استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

گفت و گو با زرتشتيان

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ گفت و گو با زرتشتيان از بلاگ گفت و گو با زرتشتيان دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.فتوای تعدادی از مراجع تقلید در مورد دختران

درخواست حذف اطلاعات
ø¹ø¯ù? ø§ø³øªø­ø¨ø§ø¨ ø®øªù?ù? û? ø¯ø®øªø±ø§ù? / ù?øªù?ø§û? øªø¹ø¯ø§ø¯û? ø§ø² ù?ø±ø§ø¬ø¹ øªù?ù?û?ø¯ ø¯ø± ù?ù?ø±ø¯ ø®øªù?ù? ø¯ø®øªø±ø§ù?تهیه: سید محمد ناطقی
برخی مسلمانان اقدام به ی دختران می کنند و این کار را مستحب می دانند و این رفتار سبب ده گرفتن برخی افراد نسبت به شده است هرچند عمل مسلمانان را نمی توان به پای گذاشت.
به منظور دست یافتن به فتوای علما در این زمینه، فتواهای مراجع تقلید را جستجو اما تنها به دیدگاه چند تن از فقیهان در این زمینه دست یافتم. از فقیهان دیگر نیز استفتا ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1650/فتواي تعدادي از مراجع تقليد در مورد ختنه دختران/
آیت الله رحمت الله صاحب ا مانی پدر و پدربزرگ شهید

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ø±ø­ù?øª ø§ù?ù?ù? øµø§ø­ø¨ ø§ù?ø²ù?ø§ù?û? ù¾ø¯ø± ù? ù¾ø¯ø±ø¨ø²ø±ú¯ ø´ù?û?ø¯آیت الله شیخ رحمت الله صاحب ا مانی (درگذشت: 1382 ش) از علمای مشهور بروجرد و از شاگردان آیات عظام بروجردی، محقق داماد و علامه طباطبایی بود. کتاب المسائل العددیه از جمله آثار اوست.
فرزندش شهید علی مجلسی در عملیات آزادسازی حاج عمران به شهادت رسید. ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1651/آيت الله رحمت الله صاحب الزماني پدر و پدربزرگ شهيد/
موبدی که آورد

درخواست حذف اطلاعات
ù?ù?ø¨ø¯û? ú©ù? ø§ø³ù?ø§ù? ø¢ù?ø±ø¯به قلم رشید شهمردان
میمون (بن دیصان) نام اهوازی یک نفر موبد زرتشتی بود که در سده ی دوم هجری آورد. وی به فلسفه های آن عصر به ویژه فلسفه ی اشراق آشنایی کامل داشته است.
پسرش عبدالله ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1652/موبدي که اسلام آورد/
آیت الله سید جعفر طباطبایی پدر شهید سید محمد طباطبایی

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ø³û?ø¯ ø¬ø¹ù?ø± ø·ø¨ø§ø·ø¨ø§û?û? ù¾ø¯ø± ø´ù?û?ø¯ ø³û?ø¯ ù?ø­ù?ø¯ ø·ø¨ø§ø·ø¨ø§û?û?آیت الله سید جعفر طباطبایی نجف آبادی (درگذشت: 1382 ش) از علمای مشهور نجف آباد و از شاگردان آیت الله منتظری و ایزدی نجف آبادی بود. پس ار ارتحال آیت الله بروجردی، مروج مرجعیت بود. کتاب های دیوان اشعار هاشمی و ارکان دین، از جمله آثار اوست. ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1653/آيت الله سيد جعفر طباطبايي پدر شهيد سيد محمد طباطبايي/
سختویه بن مازیار، محدثی که از زرتشتی به گروید

