استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

هایی - یافته ها

هایی مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.الهی...

درخواست حذف اطلاعات

الهی... دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست! الهی... اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هايي هست که هیچ مرحمی آنرا یام نمی بخشد... . و تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند! الهی... پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست؛ درهايي هست که جز تو ی آنرا نمی گشایدو قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود! الهی... تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد؛ تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهايي هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود! الهی... قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمون هايي دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی، شرمنده خواهم شد. الهی... با این همه باکی نیست زیرا من همچو تویی دارم! تویی که همانندی نداری رحمتت را هیچ مرزی نیست... ای تو خالق دعا و مالک " آمین". ...
منبع : http://behtarineshgh-elahee.blogfa.com/post/43الهی

درخواست حذف اطلاعات

الهی دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان گفت و زخم هايي هست که هیچ مرحمی آن را یام نمی بخشد و تنهايي هايي هست که که هیچ جمعی آن را پر نمی کند الهی پرسشهايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست درهايي هست که جز تو ی آن را نمی گشاید قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود الهی تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمیبخشد تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهايي هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود الهی قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمون هايي دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی شرمنده خواهم شد. الهی بااین همه باکی نیست زیرا همچو تویی دارم تویی که همانندی نداری رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و مالک "آمین"... ...
منبع : http://20000m.blogfa.com/post/265نیایش زیبا از سجاد (ع)

درخواست حذف اطلاعات

نیایش زیبا از سجاد: الهی دردهايي هست که نمی توان گفت و گفتنی هايي هست که هیچ قلبی محرم آن نیست الهی اشک هايي هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هايي هست که هیچ مرحمی آنرا یام نمی بخشد و تنهايي هايي هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند الهی پرسش هايي هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست دردهايي هست که جز تو ی آنرا نمی گشاید قصد هايي هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود الهی تلاش هايي هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهايي هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود الهی قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمون هايي دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی، شرمنده خواهم شد. الهی با این همه باکی نیست زیرا من همچو تویی دارم تویی که همانندی نداری رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و آمین ...
منبع : http://robabebahmani.blogfa.com/post/171روز پاییزی میلاد تو در یادم هست...

درخواست حذف اطلاعات

متشکرم برای همه وقت هايي که مرا به خنده واداشتی. برای همه وقت هايي که به حرف هایم گوش دادی. برای همه وقت هايي که به من جرات و شهامت دادی. برای همه وقت هايي که با من شریک شدی. برای همه وقت هايي که با من به گردش آمدی. برای همه وقت هايي که خواستی در کنارم باشی. برای همه وقت هايي که به من اعتماد کردی. برای همه وقت هايي که مرا تحسین کردی. برای همه وقت هايي که باعث راحتی و آسایش من بودی. برای همه وقت هايي که گفتی "دوستت دارم" برای همه وقت هايي که در فکر من بودی. برای همه وقت هايي که برایم شادی آوردی. برای همه وقت هايي که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی. برای همه وقت هايي که دلتنگم بودی. برای همه وقت هايي که به من دلداری دادی. برای همه وقت هايي که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی. به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نکن که : لبخند من به تو یعنی " دوستت می دارم " همیشه برای گوش دادن به حر ...
منبع : http://mehrave09.blogfa.com/post/15topic 005

درخواست حذف اطلاعات

قرص های لعنتی شب به شب بعد شام ،،، دیگه احساسی ندارم ، هیچ نیازی ندارم ، هیچ غصه ای ندارم قرص هايي که قلب سنگ میکنن میترسم از خودم و لحظه هايي که بدون ذره ای ارزش ، گاه و بی گاه می شن و سوخته خواب میبینم خواب هايي که آرزو میکنم بیدار نشم در خواب زندگی میکنم کاش در خواب بمیرم و هر روز در بیداری کابوس های سرد نبینم ...
منبع : http://my-soonaeid.blogfa.com/post/5قلم من

