استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

شعر عرفان و اعتراض

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ شعر عرفان و اعتراض از بلاگ شعر عرفان و اعتراض دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.راه پرخون عراق! شعر:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
مطربا ! مطربا ی شورش بنواز که در این راه پر از خون عراق
مُثله های ء
همه شِکوه ز ستمکاری خ مۀ دوران دارند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/29/(راه پرخون عراق! شعر:محمدکدخدایی(عرفان
وقتی غصه مارا میخورد!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) when the sorrow eats us! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
بیش از آنکه ما غصه بخوریم ، غصه مارا میخورد. ذره ذره مثل جزام به جانمان می افتد نومید و غمگین و افسرده مان میکند و به انواع بیماریهای مزمن و چه بسا بی درمان گرفتار شده، ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/30/(وقتی غصه مارا میخورد!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان When the sorrow eats us!
چنان بز ومیش! از:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
آه که شیر بودیم و ارزان تر ز ارزان ما فروختیم روح خویش وین زمان شیران بیشه گشته ایم در محضر روبه چنان بز _و میش mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/29/(چنان بز ومیش! از:محمدکدخدایی(عرفان
سقوط اخلاقیات دردین!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the fall of morality in religion! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
جهان عاری از خطا و خیانت و دروغ و جنایت تنها در شعرهای یک شاعر و یا نویسنده ای خیالپرداز میتواند تحقق یابد متاسفانه ،اخلاقیات در دنیا رو به سقوط و نابودی ست! ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/28/(سقوط اخلاقیات در دین!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان The fall of morality in religion!
تقدیس دوچشمان سیاهت!(رباعی) شعر:محمدکدخ (عرفان) sanctification your two black eyes!

درخواست حذف اطلاعات
ای که دیدار تو دم دم همه آیین من است وی که تقدیس دو چشمان سیاهت همه ایمان من است با نگاهت تو به چشمانم بریز آب حیات ای که جان دادن به پایت خوب من،دین من است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/27/(تقدیس دوچشمان سیاهت!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان Sanctification your two black eyes!
بیماری مسری مد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) contagious fashion disease! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
مد
چیزی جز
یک
بیماری مسری
و گاه
نابود کنندۀ شخصیت اصلی انسان نیست! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/25/(بیماری مسری مد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Contagious fashion disease!
وضو گیرم به می! شعر:محمدکدخ (عرفان) ablution with wine! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
در سکوت و درخموشی من وضو گیرم به می
قامتی بندم به زیبایی و شادی همچو نی
در ابتداء من اقتداء بر ساقی می میکنم
در رکوع، آدم پرستی را همه پی میکنم
در سجودم سجده ی غیر خدا غی میکنم ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/27/(وضو گیرم به می! شعر:محمدکدخدایی(عرفان Ablution with wine!
مردمان بی رغبتند مردی کنند ! شعر:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
مانده ام من در شگفتی و عجب مردمان بی رغبتند مردی کنند شورها دارند که نامردی کنند! ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/23/(مردمان بی رغبتند مردی کنند ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان
نادان کدام بهشت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) ignorant, which paradise! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
ابلهانه ترین و خودخواهانه ترین تفکر این است که مزدور بی مزد زورمندان و زرمندان و شریعتمداران دروغین شوی . و بهشت زندگی مردم را جهنم کرده و رؤیاها و آرزوهایشان را قتل عام کنی تا خود به بهشت بروی نادان ! کدام بهشت ؟ سرکار رفته ای! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/24/(نادان کدام بهشت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Ignorant, which paradise!
جعل وجهل وبیشعوری!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) fake and ignorance! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
در یک جامعۀ افه زده،
جعل و جهل و بیشعوری،شمشیر به ای است که
هم انی را که متصف به آنند، و هم،
انی که مخالف آن، نابود میکند. mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/25/(جعل وجهل وبیشعوری!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Fake and ignorance!
انعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخ (عرفان) reflection of a pig! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
پریشان آدمی سرگردان مأیوس و نگران هراسان از نبودن انسان! ولولۀ حیوان ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/23/(انعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Reflection of a pig! Poem: Mohammad Khodkhodaie
تملق احمقها! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) flattery of the idiots! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه ها از چاپلوسی دیگران لذت میبرند
اما ابلهان پول هم میدهند، تا دیگران مدح و مجیز
آنان را بگویند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/23/(تملق احمقها! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Flattery of the idiots! Author: Mohammad Khodkhodaie
پنجره دلت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) window of your heart! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
این دست تو است که باید پنجره دلت را به روی طلوع خورشید باز کند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/18/(پنجره دلت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Window of your heart!
در تفنگهاگل سرخبایدکاشت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) in the gun, the rose must be planted! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
به جای گلوله، در خشاب تفنگهایتان
بذر گل سرخ باید کاشت!
زیرا ی با تفنگی که خون بیگناهی را
به گردن دارد،
هرگز نخواهد توانست وارد بهشت شود! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/14/(در تفنگهاگل سرخ بکارید!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان In the Gun, the rose must be planted!
خدا داند وبس! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) god knows! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
دارم از چشم سیاهش گله چندان که خدا داند و بس آن چنان در طلبش زار و پریشان که خدا داند و بس ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/17/(خدا داند وبس! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان God knows! Author: Mohammad Khodkhodaie
نصایح بی شرفها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) advice with cowards! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
مگذار نصایح و دلسوزیهای آدمکهای بی شرافت
و پست ش، تو را از جوانمردی و نیکی
در مورد دیگران بازدارد! ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/17/(نصایح بی شرفها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Advice with Cowards!
سکوت امنیت!(ع ) از :محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
ما
نگهبان
سکوت امنیت
در
ظلمتیم!
عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/14/(سکوت امنیت!(عکس) از :محمدکدخدایی(عرفان
نگهبانان سکوت امنیت! شعر:محمدکدخ (عرفان) keepers of silence! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
ما نگاهبان سکوت امنیت در ظلمتیم
در سکوت ظلمت شب
ناظر فریاد پی در پی آیینۀ خورشیدستیم
ما همه هستیم و ، نیستیم
به دروغ
به خود تهمت هستی بستیم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/13/(نگهبانان سکوت امنیت! شعر:محمدکدخدایی(عرفان Keepers of silence! Poem: Mohammad Khodkhodaie
بی او زندگی نکنم!(عاشقانه) شعر:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
بی او به زنده بودنم خو نکنم
جز چهرۀ زیبایش هیچ گلی بو نکنم
گویند بگذار که از دیده و دل شود فراموش
اما می میرم و زندگی بی او نکنم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/13/(بی او زندگی نکنم!(عاشقانه) شعر:محمدکدخدایی(عرفان
خزان است بی بهاران ! شعر:محمدکدخ (عرفان) always is autumn! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
خیالش نیست دگر هجرت زمستان نه میبارد دگر باران بر این دشت سراسر مرده زاران نه می آید بهاران ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/12/(خزان است بی بهاران ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان Always is autumn!
مردباش!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) be a man robber

