استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی - یافته ها

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات

دریافت عنوان: جبران خسارت حجم: 772 کیلوبایت توضیحات: روش هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني در واقع، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آن جا که انواع مختلف ضررهاي مادی، معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران نیستند، ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی و کفایت هر یک مورد مطالعه قرار گیرد. تقریبا در تمام نظام هاي مختلف حقوقی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادی نیز به آن اختصاص یافته است.در این خصوص مقاله ای در پیوست ارائه شده است. ...
منبع : http://honaresakht.blog.ir/1395/12/18/روش-های-جبران-خسارت-در-مسیولیت-مدنیمسولیت مدنی و تفاوت مسولیت مدنی و مسولیت کیفری

درخواست حذف اطلاعات

مسئوليت مدني مدني در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدني(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد. مفهوم مسئوليت مدني در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئوليت مدني دارداین مسئوليت ناشی از اراده و اختیارات انسان است. ادامه مطلب ...
منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/مسولیت-مدنی-و-تفاوت-مسولیت-مدنی-و-مسولیت-کیفریمفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه

درخواست حذف اطلاعات

اصل جبران خسارت «به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئوليت مدني دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئوليت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود که به بُعد اثباتی نیز معروف اس. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید (جنبه منفی). به هرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بُعد ا ...
منبع : http://mellatins7289.blogfa.com/post/20بیمه مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

به موجب ماده یک قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . ابعاد مسئوليت در قانون مدني ایران به قدری وسیع است که برای هر ی به مقتضای شغل و حرفه وی و حتی فراتر از آن ، به مقتضی نوع ارتباطات و مراودات اجتماعی وی می توان نوعی بیمه مسئوليت تعریف نمود . ...
منبع : http://raziiinsurance.blogfa.com/post/9پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری .

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه . 2 1-بیان مسئله 4 2-اه تحقیق 4 3-روش تحقیق 5 4-ضرورت تحقیق 6 5-فرضیه هاي تحقیق.. 6 6-سوابق تحقیق.. 7 فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8 1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئوليت مدني. 8 1-1-1-تعریف لغوی مسئوليت . 8 1-1-1-1-تعریف مسئوليت مدني. 9 1-1-2-تحول تاریخی مسئوليت مدني. 10 1-1-3-مبانی نظری مسئوليت مدني. 12 1-1-3-1-نظریه … ادامه خواندن پایان نامه با موضوع: بررسی مسئوليت مدني ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری ... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://thesislaw.blogsky.com/1396/03/12/post-1584/پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری .

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه . 2 1-بیان مسئله 4 2-اه تحقیق 4 3-روش تحقیق 5 4-ضرورت تحقیق 6 5-فرضیه هاي تحقیق.. 6 6-سوابق تحقیق.. 7 فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8 1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئوليت مدني. 8 1-1-1-تعریف لغوی مسئوليت . 8 1-1-1-1-تعریف مسئوليت مدني. 9 1-1-2-تحول تاریخی مسئوليت مدني. 10 1-1-3-مبانی نظری مسئوليت مدني. 12 1-1-3-1-نظریه … ادامه خواندن پایان نامه با موضوع: بررسی مسئوليت مدني ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری ... ادامه مطلب ...
منبع : http://postad.blog.ir/post/77پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری .

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه . 2 1-بیان مسئله 4 2-اه تحقیق 4 3-روش تحقیق 5 4-ضرورت تحقیق 6 5-فرضیه هاي تحقیق.. 6 6-سوابق تحقیق.. 7 فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8 1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئوليت مدني. 8 1-1-1-تعریف لغوی مسئوليت . 8 1-1-1-1-تعریف مسئوليت مدني. 9 1-1-2-تحول تاریخی مسئوليت مدني. 10 1-1-3-مبانی نظری مسئوليت مدني. 12 1-1-3-1-نظریه … ادامه خواندن پایان نامه با موضوع: بررسی مسئوليت مدني ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری ... ادامه مطلب ...
منبع : http://posstaq.blog.ir/post/28مسئولیت های مدیران در قانون مسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات

دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:1-هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان بنحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.2- هرگاه وقع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنند? زیان را تشدید کرده باشد.مسئوليت هاي مدیران قان"/> ...
منبع : http://sabtebrand.ParsiBlog.com/Posts/21/مسئوليت هاي مديران در قانون مسئوليت مدني/ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران

درخواست حذف اطلاعات

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئوليت مدني در این باره چنین آمده است: « هر بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 2) ارتکاب فعل زیان بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده 1 قانون مسئوليت مدني چنین می گوید: «هر بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است». اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده 15 قانون مسئوليت مدني نیز مؤید آن است. 3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان بار، رابط ...
منبع : http://kazem-jamali.blogfa.com/post/17/ارکان-مسئولیت-مدنی-در-حقوق-ایرانارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران

درخواست حذف اطلاعات

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئوليت مدني در این باره چنین آمده است: « هر بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 2) ارتکاب فعل زیان بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده 1 قانون مسئوليت مدني چنین می گوید: «هر بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است». اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده 15 قانون مسئوليت مدني نیز مؤید آن است. 3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان بار، رابط ...
منبع : http://jamalikazem.blogfa.com/post/17/ارکان-مسئولیت-مدنی-در-حقوق-ایرانتفاوت دیه و ارش

درخواست حذف اطلاعات

فرق دیه و ارش دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست . به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود ادامه مطلب ...
منبع : http://eslamabasian.blog.ir/post/تفاوت-دیه-و-ارشتحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی تحقیق جامع و کامل با عنوان بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی در حجم 34 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه به عنوان تحقیق رشته حقوق دسته بندی فقه و حقوق ی بازدید ها 19 فرمت فایل docx حجم فایل 280 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 فروشنده فایل کد کاربری 79 تمام فایل ها عنوان: تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و ...
منبع : http://naser1341.blog.ir/1396/04/08/تحقیق-بیمه-روش-جبران-خسارت-در-حمل-و-نقل-دریاییخسارت معنوی چه نوع خسارتی است و چگونه می توان آن را جبران کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

برای این که بحث مسئوليت در مباحث حقوقی مطرح گردد و شخصی مسئول شناخته شود و مکلف به جبران خسارات وارده باشد، لازم است که در ابتدا خسارت یا ضرری به زیان دیده وارد گردد. یکی از اقسام خسارات و […] نوشته خسارت معنوی چه نوع خسارتی است و چگونه می توان آن را جبران کرد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد. ...
منبع : http://chetor.com/41211-خسارت-معنوی/مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

درخواست حذف اطلاعات

«خسارت را چه ی باید بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان دیده می رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می کنند. البته اگرچه بیمه ساده ترین راه جبران خسارت است، اما راه هاي دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف هاي رانندگی بیان می کند. منبع : hemayatonline.ir ...
منبع : http://ir-ali.blogfa.com/post-659.aspxجبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان

درخواست حذف اطلاعات

جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان دسته: حقوق بازدید: 5 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1178 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان قیمت فایل فقط 15,000 تومان واژگان کلیدی: بزه ، بزه دیده ، جبران خسارت ، جبران تی خسارت، نهادهاي عمومی قیمت فایل فقط 15,000 تومان برچسب ها : جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان , مختص دانشجویان حقوق , کارشناسی و کارشناسی ارشد ...
منبع : http://payamat.blog.ir/1395/11/15/جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستانانواع مسولیت در عالم حقوق؟

درخواست حذف اطلاعات

مسولیت در عالم حقوق به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: 1.مسولیت حقوقی(مدني) 2.مسولیت کیفری(جزایی) مسئوليت مدنى عبارت است از تعهد و زامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. .مسئوليت کیفرى وقتى به وجود مى آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى کند. تفاوت ها در مسئوليت کیفری و مدني[ویرایش] در مسئوليت کیفری مجازات مجرم جهت جلوگیری از بی نظمی و دفاع از جامعه و اصلاح مجرم و به طور کلی در رابطه با جامعه در قوانین مطرح شده است ولی در مسئوليت مدني جبران خسارت شخصی است. در مسئوليت کیفری مجازات از قبیل دیه، قصاص، جریمه م ...
منبع : http://legalterms.blog.ir/1396/03/18/انواع-مسولیت-در-عالم-حقوقبیمه مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