درخواست حذف اطلاعات

بیا برویم این زندگی خالی است . اما... نه نه نه! هرچه فکر می کنم تمام احساساتکم در این دنیا است. تمام عشق ورزیدن ها ، تمام محبت جستن ها و تمام دل جویی هايي که هدیه میکند به من آرامم را . نگاه ؛ نگاه فعلی است که در هر زمانی می گنجد . منظورم زبان های بی زبانی است که هر نوزادی هم آن را می فهمد .نگاه ها هم می چرخند ... هم با لبخند و هم با گریه ، هم با اخم و هم با ...و نگاه ها هستند که زندگی را می چرخانند. احساس نگاهم تلاطم موجواره ی زندگی را در چرخش نگاه می بیند. و چشمانم هستند که نگاه میکند. اما نگاه هايي متفاوت نگاه هايي از جنس آرامش و نگاه هايي که شاید خاطراتی بسازند تا ابد که در گردویی بماند و شاید آن نگاه ها را که در صندوقچه ای حبس شده اند ،با شکاف دیوار و حتی ص آشنا از جلوی چشمان بگذراند.نگاه هايي از جنس مهر و نگاه هايي از جنس هیاهو . همان گاه است که بغض دلم می شکند و باز نگاه احساسم تکه ...
منبع : http://derang2812.ParsiBlog.com/Posts/16/قلم من/در پارک دیدم...

درخواست حذف اطلاعات

پیرمرد هايي که روی صندلی ها نشسته و باهم حرف میزدند ، جوانک هايي در دسته های ٣تا٧ نفره که سیگار میکشیدند و عده ای از آنها منتظر دعوا با عده ای دیگر بودند! دختر و پسر هايي تنها که در گوشه ای با هم خلوت کرده بودند و جوانان بیکاری که راجب نذری صحبت می د... و تنها چیزی که نبود بچه بود! - این شبها چ خیابانهای شهر باحال شده! همه تا دیر وقت بیرونن و همه توی دسته های چند نفره در رفت و شدن ! ...
منبع : http://hidroliz.blogfa.com/post/163گون نوشت

درخواست حذف اطلاعات

دل من گرفته... گرفته از آدم هايي که درد هاشون نصیب منه و لبخندشون تقدیم میشه به دیگرون. از آدم هايي که باید برام لبخند بسازن و اونقدر پر از دردن که وقت نمیکنن به چشمای پر از حسرت من نگاهی بندازن! از آدم هايي که باید با کلماتشون منو تو آغوش بگیرن اما کلامی ندارن برای گفتن... پ.ن: -دل من خیلی گرفته س:دل منم ا:چی شده س؟ ر:این روسری قشنگه؟ ه:آره خیلی پ.ن: دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟ همه آرزویم اما... چه کنم که بسته پایم؟! ...
منبع : http://mysheets.blogfa.com/post-201.aspxنام نت های موسیقی :

درخواست حذف اطلاعات

نت هايي که در موسیقی به مار میروند،در کشور هايي مانند ایتالیا،بلژیک،فرانسه و ایران "دو، رِ، می ،فا، سُل ،لا، سی"نام دارند ولی در کشور های انگلیسی و آلمانی زبان (c به جای دو)(d به جای رِ)(e به جای می)(f به جای فا)(g به جای سُل)(a به جای لا)(h به جای سی) کاربرد دارد. ...
منبع : http://theorymusicaf.blogfa.com/post/3خشونت حقیقی در دنیای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

بازی های خشن رایانه ای میان نوجوانان ایرانی همچنان پرطرفدارند هزار نوع بازی رایانه ای وجود دارد؛ بازی هايي که در آن باید از کوه ها و ص ه ها گذشت، بازی هايي که باید در آنها کیک پخت و رستورانی را مدیریت کرد، بازی هايي برای برنده شدن در یک مسابقه فوتبال و پذیرش نقش آدم های مشهور. خیلی از بازی ها مفیدند؛ می شود در آنها شهری را مدیریت کرد، یک مزرعه دار حرفه ای بود و محاسبات دقیق ریاضی انجام داد. اما راستش را بخواهید انگار این همه بازی جذاب و سازنده چندان طرفدار ندارند و به جای آنها بچه ها ترجیح می دهند بکشند، ویران کنند و از بین ببرند. آنها می خواهند قهرمان خشن ترین رقابت ها باشند، مسابقه هايي برای پیروز شدن، اما به هر قیمتی. ...
منبع : http://nafykhoshounat.blogfa.com/post/22نمایشگاه کتاب به مناسبت 13 آبان

