استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

معماری

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ معماری از بلاگ معماری دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.انواع پرسپکتیو در معماری

درخواست حذف اطلاعات
انواع پرسپکتیو در معماری پرسپکتیو به دید سه بعدی از احجام مختلف اطلاق می شود که با توجه به دیدهای مختلف، می تواند متفاوت باشد. این موضوع یکی از مهم ترین عناصری بود که در رنسانس باعث به وجود آمدن تفاوت در هنرهای مختلف مانند نقاشی، معماری و ... شد. در هر پروژه معماری استفاده از پرسپکتیو بخش مهمی از مسئله و ارائه طرح است. پرسپکتیو در لغت به معنای عمق نمایی است و دید بسیار از بنا به مخاطب ارائه می کند. پرسپکتیو توسط برنولوسکی ایجاد شده و توسط آلبرتی گسترش داده شد. اجزا و مفاهیم مهم نقطه گریز این نقطه مکانی است روی خط افق و در بی نهایت که کلیه خطوط به موازات محوری به این نقطه یا این نقاط می رسند. خط افق این خط فرضی، خطی است که در آن زمین و آسمان از هم جدا می شوند. این خط در تراز بی نهایت قرار دارد. خط عمود این خط زاویه دید ناظر را با توجه به محل ایستادن مشخص می نماید. پرسپکتیو در معماری تقسیم بندی دید ها دید ناظر در این نوع پرسپکتیو، نحوه رسم و دید به گونه ای است که گویا فردی در مقابل یا زاویه ای نسبت به آن قرار گرفته است و به آن نگاه می کند.از این دید بیشتر برای ساختن تجربه مشابه در واقعیت استفاده می شود. دید پرنده دید پرنده به دید از بالا تر به حجم مورد نظر اطلاق می شود. در این پرسپکتیو، گویا پرنده ای به حجم می نگرد. از این دید بیشتر برای نمایش کلیات حجم و نحوه قرارگیری آن استفاده می شود. دید از پایین(مورچه) در این دید حجم از دیدی پایین تر از ح معمولی مشاهده می شود. از این دید بیشتر برای نمایش دادن جزئیات استفاده می گردد. انواع پرسپکتیو پرسپکتیو یک نقطه ای در این تصویر یک نقطه گریز روی صفحه قرار دارد و تمام خط ها به جز خط های عمودی به این نقطه می رسند. پرسپکتیو یک نقطه ای را در میان ریل های قطار که به سمت افق می روند، میان خیابانی که طرفین آن درخت یا تیر برق قرار گرفته اند، می توانید تجربه کنید. با توجه به نحوه قرار گیری نقطه گریز در بالا یا پایین صفحه می توان متوجه شد که تصویر دید منظر، دید پرنده یا دید ناظر است. پرسپکتیو دو نقطه ای در پرسپکتیو دو نقطه ای، مشابه نامی که دارد دو نقطه گریز وجود دارد. در این نوع تصویر سه نوع خط وجود دارد. خطوط عمودی، خطوط منتهی به نقطه گریز اول و خطوطی که به نقطه گریز دوم ختم می شود. این نوع تصویر، بیشتر برای نمایش دادن حجم ها استفاده می شود زیرا زیبایی بیشتری دارد و واقعیت احجام را بیان می کند. اگر در تصاویر دو نقطه ای محورهای x و y با خط افق زاویه 30 درجه بسازند این تصویر، ایزومتریک نامیده می شود. اگر محورهای x و y نسبت به خط افق زوایای 7 و 42 درجه بگیرند، این تصویر، دی متریک است. اگر محورهای x و y نسبت به خط افق زوایای 45-45 درجه بگیرند یا اگر زوایای 30 و 60 نسبت به افق بگیرند، این تصویر، پلان ابلیک یا موازی مایل است. [ پرسپکتیو سه نقطه ای در این نوع تصویر، سه نوع خط وجود دارد. دو خط که مانند ترسیم دو نقطه ای به نقاط گریز کناری می روند و خطوط سوم به نقطه ی گریز موجود در صفحه عمودی می رسند. این نوع تصاویر معمولا برای ترسیم آسمان اش ها استفاده می شود.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/07/28/انواع-پرسپکتیو-در-معماری
انواع پرسپکتیو در معماری

درخواست حذف اطلاعات
انواع پرسپکتیو در معماری پرسپکتیو به دید سه بعدی از احجام مختلف اطلاق می شود که با توجه به دیدهای مختلف، می تواند متفاوت باشد. این موضوع یکی از مهم ترین عناصری بود که در رنسانس باعث به وجود آمدن تفاوت در هنرهای مختلف مانند نقاشی، معماری و ... شد. در هر پروژه معماری استفاده از پرسپکتیو بخش مهمی از مسئله و ارائه طرح است. پرسپکتیو در لغت به معنای عمق نمایی است و دید بسیار از بنا به مخاطب ارائه می کند. پرسپکتیو توسط برنولوسکی ایجاد شده و توسط آلبرتی گسترش داده شد. اجزا و مفاهیم مهم نقطه گریز این نقطه مکانی است روی خط افق و در بی نهایت که کلیه خطوط به موازات محوری به این نقطه یا این نقاط می رسند. خط افق این خط فرضی، خطی است که در آن زمین و آسمان از هم جدا می شوند. این خط در تراز بی نهایت قرار دارد. خط عمود این خط زاویه دید ناظر را با توجه به محل ایستادن مشخص می نماید. پرسپکتیو در معماری تقسیم بندی دید ها دید ناظر در این نوع پرسپکتیو، نحوه رسم و دید به گونه ای است که گویا فردی در مقابل یا زاویه ای نسبت به آن قرار گرفته است و به آن نگاه می کند.