استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

شرافت و ازادی

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ شرافت و ازادی از بلاگ شرافت و ازادی دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.چرا یی ها مهاجران را بیرون میکنند؟

درخواست حذف اطلاعات
چرا یی ها مهاجران را بیرون میکنند؟ خب چون این مهاجران که تنها برای منافع شخصیه خودشان به رفته اند فردای روزگار برای منافع خودشان پدر یی ها را در نیاورند. در حقیقت مهاجران برای منافع خود به انجا رفته اند و یی ها حق دارند برای منافع خود انها را بیرون کنند.
اگر یی ها انها را امروز بیرون نکنند فردا تاوان سختی برای ان پرداخ خواهند کرد مثلا ممکن است بیگانگان بر مردم حکومت کنند.منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/18-2
جنگنده اف35 شا ار صنایع دفاعی

درخواست حذف اطلاعات
جنگندهچند منظوره اف35 به دلیل نقش در نظر گرفته شده در میدان نبرد برای و جایگاه فروش و تجهیز بهترین متحدان ان که قرار است از منافع دوستان امریکا دفاع کند جایگاه کلیدی در راهبرد دفاعی ایالات متحده دارا میباشد ,این پرنده به عنوان ستون اصلی نیروی هوای و متحدانش برای نبرد های اینده(نه امروز) تحسین ها و انتقادات بسیاری را بر انگیخته است .گروهی انزرا نمونه یک جنگجوی بیهمتا و توانای میدان نبرد که یتهای فرماندهان را بهخوبی اجرا و از پس هر تهدید و یت برمی اید توصیف کرده اند و گروهی در جبهه مقابل انرا بزرگ ترین ش ت تاریخ نامیده اند. این مقاله در مورد رد ضعف و ناتوانیه این پرنده است اما پیش از ورود به مساله چند جمله درمورد ناتوانی این پرنده میخوانیم:
ویکتور اوژرلف یکی از میدیران شرکت آلماز انتی در نمایشگاه تسلیحاتی 2017 مدعی شد که خود یی ها میدانند برنامه جنگنده پنهانکار آنها ش ت خورده است.(1)
کارلوکاپ تحلیلگر گروه ا اور استارالیا نوشته که لایتینگ2 به صورت نمایشی ,یک هواپیمای پنهان کار واقعی نیست.وی ادعا میکند که امواج رادار بین محل اتصال بال و بدنه بازگشت میکند,به صورتی که اگر هواپیما از هرجهتی بهجز جهت مقابل اسکن شود,قابل شناسایی است.از طرفیشرکتهای هواپیما سازی اروپایی نیز ادعا میکنند که رادار یک هواپیما نیرومند(یا چند هواپیمای دشمن به صورت مشترک اسکن انجام دهند) میتوانند یک فروند اف35 را حتی از روبرو کشف کنند.(2)
اما مختصری به نظرات تمجید کنندگان و منتقدان بپر دازیم هرچند این پرنده بسیار شناخته شده است
متجید ها و توانایی ها
1-اف35 پنهانکار است و اندازه بازتاب راداری ان تنها چند سانتی متر و بقولی به اندازه تخم مرغ است.(بازتاب راداری سوخو35 دو متر مربع است)
2- این پرنده تنها یک جنگنده نسل چهارم با روکشی رادار گریز نیست این یک ایر کامپیوتر پرنده است.
3-اف35 یک ر رادار های قدرت مند است,هیچ جنگنده چند منظوره توان اینکار را ندارد.
4-این جنگنده تنها از امواج راداری مخفی نمیشود بلکه توان کم امواج فرو سرخ منتشر شده از موتور را با استفاده از پوششخاص موتور دارد.
.....
منتقدان و دلایل ش ت اف35 از نظر آنان:
1-اف35 تنها از روبرو رادار گریز است و از پهلو ها و عقب شناسایشده و در یک نبرد شبکه مهور بازنده است.
2-درصورتی که این پرنده از روبرو توسطچند جنگنده اسکن شود شناسایی خواهد شد.
3- این پرنده در برابر رقیبانی مانند سوخو35 و میگ35 بسیار کند بوده.
4- تک موتوره است.
سناریویی فرضی زیر میتواند ضعف های این پرنده را آشکار کند.
میدان نبرد پوشیده شده است از سامانه های ضد هوایی زمینی شامل سامانه های برد بلند اس300 و میان برد بول به همراه سامانه های کوتاه برد تور یا پانتسیر در این فرض تمام سامانه ها از رادار های مدرن و پیشرفته ارایه فازی استفاده میکنند.همچنیتن در آسمان چند گروه جنگنده سوخو35 در دسته هاس چند فروندی در حال گشت هستند در این ح جنگنده مهاجم اف 35 نتنها از روبرو در برابر رادار های قدرتمند قرار گرفته بلکه از پهلو هم در معرض امواج راداری قرار گرفته در حالی که اف35 تنها از روبرو امواج رادار را منحرف میکند پس در این صورت اف35 به زو ناسای شده,رادارهای که اف35 را شناسای کرده به سامانه های نزدیک اف35 خبر داده و با استفاده از نبرد شبکه مهور با اف35 درگیر میشوند در اینجا برای مثال یک سامانه اس300 در خارج از برد درگیری اف35 را از پهلو شناسایی کرده و موشکهایی سامانه بوک در ه اف35 را هدایت میکند در این بین فرماندهی جنگنده های گشتی سوخو35 را به منطقه شناسایی شده رهسپار میکند ان هم به شکلی که جنگنده ها از پهلو و یا از عقب اف35 به او نزدیک شوند در این ح اف35 کند از عقب مورد شناسایی سوخو35 که توان شناسایی یک جنگنده معمولی از فاصله350تا400 کیلومتری را دارد واقع شده(اف35 از عقب شناسایی شده و نه از روبرو ) در این ح اگر اف35 مانور های فرار را انجام دهد پهلو داده است به سامانه های زمینی و خطر شکار شدنش بیشتر میشود و اگر کاری نکند قربانی جنگنده های آسمان میشود هرچند اف35 بسختی میتواند از دست سوخوی چابک و چالاک فرار کند در نهایت اف35 قربانی سامانه های زمینی یا هوایی میشود .
اما این مطلب نمیتواند درست باشد به دلایل زیر.
قرار نیست یک اف35 به تنهایی وارد نبردی سخت شود و دوما اینکه یک دارای این پرنده امکانات لازم را برای نبردی سخت دارا میباشد در زیر سناریویی سخت تر از مثال بالا را می اوریم .
م عین در زمین سامانه های متعدد برد بلند اس300,میان برد بوک و پانتیسر را دا می باشد در اسمان یک اوا به همراه دسته هاس سوخو35 در حال پرواز و تعدادی میگ35 در پایگاه هوایی امادهپروازمیباشند اما لازم نیست اف35 تک و تنها خود را به دشمن بکوبد.تعدادی اف18 یا اف16 خارج ازبرد سامانه های اس300 دوتیر موشک agm-158b را بهسوی سامانه های اس300 رها میکنند.موشکهای agm-158bکه دارای سطح مقطع بسیار پائین هستند از سامانه های دفاعی اس300 ها گذشته و اه خود را نابود میکنند در اینجا در اغاز نبرد از دارایی های ارزشمند م عین از دست میرود در ادامه دسته چند فروندی اف35 راه خود را ادامه داده و در راه در برخورد با سامانه های میان برد با بکار گیریه موشکهای ضد رادار سامانه های پ ندی را زمینگیر کرده .لازم بذکر است نابودی سامانه هایی مدرن پ ندی بدلیل بکار بردن رادار های ارایه فازیسخت است اما اف35 های پنهان کار زمان لازم را برای نزدیک شدن به سامانه های بوک را پیدا کرده هرچند میتوانند بوکها را بدون موشک ضد رادار هم نابود کنند.در اینجا دسته های پروازی به سوی منطقه رهسپار شده تا با گردش بر فراز منطقه از پهلو یا عقب که سطح مقطعی اف35 بیشتر است خود را به مهاجمین(اف35)برسانند.سوخو ها با هدایت رادار های پرنده به اف35 ها نزدیک شده اما مهاجمین که درنده پیشرفته ترین جنگنده چند منظوره هستند نمیتوانند از رادار پرنده بی بهره باشند در این زمان دسته پشتیبان اف35 که تا کنون از عملیات دور بوده و درحال گشت بوده اند وارد نبرد شده و سوخوها قربانی میشوند.لازم به گفتن است که نبرد رودر رو اف35 در برابر سوخو 35 به دلیل رادار گریزی اف35 از روبرو جنگی نابرابر است و تنها امید سوخو ها دست ی ه انها از پهلو به اف35 بوده است در حالی که دسته پشتیبان عملا در خارج ازبرد مانند شبه در حال پرواز بوده اند.در اینجا مانع دوم که پرنده های گشتی بوده اند از سر راه کنار میروند مسلم است دسته های احتیاط میگ 35 میتوانند پیش از برخواستن قربانی موشکهای کروز شوند.
در اینجا فرض میکنیم یک فروند سوخو35 خود را از پهلو به اف35 های مهاجم میرساند اما در اینجا چابکی و کندی نسبی اف35 امتیاز چندانی برای سوخو م ع نیست و دلیل ان وارد میدان شدن موشک های فروسرخ جدید مانند اسرام و موشک ایم 9 مدل x که توان درگیری با هدف های پشت جنگنده انهم بدون کشف هدف و تنها با نگاه خلبان را دارا میباشد است.لازم نیست خلبان اف35 شروع به مانور های سنگین برای قرار گرفتن در پشت جنگنده حریف باشد تنها کافی است خلبان به هدف نگاه کند.پیش ازینکه شانس شلیک اول در نبرد نزید را به سوخو35 هم بدهیم لازم به اشاره به توانیی دیگراف35 است,در پوشش وجیه اف35 از مواد جاذب امواج فروسرخ بکار رفته است که شدت انتشار امواج فروسرخ را کاهش داده در حالی که از کیلومتر ها دورتر سوخو کشف شده و موشک در راه است.
گذشته از نوشته بالا جنگ اول خلیج فارس جنگ طلوع ادیسه و نبرد یوگوسلاوی نشان داد سیستم پ ندی کشور های مورد اشاره بیش از کارایی واقعی دارای تبلیغاط زیاد هستند که نتها در برابر جنگنده های نسل پنجم تنها بازنده هستند بلکه در برابر جنگندههای نسل 4+و 4 هم ش ت های سختی خورده اند و امیدی به انها نیست.
در پایان ضمن تشکر از وبسیایت جن ران آرزو داریم روزی این پرنده شگفت انگیز را در اختیار نیروی هوایی کشورمان ببینیم.
منبع:
1-ماهنامه صنایه هوایی شماره 314 صفحه 63
2-ماهنامه صنایه هوایی شماره 314 صفحه 63

منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/18-3
تهاجم به

درخواست حذف اطلاعات
تهاجم چیست؟ وقتی بیگانگانی برای منافع خود به میروند و منافع مردم امریکا را به خطر می اندازند مهاجمند دیگر تهاجم که نباید حتما با تانک و توپ باشد . همینکه دسته دسته به کشور سرازیر میشوند و منافع انها را بخطر می اندازند تهاجم است.ترامپ به حق انها را مهاجم میخواند.او پاسدار مردمش است و از حق انها دفاع میکندمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/19
استیو بنن : نژاد پرستی افتخار دارد

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش یرونیوز: استیو بنن، استراتژیست و مشاور پیشین دونالد ترامپ روز شنبه ۱۰ مارس در نشست سالانۀ حزب راست افراطی فرانسه موسوم به «جبهه ملی» شرکت و در میان ابراز احساسات اعضای این حزب گفت که باید به اتهام نژادپرستی افتخار کرد.

او که برای یک سخنرانی با موضوع «چگونه پیروزی ممکن است» دعوت شده بود، با اشاره به اینکه جبهه ملی فرانسه بخشی از یک جهانی است گفت: «وقتی برای تان مبارزه می کنید، شما را بیگانه ستیز می نامند. وقتی برای ک ان مبارزه می کنید، شما را نژادپرست می خوانند. عمر این کلمات منزجر کننده به پایان رسیده است. بگذارید آنها شما را نژادپرست، بیگانه ستیز و ناسیونالیست بنامند. این اتهامات را مانند یک نشان افتخار بپذیرید. زیرا هر روز ما قویتر می شویم و آنها ضعیف تر.»

او افزود که از سفرهایش به سراسر جهان آموخته است که «تاریخ در کنار ماست و بر پیروزی های ما می افزاید» و «جهان وطنی ها پاسخی برای ندارند».منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/23-1
استیو بنن مرد شریف

درخواست حذف اطلاعات
چند وقت پیش که استیو بنن از ت ا اج شد این را گروهی به نشانه ضعف ت ترامپ و فروپاشی طرفداران وهمراهان او تلقی کرداند اما حالا بنن عزیز و شریف امده است تا طوفنی دیگر اینبار در اروپا درست کند و توهم های لیبرال و سوسیالیستی ناشی از ذهن های ناآگاه و یا خائن را نابود کند و بجای آن شرافت و میهنپرستی را جایگزین کند .قطعا قصد او از این کار دفاع از عموزادگان سفید پوستش است. بتاز بنن بتازمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/23-2
حرکت بسوی ین میهن پرستی

