استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

غربت موهوم

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ غربت موهوم از بلاگ غربت موهوم دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.صباحی چند به خاطر شهرت

درخواست حذف اطلاعات
" بی نشان " گاهی وسوسه می شومتا بی بی تفرقه، برایم چغانه بشکندگربه ی آگاتاکریستی، با دمش گردو!...
" بلورین " بر ی - ما - آقاکه سالهاست لاله ناز می کنیمکدام مرغ، از سی تا را آویخته اند دل تا به نوبل بیگانه خوش نکنیم؟ چشم، به اسکارشان، خاموش...!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-712/صباحی-چند-به-خاطر-شهرت
گریز از فعل

درخواست حذف اطلاعات
عشق - یک طرفه -یعنیانکار خود در آیینه!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-713/گریز-از-فعل
بی سلام، مردی آرام

درخواست حذف اطلاعات
... پرسید کربلا کجاست...؟- سر - گفتمشب آنجا که فرار می کنند!گفتم حالا بفرمایید " ناهار "بر سفره معاویه گفت امشب شام قرار دارم!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-707/بی-سلام،-مردی-آرام
بی چتر

درخواست حذف اطلاعات
ببار...در هوایت می خواهم قدم زنم...* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-708/بی-چتر
از فرط تکفیر

درخواست حذف اطلاعات
در هزاره بیمکویی آقا که عد پیر شده حقیقت زنجیر!شمع تا آ تقطیر می شود پروانهبی تقصیر اسیر!شیراز روباه سیلی می خورد و عقاب در تاریکی تیر!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-709/از-فرط-تکفیر
دوستان دیروز و دشمنان امروز...!

درخواست حذف اطلاعات
به قصد تر تانآه از مردگانی کِه هرازگاه آغوشت را رها می کنند تا بازو دستانت را توشه راه!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-710/دوستان-دیروز-و-دشمنان-امروز-
بی واهمه

درخواست حذف اطلاعات
یکی، همه را برای یکیمی د همهناتوان، از یدن یکی!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-711/بی-واهمه
صباحی چند به خاطر شهرت

درخواست حذف اطلاعات
" بی نشان " گاهی وسوسه می شومتا بی بی تفرقه، برایم چغانه بشکندگربه ی آگاتاکریستی، با دمش گردو!...
" بلورین " بر ی - ما - آقاکه سالهاست لاله ناز می کنیمکدام مرغ، از سی تا را آویخته اند دل تا به نوبل بیگانه خوش نکنیم؟ چشم، به اسکارشان خاموش...!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/29/post-712/صباحی-چند-به-خاطر-شهرت
الهه ماه

درخواست حذف اطلاعات
کاش تو راهی بودیخلوتمن، عابری خست ه هرگز به آ نمی رسید!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-706/الهه-ماه
در انتظار یار

درخواست حذف اطلاعات
فاصله ها را که زورم نرسید بردارم...!روزی اما خار ها می بخشم!از جنوب تا شمال قطب ها را نرگس می کارم...* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-696/در-انتظار-یار
فردا، یا...

درخواست حذف اطلاعات
حال دنیاسحری خوب شود اگرآشوب درد ها تا همیشه سرکوب!قلم را دیگر مرخص می کنم و - بی غم -با دلم آسوده غروب...* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-697/فردا،-یا-
شاد

درخواست حذف اطلاعات
... تا یاد تودر من بیداد می کندباد به مرادش نخواهد رسید!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-698/شاد
به قاصدک ها

درخواست حذف اطلاعات
وصیت کرده در ختم فقط فقرا را فرا خوانند،یامفت اغنیا از فقراتم زیرا زیاد بالا رفته اند و با کفش کثیف، در فکرم قدم آهسته!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-699/به-قاصدک-ها
ساده، لطیفی می گفت:

درخواست حذف اطلاعات
... از بخت بدهزار فرشته اگر از آسمان باردیکی سهم آغوش ما نمی شوددیوی اما کم آورد اگر،" یک راست " می خزد بر گرده ما...!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-700/ساده،-لطیفی-می-گفت-
شاعران طوطی صفت!

درخواست حذف اطلاعات
وقتی دنیا شرم آورترین تصویر هستی است،این قبیله نمی دانم سراغ از کدام تصویر می گیرند که من هنوزدر آینه دق ندیده ام!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-701/شاعران-طوطی-صفت-
بمان!

