استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

شبیه بودن

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ شبیه بودن از بلاگ شبیه بودن دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.درد می کشم

درخواست حذف اطلاعات
یه بغضی توی گلوم گیر کرده که اگر درباره اش ننویسم خفه ام می کند. بین خودم و میم دارم میم را انتخاب می کنم و برای همین با م به هم زدم. دل خودم با م است و دارد خنج به قلبم می کشد، دلم حرفهامان و عشقبازی هامان و حتی صورتش را می خواهد. مستاصل و درمانده دارم صبوری پیشه می کنم و هی چک می کنم پیامی داده یا نه و البته اینها تمام می شود مثل همه ی ج های قبلی که داغ شدند بر دلم و من که تنم پر از جای زخم های خوب نشدنی ست و هربار و هربار دل می بندم و هربار رها می شوم و اینبار این من بودم که رها و علاوه بر درد پر از حس شرمساری برای دردی هستم که نصیب او می شود و چاره چیست هردومان انتخاب کردیم عاشق شویم و درد بکشیم و خب ته اش هم باید می دانستی این درد عمیق حادث می شود و باید تاب آورد و کاش این غم آ م باشد حالا به مرگ یا آدم شدن یا هر چه، من دوست ندارم آدمها را دچار رنج کنم پس، پس تمام کن این هرزگردی ها را.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/26/درد-می-کشم
درد می کشم

درخواست حذف اطلاعات
یه بغضی توی گلوم گیر کرده که اگر درباره اش ننویسم خفه ام می کند. بین خودم و میم دارم میم را انتخاب می کنم و برای همین با م به هم زدم. دل خودم با م است و دارد خنج به قلبم می کشد، دلم حرفهامان و عشقبازی هامان و حتی صورتش را می خواهد. مستاصل و درمانده دارم صبوری پیشه می کنم و هی چک می کنم پیامی داده یا نه و البته اینها تمام می شود مثل همه ی ج های قبلی که داغ شدند بر دلم و من که تنم پر از جای زخم های خوب نشدنی ست و هربار و هربار دل می بندم و هربار رها می شوم و اینبار این من بودم که رها و علاوه بر درد پر از حس شرمساری برای دردی هستم که نصیب او می شود و چاره چیست هردومان انتخاب کردیم عاشق شویم و درد بکشیم و خب ته اش هم باید می دانستی این درد عمیق حادث می شود و باید تاب آورد و کاش این غم آ م باشد حالا به مرگ یا آدم شدن یا هر چه، من دوست ندارم آدمها را دچار رنج کنم پس، پس تمام کن این هرزگردی ها را.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/26/درد-می-کشم
hope is a mistake

درخواست حذف اطلاعات
آدمی به امید زنده است و من این را خوب می فهمم، وقتی در پس ناامیدی و خواب چندین ساعته پیامی از دوستی می آید و من ناخودآگاه جهان را موزون میابم و موسیقی در دلم ریتم برمی دارد و من سرخوشانه رنگ ها و تم ها را در سرم تصویر می کنم و به هر ساز کوک و ناکوکی حالم جا می آید. اما واقعیت این است که امید آن هم به نحوی که در من برانگیختگی آورده یک امر خارج از من است و امر خارج از من دوام ندارد و من را در بند نگه می دارد. درست است که پیام م دلم را خوش کرده اما من چرا باید اینقدر از خودم دور و گم باشم و وابسته به امری خارج از من که چنین شوم! باید فکری کرد جایی برد حواس را که همه اش بر من باشد و نه هیچ امر خارجی، نمی دانم چقدر ممکن است اما هرآنچه قرار باشد بیرون از من، من را برانگیزاند اشتباه است. باید حواسم را جمع خودم کنم. می دانم می دانم همه ی این فکرها از آن رو است که م جواب داده و الا من همین آدم دیروزم که سیر بودم از خودم خسته و کلافه اما راست ترش این است که من امروز در حالم بهتر از دیروز بود پس این اشتباه را نکنم که همه ام وابسته به م است. من باید بسازم حتی اگر هزار هزار بار زمین بخورم و ته ته اش نرسم. من قادرم اپسیلونی خودم را بالا بکشم پس چه نیاز به جواب م یا تایید فلان ! می دانم می دانم آدمی زنده به تایید است اما تایید را باید در قبال امری واقعی و تلاشی بسیار داشت تا باورت شود. مثل همان قبولی که برایم شادی اش کوتاه لیکن ملموس بوده. من توجه بیشتر می خواهم و تجربه برای همه ی اینها. باید خودم را دوست بدارم اما باید ارزش این دوست داشتن ها را داشته باشم. باید تلاش کنم. من امید ندارم اما خسته نمی شوم. مگه اینکه روزی از این تلاش ها و خسته نشدن هایم خسته شوم.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/23/hope-is-a-mistake
لعنت به من