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت سیزده آبان نمایشگاه کتاب کوچکی در کتابخانه برگزار شد و در آن کتاب های ما را زیر پا می گذاریم ، درس هايي از (رض) قناعت و ساده زیستی ، شناسی فراز و فرود یک امپراطوری ، بحران ، تاریخ شفاهی انقلاب ی( در تبعید) ، در س هايي از (رض) اخلاق در خانواده ،درس هايي از (رض) بهار جوانی و اسناد لانه جاسوسی به نمایش گذاشته شد. ...
منبع : http://ronizlib.blogfa.com/post/240بواسیر؛ درمان و سبک زندگی

درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی ما تعیین کننده سلامتی ما و یا بیماری هايي است که مبتلا می شویم، در این مقاله به معرفی روش هايي در زندگی روز مره و یا به عبارت دیگر به سبک زندگی ای میپردازیم که می تواند مشکلات مرتبط با بواسیر را بهبود بخشیده و برطرف نماید. ...
منبع : http://darmanblog.blogfa.com/post/36بزرگداشت مهدی آذریزدی

درخواست حذف اطلاعات

در مرکز دهگلان به مناسبت روز بزرگداشت مهدی آذریزدی برنامه هايي جهت معرفی ایشان اجرا شد. در این ویژه برنامه معرفی شخصیت و زندگی نامه ی ایشان-معرفی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب و قصه گویی داستان " برفت و برفت و برفت" و نمایش ع هايي از زندگی ایشان از جمله فعالیت هايي بود که جهت پاسداشت این بزرگ مرد تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین صورت گرفت. ...
منبع : http://kanoon-dehgulan.blogfa.com/post-340.aspxباور کن...

درخواست حذف اطلاعات

باور کن پاییز که می آید همین پیر مرد های تنها روی نیمکت های پارک هم به معشوقه جوانیشان فکر میکنند به دختری با موهای طلایی یا گیسوانی سیاه روسری خالدار یا شاید شالی پشمی به حرف هايي که باید میگفتند و نامه هايي که هیچگاه به مقصد نمیرسید... #فلورا تاجیکی ...
منبع : http://barayeyeknafar.blogfa.com/post/58ناراحت شدم ولی باز ایمانمو از دست نمیدم

درخواست حذف اطلاعات

بعضی وقت ها یه آدم هايي تو زندگی یه فداکاری هايي برات انجام میدن که انگشت به دهن می مونی فقط می تونم بگم که کلی امروز گریه و به قول یکی نباید توکلم از دست بدم آخه اون بالایی همش داره ازم امتحان می گیره ولی نمیدونم همیشه همه چیو واگذار به خودش یا الله ١٣٩٥/٦/٣١ ...
منبع : http://law1996hedie8franc28.blogfa.com/post/3مرد درون من

درخواست حذف اطلاعات

مرد درون من هیچ وقت مال این زمان نبوده .. مرد درون من مال زمان هايي بوده که آدم ها تمام حس شان را آتش می زدند و با فرستادن دود حرف هاشان را به هم می فهماندند .. از آن مرد هايي که صورتشان را به دست باد می سپردند و منظره ی برفی یک کوهستان بی رحم را به تماشا می نشسته و هیچ کدام از این فکر هايي که الان توی سر من است توی سرش نیست .. مرد درون من مال این روزها نبوده هیچ وقت، مرد درون من توی یکی از ایستگاه های همین قرن پیش چمدانش را دنبال خودش می کشیده و وقتی سوار قطار شده به فکر روز هايي بهتر به د ده ای دور سفر کرده و جنگ جهانی هم سرنوشتش را تغییر نداده آنقدر دور و دست نیافتنی که از فکر آن هنوز که است لبخند می زنم ..مرد درون من یکی از این مردهايي است که روی پلی در یکی از شهر های قاره ای دیگر نشسته و دارد خاطراتش را روی لب دود میکند مرد درون مال این زمان و این مکان نبوده هیچ وقت .. مرد درون من لحظ ...
منبع : http://neviseham.blogfa.com/post-526.aspxمقاله بررسی نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه

درخواست حذف اطلاعات

مقاله بررسی نمونه هايي از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه مقاله بررسی نمونه هايي از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه محقق گرامی، شما برای فایل مقاله بررسی نمونه هايي از بازی های آموزشی بر اساس نظریه گانیه به این صفحه هدایت شده اید. برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید: مشاهده توضیحات بیشتر و ...
منبع : http://filebankdl.ParsiBlog.com/Posts/8235/مقاله بررسي نمونه هايي از بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه گانيه/انسانیت

درخواست حذف اطلاعات

دست هايي ک کمک می کنند مقدس تر از لب هايي است ... ک دعا می کنند ...
منبع : http://tafakor1371.ParsiBlog.com/Posts/5/انسانيت/من ش تن را نمیدانم...

