني کره وجهه وقطبه وبفارسی يعني زشت ودرهم کشيدن صورت ودر ذیل کلمه طلسم می نویسد: «سه نظریه مشهور درباره واژه طلسم وجود دارد: ...
منبع : http://totonjieh.blogfa.com/post-168.aspxروز پدر پیشاپیش مبارک.شعر برای پدر

درخواست حذف اطلاعات

" بنام پدر " " پدر " يعني تپش درقلب خانه " پدر " يعني تسلط برزمانه " پدر " احساس خوب تکیه برکوه " پدر " يعني تسلی وقت اندوه " پدر " يعني ز من نام ونشانه " پدر " يعني فدای اهل خانه " پدر " يعني غرور ومستی من " پدر " يعني تمام هستی من " پدر " لطف خدابرآدمیزاد " پدر " کانون مهروعشق وامداد " پدر " مشکل گشای خانواده " پدر " یک قهرمان فوق العاده " پدر " سرخ میکندصورت به سیلی رخ فرزند نگردد زرد و نیلی " پدر " لطف خدا روی زمین است همیشه لایق صدآفرین است... تقدیم به همه پدرهای مهربان که همه روزها متعلق به آن هاست ❤️❤️❤️ ...
منبع : http://hsyk.blogfa.com/post/6جهان شما چقدر است

درخواست حذف اطلاعات

جهان شما چقدر است؟ همه ما بار ها این جمله را شنیده ایم که هی فلانی جهانت را بزرگ کن. اما این سوال يعني چه؟جواب این سوال را در چه حیطه ای باید جست،یا منظور از جهانی که باید بزرگ شود چیست؟ برای ما که جهان دارد خلاصه میشود در محدود تربن چیزها ، يعني روزمره مان،میشود تلگرام و اینستاگرام و تا حدی مان و رفقایمان ،چطور میشود جهان را بزرگ کرد؟ ...
منبع : http://neastan.blogfa.com/post-203.aspxگاهی به خدا نفس کشیدن سخت است

درخواست حذف اطلاعات

گاهی به خدا نفس کشيدن سخت است يعني نفسی تو را ندیدن سخت است با زور مسکن قوی خو دن با دلهره از خواب پ سخت است عاشق نشدی زندگی ات تلخ شود تا درک کنی که دل ب سخت است بعد از تو خدا شبیه تو خلق نکرد يعني که شبیه ات آف سخت است هر روز سر کوچه نشستن تا شب از فاصله های دور دیدن سخت است حقا که تو سهم من نبودی حالا فهمیدن این درد شدیدن سخت است باشد تو برو زندگی ات شاد ولی بی تو به خدا نفس کشيدن سخت است بهناز جعفری شنیدن غزل با صدای آقای بهمن رضایی ...
منبع : http://ghambarak.blogfa.com/post-874.aspxهرکه با من همدم است اون آدم است

درخواست حذف اطلاعات

بچه بودم از کنار دو پیر مرد املشی می گذشتم این مصرع از شعر را که با خنده می خواندند شنیدم هرکه با من همدم است اون آدم است طرف دیگر هم با خنده ناسزایی به او گفت و گذشت گاهی فکر می واقعا همین طوره يعني همدم بودن مساوی با آدم بودنه صفات دیگری برای آدم بودن لازم نیست ؟ بزرگتر که شدم بیشتر بررسی در زندگی مردم و رفتار بعض مدیران در جامعه واقعا دارم به آن شعر می رسم يعني راست گفته شاعر همدم بودن مساوی شده با آدم بودن البته حتما معنی همدم بودن را میدانید هرچه او گفت دیگری هم بگوید و هرچه او کرد دیگری هم تایید کند به صلاح و فساد کاری نداشته باشد این يعني همدم واقعا این نشانه آدمیت است يعني اینطوری می شود جامعه را اداره کرد ؟ هر ی به دنبال همدمی دمی بسازد گور پدر دیگران نتیجه می شود جامعه دمدمی و منفعل ابتکارعمل از بین می رود و عقبگرد فکری و فرهنگی جای خود را به پیشرفت می دهد همه مردم بخصوص مدیران ب ...
منبع : http://897456.blogfa.com/post/205/هركه-با-من-همدم-است-اون-آدم-است