درخواست حذف اطلاعات
منوچهر یزدی از اعضای حزب پانایرانیست در اینجا مطلبی خواندنی در مورد سخنرانی ترامپ درمورد کنار گذاشتن و گذر از جهان وطنی به سوی ین میهن پرستی نوشته است,هرچند ما اینجا بخشی از مقدمه او را نیاورده ایم اما اصل مطلب در مورد سخنرانی ترامپ بدون دست خوردن امده است ,میتوانید از اینجا اصل مقاله را بخوانید

آنچه در این مقاله آمده رنج نامه فشرده ای از چهل سال اعمال سیاست های ناب دانه است که جلوه زشت و غیر انسانی آن خاورمیانه خونین و ویران و پریشان می باشد و حال آقای ترامپ رئیس جمهور از ناگفته های جامعه برداشته و تأثیر آن همه بیدادگری را در کشور بزرگی مانند برملا می کند تا نشان دهد که "چاه کن خود نیز در قعر چاه" گرفتار آمده است. حالا دیگر این ترامپ است که با ما همنواست و این چهره واقعی ست که با ایران فرق چندانی ندارد و او نیز دریافته که اسارت ملت ها در دست حکومت ها یعنی چه؟

بهتر است برای درک بیشتر این همخوانی به بخش هایی از سخنان یک ساعته رئیس جمهور که در کنگره ایراد گردید بپردازیم. توجه داشته باشید آنچه که او می گوید درباره ست نه ایران، تشابه وضعیت دو کشور ایران و شما را دچار اشتباه نکند، دقت بفرمایید:

«ما صلح می خواهیم، ما جنگ را دیده ایم که چگونه شعله هایش جهان را به سمت نابودی برده است. طبقه متوسط ما از هم پاشیده است، مشاغل ما به کشورهای خارجی فرستاده شده است. صنایع ما در حال مرگ هستند، طبقات پایین شهر نادیده گرفته شده اند، 49 میلیون نفر بیکارند و کمک های غذایی دریافت می کنند، ٤٣ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند، از هر پنج نفر یک نفر بیکار است، در بدترین دوره اقتصادی در ٦٥ سال اخیر هستیم، یک چهارم مشاغل کارخانه ای را از دست داده ایم و از زمان پیمان تجارت آزاد که چین به آن پیوست ٦٠ هزار کارخانه را از دست داده ایم. ت قبل بیش از همه ت های دیگر بر بدهی ت افزود و زیرساخت های ما در حال از هم پاشیدن است که باید با راه ها، پل ها و تونل ها و خطوط راه آهن جدید جایگزین شود. من از وزارت دادگستری و امنیت داخلی و مدیر سازمان های اطلاعاتی خواسته ام برای یک استراتژی جدید در برخورد با دار و دسته های جنایتکار که در سراسر کشور پراکنده اند هماهنگ باشند. ایالات متحده بیش از ٦ تریلیون دلار در خاورمیانه ج کرده است. با این پول می شد دوبار یا شاید سه بار را بازسازی کرد. ما تد ر محکمی برای حفظ کشور از تروریسم رادیکال ی وضع می کنیم. به وزارت دفاع دستور داده ام تا برای از بین بردن ، شبکه ای از انسان های وحشی بی قانون که مشغول کشتار مسلمان و یان و مردان و ن است تهیه کند. با متحدانمان در جهان کار خواهیم کرد تا این دشمن را حذف کنیم. من تحریم های تازه ای علیه نهادها و افرادی که همراه با برنامه موشکی بالستیک ایران بوده اند وضع کرده ام و بر اتحاد ناگسستنی با تأکید دارم. ما باتلاق فساد تی را با ممنوعیت پنج ساله در اعمال نفوذ مقامات قوه مجریه خشک خواهیم کرد و با قانونی مادام العمر از اعمال نفوذ کشورهای خارجی جلوگیری خواهیم کرد. با تلاشی تاریخی در حال مقررات ز هستیم و مقرراتی اجرا خواهد شد که با تصویب هر قانون جدید دو قانون قدیمی لغو شود. ما ایالات متحده را از پیمان ترانس پاسیفیک خارج کردیم چون مشاغل زیادی در کشور ما را از بین می برد. من معتقد به تجارت آزاد هستم ولی باید منصفانه باشد. من اجاره نخواهم داد شرکت های یی و کارگران عالی آن ها مورد سؤ استفاده قرار گیرند. ما قویاً از ناتو حمایت می کنیم، نهادی که در جنگ جهانی شالوده ریزی شد ولی متحدان ما باید متعهد به وظایف مالی خود باشند. ما انتظار داریم شرکای ما چه در ناتو چه در خاورمیانه یا اقیانوس آرام در عملیات نظامی و استراتژیک سهم خودشان را که منصفانه هم هست بپردازند. کار من دنیا بودن نیست، من هستم».

دیروز را باید آغازی بر یک پایان شناخت. پایان " ین جهانی شدن" و آغاز " ین میهن پرستی".

دیروز ترامپ رئیس جمهور در یک جایگاه جهانی و رسمی، جهان ملت ها را فریاد زد و همصدا با میهن گرایی که در سراسر جهان به حرکت در آمده رسمیت آن را اعلام کرد. ترامپ پس از 50 سال در دنیای سیاست حرف تازه ای زد و گفت:

«ما ین جهانی شدن را کنار گذاشته ایم و ین میهن پرستی را در گرداگرد جهان جایگزین می کنیم».
ترامپ به این اکتفا نکرد و سیاست های جهان وطنی مثل کمونیسم و سوسیالیسم را به باد انتقاد گرفت و اظهار داشت «این دو جزء بدبختی و نگون بختی و فقر برای آن کشور و مردم برجای نگذاشته است».

آنچه که در سازمان ملل، کانون ملت های جهان از آن برداشته شد به چالش کشیدن مافیای گلوبالیست هاست که در نیم قرن اخیر تمامی ارزش های انسانی و ی را زیر پای سیاست های زر و زور قربانی د و از واژه دموکراسی هیولایی ساخته و به جهان عرضه د که جز بدنامی برای کشورهای قدرتمند بزرگ به ویژه و انگلیس و جز ضعف و ناتوانی و عقب گرد تاریخی برای ملت های آزاد جهان نداشت. در خاورمیانه نقش م ب آن سیاست شوم را در حمایت و تقویت از سازمان های دینی شاهدیم که به فروپاشی حکومت های با ثبات و رو به توسعه انجامید. حکومت های دینی که از ابداعات قدرت های جهان وطنی بود در ایران مصیبت آفرید و ملتی بزرگ و با فرهنگ را از مسیر رو به رشد و توسعه منحرف و به چهارده قرن پیش پرتاب کرد و به وادی جنگ های فرقه ای و تنازعات منطقه ای و بین المللی گرفتارش ساخت.