درخواست حذف اطلاعات
بازهم به طرز عجیبی باختم و به م پیام دادم و البته او جو نداد اما من باختم، به خودم باختم و بازهم مثل همیشه گند زدم. من کی قراره مقاوم بودن رو یاد بگیرم با این سن؟! از خودم کلافه ام و نمی دونم حتی چرا وقتی حالم خوب بود و دلیلی نبود محض سرگرمی و کمی غرور بابت آنفرند شدنم پیام دادم. من خیلی م و این اولین تجربه با اولین فرد یا اولین واقعه نیست. من ادعای قوی بودن دارم در حالی که دم دمی مزاج و ضعیفم. مثل اون وودی آلن که همه دورم میندازن. از بس ضعیف بی خاصیت و بی مقدارم. دلم می خواد به خودم بد و بیراه بگم. د آخه لعنتی تو اوج فشار طاقت اوردی دیگه چی ت بود خب که پیام دادی خودت رو هم علاوه بر همه ی اینها ضایع کردی. حقم بود ولی اولین بارم نیست. همه تقصیر خودمه و این ایدئولوژی مس ه که نباید چیزی به دلم بمونه. خب بمونه چی می شه یه بار امتحان کن لااقل لعنتی چی می شد مثل آدم همونجور تمومش می کردی؟ به دلت چی نمونه؟ به دلم همه چی مونده از کار از مستقل بودن از مفید بودن و موفق بودن و فیلسوف شدن و و و و حالا من یه آدم عقده ای ام که برای تیکه های کوچیک و بی مقدار له له می زنم چون عقده های بزرگی دارم. حالم از خودم بهم می خوره. همیشه گند میزنم. من گند بدی زدم. باید داغش، داغ این گند یادم بمونه. حتی نمی تونم تو روی خودم نگاه کنم و تف کنم. لعنت به منمنبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/22/لعنت-به-من
لعنت به من

درخواست حذف اطلاعات
بازهم به طرز عجیبی باختم و به م پیام دادم و البته او جو نداد اما من باختم، به خودم باختم و بازهم مثل همیشه گند زدم. من کی قراره مقاوم بودن رو یاد بگیرم با این سن؟! از خودم کلافه ام و نمی دونم حتی چرا وقتی حالم خوب بود و دلیلی نبود محض سرگرمی و کمی غرور بابت آنفرند شدنم پیام دادم. من خیلی م و این اولین تجربه با اولین فرد یا اولین واقعه نیست. من ادعای قوی بودن دارم در حالی که دم دمی مزاج و ضعیفم. مثل اون وودی آلن که همه دورم میندازن. از بس ضعیف بی خاصیت و بی مقدارم. دلم می خواد به خودم بد و بیراه بگم. د آخه لعنتی تو اوج فشار طاقت اوردی دیگه چی ت بود خب که پیام دادی خودت رو هم علاوه بر همه ی اینها ضایع کردی. حقم بود ولی اولین بارم نیست. همه تقصیر خودمه و این ایدئولوژی مس ه که نباید چیزی به دلم بمونه. خب بمونه چی می شه یه بار امتحان کن لااقل لعنتی چی می شد مثل آدم همونجور تمومش می کردی؟ به دلت چی نمونه؟ به دلم همه چی مونده از کار از مستقل بودن از مفید بودن و موفق بودن و فیلسوف شدن و و و و حالا من یه آدم عقده ای ام که برای تیکه های کوچیک و بی مقدار له له می زنم چون عقده های بزرگی دارم. حالم از خودم بهم می خوره. همیشه گند میزنم. من گند بدی زدم. باید داغش، داغ این گند یادم بمونه. حتی نمی تونم تو روی خودم نگاه کنم و تف کنم. لعنت به منمنبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/22/لعنت-به-من
لعنت به من