درخواست حذف اطلاعات
ø³ø®øªù?û?ù? ø¨ù? ù?ø§ø²û?ø§ø±ø? ù?ø­ø¯ø«û? ú©ù? ø§ø² ø²ø±øªø´øªû? ø¨ù? ø§ø³ù?ø§ù? ú¯ø±ù?û?ø¯به قلم شمس الدین محمد ذهبی (درگذشت: 748ق)
ابوعلی سختویه بن مازیار نیشابوری در ابتدا زرتشتی بود تا اینکه در جوانی به دست مأمون، مسلمان شد. او احادیث فراوان شنید؛ به دانش اهمیت می داد؛ حج گذارد؛ در حجاز و عراق و اسان احادیثی شنید. ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1654/سختويه بن مازيار، محدثي که از زرتشتي به اسلام گرويد/
دلایل و عوامل دین گریزی برخی جوانان

درخواست حذف اطلاعات
ø¯ù?ø§û?ù? ù? ø¹ù?ø§ù?ù? ø¯û?ù? ú¯ø±û?ø²û? ø¨ø±ø®û? ø¬ù?ø§ù?ø§ù? ø¯ø± ú¯ù?øªú¯ù? ø¨ø§ ø­ø¬øª ø§ù?ø§ø³ù?ø§ù? ø¯ú©øªø± ø§ø¨ù?ø±û?مصاحبه کننده: سایت راه راستی
حجت ال والمسلمین سید محمدعلی احمدی ابهریاز دانش آموختگان حوزه ی علمیه ی قم و فارغ حصیل ی در رشته ی حقوق جزا و ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1647/دلايل و عوامل دين گريزي برخي جوانان/
رفتار علی(ع) با مفسدان اقتصادی(3)

درخواست حذف اطلاعات
ø±ù?øªø§ø± ø§ù?ø§ù? ø¹ù?û?(ø¹) ø¨ø§ ù?ù?ø³ø¯ø§ù? ø§ù?øªøµø§ø¯û?(û³) / ø´ù?ø§ù? ù? ø²ù?ø¯ø§ù? ø¨ø±ø§û? ù?ø±ù?ø§ù?ø¯ø§ø± ù?ù?ø·ù?ù? ø§û? ù?ø³û?ø¹به قلم ابن اثیر (درگذشت: 630 ق)
یزید بن حجّیه تیمی در جنگ جمل، صفّین و نهروان جزء یاران علی(ع) بود. سپس حضرت او را به فرماندار ری گماشت؛ امّا او از مالیات آنجا سی هزار درهم کم آورد. علی(ع) او را احضار و کمبود اموال را از او مطالبه کرد و پرسید: آنچه دریافتی، کجا پنهان کردی؟
پاسخ داد: چیزی برنداشتم. ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1648/رفتار امام علي(ع) با مفسدان اقتصادي(3)/
ذوالقرنین کورش نیست

درخواست حذف اطلاعات
ø°ù?ø§ù?ù?ø±ù?û?ù? ú©ù?ø±ø´ ù?û?ø³øªقلم علیرضا شاپور شهبازی (درگذشت: 1385ش)
در سال 1950 مولانا ابوالکلام آزاد کوشید تا ثابت کند که این انسان بالدار، نشان دهنده ی ذوالقرنین ـ که به عقیده ی او همان کورش بزرگ بوده است ـ می باشد.
از آنجا که فرضیه ی وی، با همه ی محبوبیتی که یافته، از پشتیبانی مآخذ تاریخی و ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1649/ذوالقرنين کورش نيست/
زرتشتیان مورد احترام مسلمانان پس از فتح ایران

درخواست حذف اطلاعات
ø²ø±øªø´øªû?ø§ù? ù?ù?ø±ø¯ ø§ø­øªø±ø§ù? ù?ø³ù?ù?ø§ù?ø§ù? ù¾ø³ ø§ø² ù?øªø­ ø§û?ø±ø§ù?به قلم برتولد اشپولر bertold spuler (درگذشت: 1990م)
این طور به نظر مى رسد که تازه پس از تسلّط عرب ها، اوستا در دسترس عموم قرار گرفته و به نام کتاب مقدّسى آسمانى به مسلمانان ارائه گشته است.
مسلمانان نیز این ادّعا را پذیرفتند و نوشته هاى مجوسان بدین عنوان مورد احترام واقع گشت. از ویرانى ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1645/زرتشتيان مورد احترام مسلمانان پس از فتح ايران/
ابهام های اساسی و لاینحل در مورد دین زرتشتی

