استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

وجود - یافته ها

وجود مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.کلی طبیعی

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم ىر ابتىای بحث الفاظ در منطق وجود را بر چهار قسم تقسیم میکنند که دو قسم آن حقیقی و دو قسم دیگر از اعتباریات هستند : 1- وجود خارجی 2- وجود ذهنی 3- وجود لفظی 4- وجود کتبی اگر ما ماهیت را جدای از وجود بدانیم هر کدام از این وجود ها محقق ماهیتی خواهند بود که به اصطلاح فلاسفه یساوق فیه الوجود و العدم .. ادامه مطلب ...
منبع : http://mam110.blog.ir/post/کلی-طبیعیموثر در زندگی

درخواست حذف اطلاعات

در خندیدن، خطر دیوانه به نظر آمدن وجود دارد. در گریستن، خطر احساساتی به نظر آمدن وجود دارد. در نزدیک شدن به دیگران، خطر درگیری وجود دارد. در دوست داشتن، خطر دوست نداشتن وجود دارد. در زندگی ، خطر مُردن وجود دارد. در آرزو ، خطر ناامیدی وجود دارد. در تلاش ، خطر ش ت خوردن وجود دارد. امااااا باید خطر کرد، به این دلیل که بزرگترین خطر در زندگی، خطر ن است. ...
منبع : http://amiragheli1381.blog.ir/1395/11/11/موثر-در-زندگینشانه های وجود خدا کدامند؟

درخواست حذف اطلاعات

نشانه های وجود خدا کدامند؟ در ادامه این نشانه ها را عنوان می کنیم پنج دلیل برای اثبات وجود خداوند: ۱٫ آیا خدا وجود دارد؟ پیچیدگی سیاره ما وجود... ...
منبع : http://tag.samenblog.com/نشانه-های-وجود-خدا-کدامند.htmlبداهت مفهوم وجود

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم وجود بدیهی است. از بداهت مفهوم وجود شروع می کنم چون موضوع فلسفه وجود است. وجود مطلق. مفهوم وجود بدیهی است برای همین هم نمی شود آن را تعریف کرد چون چیزی روشن تر از وجود نداریم که با آن معنای وجود را روشن کنیم. اگر هم وجود را تعریف کنیم تعریف حقیقی نیست. شرح اسمی است. ما دو جور مفهوم داریم. مفهوم بدیهی و مفهوم نظری. مفاهیم نظری را به وسیله ی مفاهیم بدیهی تعریف می کنیم. وجود بسیط است. با هیچ چیز ترکیب نشده چون غیر از وجود چیزی نیست که با وجود ترکیب شود.عام ترین و مطلق ترین مفهوم عالم وجود است. ...
منبع : http://estentaj.ParsiBlog.com/Posts/1/بداهت مفهوم وجود/من هستم، پس خدا هست

درخواست حذف اطلاعات

چون مفهوم وجود بدیهی است نفس انسان بداهتاً آن را درک می کند. و مسلماً اولین چیزی که نفس به وجود آن پی می برد خودش است. نفس درک می کند که وجود دارد. اگر وجود نفس اثبات شد وجود خدا اثبات می شود. وجود من وجود خدا را اثبات می کند. اینجاست که پای برهان صدیقین این سینا به میان می آید که می گوید: بدون شک در عالم خارخ موجودی هست که یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود باشد که خداست وگرنه علتی دارد که علتش یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود و... و چون دور محال است و تسلسل در سلسله ی علل باطل، واجب الوجود باید وجود داشته باشد. ساده اش می شود؛ من هستم، پس خدا هشت. ...
منبع : http://estentaj.ParsiBlog.com/Posts/2/من هستم، پس خدا هست/با تحقیق وجود خدا

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق وجود خدا تحقیق با موضوع وجود خدا، در قالب docx و در 34 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، براهین وجود خدا، بدیهی بودن وجود خدا، صفات الهی، خدا چیست؟، صفات الهی، فایدة ایمان، خلقت به روایت کتاب های آسمانی و از دیدگاه علم، شرح خلقت... ...
منبع : http://bamilofile.ParsiBlog.com/Posts/18555/دانلود با لينک مستقيم تحقيق وجود خدا/سرآغاز