سی و هشت سال بعد از فروپاشی صلح و ثبات در ایران بغض ترامپ به سال 1395 ترکید و پایان جنگ های خاورمیانه و خشک باتلاق فساد تی را وعده داد. او بی وقفه به وعده هایش عمل کرد. گرچه ملت های جهان هنوز در تدارک راستی آزمایی ترامپ هستند ولی هیچ یک مأیوس نیستند. مهم نیست که ترامپ برای مردم ایران چه می کند، مهم آنست که به سیاست خون و خشونت جهانی پشت کرده و بر خلاف کارتر و بوش و اوباما دست از جنگ زرگری و فریب مردم برداشته است و مهم تر آنکه به ملت ها وعده عدم دخ در تعیین سرنوشتشان داده است و این همان فرصت طلایی است که با هزاران ترفند از ملت ایران یده شد و اکنون زمان آن فرا رسیده که جایگاه رفیع و ارزشمند خویش را در عرضه جهانی دریابد و به نجات کشتی طوفان زده و غارت شده ایران که به کانون انفجار نزدیک می شود برخیزد. تجربیات گرانبهایی که ایرانیان سراسر جهان در چهل سال گذشته ب کرده اند و آگاهی که نسبت به حقوق از دست رفته کشورشان به دست آورده اند آنچنان ارزشمند و اثرگذار است که می تواند و باید صرف دستی به حق حاکمیت ملی گردد.

حزب پان ایرانیست با بیش از هفتاد سال مبارزات بی امان با هیولای سیاست جهان وطنی از هرنوع آن دینی یا لنینی ظرفیت و پتانسیل آن را دارد که نظم شکوهمند اقتدار ملی در پناه شه والای ناسیونالیسم ملت ایران را استقرار بخشد و با بهره جویی از احکام تاریخ و فرهنگ استوار و انسانی این کشور کهنسال و با تکیه بر نیروی نسل جوانی که بیدار و آگاه به میدان آمده، نسلی که بر خلاف پدران فریب خورده یشان با شه های واپسگرا وداع گفته، نسلی که تاریخ میهنش را با اشک چشم مرور کرده به "حاکمیت ملت" تحقق بخشدمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/26
تنها دوستان در اروپا و یی شمالی

درخواست حذف اطلاعات
یا ایران تنها یک دوست در اروپا و ی شمالی دارد آتهم در بین دشمنان سرسخت و بی رحمی مانند شوروی سابق که تولید کننده موشک اسکاد و جنگنده بمب افکنهای عراق که با انها شهر ها مردم عادی و سربازان مان را میکشتند توجه داشته باشین میکشتن شوروی ار این آلمان غربی بود که به عراق سلاح شیمیایی میفروخت حداقل مواد اولیه اش را یا فرانسه جنگنده میراژ اف1 که بهترین جنگنده عراق بود را تحویلش داده بود در گل بین این همه دشمنان ما در اروپا نیرویی تازه تاسیس در اروپا در حال قدرت گیریاست که از اول حامی بوده است.
حزب نئو نازی آلمان از دوران از ایران حمایت کرده و تصاویر پرچم ایران و در بین آنها مشخص است که دقیقا به سال 2006 است و پس از ان انها بارها و بار ها در تظاهرات روز قدس شرکت کرده اند تا حمین پیش تر در سال 2018 یعنی همین امسال این حزب که در پارلمان اروپا دارد حمایت قاطع حزب خود را از ایران اعلام کرده ایت و مخالف تحریم ها است توجه داشته باشیم این حزب از دورانی که هیچ ای نداشت در کنار ما بود که تا به امروز که بیش از 20 درصد های پارلمان آلمان از این حزب هستند و در پارلمان اروپا هم دارد بازهم در کنار ماست.
جبهه ملی فرانسه به ی مارین لوپن از احزاب قدرتمند فرانسه و اروپا که خودش پیشتر در پارلمان اروپا کرسی داشت بارها حمایت خود را از ایران اعلام کرده است. این دوحزب از دوستان و متحدان یک دیگرند که حامی نالسیونالیزم در کشور شان هستند و فعلا کمی باهم هماهنگ هستند که انتظار میرود هماهنگ تر باشند. در اهمیت مارین لوپن اینکه او در انتخابات ریاست جمهوری سال پیش فرانسه از ماکرون ش ت خورد و در حقیقت انتخابات بین ان دو بود.
این دوحزب تنها دوست ایران در اروپاهستند و ثابت کردهاند که میتوانند مورد اعتماد باشند حال ما دو ینه داریم یا بدست دموکرات ها و لیبرالها بمباران و کشته میشویم یا با اروپایی های ناسیونالیست زندگی میکنیممنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/27-1
خدمات شوروی به ایران

درخواست حذف اطلاعات
شوروی فرهیخته که حامی !! و کارگران!!! و در کل حق !!!!بود خدمات زیادی برای ملت ایران داشت که اگر کتاب ها در باره آن بنویسند کم است ایران هم خدمات متقابلی برای شوروی داشت که چند جزوه بنویسند کافی است اما خدمات گوهر بار انها همین بس که صدام هشت سالبا موشکها و جنگنده هایساخت شوروی زن و بچه و پیرو جوان ایرانی را میکشت و آنها خم به ابرو هم نمی اوردند این چند تصویر از جنایات شوروی اما با دست صدام در کشور ما است .موشک را صدام شلیک کرد اما انرا شوروی ساخته و تحویل داده است.


آیا ناراحت شدید؟ خب ما هم خدماتیبرای آنها داشتیم مثلا زدیم متحدشان صدام را لح کردیم .منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/27-2
ا ین تشر

درخواست حذف اطلاعات
ترامپ یک روز به این ت تشر میزند فردا به ان سازمان جهانی تغریبا به هر تشر میزند حرفش را میخوانند ان وقت لیبرال ورش ته داخلی ما میگوید ترامپ ش ت خورده است!!!اره با اون گرونیت
این ا ین تشر ترامپ است به کشور های عربی البته تا امروز ممکن است تا فردا مملکت دیگر نوبتش باشد. : ترامپ روز شنبه در تماسی تلفنی با پادشاه عربستان بار دیگر مساله نفت را مطرح کرد. رئیس جمهوری از تولیدکنندگان نفت خواسته است تا برای جبران کاهش احتمالی نفت ایران، ونزوئلا و لیبی و همچنین به منظور جلوگیری از افزایش بهای نفت تولید خود را افزایش دهند. ترامپ بیستم سپتامبر در پیامی توییتری تاکید کرد که اوپک باید اکنون قیمتها را کاهش دهد. او در این پیام نوشت: ما از کشورهای خاورمیانه محافظت می کنیم. امنیت آنها بدون ما مدت زیادی دوام نخواهد آورد. اما آنها به تلاش برای بالاتر و بالاتر بردن بهای نفت ادامه می دهند. این را به خاطر خواهیم سپرد. اوپک باید همین حالا قیمت ها را پایین بیاورد.

منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/07/08
جنایت چین

درخواست حذف اطلاعات
چینی ها یک ملیون مسلمان ایغور را در اردوگاه نگه داری میکنند اینکه تر تان جزئ چین نیست و انها عملا در کشور خود دچار گری خارجی شده اند هیچ این نکته مهم است که این رفتارشبیه رفتار میانمار با مسلمانان انجا است و البته این نکته که بودائی میانماری رابطه فرهنگی بسیاتر با فرهنگ چین داردبا توجه این وقایع و اینکه چین در راه ابر قدرتی است بشریت باید نگران باشد .امروز ایغور ها و شاید فردا جای دیگر و بیگناهانی دیگر.
باید جلوی قدرت گرفتن چین و خطرات انرا گرفت. چین گویا خیلی خیلی خطر ناک است.منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/07/22-1
چین بیدارم کرد

درخواست حذف اطلاعات
چین در حال سرکوب ایغور ها است .به این نکته فکر که نکند فردا چین مارا در ایرانمان سرکوب کند البته کمی بعد فکر با این فرمان که چین جلو می اید فردا یا روز بعد نوبت ما میشود پس بهتر است تفنگم را بردارم ا بزودی به ان نیاز خواهم داشت. از جنگ نباید فرار کرد چرت و پرت هم نباید گفت مانند روز روشن است انها دارند می ایندمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/07/22-2
شوخی های جدی در حال آغاز

درخواست حذف اطلاعات
ارسال بسته های پستی به برخی دموکراتهای و مخالفان ترامپ مانند کلینتن و نقشه حمله به ماکرون رئیس جمهور فرانسه نشان میدهد دیگر مردم غرب از سیاستهای ضد کشور هایشان خسته شده اند و کم کم کارهای خشن و تند درحال آغاز است.
کمترین نتیجه بلند مدت این وقایع رنگ باختن ارزشهای چند فرهنگی و قربانی منافع مردم بومی اروپا است دیگر کم کم در غرب فیتیله شعارهای چند فرهنگی پائین کشیده خواهد شد که سردمدار آن ی ترامپ است که مانند کارد در حال فرو رفتن مهجران به قول ترامپ مهاجمان است
آشکار است که مهاجران برای منافع خود به غرب میروند که در تضاد صد در صدیبا مردم ان کشور ها است و طبیعی است که انها مهاجران را برانند زیرا قرار نیست که مدتی بعد سگ مهاجران بشوندمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/08/18
چگونه یک لیبرال به باقالی میپیوندد؟

درخواست حذف اطلاعات
بنظر باید اصلاحطلبها با این تشان( ) تا عمر دارند سر در گریبان کنند و ازخج کلا سیاست را کنار بگذارند اما در کمال ناباوری سایت اصلاحطلبفرارو میگوید دلیل اصرار ترامپ برای دیداربا بخاطر ش ت هایترامپ !!است.
الله اکبر اصلاحطلبها ترامپ را ش ت خورده میدانند. اقای اصلاحات چی نامرد فقط یک قلم پیروزیه شما دلار 16 تومن و رب گوجه 15 تومن است اقا!! اماربیکاری که عمره عرضه جمع ش را داشته باشید بگنار از موضوع بحران اب هم کلا بکشیم کنار
کدام از این مشکل ها در ی ترامپ هست؟فقط یکی بگو
در کل اصلاحطب یعنی وقیح البته اصلاحطلب معنای دیگری هم دارد مثلا ناکارام,یا پوپولیست و چرت پر گومنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/07/06
انچه از 31 شهریور 97 فهمیدیم

درخواست حذف اطلاعات
دیروز جوانان کشور ما در اهواز شهید شدند دیروز و امروز کشور در تب و تاب این واقعه است اما تجربه میگوید چند ماه دیگر فراموش خواهد شد مانند حمله به مجلس یا شهادت مرزبانان و یا جنایت هایپیشین خلق عرب و دیگر گروه های تروریستی عربی.اما حقیقت خاموش شدنی نیست. اینگونه نگاه کنیم:گروهی به کشور شما در زمان ضعف شما حمله میکنند و پدران و برادران شما را میکشند خانواده شما را به بردگی میبرند مدتی بعد ش ت میخورند و قدرتی ندارند اما شما انها را نمیکشید و نشان را نمیفروشید که اگر این کار را کرده بودید حقشان بود البته بدلایلی که معلوم نیست شما این کارا نمیکنید ,انها که با گری وارد کشور شما شده اند تاوان جنایتهای خود را پرداخت نکرده اند اما شما اجازه داده اید در کشور شما زندگی کنند پس انها باید مننون باشند و سپاس گذار اما دیروز دیدیم انها در حمله ای تروریستس بجای سپاس گذاری دوباره جوانان ما را کشتند انها که فرزندان م ان و گران پدرانشان در بیش از ده قرن پیش هستند باید خوشحال باشند که تاوان جانایتهایشان دا پرداخت نکرده اند. این نشان میدهد که اگر به بیگانه رحم کنی او گلویت را گاز خواهد گرفت و زندگی چند فرهنگی یعنی کشک. وقتی ما به عرب ها که انهمه جنایت د و ما لطف کردیم ا ش اینگونه شد یعنی دیگر نباید لطف کنیم و لطف هیچ سودی ندارد.

با اینکه انها جنایات زیادی د اما امروزه یارانه میگیرند اجازه تحصیل دارند میشوند میشوند و از همه حقوق بهره مند هستند ا ش هم اینگونه میکنند.
این را هم اذافه کنم که عرب ها یک بصره به ما بده کارند اما بصره مان را که در انهاست پس نمیدهند که هیچ مدعیه اهواز ما هم هستند.این عزیزان ما بهتر است با زبان خوش به انجا که امده اند باز گردند تا اینکه ما انها را با خشونت باز گردانیم .

اعراب همیشه تاریخ دشمن ما بوده اند و هرگز از دشمنیبین ما و انها کم نشده حتی زمانی که ما
کلی لطف کردیم میکشندمان .
عراق را نگاه کنید,انهمه از جنایاتشان در جنگ تحمیلی گذشتیم و در حمله با اینکه اقتصادمان خوب نبود کلی سلاح مفت دادیم به انها همین که نابود شد کنسولگری ما را اتش زدند.وقتمان را تلف نکنیم این قوم میزان شعور و اخلاق خود را نشان داده اند بیاید وقتمان را با انها تلف نکنیم و انگونه با انها رفتار کنیم که حقشان است
منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/07/01
محمود - حسن - یک جک -لیبرالها