درخواست حذف اطلاعات
ø§ø¨ù?ø§ù? ù?ø§û? ø§ø³ø§ø³û? ù? ù?ø§û?ù?ø­ù? ø¯ø± ù?ù?ø±ø¯ ø¯û?ù? ø²ø±øªø´øªû?به قلم حسن پیرنیا (درگذشت 1314ش)
خاورشناس ها و علمایی که نسبت به این مذهب (زرتشتی) غور و تتبع کرده اند نتوانسته اند محققا معلوم کنند که زرتشت در چه زمانى مى زیسته و از اهل کدام قسمت ایران بوده و اوستا که کتاب مذهبى زرتشتیان است در چه تاریخ نوشته شده و زبان آن زبان کدام قوم یا مردم ایرانى بوده.
هرچه در این باب ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1646/ابهام هاي اساسي و لاينحل در مورد دين زرتشتي/
کتاب ذوالقرنین همچنان ناشناخته

درخواست حذف اطلاعات
ú©øªø§ø¨ ø°ù?ø§ù?ù?ø±ù?û?ù? ù?ù?ú?ù?ø§ù? ù?ø§ø´ù?ø§ø®øªù? / ø¨ø§ø²ø®ù?ø§ù?û? ù? ø±ø¯ ù?ø¸ø±û?ù? ø§ø¨ù?ø§ù?ú©ù?ø§ù? ø¢ø²ø§ø¯ ø¯ø± ø¨ø§ø±ù? ú©ù?ø±ø´ ù? ø°ù?ø§ù?ù?ø±ù?û?ù?شناسنامه ی کتاب:
عنوان: ذوالقرنین همچنان ناشناخته (بازخوانی و رد نظریه ابوالکلام آزاد در باره کورش و ذوالقرنین)
نویسنده: غلامرضا نوادری
ناشر: مؤسسه آموزش تألیفی ارشدان
نوبت و تاریخ چاپ: اول / 1397
کتاب «ذوالقرنین همچنان ناشناخته»
از قرن اول هجری تاکنون ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1635/کتاب ذوالقرنين همچنان ناشناخته/
برده داری در زمان ساسانیان از زبان دیا وف

درخواست حذف اطلاعات
ø¨ø±ø¯ù? ø¯ø§ø±û? ø¯ø± ø²ù?ø§ù? ø³ø§ø³ø§ù?û?ø§ù? ø§ø² ø²ø¨ø§ù? ø¯û?ø§ú©ù?ù?ù?ù? / û?ú© ù?ø²û?ø± ù?ø§ù?ú© ù?ø²ø§ø± ø¨ø±ø¯ù?به قلم م. م. دیا وف (درگذشت: 1999م)
فرستنده: سید محمد ناطقی
روابط و مناسبات برده فروشی که در دوره پارت ها وجود داشت در دوره ساسانیان نیز به قوت خود باقی بود و در روایات و اخباری که نقل شده پیوسته از آنها یاد شده است.
یکی از وزرای مشهور بهرام پنجم و ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1643/برده داري در زمان ساسانيان از زبان دياکونوف/
آیا اسکندر دو نسخه از اوستای هخا را از بین برد؟

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?ø§ ø§ø³ú©ù?ø¯ø± û?ú© ù?ø³ø®ù? ø§ø² ø§ù?ø³øªø§û? ù?ø®ø§ù?ù?ø´û? ø±ø§ ø³ù?ø²ø§ù?ø¯ ù? ø¯û?ú¯ø±û? ø±ø§ ø¨ù? û?ù?ù?ø§ù? ø¨ø±ø¯ø?به قلم مدیر سایت
براساس آنچه در منابع زرتشتی آمده، اسکندر با حمله به ایران، پس از پایان دادن به حکمرانی هخا ان، یک نسخه از اوستا را به آتش کشید و نسخه ای دیگر را به یونان برد.
اما باید توجه داشت که موبدان، ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1644/آيا اسکندر دو نسخه از اوستاي هخامنشي را از بين برد؟/
برخورد علی(ع) با مفسدان اقتصادی(1)