درخواست حذف اطلاعات

مـــــن ش تن را نمیدانــــم... اما هر از کنارم گـــذشت، ش تن را خـــــوب بلــــــــد بــــــــود... دلــــــــــــــــم را... عهــــــدش را... غـــــــرورم را... کمــــــــرم را... " تنهــــــــــــایی " تــــــــــــــــــاوان همه " نــــــــــــــــه " هايي است که نگفتــــــم تا دل ی نشکند ... همه " محبتـــــــــــ هايي" که ز?ادے هــــــــــــدر دادم تا دلے به دستـــــــــــــ آورم ... همه " دوستتــــــــــ دارم هاے " آبکی که جدے گــــــــــــرفتم ... همه سادگی که داشتم،،،، ...
منبع : http://dorna20.ParsiBlog.com/Posts/67/من شکستن را نميدانم.../ایمپلنت

درخواست حذف اطلاعات

ایمپلنت ها پایه هايي از جنس تیتانیوم خالص هستند که درون استخوان فک گذاشته می شود و به عنوان ریشه دندان جهت نگهداری روکش هايي که جایگزین تاج دندان می شوند استفاده می شوندمقاله را به طور کامل از آدرس زیر مطالعه نمایید:http://zigmaweb.com/article/2155 ...
منبع : http://zigmaweb.ParsiBlog.com/Posts/40/ايمپلنت/for love me

درخواست حذف اطلاعات

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند دیو هستند ولی مثل پری می پوشند گرگ هايي که لباس پدری می پوشند آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند عشق ها را همه با دور کمر می سنجند خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد عشق هايي که سر پیچ خیابان برسد ...
منبع : http://eshgeahanii.blogfa.com/post/42for love me

درخواست حذف اطلاعات

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند دیو هستند ولی مثل پری می پوشند گرگ هايي که لباس پدری می پوشند آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند عشق ها را همه با دور کمر می سنجند خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد عشق هايي که سر پیچ خیابان برسد ...
منبع : http://eshgeahanii.blogfa.com/post/44for love me

درخواست حذف اطلاعات

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند دیو هستند ولی مثل پری می پوشند گرگ هايي که لباس پدری می پوشند آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند عشق ها را همه با دور کمر می سنجند خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد عشق هايي که سر پیچ خیابان برسد ...
منبع : http://eshgeahanii.blogfa.com/post/45اول قرنتیان9: 12

درخواست حذف اطلاعات

وسوسه هايي که شما با آن روبه رو می شوید ،وسوسه هايي است که برای تمام مردم پیش می آید ،اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از توانایى خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید درمقابل آن پایداری کنید. ...
منبع : http://hadisesiasi.blogfa.com/post/105سو رایز شدن هایت:)

درخواست حذف اطلاعات

کلاس هایش صبح است و تو کلاس هایت عصر . نمی دانی دقیقا چرا به جای صبح عصر آمده .هنوز کلاس تمام نشده و او عجله دارد . در حال آموزش چیدمان هاست ولی او می گوید " ما باید زود بریم اصلا هم مخالفت نکن که کوتاه نمیام" عجیب خوشحال است و مشکوک می زند . زود تر از اتمام کلاس جیم میزنید به سوی ونک . در راه مدام با موبایل صحبت می کند . و او نمی داند که تو باهوش تر از این حرف هايي :d حدس هايي زدی ولی ..، . وارد کافه میشوید و حدست درست است :))) سو رایز تولد !!! بیشتر از این جشن کوچک از دیدن دوباره جمع ٥ نفریتان خوشحالی . همان هايي که دلت هوایشان را کرده بود . واقعاً که خدا همین حوالیست همین حوالی مهربانی ها . مزه کیک ب و شمع فوت هم در این جمع فرق می کند . مثل مزه ی چای دارچین و پای سیب به به :))) ...
منبع : http://othername.blogfa.com/post/47انتظار