درخواست حذف اطلاعات
خون که در رگم گیر می کند دیر، از دلم فوران!" کی " برای من نوشدارو می ریزد من برای وی، خزان!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-702/بمان-
با افات

درخواست حذف اطلاعات
... فقراساس سیاست است سیاست، اساس فقر...* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-703/با-خرافات
با گمنامی آقا

درخواست حذف اطلاعات
" من " شاعری بدی هستم!بد نبودم اگر،با - اذناب درد را برای -می کشیدم مرگ را برای انقلاب!اسکار تا الاغم می شد نوبل تا پشت دریا چراغم!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-704/با-گمنامی-آقا
ایران همیشه بمان...

درخواست حذف اطلاعات
درود بر " تو " ای خاک!ای عنصر آشنا و پاک که دل به فرسایش استخوانم نمی دهی؛چه خوب می شناسی مرا که نشان ف توام بر بلندای قله های تمدنیکی توتیای چشمت می کند...- دیگری - دخمه خشمت می پندارد!تا همیشهو من، بر سر می افشانمت...سرزمین شیران، ای ایران!* * * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/28/post-705/ایران-همیشه-بمان-
خط به هنرمندنماهای غربزده!

درخواست حذف اطلاعات
... دلت گفتم برای یک ملت گرفته
برای یا، آن مجسمه سیاه؟
با نیم نگاه به " غروب " ارزش قبیله ای را با استعاره گفت: تا تباه نکنی
لبخند آن ور آبی ها را تکیه گاه!
- بی نشان -
نه به این منات می رسی آسان به آن نه، گردن آویز گناه!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/25/post-674/خطابی-به-هنرمندنماهای-غربزده-
هر دو می زنیم امّا !

درخواست حذف اطلاعات
اینجا عد آقا یعنی " آگاه " تا غروب گرسنه من، بیل می زنم سیر فت، اسیر وی، تا سحر سیـلی!بی بیل من از هر نیل، نیلی ترم!پاتیل وی از هر لیلی، جمیل تر!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/26/post-675/هر-دو-می-زنیم-امّا-
مرا لطفا

درخواست حذف اطلاعات
دقایقی با دغدغه ها تنهایم بگذارید!می خواهم آویخته بی شم!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/26/post-676/مرا-لطفا
در دوازده دقیقه!

درخواست حذف اطلاعات
" با عباس میرزا "- نصف اقازاده ها و گریختگان به کانادا -باکری، همت لطفعلی خان، باقریسرباز داشتم اگر...؛ناشتا را ریاض، با ک ن یمن می خوردم سر مستشام را، با دختران قفقاز!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/26/post-677/در-دوازده-دقیقه-
ای شاعرِ عیاش!

درخواست حذف اطلاعات
... امشبلیلی مردم نان استفردامجنون شانآب!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/23/post-664/ای-شاعرِ-عیاش-
با ترازوی آرزو

درخواست حذف اطلاعات
... در سبد سادگی امسیب های سرخ رامیان خود قسمت کنید!" من " به سهمم رسیده ام!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/23/post-665/با-ترازوی-آرزو
آ

درخواست حذف اطلاعات
تا درد تنم را سرد نکندمرد رفتن نیست!* * * * - پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/24/post-666/آخر
با دست تنها

درخواست حذف اطلاعات
تنهایی ام راروزی اآ از این قفسپس می گیرم وپشت سر،نفس پلها را...!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/24/post-667/با-دست-تنها
این نقاشی نیست!

درخواست حذف اطلاعات
... کاش هنوز " مردی " بود!با من دردی را تا بر - دوش - می کشید بی ادعا، آهی را یا از حنجره ام...!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/24/post-668/این-نقاشی-نیست-
بی مرز

درخواست حذف اطلاعات
" شعر " من، صدای مردمی است خسته...!که به جایی نمی رسد!* * * *محمد ترکمان(پژواره)منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/24/post-669/بی-مرز
بی شک

درخواست حذف اطلاعات
یکی، همه را نمی خواست اگر؛به آرزوی خود همهمی رسیدند!* * * *- پژواره -منبع : http://zhar.blogsky.com/1397/07/25/post-671/بی-شک