درخواست حذف اطلاعات

خب ... اینجا جاییست که گاهی وقایع جالب انگیز روزانه ام را ثبت میکنم ... اینم یه تیکه از بهترین کت که خوندم چرا این همه چیز وجود دارد ؟ اصلا چرا به جای هیچ چیزی وجود دارد ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ قبل از این که چ ی ز ی وجود داشته باشد فقط هیچ وجود داشت ؟ و آیا آن هیچ به چیز تبدیل شد ؟ و اگر هیچ به چیز تبدیل شد چه طور این کار را کرد ؟ و چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ ...
منبع : http://mylittlenotes.blog.ir/1395/04/08/سرآغازجواب در چه جاهایی اب سالم وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها: در چه جاهایی اب سالم وجود دارد, جاهایی که اب سالم وجود دارد , اب سالم در چه جاهایی وجود دارد , جاهایی که اب سالم وجود دارند کدام است , در چه جاهایی اب سالم موجود است , تحقیق درباره در چه جاهایی اب سالم وجود دارد , در چه جاهایی اب پاک وجود دارد , در چه جاهایی اب اشامیدنی وجود دارد , در چه جاهایی اب وجود دارد, نام جاهایی اب سالم وجود دارد , در چه منطقه ای اب سالم وجود دارد , جواب در چه جاهایی اب سالم وجود دارد ...
منبع : http://hiaks.blogfa.com/post/15سرآغاز

درخواست حذف اطلاعات

خب ... بسم الله ... اینجا جاییست که گاهی وقایع جالب انگیز روزانه ام را ثبت میکنم ... اینم یه تیکه از بهترین کت که خوندم چرا این همه چیز وجود دارد ؟ اصلا چرا به جای هیچ چیزی وجود دارد ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ قبل از این که چ ی ز ی وجود داشته باشد فقط هیچ وجود داشت ؟ و آیا آن هیچ به چیز تبدیل شد ؟ و اگر هیچ به چیز تبدیل شد چه طور این کار را کرد ؟ و چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ ...
منبع : http://mylittlenotes.blog.ir/1395/04/08/سرآغازبهترین هدیه خداوند

درخواست حذف اطلاعات

«زندگی» بزرگترین هدیه خداوند به انسان است. طعم زندگی، طعم «وجود» است؛ همان چیزی که بدون واسطه و بی نیاز از استدلال آ ن را در می ی م.همه آ نچه که در همسایگی ما هستند، زمین، کوه، درخت و ... ، نیز «وجود» دارند و به همان میزان که «وجود» دریافت داشته اند؛ ادراک شان از وجود نیز بالاتر است و ل بهره شان از «زندگی» بیشتر! «ادراک» هم زاییده وجود است و هم زاینده آن. «وجود» و «هستی»ما منشأ «ادراک» ماست و «ادراک» منطبق با «وجود» یا «واقع» بر «وجود» و «هستی» ما افزوده و آن را فربه تر می سازد. «وجود» ما درهم تنیده ای از «خوشی ها» و «ناخوشی ها»، «خنده ها» و «گریه ها» و «دردها» و «درمان ها» است. اینها واقعیت وجود ما هستند. «درک» ما از این واقعیات، «درک زندگی» و چشیدن طعم آن است! این طعم، چه تلخ؛ چه شیرین؛ زندگی ماست و اگر تلخی ها نبودند دم زدن از شیرینی ها توهمی بیش نبود! پس اگر نیک بنگریم؛ تلخ و شیرین زند ...
منبع : http://al-najm.blog.ir/1396/03/12/بهترین-هدیه-خداوندوجود و موجود

درخواست حذف اطلاعات

وجود مطلق است اما موجود مقیدست موجود یعنی وجودی که مقید در محدوده ی مشخصی از زمان و مکان باشد وجود محض زمانی موجود می شود که محدود شود وجود چیست ؟ وقتی می گوییم ( من وجود دارم ) مقصودمان این هست که ( قدرت فعالیت و ادراک و اختیار ) دارم اما همینکه می گویم ( من ) یعنی این اختیار و ادراک و نیروی من محدودست و این محدودیت ادامه اش و مرزش ( غیر من ) یا همان ( دیگران ) هست وجود مطلق همان قدرت و علم و اختیار مطلقست . البته نه اینکه وجود ترکیب اینهاست بلکه همه اینها یک چیزند و این یک چیز همان وجودست ...
منبع : http://communisticmysticism.blogfa.com/post/4ایا بیش از سه بعد وجود دارد ؟