از این دید بیشتر برای ساختن تجربه مشابه در واقعیت استفاده می شود. دید پرنده دید پرنده به دید از بالا تر به حجم مورد نظر اطلاق می شود. در این پرسپکتیو، گویا پرنده ای به حجم می نگرد. از این دید بیشتر برای نمایش کلیات حجم و نحوه قرارگیری آن استفاده می شود. دید از پایین(مورچه) در این دید حجم از دیدی پایین تر از ح معمولی مشاهده می شود. از این دید بیشتر برای نمایش دادن جزئیات استفاده می گردد. انواع پرسپکتیو پرسپکتیو یک نقطه ای در این تصویر یک نقطه گریز روی صفحه قرار دارد و تمام خط ها به جز خط های عمودی به این نقطه می رسند. پرسپکتیو یک نقطه ای را در میان ریل های قطار که به سمت افق می روند، میان خیابانی که طرفین آن درخت یا تیر برق قرار گرفته اند، می توانید تجربه کنید. با توجه به نحوه قرار گیری نقطه گریز در بالا یا پایین صفحه می توان متوجه شد که تصویر دید منظر، دید پرنده یا دید ناظر است. پرسپکتیو دو نقطه ای در پرسپکتیو دو نقطه ای، مشابه نامی که دارد دو نقطه گریز وجود دارد. در این نوع تصویر سه نوع خط وجود دارد. خطوط عمودی، خطوط منتهی به نقطه گریز اول و خطوطی که به نقطه گریز دوم ختم می شود. این نوع تصویر، بیشتر برای نمایش دادن حجم ها استفاده می شود زیرا زیبایی بیشتری دارد و واقعیت احجام را بیان می کند. اگر در تصاویر دو نقطه ای محورهای x و y با خط افق زاویه 30 درجه بسازند این تصویر، ایزومتریک نامیده می شود. اگر محورهای x و y نسبت به خط افق زوایای 7 و 42 درجه بگیرند، این تصویر، دی متریک است. اگر محورهای x و y نسبت به خط افق زوایای 45-45 درجه بگیرند یا اگر زوایای 30 و 60 نسبت به افق بگیرند، این تصویر، پلان ابلیک یا موازی مایل است. [ پرسپکتیو سه نقطه ای در این نوع تصویر، سه نوع خط وجود دارد. دو خط که مانند ترسیم دو نقطه ای به نقاط گریز کناری می روند و خطوط سوم به نقطه ی گریز موجود در صفحه عمودی می رسند. این نوع تصاویر معمولا برای ترسیم آسمان اش ها استفاده می شود.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/07/28/انواع-پرسپکتیو-در-معماری
آشنایی با اصول طراحی نمای ساختمان

درخواست حذف اطلاعات
اصول طراحی نمای ساختمان نمای هر ساختمان اولین قسمتی است که بیننده آن را خواهد دید و با آن ارتباط برقرار می کند، از این رو طراحی نما باید به صورت اصولی و با ارزش باشد. طراحی نما باید طوری باشد که تأثیر خوبی بگذارد و مخاطب به آن جذب شود، در این مقاله نیز به بررسی اصول طراحی نما و نکات آن در ساختمان ها خواهیم پرداخت. طراحی نما از آنجا که نمای هر ساختمان از اجزایی است که مهم به شمار می آید باید طراحی نما را به گونه ای انجام داد که هم از محیط داخلی نسبت به فضای بیرونی محافظت به عمل آورد و هم ارتباط بین فضای خارجی و داخلی ساختمان پدید آورد. هر ساختان را می توان جزئی از فضای شهری محسوب کرد از این رو زشتی و زیبایی آن نیز مهم است و باید شخصیت و اعتبار آن را با طراحی اصولی حفظ نمود. تنها با یک طراحی نمای خوب و اصولی است که در این امر می توان موفق بود. در صورتی که قصد دارید طراحی نما را انجام دهید از طریق تماس با مشاوران ما راهنمایی های لازم را دریافت خواهید کرد و از خدمات ما بهره مند خواهید شد. 9"]طراحی نما طراحی اصولی نمای ساختمان یک پروژه معماری در رابطه با ساختمان، طراحی نمای آن است که باید اصولی و استاندارد انجام گیرد. برای طراحی نما به صورت اصولی باید به نکاتی توجه داشت که یکی از آن ها استفاده از متریال هایی متناسب است که سبب ایجاد هماهنگی در تمام بخش های ساختمان شود. تنوع رنگ نیز در نما از اهمیت برخوردار است و باید مصالح مناسبی برای این منظور به کار برد. دیتیل های اجرایی باید به صورت مناسبی انتخاب شوند ،که کار حرفه ای تر انجام شود. طراحی نما به صورت اصولی سبب می شود ساختمان ضمن داشتن تفاوت نسبت به ساختمان های کناری به نوعی با آن ها هماهنگ باشد، اما به صورت کلی باید از ساختمان های دیگر شاخص تر و جذاب تر باشد. برای طراحی اصولی نمای ساختمان بهتر است ابتدا بافت و فرهنگ منطقه مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید و از هنر معماری برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب بهره ببرید. طراحی اصولی نما را به گونه ای می توان انجام داد که کاربری های مختلف آن شاخص تر شود که این کار با به کارگیری مصالح مختلف امکان پذیر خواهد بود اما باید در نظر داشته باشید که با این کار نما شلوغ نشود و کارایی آن با ابهام رو به رو نشود. سادگی نما و نو ردازی آن از نکات طراحی اصولی نو ردازی نمای ساختمان بسیار مهم است و سبب جلب توجه بیشتر آن خواهد شد. با نو ردازی مناسب ساختمان حتی در شب نیز ح زنده و پویایی خواهد داشت. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این نو ردازی زننده نباشد و به گونه ای باشد که نشان دهنده نمای ساختمان باشد. در طراحی نما باید به ساده بودن آن نیز توجه داشت و بیش از اندازه از مصالح متنوع استفاده نکرد زیرا خوانا بودن نمای ساختمان را از بین می برد که اصل مهمی در طراحی نما به صورت اصولی می باشد. تأثیرگذاری نمای ساختان با تک رنگ بودن آن بیشتر خواهد شد، در این نوع طراحی باید در تمام بخش های ساختمان تنها از یک موتیف استفاده نمود و سعی کرد که یکنواختی بصری آن را کاهش داد. طراحی نمامنبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/07/12/آشنایی-با-اصول-طراحی-نمای-ساختمان
راندو در معماری

درخواست حذف اطلاعات
راندو در معماری راندو یکی از پروسه هایی است که کاربرد فراوانی در معماری دارد. تمامی اهالی معماری و عمران و تمامی علاقه مندان به مباحث هنر معماری می بایست با این کار آشنایی کافی داشته باشند. در این مطلب در این باره به شما اطلاعاتی ارائه خواهیم داد. تعریف راندو محور راندو برقراری ارتباط با مخاطب است. راندو در طراحی های مربوط به معماری عبارت است از به کاری گیری مجموعه ای از افکت ها و عناصر که فضای طراحی شده را برای بیننده باور پذیرتر می سازد. مثلاً به فراخور فضای طراحی شده، قرار دادن درختان یا انسان ها و یا نو ردازی ها و ایجاد سایه روشن های منطقی و عناصر این چنینی کارهایی است که برای راندو می توان انجام داد. به این ترتیب،ارائه ی تکمیلی طرح و محصول نهایی طراحی معماری صورت خواهد گرفت؛ به شکلی که به برقراری ارتباط بهتر مخاطب با طرح بیانجامد. ویژگی های اقلیمی، بومی و فرهنگی با راندو قابل ارائه به مخاطب است. شاید گمان شود این یک کار حاشیه ای و بی اهمیت است؛ اما توصیه می کنیم از تأثیر آن غافل نباشید. معماری در پیوند ناگسستنی با زندگی انسان هاست. بنابراین لازم است در طراحی های معماری از این عناصر استفاده شود تا کارایی طرح را در بهبود شرایط زندگی و کار انسان ها به خوبی نشان دهد. این تکنیک کمک می کند که مخاطب بهتر خود را در فضای طراحی قرار دهد و درک بهتر، صحیح تر و روشن تری از طراحی شما داشته باشد. روح و پویایی در معماری بسیار وابسته به این تکنیک است. راندو ابزارهای راندو ابزارهای راندو در یک پروژه معماری، شامل ابزارهای دستی و کامپیوتری است. می توان با ساده ترین ابزارهای دستی آن را انجام داد. مثلاً با ماژیک یا با اقسام مداد و مداد رنگی می توانید بهترین طرح های پایانی را ایجاد کنید و فضای طراحی شده ی خود را برای مخاطب کامل تر نمایید. شما می توانید در فضاهای طراحی شده ی خود بسته به نوع فضا و اقلیم یا شرایطی که قرار است این طراحی در آن اجرا شود، عناصر طبیعی مثل فضای سبز، یا عناصر زندگی انسانی مثل آدم ها، وسایل مورد استفاده ی آدم ها، ماشین ها و غیره را اجرا نمایید. همچنین امروزه می توانید از ابزارهای کامپیوتری برای این کار کمک بگیرید. بسیاری از طراحی های دستی معماری امروزه جای خود را به طراحی های کامپیوتری داده اند. بسیاری از نرم افزارها به شما کمک می کنند که طراحی های خود را به شکل دقیق تر و بی نقص تر به انجام برسانید. پلاگین ها و نرم افزارهایی مثل نرم افزارهای آرشیکد، اتوکد، پلاگین وی ری و پلاگین های تری دی م می توانند شما را در انجام هر چه بهتر این تکنیک یاری رسانند. راندو نکاتی ظریف درباره ی راندو چنانچه از مبتدیان اهل هنر و معماری هستید، ضمن خوشحالی از حضور شما در جمع هنرمندان و معماران به نکاتی اشاره می کنیم که قطعا ً برای شما مفید خواهد بود. تا حد امکان در هنگام راندو از خ ر، خط کش، مداد و پاک کن بپر د. از اب شدن کار نترسید؛ اگر اب شود دوباره خواهید کشید! تلاش کنید برای رسم خط های معماری فقط از خودنویس استفاده نمایید. اینکه کار را ابتدا با مداد انجام دهید و سپس با خودنویس تکمیل کنید نیز را ار درستی نیست و اعتماد به نفس شما را کاهش می دهد. این قدر محتاط نباشید! ارائه ی یک کار زیبا به تمام این دردسرها می ارزد. در ابتدا برای انجام کار، از ماژیک استفاده کنید تا کار با ماژیک برایتان به مرور آسان تر شود. همچنین در ابتدای کار بهتر است ماژیک سیاه را به کار بگیرید. توصیه ی آ این است که از ایجاد رنگ های زیاد و اغراق آمیز بپر د. چگونگی دقیق تر این کار، اصلاً آموزشی نیست؛ بلکه هر بر مبنای ذهن، تخیل و خلاقیت خود این کار را انجام می دهد.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/07/07/راندو-در-معماری