درخواست حذف اطلاعات
ان تیتر معروف هنگام پایان که یادتان است ؟ پوپولیست رفت. زمان رئیس جمهوری رسانه های لیبرال سایه اورا باتیر میزدند , خوب ان زمان فقر عجیب غریبی بر کشور سایه افکنده بود و لیبرالها اورا احمق و عوام فریب میدانستند اما حال که در ت لیبرال/اصلاحطلب فقر ابر فقر شده است و وضع مملکت به مراتب فاجعه بار تر است هنوز هم اصلاحطلبها را مص ه میکنند!!!! در این رسانه ها جز چند انتقاد کوچک ابکی از نه اورا ناکارامد مینامند نه عوام فریب نه غیر علمی ...دیگر صدای ملت را دراورده اما اصلاحطلب همچنان ت است ,مثال معروف میگوید ی را که در خواب استن میتوان بیدار کرد اما ی را که خود را به خواب زده نه.یک جکی در فضای مجازی دیده ام بسیار جالب است به این گونه که:زمان از بی پولی شیش ماه یکبار به مهمونی میرفتیم اما در ت همیشه یکی را سرکوچه میزاریم تا هروقت وهمون اومد زود خبر بده با اجر بزنیم سر مهمون !!!!
لیبرالیسم ش ت خوده است.نه صادق است نه کار راه می اندازد نه خیری دارد .لیبرال نیستن اصلاحطلب هم نیستم,اصولگرا نیستم و خواهم شد اما اصلاحطلب هم نیستم و نخواهم شدمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/21-1
تظاهرات ضد ایرانی در عراق

درخواست حذف اطلاعات
در یک حرکت کاملا قابل پیش بینی پس از سرکوب و گذشتن ملت عراق از پل در بصره تظاهراتی ضد ایرانی شکل گرفت که به اتش سوزی کنسولگری ایران و ع ایت الله منجر شد.
یادم می اید که پس از دها سال دفاع ایران از حماس این گروه تا در خاورمیانه تغیراتی روی داد به گروه های ضد ایرانی ملحق شد.
در طول تاریخ نمک خوردن و نمک دان ش ت از عرب بسیار دیده شده است پس این کار انها کار عجیبی نبوده است اما این آغاز توهم برادری شیعه است. ای عراقیها شمارا به خیر و مارا به سلامت.
بهتر است بجای رابطه با عربها ما با مردنم ایرانی جمهوری آذربایجان و ارمنستان وارد رابطه بشویم.انها خود ما هستند و پشت انها به ما عجیب است و نباید روی بدهد.
طبیعیاست از این وضع عربستان و ترکیه خوشحال باشند زیرا قدرت شیعه در حال فروپاشی است که هم برای عربستان عربسنی خوب است و هم برای ترکیه سنی ترک خوب است.
اما ما در یک عمل خائنانه به برادران کرد خود خیانت کردیم و نگذاشتیم انها به استقلال خود برسند و طرف عراقی ها را گرفتیم حال بفرمائید این برادران شیعه دشمن و خائنتان و نتیجه بلاهت شما ها


منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/21-2
چین و سرکوب ایغورها و عقل دیگران

درخواست حذف اطلاعات
بار دیگر اخبار ناراحت کننده ای در مورد سرکوب اقلین مذهبی-نژادی ایغور ها در غربچین توسط ت چین بگوش میرسد.در باره ایغور های مسلمان باید این را گفت که انها از نسل سکایی های باستان و مردمی هند و اروپایی هستند این حرکت ت چین عملا زنگ هشداری به تمام هندو اروپا ییها است از چین تا سوئد و امریکا.این واقعه نشان میدهد ت چین چقدر پلید و جنایتکار است و اگر امروز جلوی انها گرفته نشود معلوم نیست هندو اروپایی ها باید تا کجا عقب نشینی کنند.
از طرف دیگر از بعد فلسفی که نگاه میکنیم در کشور های گوناگون دسته جاتی خود را پیرومشی و مرام مائو میدانستند انما چقدر خوبشد همه شان نابود شدند و تمروز ت پلید چین جای پای در ان کشور ها نماد . این داستان چین و ایغور ها نشان میدهد زندگی چند فرهنگی چقدر بی خود و احمقانه است.اگر بر گروهی رحم کردی ان گروه کمی بعد که سرحال امد پدرت را در می اورد.و معلوم میشود ترامپ و امریکا این هیولا را خوب شناخته اندو مقابله تجاری امریکا با چین به نفع دنیاست. نباید گذاشت چین پلید قدرت بگیرد .
بتاز ترامپ .
روشنفکری یعنی کشک روشن فکری یعنی جنایات امروز چین روشنفکری یعنی میرات مائو و امروز چین روشنفکری یعنی کارد بر قلب ایغور
دمت گرم تراپ جلوی چین به ایست
تمام انچه که ضد نژاد پرستی صلح و دیگر چیزهای روشن فکری بود معلوم میشود جز نق برای کشور های ضعیفی مانند چین ان زمان برای گرفتن فرصت تا رسیدن به قدت بیشتر نبوده استمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/28
مردم اروغ لیبرال های وطنی

درخواست حذف اطلاعات
اروغ گازی است که از معده از راهگلو وارد دهان میشود و به بیرون میرود,پس وقتی میگویم مردم گاز معده اقایون لیبرال هستند حرف بی ادبی نزده ام,گاز معده میرود به گلوی مبارک اقایون و از دهان مبارکترشان میاید بیرون اما بر چه حساب لیبرال های ایراننی مردم امریکا را گاز معده خود بحساب می اورند؟اقایون لیبرال ما نمی گذارند و نه برمیدارند در سایتها یشان مانند فرارو و یا در رو مه هایشان ترامپ را پوپولیست می انامند .این پوپو لیست چیست هرچه هست نیست که اقایون به ترامپ میچسبانند اما اقایون منظورشان از پوپولیست است یعنی اینکه ترامپ آدم بی خودی است که با روش بی خودی رئیس جمهور شده است و گروهی ادم بی خودی دورو بزرش هستند

اما حرف اینجاست که مگر اصل و اساس دموکراسی جمع رای از میان مردم نیست؟ترامپ هم که این کارا کرده دیگر از مردم رای جمع کرده حالا خود لیبرال ها که امروز اصلاح طلب نامیده میشوند و مدعی دموکرات بودن دارند چگونه جرات دارند به منتخب دموکرات یک شخص ایراد بگیرند؟شاید انها فکر میکنند کارهای ترامپ غیر منطقی است خب اینجا فهمیدیم رئیس جمهور ی است که باید از مردم رای بگیرد و از لیبرال های ایران برای کارهایش اجازه بگیرد و اگر اقایون از کارهای او خوششان نیاید او پوپولیست است انهم چه ی باید از اینها اجازه بگیرد؟رئیس جمهور ثروت مند ترین کشور دنیا از اصلاحطلبهای ایرلنی که بعد از جنگ کشور جز هشت سال در دستانشان بوده و متهم اول تمام فقر و بدبختی مردم در این سال سال97 به گردن انهاست....فکر کنید!!ترامپ از اصلاح طلبهای ایرانی اجازه بگیرد و گرنه در فرارو مینویسند ترامپ پوپولیست.