درخواست حذف اطلاعات

ایا بیش از سه بعد وجود دارد ؟ هرگز ایده ای غریب تر از این در سرتاسر تاریخ علم وجود نداشته است – در کوچکترین مقیاس سلولهای ما و کوچکتر از اتم ..ایا جهان میتواند ناگهان بزرگتر شود به شیوه ای کاملا غیر منتظره شاخ و برگ بیابد ؟ تلاشی برای درک نهایی سرشت حقیقت گریبان برترین ذهنهای خلاق را گرفته – ایا بیش از سه بعد وجود دارد ؟ ...
منبع : http://ft1122.blogfa.com/post-531.aspxآیا خدا وجود دارد؟ چه شواهدی وجود خدا را ثابت میکنند؟

درخواست حذف اطلاعات

جالب توجه است که این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و مشاجره قرار گرفته است. آ ین آمار حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان به خدا و یا قدرتی برتر معتقد هستند. در این راستا بنظر می رسد که مسئولیت اثبات وجود خدا بر عهدۀ آنانی است که وجود او را قبول دارند. ولی به نظر من آنانی که وجود خدا را رد می کنند موظف هستند که صحت اعتقاد خود را ثابت کنند. ...
منبع : http://mahdizanganeh11.blogfa.com/post/4پنج دلیل وجود خدا

درخواست حذف اطلاعات

آیا تاکنون به این فکر کرده اید ی شواهدی برای اثبات وجود خدا به شما نشان دهد؟ بدون هیچ حکم و اجباری مبنی بر اینکه، “شما باید ایمان داشته باشید،” در این مقاله سعی نموده ایم با ارائه چند دلیل وجود خدا را اثبات کنیم. اما قبل از شروع به این نکته توجه کنید. وقتی در مورد امکان وجود خدا صحبت می کنیم، کتب آسمانی می گویند افرادی وجود دارند که شواهد محکمی برای اثبات وجود خدا دیده اند اما حقیقت خدا را انکار کرده اند. از سوی دیگر او به انی که می خواهند بدانند آیا خ وجود دارد، می گوید “اگر مرا جستجو کنید خواهید یافت؛ وقتی که مرا با تمام قلبتان جستجو کنید مرا پیدا می کنید.” قبل از پرداختن به حقایقی در مورد وجود خدا از خودتان بپرسید، اگر خدا وجود داشته باشد، آیا می خواهم او را بشناسم؟ در اینجا چند دلیل برای اثبات وجود خداوند ارائه شده است… ...
منبع : http://aboutworld2.blogfa.com/post/1مقایسه کیفیت اثبات وجود خدا در یت و ( یت)

درخواست حذف اطلاعات

در این متـن میخوانـــیم : مقدمه اثبات وجود خدا در سده های نخست ی ادله وجود خدا در آثار آگوستین قدیس اثبات وجود خدا در قرون وسطی ی ادامه مطلب ...
منبع : http://mazaheb.blog.ir/1396/02/08/مقایسه-کیفیت-اثبات-وجود-خدا-در-مسیحیت-و-اسلام-مسیحیتما بر سر دوراهی پلاسکو

درخواست حذف اطلاعات

اگر تعریفی برای «پیش رفت» و «عقب ماندگی» کشورها وجود داشته باشد٬ به وجود یا عدم وجود یک «ویژگی» یا «خصلت» جمعی در ملت هایشان برمی گردد؛ ملت های «پیش رفته» قادرند که از درون حوادث روزگار - سیل و طوفان و… ...
منبع : http://vista.ir/cdn/32688946وجود یک جهان دیگر قبل از بیگ بنگ پیش بینی جدید دانشمندان!

درخواست حذف اطلاعات

به عقیده ی محققان، پیش از وقوع بیگ بنگ یا انفجار بزرگ یک جهان دیگر وجود داشته است. وجود یک جهان دیگر قبل از بیگ بنگ ! اگر شما هم از خواندن این تیتر تعجب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم تا انتها ما را همراهی بفرمایید. اگر وجود یک جهان دیگر قبل از بیگ بنگ به ... نوشته وجود یک جهان دیگر قبل از بیگ بنگ پیش بینی جدید دانشمندان! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. ...
منبع : http://gadgetnews.ir/159404/وجود-یک-جهان-دیگر-قبل-از-بیگ-بنگ-پیش-بین/وجود یک اقیانوس زیر سطحی