درخواست حذف اطلاعات
بازهم به طرز عجیبی باختم و به م پیام دادم و البته او جو نداد اما من باختم، به خودم باختم و بازهم مثل همیشه گند زدم. من کی قراره مقاوم بودن رو یاد بگیرم با این سن؟! از خودم کلافه ام و نمی دونم حتی چرا وقتی حالم خوب بود و دلیلی نبود محض سرگرمی و کمی غرور بابت آنفرند شدنم پیام دادم. من خیلی م و این اولین تجربه با اولین فرد یا اولین واقعه نیست. من ادعای قوی بودن دارم در حالی که دم دمی مزاج و ضعیفم. مثل اون وودی آلن که همه دورم میندازن. از بس ضعیف بی خاصیت و بی مقدارم. دلم می خواد به خودم بد و بیراه بگم. د آخه لعنتی تو اوج فشار طاقت اوردی دیگه چی ت بود خب که پیام دادی خودت رو هم علاوه بر همه ی اینها ضایع کردی. حقم بود ولی اولین بارم نیست. همه تقصیر خودمه و این ایدئولوژی مس ه که نباید چیزی به دلم بمونه. خب بمونه چی می شه یه بار امتحان کن لااقل لعنتی چی می شد مثل آدم همونجور تمومش می کردی؟ به دلت چی نمونه؟ به دلم همه چی مونده از کار از مستقل بودن از مفید بودن و موفق بودن و فیلسوف شدن و و و و حالا من یه آدم عقده ای ام که برای تیکه های کوچیک و بی مقدار له له می زنم چون عقده های بزرگی دارم. حالم از خودم بهم می خوره. همیشه گند میزنم. من گند بدی زدم. باید داغش، داغ این گند یادم بمونه. حتی نمی تونم تو روی خودم نگاه کنم و تف کنم. لعنت به منمنبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/22/لعنت-به-من
هر چه جز بشر

درخواست حذف اطلاعات
تلخم، زهر مار افتاده به جانم، غم فراق است و با این حال آشنایم. م هم تمام و حالا من مانده ام با خودم و احتمالا میم. تلخم و حال حرف زدن ندارم و به کوچکترین حرفی عصبی می شوم و با کوچکترین غم بغض گلویم را می فشرد. احساس تنهایی ام با میم پر نمی شود ولی راستش این است که م هم مسکنی بیش نبود و دنیا جایی برای این بازی ها ندارد یا اگر دارد من بلد نیستم یا در توان و محدودیتم نیست پیش ببرم. تلخم و زندگی را با بغض قورت می دهم و رنج دوری از م دارد به جانم ده شیشه می کشد. آخ از این دنیای هر روز غم و بی یاور. باور ندارم خ باشد که اگر بود اینقدر اوضاع ما بی ریخت نبود. اگر خ بود دلمان خوش بود به پناهی به بی نقصی ای. بشر با تمام نقص هایش خ آفریده بری از تمام نقص ها و او را منتهای آمال خود ساخته. بیچاره ما که بشریم در طول تاریخ و بیچاره ما که احتمالا از نخستین نسل های فهمنده هستیم و احتمالا برای نسل های بیشمار بعد اوضاع رو به اصلاح رود و سامان یابد. کاش بشر نبودم. کاش در جهان اگر بودم نمی دانم یک چیز بی هوش و احساس بودم، مثلا تکه سنگی، زبانه ی آتشی، چیزی. آیا زبانه ی آتش موجودیت فی نفسه دارد؟! چه فرقی می کند اگر انسان نبودم، بشر نبودم، چه فرقی می کند چه بودم.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/20/هر-چه-جز-بشر
بغض

درخواست حذف اطلاعات
همین حالا دیدم م من رو آنفرند کرده. شاید حق با اونه، باید رنج این تصمیم رو به جان بکشم. دلم براش تنگ میشه، برای همه چیزی که بین ما بود، از عشق بازی تا دوست داشتن و و و بغض دارم ولی باید رو پای خودم وایسم.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/19/بغض
سلام به ماه های خوب سال

درخواست حذف اطلاعات
هوا که رو به سردی میره توجهم از بیرون به درون خونه و از بیرون به تن خودم جلب میشه، هوای سرد من رو هل میده به انگیزه های قوی برای هیکلی متناسب، زنی با تعاریف متعارف در کنج خونه ی دنج و لذت چای و قهوه و آتیش. خوشحالم که هوا سرد و شب ها بلند شدند و من رو به خودم برگردوندند.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/15/سلام-به-ماه-های-خوب-سال
هم دم