آشنایی با مزایای پرینت سه بعدی در ساخت ماکت های معماری

درخواست حذف اطلاعات
امروزه مزایای ساخت انواع ماکت های معماری با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی، آن را به یک روش بدون جایگزین در این حرفه تبدیل کرده است. سرعت بالای ماکت سازی به کمک پرینتر سه بعدی، توانایی پیاده سازی دقیق تر جزئیات ماکت، صرفه اقتصادی بالا، شکل ظاهری و رنگ آمیزی جذاب تر ماکت های ساخته شده باپرینت سه بعدی ازجمله مهم ترین مزیت های این روش است. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی بیشتر این تکنولوژی و کاربرد آن در معماری به مزیت های ساخت ماکت با پرینت سه بعدی بپردازیم. چگونگی ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی درواقع پس از پیدایش تکنولوژی پرینت سه بعدی با استفاده از پرینترهای مخصوصی که با همین نام شناخته می شوند، استفاده از آن در ساخت ماکت هایی که برای نمایش طرح های معماری کاربرد دارد به سرعت متداول شد. پرینت سه بعدی یا به عبارت دیگر ساخت افزایشی، فرآیندی است که در آن قطعات مختلف سه بعدی را از یک فایل آماده شده و دیجیتال می سازند. مراحل ماکت سازی به کمک پرینترهای سهبعدی شامل 4 مرحله کلی می باشد. این مراحل شامل، طراحی ماکت یا طرح مدنظر در یک نرم افزار مخصوص (3dmax، اتوکد و یا سایر نرم افزارهای مربوط)، انتقال و بارگذاری طرح ماکت بر روی پرینتر سه بعدی و انجام عملیات اسلایس، چاپ ماکت و درنهایت عملیات پس از چاپ می باشد. ازجمله عملیاتی که پس از چاپ قطعات ماکت انجام می شود می توان به رنگ آمیزی، تمیزکاری و چسباندن قطعات اشاره کرد. تصویر 1 مزیت های ساخت ماکت به کمک پرینتر سه بعدی در ماکت سازی با روش پرینت سه بعدی، توانایی ساخت اجسام با حجم بسیارکم و ابعاد تقریبی 250میکرون امکان پذیر است. این توانایی باعث می گردد ماکت ساخته شده دارای جزئیات دقیق تر در شکل ظاهری باشد و لذا تأثیرگذاری بیشتری نیز بر بیننده دارد. ماکت سازی با پرینتر سه بعدی، ساخت انواع ماکت های پیچیده را به کاری بسیار آسان تبدیل می کند. در پرینت سه بعدی ماکت می توان ضمن رنگ آمیزی دلخواه قطعات پرینت شده از مواد اولیه رنگی نیز استفاده کرد. زمان و هزینه صرف شده جهت ساخت ماکت با این روش بسیار کمتر از روش های دیگر می باشد. به دلیل کمک گرفتن از نرم افزار و ساخت اتوماتیک قطعات با استفاده از پرینتر، فرآیند مقیاس سازی به سادگی انجام می شود. چاپ با پرینتر سه بعدیقابلیت تکرا ذیری دارد و درواقع می توان با استفاده از این روش بدون صرفه زمان اضافی، چندین نسخه از ماکت طراحی شده را چاپ کرد. تصویر 2 قابلیت ویرایش در ماکت های ساخته شده با پرینتر سه بعدی یکی از عمده مشکلات معماران در ساخت انواع ماکت، اصلاح، ویرایش و دوباره سازی آن طبق نظر کارفرما یا مشتری است. یکی از عمده برتری های ماکت سازی با این روش نوین یعنی با کمک پرینتر سهبعدی نسبت به روش سنتی ساخت ماکت، رفع مشکلات این چنینی می باشد. همان گونه که قبلاً اشاره شد، در مرحله اول ماکت سازی با این روش، ین طراح و معمار به کمک یک نرم افزار طرح موردنظر برای ماکت خود را پیاده سازی می کنند. لذا زمانی که نیاز به ویرایش ماکت ساخته شده باشد، تنها کافی است طرح اولیه توسط ویرایش گردد و دوباره جهت چاپ و پرینت سه بعدی به دستگاه پرینتر ارسال گردد. تصویر 3 مزیت های ساخت ماکت به کمک پرینتر سه بعدی نسبت به روش سنتی ساخت ماکت به کمک پرینت سه بعدی نسبت به ساخت ماکت توسط روش سنتی و معمول آن درگذشته برتری های محسوسی دارد. به طور مثال کیفیت ارائه یک ماکت ساخته شده با روش سنتی محدودیت هایی ازلحاظ دقت و پیاده سازی جزئیات دارد باوجودی که در پرینت سه بعدی تقریباً کوچک ترین جزئیات را می توان پیاده سازی کرد. به طور میانگین ساخت ماکت با روش سنتی به 6 روز زمان نیاز دارد که البته این زمان برحسب اندازه و ریزه کاری ماکت بیشتر هم می شود، ولی به کمک پرینتر سه بعدی این زمان در حدود 9 ساعت می رسد. دوام ماکت، ثبات، وضوح جزئیات و انعطاف پذیری ماکت های ساخته شده با روش سنتی بسیار پایین تر از ماکت های ساخته شده با پرینترهای سه بعدی می باشد.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/06/10/آشنایی-با-مزایای-پرینت-سه-بعدی-در-ساخت-ماکت-های-معماری
کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

درخواست حذف اطلاعات
امروزه تکنولوژی پرینت سه بعدی به نامی آشنا در ساخت صنایع و قطعه های مختلف، تبدیل شده است. یکی از زمینه هایی که پرینترهای سه بعدی در آن استفاده زیادی دارند، صنعت پزشکی است. در حال حاضر از پرینترهای سه بعدی در قسمت های مختلف پزشکی استفاده می شود و به توسعه علم پزشکی کمک زیادی می کند. برای آشنایی با کاربردهای پرینتسه بعدی در صنعت پزشکی در این مقاله همراه ما باشید. پرینتر سه بعدی پرینت سه بعدی در پزشکی همان طور که از نام آن پیداست، پرینت سه بعدی فرایندی است که در آن یک شی به صورت سه بعدی پرینت شده یا ساخته می شود. پرینترهای سه بعدی در انواع مختلفی وجود دارند و کارایی های مختلفی دارند. یکی از زمینه هایی که از پرینت سه بعدی به صورت وسیع استفاده می شود، پزشکی است. این پرینترها با توجه به متریالی که در آن ها استفاده می شود، می توانند در زمینه های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه ما به معرفی مهم ترین کاربردهای پرینت سه بعدی در پزشکی می پردازیم. 1-کاهش هزینه ساخت اندام یکی از کاربردهای مهم پرینت سه بعدی در زمینه پزشکی، کاهش هزینه های ساخت اندام های بدن است. در این مورد روش کار به این صورت است که ابتدا اندام طبیعی و بدن شخص اسکن می شود و با استفاده از کامپیوتر یک مدل سه بعدی ساخته می شود، به طوری که تقارن اندام ها حفظ شود. سپس با استفاده از پرینتر سه بعدی اندام مورد نظر در زمانی کوتاه ساخته می شود. با استفاده از این پرینترها اندام های بدن به راحتی و با قیمتی پایین تولید می شوند و در اختیار افراد مختلف قرار می گیرند. البته این روش به صورت فراگیر مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی به احتمال زیاد در آینده در تمامی کشورها استفاده خواهد شد. پرینتر سه بعدی 2-دندان پزشکی و ارتودنسی یکی دیگر از زمینه های پزشکی که تحت تأثیر ظهور پرینت سه بعدی قرار گرفته است، عرصه دندان پزشکی و ارتودنسی دندان است. استفاده از این پرینتر در زمینه دندان پزشکی به قدری جامع است که یک پرینتر سه بعدی می تواند به یک متخصص ارتودنسی یا دندانپزشک تبدیل شود. از پرینتر سه بعدی برای ردیف دندان ها، ایمپلمنت، پروتزهای دندانی و موارد مشابه این چنینی استفاده می شود. به عنوان مثال شرکت invisible aligner یک برند تجاری معتبر است که در زمینه ردیف کننده های شفاف فعالیت می کند و به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. پرینتر سه بعدی 3-آزمایشگاه پرینتر سه بعدی آزمایشگاه پرینتر سه بعدی، از دیگر خدمات پرینت سه بعدی در زمینه ی پزشکی است. در این زمینه کار بر روی پرینت سه بعدی مدل های خاصی است که پزشک ممکن است با آن روبرو شود. به عنوان مثال یک پزشک می تواند عمل جراحی را ابتدا بر روی یک مدل پرینت شده انجام دهد و به نوعی خود را برای عمل جراحی اصلی آماده کند. در حال حاضر بیمارستان های زیادی در سراسر دنیا سعی می کنند از آزمایشگاه های پرینت سه بعدی در مجتمع خود استفاده کنند و با این کار به متخصصین مراقبت های بهداشتی کمک کنند تا کار خود را بهتر انجام دهند. 4- ایمپلنت استخوان قابل رشد این روش که در ابتدا بر روی حیوانات آزمایش شد، نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت. در این آزمایش ها ایمپلنت های ساخته شده با پرینت سه بعدی، با پوشش شیمیایی در قسمت های مختلف بدن حیوانات قرار گرفتند و به خوبی جایگزین بافت های قبلی شدند. این ایمپلنت ها می توانند جایگزین استخوان های واقعی شوند و مانند استخوان های واقعی در بافت بدن قرار گیرند. از این روش می توان برای ترمیم آسیب های جانبازان دوران جنگ و یا تصادف استفاده کرد. همچنین می توان به نوزادانی که از ابتدا دارای مشکل جمجمه هستند، کمک فراوانی کرد. البته این روش فعلاً در مرحله آزمایشگاهی است ولی در آینده می تواند به زمینه پزشکی کمک شایانی کند. پرینتر سه بعدی 5-پرینت سه بعدی چشم یکی از مشکلات عمده در زمینه پزشکی، مشکل بیماران ن نا است که بینایی چشم خود را به دلایل مختلف از دست داده اند. در حال حاضر چشم های که با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی ساخته می شوند، بیشتر کاربرد آرایشی دارند و برای برگرداندن زیبایی از دست رفته صورت استفاده می شوند ولی در آینده ممکن است محققان