ترامپ با عشق مردمش انتخاب شده و برای منافع انها کار میکند ان وقت اصلاحطلب ما به ترامپ میگوید پوپو لیست پس حتما طرفدارانش که مردم امریکا باشند هم نفهمند!!!
منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/16/مردم-آمریکا-اروغ-لیبرال-های-وطنی
11 سپتامبر و بیداری امریکایی ها

درخواست حذف اطلاعات
15 عرب که به صورت قانونی وارد کشور ایالات متحده شده بودند و امریکایی ها بخیال خودشان با انها هم زیستیه مسالمت امیز داشتند دو هواپیما پر از غیر نظامیان را ربوده و به دو ساختمان پر از غیر نظامی زدند, پس امریکایی ها فهمیدند هر وارد مملکت انها میشود عموما دوست نیست بلکه میتواند دشمن خون ریز و پلید باشد. در 11 سپتامبر تنها دو برج فرو نریخت بلکه توهم زندگی چند فرهنگی از میان رفت و مردم امریکا فهمیدند بیگانه اگر دشمن نباشد دوست هم نیست .بیگانه هراسی کمترین نتیجه منطقی امریکایی ها در بر خورد با این حادثه بود,چرا مردم امریکا خود و خانواده هایشان را قربانی توهماتی مانند زندگی چند فرهنگی ند؟ انها ان روز بیدار شدند و فهمیدند اینها (چند فرهنگی)توهمی بیش نیست.

منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/08/11-سپتامبر-و-بیداری-امریکایی-ها
افرین ماکرون

درخواست حذف اطلاعات
ماکرون حرف خوبی زده حرف خیلی خوبی او گفته : به گزارش اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در ادامه تاکیدات خود در زمینه حفظ استقلال امنیتی از تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید یک ساختار امنیتی مشترک با روسیه ایجاد کند و روابط پسا جنگ سرد با مسکو را مدرن کند
بله جنگ سد سالها گذشته است و اصلا دشمنی روسیه با امریکا یا اروپا توجیهی ندارد .این همه دشمنی اصلا برای چیست؟ اروپایی ها با هم برادرن فرانسوی روس یا امریکایی .افرین به اتحاد انهامنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/08/افرین-ماکرون
ترامپ مظلوم

درخواست حذف اطلاعات
اول اینکه از تن فروشی و ا بد تر در دنیا نیست.خدا مروجان این پلیدی را لعنت کند .اما متاسفانه در امریکا این کار جرم نیست و اگر متاسفانه ترام با ان زنیکه و ان مدل سابق بوده است اولین و ا ین سیاست مدار و سرمایه دار امریکایی نیست که همچین غلطی کرده ایت در یک مثال اغراق امیز ما این چنین گفته میشود:گر مست در شهر گیرند ... ادامه اش را میدانید البته این اغراق بود و به معنی نا پلاکی تمام یا بیشتر سیاست مداران امریکایی نیست اما این که بیایند یقه ترامپ را که تنها به فکر ملت خود است و برای انها خدمات بزرگی است را بگیرند نامردی و یک جوری جفا به مردم امریکاست.
البته حرف وخالفان ترامپ رفت امد و با ن نیست بلکه حرف انها دروغ گویی در مورد هزینه های انتخاباتی است به این معنی که ترامپ نگفته به ان زنیکه پول داده پی دروغگو بوده و پنهان کار اما ایا این دلیل قانع کننده برای تهدید به برکناری رئیس جمهور کشوری مانند امریکا است؟این اصلا در شان امریکا و رئیس جمهور امریکا نیست انهم رئیس جمهور خادمی مانند ترامپ که خدمات زیادی برای ملت خودش انجام داده است.منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/06/08/ترامپ-مظلوم
ترامپ پول دار

درخواست حذف اطلاعات
خوشبحال امرکایی ها انها ترامپ دارند ولی ما خاوری داشتیم اما دیگر نداریم.
ترامپ نتنها نیست و انچه دارد از مال خودش است بلکه به امریکایی ها خیر هم رسانده .
به احتمال زیاد خاوری خاوریاست و در کانادا جرج یا الیور نشده اگر هم میشد برای ما خاوری بود .

منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/01/24/ترامپ-پول-دار
ش ت قطعی

درخواست حذف اطلاعات
وقتی جنگ قومی بین ملیت های مناطقی مانند قفقاز و اکراین که نزدیک هفتاد سال بر علیه هویت قومی سم پاشی شده در میگیرد انهمجنگی های بدون راه حل مشخص نشان دهنده ش ت و ناکارامدی شه ضد هویت ملی و حاکمیت ملی است.
بهتر است عد میان ملت ها رواج داشته باشد تا سر کوب هویت و حق حاکمیت ملتها.منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/01/25/شکست-قطعی
امید واری و نگرانی

درخواست حذف اطلاعات
امیدوارم در حملات امروز امریکا و متحدانش به هیچ یک از هموطنان عزیزم اسیب ندیده باشند و هیچ یک از عزیزان شهید نشده باشد.منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/01/25/امید-واری-و-نگرانی
کار شرافت مندانه

درخواست حذف اطلاعات
هرچقدر فکر میکنم بنظرم می اید دفاع از یت در اروپا شرافتمندانه تر است از دفاع یا دوستی با ضد ی ها برای من است.
بهر حال یت مبلغ اخلاق ابراهیمی است و بهتر از ازادی های بی قیدو بندی است.
تصویر پائین نشان دهنده راهبه های شریف اکراینی است


منبع : http://sharafema.blog.ir/1397/04/10/کار-شرافت-مندانه
کار عجیب المانی ها

درخواست حذف اطلاعات


یک جوری در المان سر این ع واکنش نشان دادند که انگار قرار بوده اوزیل به المان وفادار باشد تا ترکیه.واقعا المانی ها فکر نکرده اند که سران ترکیه از ستون پنجم خود برای قدرت بیشتر استفاده نکند قابل تامل استمنبع : http://sharafema.blog.ir/1397/05/15/کار-عجیب-المانی-ها
جنایت اشکار

درخواست حذف اطلاعات
سربازانی وارد کشوری دیگیر میشوند و گروهی از اهالی ان سرزمین را میکشند و گروهی را تبعید میکنند در ادامه مردم خود را به انجا برای زندگی میفرستند.....اشکار است که این جنایتی اشکار ,دست اندازی به کشور دیگران و است کاری که استالین در استونی انجام داد .ظلمی اشکار در حق مردم استونی بود هرچند استالین نه روس بود نه دنبال برتریروسها اما در عمل مردمی ضربه خوردند .هویت های ساخته گی و که یک شبه ساخته شدند و یک شبه از میان رفتند داستان هویت های ساختگی در شوروی که در نهایت منجر به تنش های خونین شد خواه در قفقاز یا امروز در اکراین چه بسا فردا استونی
مدعی روشنفکری عقل اما ثمره جنگ اوارگی و جنگ داخلی این بود داستان عقاید پوچ در قرن بیستممنبع : http://sharafema.blog.ir/1396/11/30/جنایت-اشکار
مرض ترامپ

درخواست حذف اطلاعات
ترامپ در سخنرانی خود به با بکاربردن واژه مجعول خلیج... هدفی دنبال میکرد یا از سر اشتباه بود؟ ایا باید باور کرد رئیس جمهور یک کشور از جغرافیایی منطقه ای که در چهارده گذشته در ان حضور نظامی داشته بی خبر است؟ یا میدانسته و عمدن اینکارا انجام داده است اما اگر این گونه است به دنبال چه بوده است؟ تحریک ایرانیان برای امریکا چه سودی دارد؟
امریکا میگوید که ت کشور ما از تروریست ها حمایت میکند و در کل مخالف ت کشور ما است اما ترامپ به ملیت ما چه کار دارد ؟
هرجند سایت کاخ سفید واژه درست را به کار برده است همچنین در جاهایدیگر ت امریکا وسعولانه برخورد کرده است.