درخواست حذف اطلاعات
دلم می خواد شعر بخونم، یه شعر عاشقانه که من رو در دلتنگی نامعلوم خودم فروتر ببره. مدت هاست چنین حالی نداشتم، مدت هاست دلتنگی هام رو بغل ن ، مدت هاست به هر بار دلتنگی لیز خوردم به آغوشی. امروز بعد مقاومت های زیاد، خواسته و نخواسته با خودمم. با خودم جمع ام. این اصطلاح رو از خودم ساختم، یه چنین حالی با خودم دارم، حالِ با دوستی بودن، می خوام با خودم بشینیم شعر بخونیم و مثلا در مورد لذت روز اول روشن شدن شعله های آتیش تو خونه گپ بزنیم. بله امروز شومینه رو روشن کردیم و من باور دارم که این اتفاق بزرگیه چون من رو با خودم جمع کرده، چی بهتر از حضور آتیشی که گرم می کنه و حضور یک ه ن خوب.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/16/هم-دم
"این نگذرد" و چند چیز دیگر

درخواست حذف اطلاعات
چه دنیای مس ه ای می شود دنیای "این نیز بگذرد" راستش کم رنج ندیده ام از زمین و زمان ولی هیچ گاه این عبارت به کارم نیامده، بلد نیستم اصلا تمام جانم را لبریز از واقعه نکنم، خوش و ناخوشش تفاوتی ندارد. اینکه رنج را تا ته به جان نکشی چطور می خواهی حس کنی هستی؟ رنج معشوق نباشد که تویِ عاشق نیست اصلا و سرخوشی یک غرور اگر نباشد من نیستم! باید خوشی ها را بلعید و نا خوشی ها را هم. باید و فرو ننشست به رنج و ناخوشی تا خوشی را هم بلد بشوی. حالم ناخوش است و نمی دانم از است یا دوری و جواب ردم به م یا بی پولی این روزها. گلویم پر از بغض است و من نمی توانم راه اشک را ببندم اما باید کنار بیایم و سراغ درس بروم. باید ببلعم این ناخوشی را. دیروز م آی می گفت م شده راهنمایش و من به یاد با هم بودن هامان افتادم و جواب رد پریروز و تصمیم بر ترک او و اینکه باید حال نا خوشم را بغل کنم و به مانند هربار جدا شدن از معشوق باید تمام توانم را بگذارم که به زندگی برگردم، منتها نه با این "این نیز بگذرد" که فراموشی ببار آورد. فراموشی به وقتش می آید. به وقت خوشی حالا وقتش نیست. پول هم نداریم این روزها و زندگی سخت است و نمی دانم می شود دوام آورد و چیز نفروخت! امیدوارم بشود. با م هم حرف زدم و قرار شد شروع به نوشتن کنم منتها نمی دانم چطور شروع کنم و ترسی به جانم ریز ریز می غلتد. امروز یکی می گفت وسواس با روح و ذهن آدم همان کار را می کند که طمع با مال. راست می گفت دارم تمام دارایی ذهنی و روحی ام را سر این وسواس برای خوب نوشتن از دست می دهم باید بپرم داخل آب و نترسم. این هم که دوباره به تغییر فصل بازی اش گرفته و البته چاقی هم بی تاثیر نیست باید فکری برای چاقی ام م دو روز است هرچه می خورم را می نویسم باید برای لایف استایلم هم فکری م و شیوه ی بهتری را در پیش گیرم و دنیای بهتری برای خودم رقم بزنم مثلا چیزهای تلخ مثل قهوه را ترک کنم. به هیچ جایم نمی شود و فقط عذاب الکی بوده و همه اش تریپ. چا ام را هم کم و کمتر کنم و غذا خوردنم به حساب باشد ولی اینها که همه اش شده شکم. باید به ذهن و روحم هم فکر کنم مثلا باید وسواس عاشق شدن را از خودم دور کنم و هی به هر برخوردی هوری یه چیزی تو دلم نریزد و عاشق نشوم اینجور کمی با خودم مهربان تر و برای خودم ارزشمندتر خواهم شد. باید کمی مطالعات غیر مدون ام را افزایش دهم و حوصله ام را برای کارها بالاتر ببرم و کمی از فضای مجازی بکاهم. باید با خودم مهربان تر باشم و برای خودم آهستگی در پیش گیرم. باید بلند مدت فکر کنم . فعلا همین هامنبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/19/این-نگذرد-و-چند-چیز-دیگر
بن بست

درخواست حذف اطلاعات
حال و روزم خیلی بد است برای اینکه طاقت بیاورم باید بنویسم. هیچ ذره ای از مقاله را نمی فهمم و احساسم به خودم به مانند یک آدم خنگ است. کم طاقت و پرخور شده ام و هیچ چیزی سرجای خودش نیست. دارم از این عقب ماندگی ها و هیچ نفهمیدن ها کلافه میشوم و احساس سرخوردگی دارم. خب واقعیت این است که خیلی تلاش نکرده ام اما راستش هرچقدر تلاش می کنم اپسیلونی بهبود در اوضاع کارم حاصل نمی شود. درمانده ام و دستم به هیچ جا بند نیست. راه ها همه بن بست شده اند.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/10/بن-بست
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
مامان