بتوانند این چشم های را به صورت انسان پیوند بزنند و بتوانند بینایی از دست رفته افراد را به آن ها برگردانند. در صورت به نتیجه رسیدن پیوند چشم های ، صنعت پزشکی با پیشرفت چشمگیری روبرو می شود که می تواند به جامعه بشریت کمک بزرگی کند. پرینتر سه بعدی 6- پرینت سه بعدی dna دیگر کاربرد پرینت سه بعدی در زمینه پزشکی، پرینت dna به صورت سه بعدی است که در حال حاضر در برخی مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از پرینترهای سه بعدی می توان ژن ها را در یک شب ایجاد کرد و مورد استفاده قرار داد. همچنین می توان رشته های dna را چند برابر طولانی تر از رشته های ساخته شده کنونی، ساخت و در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار داد. این روش می تواند باعث تسریع تحقیقات در زمینه های مختلف شود و از لحاظ دقت نیز دقت برابری با روش های کنونی مورد استفاده توسط ان زیست دارد. blob:https://www.aparat.com/9316cfa2-fcbe-413b-8f1c-c3bb68d2b7a7منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/06/14/کاربرد-پرینت-سه-بعدی-در-پزشکی
کاربردهای پرینت سه بعدی

درخواست حذف اطلاعات
پرینت سه بعدی کاربردهای زیادی در زندگی روزمره و مشاغل مختلف دارد و توانسته است به شغلی پردرآمد در جامعه امروزی تبدیل شود. خدمات پرینت سه بعدی روز به رو در حال گسترش است و با استقبال رو به رو شده است. در این مقاله نیز به بررسی خدمات و کاربردهای پرینت سه بعدی خواهیم پرداخت تا آگاهی بیشتری نسبت به آن پیدا کنید. پرینت سه بعدی پرینت سه بعدی روش تولیدی است که نمونه اولیه طرح را در زمانی کمتر و با هزینه ای پایین می سازد و بهترین انتخاب در زمینه تولید افزونه می باشد. بسیاری از دانشجویان خلاق، ان مکانیک، معماران و … برای طراحی صنعتی و طراحی نمونه های جدید از پرینت سه بعدی بهره می گیرند. پرینتر سه بعدی نیز با حرکت در سه محور طولی، عرضی و ارتفاع، نمونه هایی را با کمک قرار دادن لایه هایی که جنسشان از پلاستیک است، خواهد ساخت. استفاده از پرینت سه بعدی در گذشته تنها از جانب شرکت های بزرگ بوده اما امروزه عموم مردم به صورت فراگیر از خدمات پرینت سه بعدی استفاده می کنند. مجموعه ما در زمینه پرینت سه بعدی خدماتی ارزان و باکیفیت را در اختیارتان قرار می دهد تا قطعات و طرح های شما در بهترین ح ممکن اجرا شود. پرینت 3 بعدیپرینت ۳ بعدی متریال پرینت سه بعدی برای پرینت سه بعدی متریال مختلفی وجود دارد که شامل پلاستیک، سرامیک، ف و مواد تمام رنگی می باشد. ابتدا باید مدل سه بعدی خود را انتخاب و آپلود کنید و سپس متریالی که مدنظرتان است را تعیین کنید. سپس با توجه به نوع کار و متریالی که انتخاب کرده اید از پرینتر مخصوصی برای پرینت سه بعدی استفاده خواهد شد. اگر مدلی در اختیار ندارید، ایده خود را با مجموعه ما در میان بگذارید تا راهنمایی های لازم صورت گیرد. پرینت ۳ بعدی کاربرد پرینت سه بعدی از جمله کاربردهای پرینت سه بعدی به استفاده از آن در معماری، مجسمه سازی، ماکت سازی، انیمیشن، طراحی صنعتی، تولید انبوه، ساختن جواهر، پزشکی، دندانپزشکی، خودرو سازی، محصولات مصرفی، اسباب بازی، هوافضا و … می توان اشاره کرد که مزایای بسیاری نیز دارد و حوزه ای گسترده را در بر گرفته است. مزایای به کارگیری پرینت سه بعدی پرینت سه بعدی که در بخش های مختلفی کاربرد داشته و از مزایایی نیز برخوردار است که به شرح ذیل است: • قیمت پایین و در دسترس بودن آن • بهره گیری از آن در بخش ها و حوزه های متنوع • قابلیت تولید قطعات پیچیده که جزئیات بالایی دارند. • آسان بودن ایجاد قطعات تنها با ارسال فایل قطعه در اینترنت • پیاده سازی ایده ها و اشکال ذهنی با هزینه ای پایین پرینت 3 بعدیپرینت ۳ بعدی خدمات پرینت سه بعدی با پرینت سه بعدی خواهید توانست مدل و ایده های آماده در زمینه صنعتی و … را به راحتی بسازید و یا طرح هایی که در ذهنتان است را پیاده سازی کنید و آن ها را به واقعیت مبدل کنید. خدمات پرینت سه بعدی سبب شده است انسان به سازنده ای برای جهان اطرافش تبدیل شود. پرینت 3 بعدیپرینت ۳ بعدی قیمت پرینت سه بعدی قیمت پرینت سه بعدی در ایران بر اساس ساعتی محاسبه می شود. البته عوامل دیگری مانند جنس و حجم ماده ای که پرینت می شود، پیچیدگی طرح، مدت زمانی که برای پرینت قطعه مورد نیاز است نیز بر قیمت آن تأثیرگذار هستند که به شرح آن ها نیز خواهیم پرداخت. مجموعه ما خدمات پرینت سه بعدی را با کم ترین قیمت در اختیارتان قرار خواهد داد که از کیفیت بالایی نیز