درخواست حذف اطلاعات

قمر europa یکی از چندمین قمر سیاره مشتری است که به اعتقاد متخصصان مناسب ترین گذینه برای وجود حیات بیگانه در منظومه شمسی محسوب می شود. از طریق ع برداری از این قمر از تلسکوپ فضایی هابل احتمال وجود یک اقیانوس در سطح زیرین این قمر هست. از مدت ها قبل متخصصان پیش بینی می د که زیر سطح منجمد قمر اقیانوسی از آب شور وجود داردبا ارسال یک کاوشگر به اثبات این امر منتهی شد. ...
منبع : http://phisic456.blogfa.com/post/112غیر ممکن وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات

غیر ممکن وجود ندارد. اگر غیرممکن وجود نداشته با شد، پس هر کاری امکان پذیر است. با این وجود به دو دلیل برخی افراد در کارهایشان ناموفق اند: اولا در پاسخ به مسئولیتها و فرصتهای پیش آمده از خود مقاومت و شکیبایی نشان نداده و در اجرای کارها سهل انگاری کرده اند ثانیا راه و روش انتخ آنها نادرست بوده است. منبع:http://www.3jokes.com ...
منبع : http://tajrobes.blogfa.com/post/2074اثبات وجود دیکتاتوری در کشور و ناکارآمدی نظام

درخواست حذف اطلاعات

در اثبات وجود دیکتاتوری در کشور همین بس که حق آمارگیری و نظر سنجی در کشور وجود ندارد و انی که این کار رو می کنند هم مجرم شناخته میشن. همش تقصیر غربه. مشکل اصلی وجود در منطقه است. ما خوبیم. اگه کامل به حرفای ما گوش بدید حتما" به جای خوبی میریم و سعادتمند میشیم. فرافکنی. ...
منبع : http://harfhaye-nagofteh.blog.ir/1395/12/01/اثبات-وجود-دیکتاتوری-در-کشور-و-ناکارآمدی-نظامعلت وجود بشر

درخواست حذف اطلاعات

در برابر هر زن ضعیفی که خسته از صفت "ضعیف" است مردی وجود دارد که از "قدرت کاذب" رنج می برد در برابر هر زنی که خسته از برچسب "احساسی بودن" است مردی وجود دارد که از "حق گریه و حساس بودن محروم بوده است در برابر هر زنی که از "دستمزدی" که شایستگیش را دارد محروم است مردی وجود دارد که "مسئولیت اقتصادی " انسان دیگری را بالاجبار به دوش میکشد در برابر هر زنی که "اسرار مکانیکی" ماشین را نمیداند مردی وجود دارد که نمیداند چگونه تخم مرغی را آب پز میکنند. نژاد بشر پرنده ایست با دو بال یک بال مونث و یک بال مذکر ... تنها اگر دو بال به طور مساوی رشد کند ... نژاد بشر میتواند پرواز کند! حال بیش از هر زمان دیگر میتوان درک کرد که "علت وجود زن، علت وجود بشر است" "معلم شهید علی شریعتی" ...
منبع : http://justgirls0011.blogfa.com/post/97(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

خواندن در هر صبح و ظهر و شب، نوعی یادآوری وجود خداوند و نهادینه سازی حضورش در وجود آدمی است. هر بدین صورت خدا را یاد کند و با آن اسماء اعظمی که توسط حضرت ایشان و وجود نازنین و ائمه معصومین آمده است می تواند دلها را جلا دهد. ...
منبع : http://namazihaa.persianblog.ir/post/11برهان وجودی آنسلم

درخواست حذف اطلاعات

چیزی که هم در ذهن و هم در خارج ذهن وجود دارد، نسبت به چیزی که فقط در ذهن وجود دارد، کامل است. به عنوان مثال، نقشی که هم در ذهن و هم روی بوم نقاشی وجود دارد، نسبت به نقشی که فقط در ذهن وجود دارد، کامل است. معتقدین و غیرمعتقدین به خدا پذیرفته اند که خداوند کامل است. پس خداوند، هم در ذهن و هم در جهان واقع وجود دارد. ...
منبع : http://gorizgah.blogfa.com/post/1750عشق از شه میگذرد ....