اما چرا ترامپ اینکارا کرد. اگر عمدی بوده است فقط میتوان گفت که او مرض دارد که به دنبال دشمنی مردم ایران است از اینم رو که امریکا از این دشمنی زیانی نخواهد برد که سود هم میبرد اما ما مردم ایران چه کاری میتوانیم بر علیه امریکا انجام بدهیم پس شاید ترامپ مرض دارد. ی که بیخود ضعیف تر از خود را ازار میدهد مرض دارد دیگر ایا این تور نیست؟
اگر اومیخواسته است تا به ان کشور های جنوب خلیج فارس یک پیامی بدهد هم باز غلط کرده است.
او امارات را اگر بدست اورد کلی لیبرال و میهن پرست ایرانی را از خود دور می گرداند. البته با ان فرمان که چند شبپیش میراند
منبع ع فرارومنبع : http://sharafema.blog.ir/1396/07/25/مرض-ترامپ
جنگهای قومی و توهم آرامش

درخواست حذف اطلاعات
در سال 1974 قبرس طی حمله ترکیه به بهانه دفاع از ترکهای قبرس تا به امروز دوتکه است , ترکیه این کارا دفاع از ترکهای قبرس در برابر ت یونان و یونانیان قبرس مینامد اما هر چه که در ان دوران روی داده یک علت روشن دارد و ان این که دو قوم متفاوت در یک واحد جغرافیایی زندگی می د که در ا بخ خشونت کشیده شده یا اینکه خشونت و تفاوتهای فرهنگی نژادی در یک واحد منجر به شکاف و جداشدن دوگروه کرده است مانند بسیار بسیار جنگ های دیگر برای مثال یوگوسلاوی سابق یا امروز در عراق ,(دیروز امروز و بدبختانه فردا) قفقاز ,استیا, ترکیه ,اوکراین و....

در سال 1974 نیروهای ترکیه به قبرس حمله د و شمال قبرس را د حتما کشته های ازیونانیان باقی مانده که این خود باعث کینه و شکاف بیشتر بین دو قوم قبرس میشود اما نکته جالب اینکه چند روز پیش در یرونیوز در این مورد میخواندم که خبر نگار در دو قسمت جزیره با افرادی مساحبه کرده بود,ترکها ,یونانیها ,حامیان اتحاد دوباره یا حکومت فدرال یا اصلا جداشدن برای همیشه,نکته جالب را یکی از ترکهای قبرس گفته بود که ایا در این چهل سال (بعد از حمله ترکیه) مشکلی بوده ؟ عراق را ببینید هروز جنگ است.


بله او درست میگفت قبرس یکی بشود که چه هروز در اثر اختلافهای یونان و ترکیه یا هر دلیل دیگر جنگ شود و اشوب ؟ مردم در قبرس زندگیشان را میکنند.قبرس ارام است چرا باید این ارامش را به هم زد؟
مسلم است که نباید ارامش نقد را با توهم هم زیستی چند فرهنگی که نسیه است جایگزین کرد. جنگهای ادوار تاریخ ثایت کرده است که همزیستی چند فرهنگی توهمی پوچ بیش نیست که تنها باعث ویرانی و درد و رنج ن ک ن و انسانهای که تنها در فکر زندگی هستند میشود , زخمهای که هرگز فراموش نمیشود.
در حال حاضر در عراق جنگ است بین کردها که سرزمینشان را میخواهند پس بگیرند و عراقی ها مشخص است که این جنگ ریشه در گذشته دارد و امید نیست که در سالهای اینده تمام شود.
صلح به نفع تمام عراقی هاست اما با توهم که نمیشود صلح را به ارمقان اورد توهماتی مانندمانند همه عراقی ها اعم از کردو عرب وترکمن برادر هستند آنهم در حالی که نیروهای عراقی شهر های کردی را در دارند .این چه برادریست که ا را در نگه میدارد؟ در اینگونه مواقع اگر ی دنبال صلح است مطمعنا این شعار های پوچ کمکی نخواهد کرد. تنها را در دست گرفتن سرنوشت هر گروه از مردم و رفتن انها به سوی آینده ای که میخواهند.
منبع : http://sharafema.blog.ir/1396/07/29/جنگهای-قومی-و-توهم-آرامش
دشمنان ما

درخواست حذف اطلاعات
انها خودشان را عقل کل میدانند و می گویند که به ارائ دیگران بسیار اهمیت میدهند هرچند خلاف ان بسیار دیده شده است. بهر روی انها میگویند میخواهند جامعه را ازجهل دور کنند و از حقوق اولیه انسانها دفاع کنند انها خود را دوست دار صلح میدانند خلاصه که مردم را میخواهند!!! ایا حجاب فقر می امرد؟ خیر ایا حجاب فرمول های فیزیک را نابود میکند؟خیر
ایا حجاب مسائل ریاضی را خنثی میکند؟ خیر
اما پس انها از جان ما چه میخواهند؟
بی حج که سراسر شر است و فساد که جامعه را نابود میکند را میخواند بر ما مسلت کنند و خانواده های ما را نابود کنند و دختران کوچکمان را باردار کنند.مگر ملت های اروپایی ازبی حج چه خیری دیده اند که حال میخواهند ملت ما را هم به سرنوشت انها دچار کنند. خانواده ها را در اروپا نابود کرده اند زن ها ابزار شده اند و دختران در مدرسه های مختاط گاهی بار دار میشوند.
انها خودشان را عقل کل میدانند اما فکر میکنند من ازشرف م می گزرم و دخترم را به مدرسه های مختلط میفرستم تا بازیچه این او ان شود و فاسد گردد.
انها خود را صلح دوست میدانند در حالی که زن در منش انها ابزاری بیش نیست
من نمیخواهم دختران کشورم نابود گردند. من حجاب را دوست دارم
منبع : http://sharafema.blog.ir/1396/11/27/دشمنان-ما