درخواست حذف اطلاعات
ø¨ø±ø®ù?ø±ø¯ ø§ù?ø§ù? ø¹ù?û?(ø¹) ø¨ø§ ù?ù?ø³ø¯ø§ù? ø§ù?øªøµø§ø¯û?(û±) / ù?ù?ø¯ù? ø¯ø³øªù?ø± ø§ù?ø§ù? ø¹ù?û?(ø¹)/ ø´ø±ø§û?ø· ø²ù?ø¯ø§ù? ø¨ø±ø§û? ù?ù?ø³ø¯ ø§ù?øªøµø§ø¯û? ø³ø®øª øªø± ø§ø² ù?ù?ù? û? ù?ø¬ø±ù?ø§ù?به قلم مدیر سایت
علی(ع) خبردار شد که ابن هَرْمه، مسئول بازار اهواز، خیانتی کرده است. به رِفاعه [فرماندار اهواز] چنین نوشت:
چون این نامه ی مرا خو ،
یک) ابن هَرْمه را از [مسئولیت] بازار، کنار بگذار؛ ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1639/برخورد امام علي(ع) با مفسدان اقتصادي(1)/
ع + مسابقه عکاسی میان دانشجویان رشته هنر و

درخواست حذف اطلاعات
ø¹ú©ø³ + ù?ø³ø§ø¨ù?ù? ø¹ú©ø§ø³û? ø§ø² ù?ø³ù?øª ù?ø§û? ù?ø§øªù?ø§ù? øªø®øª ø¬ù?ø´û?ø¯ ù?û?ø§ù? ø¯ø§ù?ø´ø¬ù?û?ø§ù? ù? ú©øªø§ø¨ ø±ø§ù? ø±ø§ø³øªû? ø¨ø®ø´û? ø§ø² ø¬ù?ø§û?ø² علی خوب یار از ان پرنشاط هنر شیراز است. با سپاس از ایشان جهت ارسال گزارش از این اردو.
مراسم معارفه دانشجویان ورودی 97 هنر شیراز، با همکاری ریاست و کارکنان ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1640/عکس مسابقه عکاسي ميان دانشجويان رشته هنر و/
برخورد علی(ع) با مفسدان اقتصادی(2)

درخواست حذف اطلاعات
ø¨ø±ø®ù?ø±ø¯ ø§ù?ø§ù? ø¹ù?û?(ø¹) ø¨ø§ ù?ù?ø³ø¯ø§ù? ø§ù?øªøµø§ø¯û?(û²) / ù¾ø³ ú¯ø±ù?øªù? ø§ù?ù?ø§ù?û? ú©ù? ú©ø§ø±ú¯ø²ø§ø±ø§ù? ø¹ø«ù?ø§ù? ú©ø³ø¨ ú©ø±ø¯ù? ø¨ù?ø¯ù?ø¯به قلم مدیر سایت
علی(ع)، اشعث بن قیس را احضار کرد. وی از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صد هزار درهم [نامشروع برابر با دیه ی ده انسان] به دست آورد. برخی گویند: آن را عثمان به وی بخشید و برخی دیگر گویند که آن را در کارش به دست آورد. ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1641/برخورد امام علي(ع) با مفسدان اقتصادي(2)/
صول حاکم زرتشتی گرگان که را برگزید

درخواست حذف اطلاعات
øµù?ù? ø­ø§ú©ù? ø²ø±øªø´øªû? ú¯ø±ú¯ø§ù? ú©ù? ø§ø³ù?ø§ù? ø±ø§ ø¨ø±ú¯ø²û?ø¯صول از حاکمان زرتشتی در گرگان بود که به دست یزید بن مهلب (درگذشت: 102ق) مسلمان شد. صول در رکاب یزید بن مهلب کشته شد.
منبع:
الانساب، سمعانی (درگذشت: ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1642/صول حاکم زرتشتي گرگان که اسلام را برگزيد/
آیت الله علی حسین احمدلو پدر دو شهید