برخوردار است. تأثیر جنس و حجم بر قیمت پرینت سه بعدی جنس و حجم عوامل مهمی بر قیمت نهایی پرینت سه بعدی هستند و اینکه طراح چه ماده ای را برای این تکنولوژی انتخاب می کند بر آن تأثیرگذار است. رایج ترین ماده ای که در پرینت سه بعدی استفاده می شود pla است که قیمت آن برای هر یک کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان می باشد. پیچیده بودن طرح و استفاده از گاهی از برای برخی طرح ها می توان استفاده کرد. در واقع در برخی پرینترهای سه بعدی این امکان وجود دارد که با دو نازل بتوان کار کرد که مواد pvaاز یک نازل خارج شوند و برای پرنیت قطعه به عنوان عمل کنند. این ماده حلال در آب است و بعد از اینکه طرح به اتمام رسید از آب برای حذف می توان استفاده کرد. قیمت در این روش بالا خواهد بود که سبب می شود طراحان از ی هم جنس با قطعه استفاده کنند که در این ح حجم موادی که برای است به حجم کل افزوده خواهد شد. مدت زمانی که برای پرینت سه بعدی لازم است: در پرینتر سه بعدی مدت زمان پرینت تحت تأثیر عوامل مختلفی است که بر کیفیت و استحکام قطعه تأثیر مستقیمی خواهند داشت. از جمله عواملی که بر سرعت پرینت تأثیر دارند شامل تراکم داخلی قطعه، ضخامت دیواره قطعه، قطر نازلی که استفاده می شود، ضخامتی که لایه های پرینت شده دارند و سرعت پرینت قطعه، می باشد. پرینت 3 بعدیپرینت ۳ بعدی آشنایی با پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی را ماشین هوشمندی می نامند که برای ساخت سه بعدی محصولات از مواد اولیه و بر اساس مدل کامپیوتری عمل می کند. این دستگاه فعالیت خودش را به صورت لایه لایه انجام می دهد که روی هم قرار می گیرند و سرانجام محصول فیزیکی شکل می گیرد. از پرینتر سه بعدی برای ساخت محصولات سرامیکی، ف ی، چوبی، پلاستیکی و … استفاده می شود و در واقع با توجه به متریالی که قرار است پرینت کنند، کاربردهای متنوعی خواهند داشت. به طور مثال در بخش تولید طلا و جواهر از پرینتر رزینی استفاده می شود و در بخش صنایع هوا و فضا و هم چنین در پزشکی از پرینتر ف ی استفاده می کنند. پرینتر از فایلی دیجیتال جسم سه بعدی قابل لمسی تولید خواهد کرد و از آنجا که فعالیت خود را لایه لایه انجام می دهد به آن فرآیند افزودنی می گویند. این لایه لایه ساختن یعنی جسم از بخش پایین شروع به ایجاد شدن می کند و به ترتیب لایه های بیشتری روی آن قرار می گیرد تا در نهایت جسم کامل شود. پرینت سه بعدی کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی و دندانپزشکی همان طور که گفته شد پرینتر سه بعدی در بخش های مختلفی استفاده می شود. یکی از کاربردهای پرینتر سه بعدی در پزشکی و دندانپزشکی است. این پرینتر قادر به تولید محصولات شخصی سازی است. از این جهت در پزشکی کاربردها زیادی خواهد داشت مثلاً برای تولید ایمپلنت های ارتوپدی از پرینتر ف ی استفاده می کنند و یا برای تولید مدل های پزشکی در بخش پروتزهای دست وپا پرینتر سه بعدی کاربرد زیادی خواهد داشت. بسیاری از قطعات دندانپزشکی و دندان سازی با پرینت های سه بعدی و نرم افزارهای مختلف ساخته خواهند شد. برای تولید این قطعات شکل دهان و دندان بیمار مورد توجه قرار می گیرد و با دقت میکروسکوپیک عملیات انجام می شود. پرینت سه بعدی اهمیت پرینت سه بعدی در مدل سازی پزشکی وقتی پزشکی با مدل سازی پرینت سه بعدی، اندامی که قرار است جراحی شود، در دست می گیرد به مشاهده وضعیت ش تگی و جراحت خواهد پرداخت و پلیت بازسازی سریع تر و دقیق تر قبل از جراحی امکان پذیر می شود. این مدل سازی سرعت و دقت جراح را بالا می برد و سبب می شود بیهوشی بیمار کوتاه تر شود که سبب کم خونریزی و هزینه های جراحی خواهد شد. کاربرد پرینت سه بعدی در ساخت طلا و جواهر یکی از کاربردهای پرینتر سه بعدی استفاده از آن برای تولید طلا و جواهر است که دو روش برای این منظور وجود دارد. در روش اول نمونه رزینی یا مومی را از روی محصول هایی می سازند و آن را به صورت دقیق ریخته گری می کنند و در روش دوم پرینتر سه بعدی به صورت مستقیم در تولید طلا، نقره و … استفاده می شود. پرینتر سه بعدی مورد نیاز در ساخت طلا و جواهر به صورت مستقیم slm نام دارد که هزینه ای بالا دارد و فعالان این بخش ترجیح می دهند با ریخته گری دقیق محصول مورد نظر را تولید کنند. پرینت سه بعدیپرینت سه بعدی مدل سازی سریع در پرینت سه بعدی مدل سازی سریع که نتیجه پرینتر سه بعدی خواهد بود به افراد و کارخانجات کمک می کند ایده های خود را سریع تر از هر زمان به واقعیت تبدیل کنند. با