درخواست حذف اطلاعات

انتظار غیبت از سخت ترین امتحان های الهی برای بشری که می خواهد مولای خود را ببیند و با او به بهترین نحو زندگی دنیایی و ا وی را بسازد می باشد. در این وادیگه چه راه هايي که گمراه کننده از مولای خودمان هستند و چه دشوار راه هايي که به مهدی (عج) برسد تا با راهنمایی ایشان کمال حق را در خود روشن نماییم.95/6/31 ...
منبع : http://rovesht.blogfa.com/post/45/انتظارخسته ام ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایا اجازه هست ناصبوری کنم؟ به بزرگیت قسم از صبوری خسته ام... از فریادهايي که در گلویم خفه ماند و میماند... از اشک هايي که شبها تنها بالشم را خیس میکندو تو شاهد آن هستی و از حرف هايي که زنده به گور گشت در گورستان دلم آسان نیست در پس خنده های گریه های دلت را ، در بی پناهیت در پشت هزاران دروغ پنهان کنی . . . آرزوی پــرواز دارم مرا اجابت نما ای تنهــا امیدم ...
منبع : http://rahepaiizi.blogfa.com/post/165پاییز

درخواست حذف اطلاعات

پاییز شد و باز هم حال و هوای دلتنگی...غروبِ این روزها که می شود هوای وقت هايي را به یاد می آورم که همه بودند. وبلاگ نویسی دوره اوج خود را می گذراند...کافه، کلاس، ، قرارهای دوستانه، پارک لاله، کوچه خیابان های ده ونک و همه و همه! ی تنهايي خوابگاه...دقیقا پاییز تنها فصلی است که مرا بیشتر به یاد اینها می اندازد! ...
منبع : http://tavallodidgar.blogfa.com/post-296.aspxمزه های زندگی

درخواست حذف اطلاعات

قدیما زخم یکی می زد نمک رایکی دیگر میپاشید الان هر دوتاش کار یک نفر هستند و این باعث درد بیشتر در یک زمان می شود بیشعورادم های زمین هستند ان هايي که دیگران را ضایع میکنند تا خود را با نمک جلوه کنند و جمعیت اطرافشان را سرگرم می کنند بعضی ها نمک ناشناسند و دستان انی را میشکنند که نمک ندارد اشتباه هايي که شیرین هستند خیلی وقت ها تصمیم های درست و تلخ اند مشروب تلخ ولی مردونه می گیرد عشق برای همه افراد شیرین هستند و ش ت عشقی ها تلخ ترین اتفاق ها هستند نه مثل ادم هايي که شیرین رهایت میکنند مرگ افراد برای اطرافیانشان تلخ هستند ما بخورین و فاتحه بخون تا تلخیش برایتان شیرین شود ...
منبع : http://ezrayle.blogfa.com/post/61دیواری از من کوتاه تر نبود...

درخواست حذف اطلاعات

دیواری از من کوتاه تر نبود برای تکیه دادن هایت؟! آن هم فقط برای لحظه هايي که دلتنگ بودی. اما نه دلتنگ من. بلکه دلتنگ آن هايي که عرصه زندگی را برای تو تنگ کرده بودند. دیواری از من کوتاه تر نبود تا قاب چشم هایت را به آن آویزان کنی؟ همان ی که خسته بودی از انتظار های بیهوده و چشم از تنهايي بر نمی داشتی. راستی در نگاه های من دنبال چه چیزی می گشتی؟ بعد از هر بار رفتنت، سهم من از تو و تمام آن روزها و ساعت ها تنها یادگاری هايي شد که با دست خط خودت بر تن این دیوار ها نوشته بودی. و حالا با همان دست های لرزان حکم تخلیه ی من را از این خانه ی متروکه امضا می کنی و می گویی: به سلامت. قبول، اما انگار فراموش کرده ای ی را که مدت ها کنار همین بن بست، گوش به سلامت س بود. این خانه و تمام دیوار هایش از آن تو اما فقط به من بگو از این به بعد دلتنگی هایت را به کدام نگاه عاشقانه فریاد می زنی؟ وقتی دیواری کوتاه تر ا ...
منبع : http://shaghayeghsookhteh.blogfa.com/post/10