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ø¹ù?û? ø­ø³û?ù? ø§ø­ù?ø¯ù?ù? ù¾ø¯ø± ø¯ù? ø´ù?û?ø¯آیت الله علی حسین احمدلو (درگذشت: 1384ش) از شاگردان آیات عظام: ، بروجردی، گلپایگانی، محمدتقی خوانساری و… بود. و پس از انقلاب ی به مدت 25 سال ت ی شهر غرق آباد را به عهده داشت.
سال 1365 فرزند او ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1637/آيت الله علي حسين احمدلو پدر دو شهيد/
میلاس زرتشتی ای که اختیار کرد

درخواست حذف اطلاعات
ù?û?ù?ø§ø³ ø²ø±øªø´øªû? ø§û? ú©ù? ø§ø³ù?ø§ù? ø§ø®øªû?ø§ø± ú©ø±ø¯به قلم مدیر سایت
میلاس زرتشتی ای بود که به دست ابو هذیل محمد بن هذیل علاف (درگذشت: 235ق) مسلمان شد. زمینه ی آوردن او اینگونه بود که او در مجلس مناظره ای شرکت کرد که ابوهذیل علاف ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1638/ميلاس زرتشتي اي که اسلام اختيار کرد/
شه ی نیک تر، گفتار نیک تر، کردار نیک تر

درخواست حذف اطلاعات
ø§ù?ø¯û?ø´ù? û? ù?û?ú© øªø±ø? ú¯ù?øªø§ø± ù?û?ú© øªø±ø? ú©ø±ø¯ø§ø± ù?û?ú© øªø±به قلم حجت ال والمسلمین احمد غلامعلی
اینکه زرتشتی ها «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» را شعار خود قرار داده اند، در مهم تر از آن را داریم. اگر اینها از «نیک» سخن می گویند، یک پله بالاتر، سخن از «نیک تر» و «نیک ترین» به میان می آورد: ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1636/انديشه ي نيک تر، گفتار نيک تر، کردار نيک تر/
کتاب ذوالقرنین همچنان ناشناخته

درخواست حذف اطلاعات
ú©øªø§ø¨ ø°ù?ø§ù?ù?ø±ù?û?ù? ù?ù?ú?ù?ø§ù? ù?ø§ø´ù?ø§ø®øªù? / ø¨ø§ø²ø®ù?ø§ù?û? ù? ø±ø¯ ù?ø¸ø±û?ù? ø§ø¨ù?ø§ù?ú©ù?ø§ù? ø¢ø²ø§ø¯ ø¯ø± ø¨ø§ø±ù? ú©ù?ø±ø´ ù? ø°ù?ø§ù?ù?ø±ù?û?ù?شناسنامه ی کتاب:
عنوان: ذوالقرنین همچنان ناشناخته (بازخوانی و رد نظریه ابوالکلام آزاد در باره کورش و ذوالقرنین)
نویسنده: غلامرضا نوادری
ناشر: مؤسسه آموزش تألیفی ارشدان
نوبت و تاریخ چاپ: اول / 1397
ذوالقرنین همچنان ناشناخته ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1635/کتاب ذوالقرنين همچنان ناشناخته/
سپاس از تراجم نگار برجسته ناصرالدین انصاری

درخواست حذف اطلاعات
ø³ù¾ø§ø³ ø§ø² øªø±ø§ø¬ù? ù?ú¯ø§ø± ø¨ø±ø¬ø³øªù? ø§ø³øªø§ø¯ ù?ø§øµø±ø§ù?ø¯û?ù? ø§ù?øµø§ø±û? ù?ù?û?به قلم مدیر سایت
چندی پیش به اتفاق دوست گرامی عبدالله امینی پور خدمت پژوهشگر ارجمند حجت ال و المسلمین ناصرالدین انصاری قمی رسیدیم.
انصاری حدود سی سال است ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1632/سپاس از تراجم نگار برجسته استاد ناصرالدين انصاري/
الله نام بت نیست