درخواست حذف اطلاعات
نگران مامانم و حس می کنم سرطان افتاده به جونش و خیلی دیگه باهامون نیست. کاش بمونه، دلم براش تنگ میشه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/09/مامان
واژه و خیال

درخواست حذف اطلاعات
در جهان تنگ واژه ها پناه می برم به کلمات و خیال را جولان می دهم و سوار بر خیال به عشق ورزی سرگرمم. آ برگشته به دلم و من دل خوشم به حضور نرم او و دلم می خواهد تا همیشه نرم بماند. و چیست که ماندنی تر از پایان هرچیز!؟ صدایش می کنم و دستش را می گیرم و در دشت آرزوها با هم مطالعه می کنیم و عشق می بازیم. من جز این نمی دانممنبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/08/واژه-و-خیال
بوها

درخواست حذف اطلاعات
بوی تند ادکلن نه، بوی عرق مردانه ، بوی منی و همخوابگی و بوی عود. با بوها ورمی روم و خودم را لابه لای داستانها گم می کنم. در جهان بوها غرق می شوم و شامه ام را به تماشای گل ها و تن ها می برم. ی بویی از من نخواهد شنید. نه در آغوشی خواهم رفت و نه ادکلنی خواهم زد. بی ردی خواهم گذشت. تنهایم و چاق و بدقیافه.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/07/بوها
م نزدیک است

درخواست حذف اطلاعات
باز دارد چیزی توی وجودم پدیدار میشود. چیزی شبیه خواهش، خواستن، نیاز، تمنا که درد شود و سر بخورد به تمامی سلول هایم و مرا بیچاره رها کند. صبحی دل انگیز بود لیکن باید بروم سراغ درس های مانده. کمی حسودی، کمی تنهایی، کمی خشم. م نزدیک است .منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/06/پریودم-نزدیک-است
من نمی تونم

درخواست حذف اطلاعات
کارهای پایان نامه پیچیده تر از آن است که تا حال با آن طی . تا به حال سخت بود و پیچیده ترش یحتمل نفس گیر است. می ترسم، می ترسم از پسش برنیایم. می ترسم وابمانم و یه چیز الکی بعد اینهمه زحمت دربیاید. و راستش از دیروز و بعد جلسه با آنقدر کلافه ام که یه خط هم نخواندم. دلم می خواد جوری که همه بشنون داد بزنم من کم اوردم و نمی تونم. اهل عقب نشینی هم نیستم لامصب. خدا به خیر کند و چیزی ازش دربیاید!منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/07/03/من-نمی-تونم
درمانده و محتاج

درخواست حذف اطلاعات
کاش خواب در چشم ترم بشکند، کاش خواب از سرم بپرد، کاش کمی بیشتر تلاش کنم برای زندگی. دلم گرفته، اهواز یک طرف و این اوضاع و اقتصادی و این اوضاع نامساعد روحی، چه کنم با غم کدامین کنار بیایم. و خواب افزون بر همه، باری بر دوش سنگینم. پرت و پلا می گویم، حالم برای نوشتن هم خوش نیست. کاش آ دوستم داشت، دوست داشتنش را می خواهم. ی کاش بود ، چقدر ناتوان و محتاجم.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/06/31/درمانده-و-محتاج
سگ افسردگی و پاچه ی ما - صبح ها

درخواست حذف اطلاعات
با بی حوصلگی از خواب بیدار شدم، امروز از اون روزای تخمیه، حال ندارم و تصور اینکه تاشب باید طی کنم تا به تخت برسم عذ الیم شده برام. اما بایستی طاقت بیارم و بخونم، چاره ای نیست برای این زندگی.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/06/30/سگ-افسردگی-و-پاچه-ی-ما-صبح-ها
سگ افسردگی و پاچه ی ما - صبح ها

درخواست حذف اطلاعات
با بی حوصلگی از خواب بیدار شدم، امروز از اون روزای تخمیه، حال ندارم و تصور اینکه تاشب باید طی کنم تا به تخت برسم عذ الیم شده برام. اما بایستی طاقت بیارم و بخونم، چاره ای نیست برای این زندگی.منبع : http://shabiheboodan.blog.ir/1397/06/30/سگ-افسردگی-و-پاچه-ی-ما-صبح-ها