بیمه مسئوليت خساراتی را که برای کارگران یا کارمندان در محیط کار اتفاق بیافتد را جبران می کند. با توجه به آگاهی بیشتر افراد از حقوق قانونی خود در پروسه خسارت و دریافت حق وحقوق خود بیمه هاي مسئوليت از اهمیت بالایی برخوردار است. بیمه مسئوليت در واقع یک پناهگاه امن هم برای کارفرما و هم برای کارگران می باشد چراکه در بیمه مسئوليت در صورت اتفاق هر گونه خسارت زیان وارده به اشخاص ثالث جبران می شود. انواع بیمه نامه هاي مسئوليت مدني قابل ارائه در بیمه:4 دسته اصلی در بیمه هاي مسئوليت به شرح زیر می باشد: 1- بیمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان 2- بیمه نامه مسئوليت مدني حرفه ای 3- بیمه نامه مسئوليت مدني تولیدکنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان 4- بیمه نامه مسئوليت مدني عمومی بیمه نامه مسئوليت قراردادی: برای ید چنین بیمه نامه هايی شما می توانید فرم پیشنهاد بیمه مسئوليت را تکمیل نموده و کل ...
منبع : http://insurance-life.blogsky.com/1395/12/23/post-6/پروژه وم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات:44 نوع فایل:word فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه تاریخچه فصل اول - کلیاتی از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ایران مبحث اول - مبانی نظری و منابع مسئوليت مدني در حقوق ایران گفتار اول - وجود ضرر گفتار دوم - ارتکاب فعل زیان بار گفتار سوم - اضرار به غیر در مقام اجرای حق گفتار چهارم - رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر مبحث دوم - جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مسئوليت مدني مبحث سوم - مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه مبحث چهارم - محکوم علیه کیست فصل دوم - وم جبران خسارت زندانیان بیگناه مبحث اول - آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر برخی قواعد حقوقی است گفتار اول - قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت گفتار دوم - حکم برائت و جبران خسارت مبحث دوم - ین و قوانین موضوعه مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت ت مبحث چهارم - آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه فصل سوم - ...
منبع : http://ketabpich.samenblog.com/دانلود-پروژه-لزوم-جبران-خسارت-ناشی-از-بازداشت-متهم-بیگناه.htmlمسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات

مسئوليت مدني مسئوليت مدني را می­ توان به دو بخش تقسیم کرد: الف) مسئوليت خارج از قرارداد ب ) مسئوليت قرارداری مفهوم مسئوليت قراردادی تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئوليت مدني خارج از قرارداد که در آن­ قراردادی در کار نیست. شرایط ایجاد مسئوليت قراردادی الف) وجود قرارداد برای اثبات مسئوليت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئوليت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئوليت قراردادی نخواهد بود. ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مب ...
منبع : http://vakil97.blogfa.com/post/40جبران خسارت

درخواست حذف اطلاعات

پست 4864 : به قلم حجة ال محمدجواد غلامی دار 59 «جبران خسارت. به نام خدا، دوستان عزیز سلام، در واپسین روزهاي سال ۹۵ متعهد می شویم اگر به ی آسیب فکری یا عاطفی رسانده ایم از او جبران خسارت کنیم. برای جبران خسارت ، عذر خواهی کافی نیست، بلکه متعهد می شویم که رفتارمان را تغییر دهیم. آغاز و پایان این فرایند به این صورت نیست که با شخصی که آزار دادیم بنشینیم و با او صحبت کنیم. جبران خسارت به این معناست که اجازه دهیم تغیراتی که در شخصیت و رفتارمان رخ می دهند، تبدیل به اعمالی مستمر و قابل اعتماد کنیم در رابطه با انی که دوستشان داریم به طوری که آن ها بتوانند روی این تغییرات حساب کنند.» حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار . 27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنه ...
منبع : http://damaneyedarabkola.persianblog.ir/post/4864مسئولیت مدنی چیست؟ مسئولیت پذیری در جبران خسارت !

درخواست حذف اطلاعات

مسئوليت مدني چیست؟ انجام پایان نامه مسئوليت مدني چیست؟ مسئوليت پذیری در جبران خسارت : خود واژه “مسئوليت” مدني تعریف خاصی در لغت ندارد ولی مسئوليت[۱] در لغت به معنی پرسش ، مورد سوال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است[۲] . در فرهنگ فارسی نیز مسئوليت این چنین تعریف شده است :”مسئوليت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است [۳]“. پس مسئول ی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود. واژه مسئوليت در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و در آثار گروسیوس و دوما نیز، که متن ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه منسوب به آن ها است ، به کار نرفته است و آنان به جای آن از “تعهد به جبران خسارت” استفاده کرده اند. مسئوليت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام ترک عملی است ، مانند موظف بودن مرتکب عمل زیان بار و یا متخلف از اجرای تعه ...
منبع : http://drtahqiq.blog.ir/1396/04/15/مسئولیت مدنی چیستمرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از ت

درخواست حذف اطلاعات

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از ت در اینکه هیچ خسارتی نبایستی بدون جبران باقی بماند شکی نیست،اما همین حق هم اگر درست مطالبه نشود به طور یقین جبران نخواهد شد،همانگونه که افراد عادی از اشتباه و تصمیمات اشتباه در امان نیستند،سازمانها و شرکتهاي تی هم گاهی در اقدامات خود دچار اشتباه میشوند،و این اشتباه نیز حتما خساراتی به همراه خواهد آورد.اما سئوال این مطلب این است که کجا ودر چه مرجعی آنرا مطالبه کنیم؟ براساس ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني، دادگستری مرجع تظلمات و مطالبه خسارت از سازمانهاي و شهرداریها میباشد.اما آیا میتوان مستقیم از اقدامات ت و با عنوان مطالبه خسارت در دادگاه طرح دعوی نمود و یا نیاز به انجام مقدماتی دارد؟ ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني بیان میدارد که: "ماده 11 - کارمندان ت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به ا ...
منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/100بیمه مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