درخواست حذف اطلاعات
ø§ù?ù?ù? ù?ø§ù? ø¨øª ù?û?ø³øª
به قلم سید علیرضا میرسجادی
(این مقاله خلاصه ی مقاله ی «الله کیست؟» در سایت مستبصران است.)
شبهه
یکی از شبهه های مطرح این است که: «الله» ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1633/الله نام بت نيست/
ابوسعید سیرافی عالم مشهوری که از زرتشتی به گروید

درخواست حذف اطلاعات
ø§ø¨ù?ø³ø¹û?ø¯ ø³û?ø±ø§ù?û? ø¹ø§ù?ù? ù?ø´ù?ù?ø±û? ú©ù? ø§ø² ø²ø±øªø´øªû? ø¨ù? ø§ø³ù?ø§ù? ú¯ø±ù?û?ø¯به قلم محمدمهدی ملایری (درگذشت: 1381 ش)
ابو سعید سیرافی، حسن بن عبد اللّه بن مرزبان سیرافی، عالم مشهور قرن چهارم هجری که شاگردش ابو حیّان توحیدی او را شیخ الشیوخ و الائمه نامیده، و در بسیاری از علوم عصر خود از لغت و نحو و فقه و ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1634/ابوسعيد سيرافي عالم مشهوري که از زرتشتي به اسلام گرويد/
سپاس از تراجم نگار برجسته ناصرالدین انصاری

درخواست حذف اطلاعات
ø³ù¾ø§ø³ ø§ø² øªø±ø§ø¬ù? ù?ú¯ø§ø± ø¨ø±ø¬ø³øªù? ø§ø³øªø§ø¯ ù?ø§øµø±ø§ù?ø¯û?ù? ø§ù?øµø§ø±û? ù?ù?û?به قلم مدیر سایت
چندی پیش به اتفاق دوست گرامی عبدالله امینی پور خدمت پژوهشگر ارجمند حجت ال و المسلمین ناصرالدین انصاری قمی رسیدیم.
انصاری حدود سی سال است که به ثبت و ضبط زندگی نامه ی علما و نویسندگان معاصر در حوزه ی دین می پردازد و تاکنون کتاب های متعدد ارزشمند از ایشان به چاپ رسیده است. بخش عمده ی این مطالب اگر به همت وی ثبت و ضبط نشده بود، بی تردید برای همیشه از بین می رفتند و از حافظه ی تاریخ محو می شدند.
در آن محفل سخن از معرفی علمایی پیش آوردم که دست کم یکی از فرزندانشان در جنگ ایران و عراق به شهادت رسیده اند. انصاری، بی تأمل شروع به ذکر اسامی این عالمان کرد و بیست سی نفر را یکباره و با اعتماد به حافظه نام برد و آنها را یادداشت تا با جستجو در اینترنت، اطلاعات مورد نیازم را جمع آوری کرده در سایت «راه راستی» بگذارم.
بیشتر آن عالمان و فرزندانشان را توانستم شناسایی کنم اما اطلاعات مربوط به بخشی از آنها هنوز در اینترنت راه نیافته یا آنقدر اندک است که قابل استفاده نبود.
جناب ایشان قول همکاری دادند تا در فرصتی دیگر، به این منظور از یادداشت هایشان استفاده کنم و در آینده در سایت درج کنم. درخور ذکر است که ایشان هنوز هرگاه چنین عالمان انقل را به یاد می آورد، بنده را مطلع می سازد.
لازم دانستم کمال سپاس و قدردانی خود را از این سرور و دوست قدیمی اظهار دارم.
برای وی توفیقات بیشتر را از خدای متعال خواهانم.
حجت ال ناصرالدین انصاریمنبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1632/سپاس از تراجم نگار برجسته استاد ناصرالدين انصاري/
قدرت مالی ون زرتشتی در زمان ساسانیان