درخواست حذف اطلاعات
اگر هم باشی مرد باش! و نان خشک تهیدستان و شیر خشک ک ن بینوا را نبر! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/11/(دزدمردباش!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفانBe a man robber
بی توبسرنمیشود! شعر:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
نقش تو فتادست به آیینۀ جان و نظرم
عشق تو دگر ز سر به در نمی شود
افسوس که در پای تو ای جان روان سر می رود و ،بی تو به سر نمی شود mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/12/(بی توبسرنمیشود! شعر:محمدکدخدایی(عرفان
تسلیت به مردم خوب اندونزی! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) condolences to the good people of indonesia! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
مردم خوب اندونزی ما ایرانیها مثل سایر مردم دنیا در غم جانگداز از دست دادن عزیزان شما شریک هستیم و غم و اندوه شما را نه تنها به عنوان یک مسلمان بلکه مهمتر، به عنوان یک انسان درک میکنیم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/10/(تسلیت به مردم خوب اندونزی! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Condolences to the good people of Indonesia!
وای یک زن! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silence of the dead city! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات
در سکوت شهر مرده بی تپش مردمان،آرام و رام و بی تنش وایِ .....یک زن گاه می آید به گوش در میان کوچه های ظلمت شب ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/10/(وای یک زن! شعر:محمدکدخدایی(عرفانThe silence of the dead city!
درست ونادرست!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) right and wrong! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
گاه میخواهیم زندگیمان را درست کنیم درست زندگی را از یاد میبریم! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.it عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/10/(درست ونادرست!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Right and wrong!
تکرار اشتباه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) wrong repeat!

درخواست حذف اطلاعات
تکرار یک اشتباه دیگر اشتباه نیست بلکه خطا و خیانت است! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/10/(تکرار اشتباه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Wrong repeat!
تسلیت به مردم خوب اندونزی! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) condolences to the good people of indonesia! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
مردم خوب اندونزی ما ایرانیها مثل سایر مردم دنیا در غم جانگداز از دست دادن عزیزان شما شریک هستیم و غم و اندوه شما را نه تنها به عنوان یک مسلمان بلکه مهمتر، به عنوان یک انسان درک میکنیم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/10/(تسلیت به مردم خوب اندونزی! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان Condolences to the good people of Indonesia!
ما دیوهای دوسر! شعر:محمدکدخ (عرفان) we are a two-headed dragon! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
ما ریاکار و زراندوز به درون روبه و گرگ
به تلبیس و به اسم جمله مسلمان شده ایم
ما مسلمان نشده ، بوذر و سلمان شده ایم
ما به جز حرف و حدیث هیچ نداریم ز خبری
وای که ما حامل دیوان دوسر،فارغ از انسان شده ایم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراضمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/08/(ما دیوهای دوسر! شعر:محمدکدخدایی(عرفان We are a two-headed dragon!
رؤیای نان وشیرو پنیر!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the dream of bread and cheese! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
ما که هستیم ؟ اربابان کشوری ثروتمند و صاحبان و سهامداران ذخائر و معادن بزرگ که ما را باورانده اند، رندان! که رعایا و برده گان و بنده گانی هستیم ، با رؤیاهای بسیار کوچکِ پیش از مرگ . رؤیای تلخ نان! شیر! پنیر! ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/07/09/(رؤیای نان وشیرو پنیر!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان The dream of bread and cheese!
تو ی یا زائر حسین! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) you are a sheep or a pilgrim hussein! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف اطلاعات
کی میخواهی بفهمی ؟! اگر زیارتهای مکرر تو به کربلا تو را از درون و ژرف دل و احساس عوض نکند ،بطوریکه آن حس زیبای حسینی شدن در تو تبلور نیابد و همچنان ،خودخواه و متکبر و بیرحم و نافرمان ادامه مطلبمنبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/06/28/(تو گوسفندی یا زائر حسین! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان You are a sheep or a pilgrim Hussein!