درخواست حذف اطلاعات

عشق از شه میگذرد .... آنگاه که نسیم وجوداش، در وجود می وزد، عشق در وجود، به حیات می رسد و اگر به عشق، حیات داده شود ... دریای وجود را گذر م و به آسمان وجود او رسیدیم. در آسمان وجود او غرق می شویم، تا عشق در وجود ما به حیات برسد و آنگاه که عشق، در وجود به حیات رسید، چه کند عاشقی و عاشقان ره او ... حکایت در، از شه به عشق رسیدن، که با شه مسیر را پیدا و با عشق بدان رسیدن است. امّا آنجا که شه به مهمانی عشق می رود ... در تعامل عشق و شه، شه توانایی رسیدن به عشق را دارد ولی عشق، به شه ختم نمی شود، لذا شه در فرد، توانایی عاشق شدن را دارد ولی عاشق، شمند نمی گردد. پرندة شه، در آسمان عشق، توانایی پرواز را ندارد، زیرا که آسمان عشق، محل هاب است و آرامش شیدن را ندارد. عشق، وجود را تا به او، در آسمانش به پرواز در می آورد. ره یافت به حیات رسیدن عشق، در مرحله گذر از شه و وجود است که ما را به تعالی عشق به وج ...
منبع : http://amenehmogholzadeh.blogfa.com/post/3/عشق-از-اندیشه-میگذرد-وجود حس بویایی در جلوگیری از خطرات چه نقشی دارد ؟

درخواست حذف اطلاعات

دات خبر سلامت وجود حس بویایی در جلوگیری از خطرات چه نقشی دارد ؟ وجود حس بویایی در جلوگیری از خطرات چه نقشی دارد ؟ وجود حس بویایی چه خطراتی را به ما اطلاع میدهد و از بروز خطرات جلوگیری میکند... ادامه خبر ...کانال خبر فوری تلگرام + مطالب جذاب و جالب ...
منبع : http://dotkhabar.blog.ir/post/وجود حس بویایی در جلوگیری از خطرات چه نقشی دارد ؟"تو ادامه ی وجود منی" ...............

درخواست حذف اطلاعات

"تو ادامه ی وجود منی" بگذار بگویم: آ فهمیدم چه ربطی به هم داریم! که پشت این همه فاصله تا این حد به من ... تو ادامه ی وجود منی دل من با تو آرام گرفت این نوشته های گاه و بی گاه قلب من است برای تشکر از تو که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی صبورانه همه ی بهانه هایم را هضم کردی و آ هم با همان زنگ صدای همیشگی... تسکینم دادی من نمیدانم چه شد یا از کجا پیدا شدی! فقط خوب کردی ادامه ی وجود من شدی ... خوب کردی ! ...
منبع : http://nazgol282.blogfa.com/post/104ید هواپیمای «ای تی آر» قطعی نیست/احتمال توافق وجود دارد

درخواست حذف اطلاعات

با وجود گذشت چندماه از آغاز مذاکرات «ایران ایر» با شرکت «ای تی آر» هنوز اما و اگرهایی در ید این هواپیما وجود دارد و اگرچه ید از این شرکت قطعی نیست اما امکان رسیدن به توافق وجود دارد. ...
منبع : http://mehrnews.com/news/3896638/خرید-هواپیمای-ای-تی-آر-قطعی-نیست-احتمال-توافق-وجود-داردوجود نامزد پوششی بستگی به تشخیص دارد

درخواست حذف اطلاعات

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: بنظر من خود آقای باید تشخیص بدهد که آیا به وجود این شخص احتیاج دارد یا خیر اگر ایشان احساس کند که لازم نیست ومی بر این کار وجود ندارد. ...
منبع : http://ilna.ir/fa/tiny/news-470062وجود نامزد پوششی بستگی به تشخیص دارد

درخواست حذف اطلاعات

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: بنظر من خود آقای باید تشخیص بدهد که آیا به وجود این شخص احتیاج دارد یا خیر اگر ایشان احساس کند که لازم نیست ومی بر این کار وجود ندارد. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/33767897امروزم

درخواست حذف اطلاعات

خدا رو هزار مرتبه شکر، امروز هم حالم خوبه. با وجود سر درد خفیفی که از لحظه بیدار شدن از خواب همراهم بود، با وجود گلو درد و سرفه های خشک این چند روز، با وجود زنی که در کنارم نشسته و وجودش برام ازاردهندس، با وجود همه کمبودهایی که درون خودم میبینم، با وجود همه نگرانی ها، با وجود همه کارها و مشغله هایی که دارم ولی حال دلم خوبه خوبه. سوال خوبیه این سوال. الان آماده رفتن هستم؟ باید یه نگاهی به کارهای باقی مونده بندازی، چنداتوش ضروری ان؟ راستش تنها کاری که به نظر برای رفتن ضروری نیست، انجام دادن پایان نامس ولی کلی از کارهای این دنیایی من بند شده به انجام دادن پایان نامه. برم سراغش ...
منبع : http://godisreallove.blogfa.com/post/83