امروزه با توسعه جوامع و گسترش فعالیت هاي اجتماعی، هر شخصی می تواند در نتیجه عمل یا ترک عمل خود خطری ایجاد نماید و موجب زیان به دیگری گردد و مسئول شناخته شود که در این صورت باید خسارت وارده را جبران کند. شرکت ” بیمه ما “ نیز در همین راستا جهت حمایت از شخص مسئول حادثه خسارات جانی و یا مالی مربوطه را با انواع بیمه نامه هاي مسئوليت جبران می نماید. ... ...
منبع : http://mainsuranceisfahan.blogfa.com/post/13/بیمه-مسئولیتبا تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی و خسارت

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق مسئوليت مدني ناشی از آلودگی و خسارت به محیط زیست تحقیق در مورد مسئوليت مدني ناشی از آلودگی و خسارت به محیط زیست، در قالب doc و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف محیط زیست و خسارات زیست محیطی، ارزی خسارت زیست‌ محیطی، ماهیت مسئوليت زیست ‌محیطی، مسئوليت زیست‌ ...
منبع : http://universityfile.ParsiBlog.com/Posts/8105/دانلود با لينک مستقيم تحقيق مسئوليت مدني ناشي از آلودگي و خسارت /تصمیمات هیات ت برای خسارت دیدگان پلاسکو

درخواست حذف اطلاعات

هیأت ان در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت ال والمسلمین رییس جمهوری، ‏تصمیماتی درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده اتخاذ کرد.‏ ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/683360/تصمیمات-هیات-دولت-برای-خسارت‌دیدگان-پلاسکوتقابل توسعه اقتصادی با جبران خسارات ناشی از سوانح طبیعی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

در کشوری مانند ایران در دهه هاي گذشته نه تنها شاهد کاهش اثرات ناشی از سوانح طبیعی نبوده ایم بلکه همواره به دلیل نهادینه شدن رویکرد جبران خسارت به جای را ارهاي پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی و همچنین گسترش بی رویه و نادرست جوامع شهری و روستایی، بدون در نظر گرفتن ریسک این سوانح حتی همواره در جهت افزایش خسارت و تحمل هزینه هاي گزاف برای جبران خسارت در این زمینه حرکت کرده ایم. ...
منبع : http://ilna.ir/fa/tiny/news-475671تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

درخواست حذف اطلاعات

تعریف واژه هاي خسارت و ضرر ارباب لغت خسارت را به معنی : ضرر ، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است: ▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر) ▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱] ...
منبع : http://gholipourlaw.blogfa.com/post/76تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحلیل جبران ها در مسئوليت مدني و قراردادی با و پر سرعت . چکیده: از جمله م ومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدني با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئوليت مدني به جبران ها همراه است. این مسئوليت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئوليت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام هاي حقوقی مختلف نیز به شیوه هاي متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام هاي حقوقی، این دو نوع مسئوليت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام هاي دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئوليت آشکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام ...
منبع : http://inodidi.blogsky.com/1396/01/06/post-40966/تحلیل-جبران-ها-در-مسئولیت-مدنی-و-قراردادیتحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل تحلیل جبران ها در مسئوليت مدني و قراردادی با و پر سرعت . تحلیل جبران ها در مسئوليت مدني و قراردادی   چکیده: از جمله م ومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدني با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئوليت مدني به جبران ها همراه است. این مسئوليت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئوليت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام هاي حقوقی مختلف نیز به شیوه هاي متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام هاي حقوقی، این دو نوع مسئوليت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام هاي دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئوليت آشکار است. مطالعات انجام ...
منبع : http://nikfike.blogsky.com/1396/01/06/post-57722/تحلیل-جبران-ها-در-مسئولیت-مدنی-و-قراردادیضرر قابل مطالبه

درخواست حذف اطلاعات

موضوع مسولیت مدني، جبران خسارت است. بنابراین بدون تصور ضرر و زیان و شرایط آن نمی توان مسولیت مدني مورد بررسی و تحلیل قرار داد. خسارات از جهات گوناگون قابل تقسیم می باشد که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود. 1 – اقسام ضرر الف) ضرر مادی و معنوی بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام گرفته آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند. منظور از خسارت مادی، خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود، و به عبارت دیگر، خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول می باشد خسارت مادی نامیده می شود. در مقابل خسارت معنوی خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد، به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را که به آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار تجاری و شخصی اشخاص وارد می شود، شامل گردد. امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن وجود ندارد، اما در امکان مطالبه خسارت معنوی، اختلاف نظر وجود ...
منبع : http://vakil110.blogsky.com/1396/03/26/post-50/