این روش این افراد ابتدا با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی ساز، نمونه خود را طراحی می کنند و در نهایت محصول واقعی را در دستان خود خواهند گرفت، با این روش محصول تولیدی قابل ارزی و امتحان خواهد بود. کاربرد پرینت سه بعدی در مدل سازی معماری با پرینت سه بعدی قادر به ساخت سریع تر جزئیات ساختمان و ماکت های بادوام خواهید بود که طراحی های مختلفی دارند. این تکنولوژی با کمک به معماران و شرکت های مربوطه، ماکت هایی بادوام را از روی مدل های طراحی شده خواهند ساخت که به نتیجه کار کمک بسیاری می کنند. کاربرد پرینت سه بعدی در ورزش از آنجا که پرینتر سه بعدی هزینه ها و زمان تولید را کاهش می دهد و امنیت را افزایش می دهد، سفارشات آن در بخش های مختلف از جمله بخش ورزشی زیاد شده است. از این فناوری برای ساخت تجهیزاتی نوآورانه استفاده می شود و در فعالیت های ورزشی زیادی کاربرد دارد. هدف از استفاده از پرینت سه بعدی در روزش بهبود رقابت و نوآوری است. یکی از کاربردهای آن در زمینه ورزشی در جام جهانی بوده است. بعد از اینکه ورزشکاران محدودیت های خود را در برخی توانایی های فیزیکی درک د، عملکرد بهتر خود را در استفاده از تجهیزاتی بهتر یافتند. از این فناوری در جهت بهبود تجهیزات ورزشی، کفش ورزشی و پروتزهای ورزشی استفاده می شود. به طور مثال کفش سه بعدی شده آدیداس از بازیکنان در برابر آسیب محافظت می کند و تأثیرات فراوانی در ورزش دارد.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/06/07/کاربردهای-پرینت-سه-بعدی
انجام پروژه معماری دانشجویی

درخواست حذف اطلاعات
گروه تخصصی معماری طرح پیشه انجام پروژه معماری دانشجویی ارائه خدمات انجام پروژه معماری دانشجویی، انجام پروژه های درسی رشته معماری . ارائه خدمات انجام پروژه های نرم افزاری در رشته معماری نظیر: شیت بندی معماری، ماکت سازی انجام پروژه های معماری با نرم افزار ۳dsmax (تری دی م )، انجام پروژه های معماری با نرم افزار راینو rhino، انجام پروژه های معماری با archicad، انجام پروژه های معماری با نرم افزار رویت revit، مدل سازی فضاهای داخلی، خارجی، سایت پلان و رندر توسط موتور رندر v-ray، انجام اسکیس، راندو و شیت بندی با انواع وسایل طراحی، شیت بندی با فتوشاپ (تحویل بصورت jpeg یا tiff)، اصلاح رندر ها و افزایش کیفیت آنها (post production)، تبدیل نقشه های دستی به فایلهای cad و pdf،انجام پروژه رویت ، انجام پروژه تری دی م ، انجام پروژه وی ری، انجام پروژه کتیا، انجام پروژه اتوکد، انجام پروژه سالیدورک، انجام پروژه راینو، انجام پروژه فتو شاپ، انجام پروژه رندرینگ دانشجویان گرامی برا ی سفارش پروژه های معماری با شماره تلفن 09902234345 و یا با آیدی تلگرام طرح پیشه تماس حاصل فرمایید .منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/05/27/انجام-پروژه-معماری-دانشجویی
ضوابط استاندارد سرویس بهداشتی

درخواست حذف اطلاعات
ضوابط استاندارد سرویس بهداشتی #ضوابط_و_استانداردها ✅ استانداردهای سرویس بهداشتی فاصله سرویس بهداشتی از محل کار باید ۱۰۰m باشد. اگر تهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمتر مربع نیاز است. در صورت محدودیت فضا، این مساحت حدود ۱۰۰سانتیمتر مربع می باشد. کف نباید لغزنده باشد و باید در برابر آب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود. همچنین کف باید بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد. دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده و نیز قابل شستشو باشد. دمای مناسب برای سرویس های بهداشتی ۲۱ درجه سانتیگراد می باشد. برای هر دو دستشویی حداقل یک آینه نصب شود. حداقل ارتفاع مخصوص تو با چهار wc یا کمتر می تواند ۲/۲۰متر باشد. حداقل عرض اتاقک هر تو باید ۸۵ سانتیمتر باشد. حداقل عرض اتاقک هر تو باید بیش از ۱۱۰سانتیمتر باشد. حداقل طول اتاقک هر تو باید ۱۵۰سانتیمتر باشد. فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰ سانتیمتر باشد. فاصله دستشویی از کنار دیوار ۴۵ سانتیمتر باشد. محیطی مرطوب است. به همین علت در صورتی که تاریک باشد محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهد بود بنابراین بسیار ضروری است که به گونه ای طراحی شود که حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد. اندازه درب تو عرض آن۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.منبع : http://tarhpishe.blog.ir/1397/05/16/ضوابط-استاندارد-سرویس-بهداشتی