درخواست حذف اطلاعات
ù?ø¯ø±øª ù?ø§ù?û? ø±ù?ø­ø§ù?û?ù?ù? ø²ø±øªø´øªû? ø¯ø± ø²ù?ø§ù? ø³ø§ø³ø§ù?û?ø§ù?به قلم کریستین سن
فرستنده: سید محمد ناطقی
در زمان شاپور دوم نیز هنوز بلاد ماد و علی الاخص آذ اذگان سرزمین مغان بوده است. ایشان در آنجا اراضی حاصلخیز و خانه های ییلاقی که محاط[1] به دیواری بود داشتند ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1631/قدرت مالي روحانيون زرتشتي در زمان ساسانيان/
آیت الله محمدتقی نصیری پدر شهید محمدصادق نصیری

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ù?ø­ù?ø¯øªù?û? ù?øµû?ø±û? ù¾ø¯ø± ø´ù?û?ø¯ ù?ø­ù?ø¯øµø§ø¯ù? ù?øµû?ø±û?آیت الله محمد تقی نصیری (درگذشت: 1393 ش) از شاگردان آیات عظام بروجردی، ، گلپایگانی، محقق داماد و… بود. وی در حوزه ی علمیه ی سمنان تدریس داشت و از مدیران این حوزه به شمار می رفت. حجت ال (رئیس جمهور) از جمله شاگردان اوست.
شهید محمدصادق نصیریفرزندش شهید محمد صادق نصیری در جنگ ایران و عراق در عملیات محرم به شدت مجروح شد و سال 1361 به شهادت رسید.
ی در پیامش به مناسبت درگذشت آیت الله نصیری، به این شهید عزیز اشاره کرده است.منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1626/آيت الله محمدتقي نصيري پدر شهيد محمدصادق نصيري/
آیت الله سید حبیب الله طاهری پدر شهید سید محمدطاهر طاهری

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ø³û?ø¯ ø­ø¨û?ø¨ ø§ù?ù?ù? ø·ø§ù?ø±û? ù¾ø¯ø± ø´ù?û?ø¯ ø³û?ø¯ ù?ø­ù?ø¯ø·ø§ù?ø± ø·ø§ù?ø±û?آیت الله سید حبیب الله طاهری گرگانی (درگذشت: 1368ش) ی مردم مازندران در مجلس خبرگان قانون اساسی و ی استان گلستان در مجلس خبرگان ی بود.
شهید سید محمدطاهر طاهریوی پدر شهید حجت ال سید محمد طاهر طاهری است که در جزیره مجنون در سال 1363 به شهادت رسید. پیکرش پس از سال ها در سال 1387 در گرگان تشییع و به خاک س شد.منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1629/آيت الله سيد حبيب الله طاهري پدر شهيد سيد محمدطاهر طاهري/
آیت الله محمود بیانی پدر شهید محمدکاظم بیانی

درخواست حذف اطلاعات
ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ù?ø­ù?ù?ø¯ ø¨û?ø§ù?û? ù¾ø¯ø± ø´ù?û?ø¯ ù?ø­ù?ø¯ú©ø§ø¸ù? ø¨û?ø§ù?û?آیت الله محمود بیانی (درگذشت در هفته ی دفاع مقدس سال 1397) از شاگردان بود که به مدت 22 سال ت ی زابل را بر عهده داشت.
شهید محمد کاظم بیانیفرزند وی طلبه ی شهید محمد کاظم بیانی در 17 سالگی در شلمچه به شهادت رسید.
ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1630/آيت الله محمود بياني پدر شهيد محمدکاظم بياني/
آیت الله محمدتقی دانش آشتیانی پدر دو شهید

درخواست حذف اطلاعات
به ø¢û?øª ø§ù?ù?ù? ù?ø­ù?ø¯øªù?û? ø¯ø§ù?ø´ ø¢ø´øªû?ø§ù?û? ù¾ø¯ø± ø¯ù? ø´ù?û?ø¯قلم مدیر سایت
آیت الله محمد تقی دانش آشتیانی از پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه است. ایشان از ان اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد در بود که حدود سال 1370 قواعد فقهی را تدریس می د. درس ایشان از ادامه مطلب...منبع : http://zartoshtimosalman.ParsiBlog.com/Posts/1620/آيت الله محمدتقي دانش آشتياني پدر دو شهيد/