استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

مهمل

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ مهمل از بلاگ مهمل دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.کم آورد

درخواست حذف اطلاعات
از رنج چه حاصل شد جز این همه رنجوری
ما را شده کم طاقت در دایره ی دوری
عمریست که می سازم با یاد تو دنیا راای رنج منت حاصل حاصل ز چه مستوری
شاید که شوم روزی از عشق تو فارغ لیکفارغ شوم از دنیا یا عالم مهجوری
مستیم ز جامت هیچ کامی نشود شیرین
شوریده سریم و هیچ کاری نشودمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/08/16/post-149/کم-آورد
از می

درخواست حذف اطلاعات
مرا اندوه بسیاریست از مندو چشم خیس و خونباریست ازمن
به یاس ساده ای دلبسته ای ، نه؟غم و محنت ولی داریست از من
گرفته در گلو بغضی نگون سارسکوت تلخ و سیگاریست از من
دلم را در شبی گم کرده ام لیکنگون بختی شب تاریست از من
چه می خواهم از این تکرار و تکرارتسلسل دور تکراریست از من
تبی بیهوده می خواهم به مرگمخیال این چنین یاریست از منمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/06/24/post-146/از-می
سس

درخواست حذف اطلاعات
بر سرم آمده هر آنچه از آن ترسیدمبه شب تار تو واصل شده رویایم حالسرم از پشت چرای تو به در می آیدو در این خاطره می گیرد بالبا زبانی که در شه ی تو گشته کنوندر پی گشتن هر حرف غم آلوده چو لالسال ها رنج تو را می خواندمقصه ای از خوشی تلخ غم الود زوالراضی ام من به شبی که تو در آن رخشانیسایه ای را که تو مانده است بر اندوه خیالمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/26/post-144/سس
لب لب لب

درخواست حذف اطلاعات
شعراست که اتمام تو را می طلبدچون صبح سحر شام تو را می طلبداین قصه که پیدایش اش از جانب توستیک روز بدان که انجام تو را می طلبدزیر بغلم گرفته بوی بد ِ بدلیکن که کنون مام تو را می طلبدگشتم ز نوشتن از شعر تو سیرکین گرسنگی که اطعام تو را می طلبداین لب که بجز تو هیچ از این قصه نخواستاکنون بطلب که لب نام تو را می طلبدمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/20/post-143/لب-لب-لب
گم

درخواست حذف اطلاعات
گمونم گم شدمُ گم شدنم قسمتههمه از گم شدنم میگن و هی صحبتمهتو چرا گم شدیُ گم شدنت گم شد ها؟اینا از گم شدن جنبه ی یک خورده کمی مثبتهچی شد از گم شدنت گفتی و گم کردی خودت رو پسرکگم شد از گم شدنت گم شدن شوکتمهچه گمی رو بگمارم که بگن گندش روگم از این گمتر از این گفتن بی لعبتمهگم من رو به گمت راهی اگه هست بگوکه گم از گم به گم از گم شدن فرصتمهمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/19/post-142/گم
هی عبدالمجید پسر داهاتی

درخواست حذف اطلاعات
ول کن ِ شیطونو ای برارمبذار واست دلیل خوب بیارماونکه موهاش شبیه موج دریاستغنچه لبش فریبه و فریباستاونکه توی چشماش میشه بمیریپوست تنش پوست تن اثیریاون که قدش بلند و خیلی رعناستابروهاشم کمند آسموناستقواره ی توی یه لا قبا نیستعشق تو رو رواق اون روا نیستتحصیلشم که سر از تو باشهخلاصه اینکه بهتر از تو باشهخدا ی تو اگه زن بودیصاحب کل حسن احسن بودیمیرفتی زندگی کنی با مجیدکه معلوله به علتاشم مزیدبختتو میکردی سیاه کنارشکه وقتشه همیشه صرف کارشوقتی نداره با تو بگذرونهاز بوق سگ فقط به فکر نونهشبا فقط جنازشو میارهیه وانتم داری ابوتیارهپیاده شو که دنیا ایده آل نیستروال کار نقصه که خب روال نیستپیاده شاید برسی به مقصودبا گیر و گور و نقص و عذر کمبوداما اگه باشی رو اسب آرزوهاتبدون دراومده یه جایی باباتاون باربی نجیب نمیشه پیدابسنده کن به صورت فریدامنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/19/post-141/هی-عبدالمجید-پسر-داهاتی
زخ

درخواست حذف اطلاعات
ای صحبت تو صحبت هر روزه ی منزنهار از این زخم تو در زوزه ی من
باید سخن از چیز دگر گفتن لیکناید به برون جز تو از این کوزه ی من
لاممکن و لاغیر و از این گوشه ی لیللا حول ولا قوت الا غم آویزه ی من
ای سنگدل ای روح فزا ممکن نیستبی روی تو افطار شود روزه ی هر روزه من
در کنج غم این صحبت بیهوده ببینبا آن که تو دیدی به شب یوزه منمنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/12/post-140/
شیشصد و شصت و شیش

درخواست حذف اطلاعات
مصلحت نیست مرا مصلحت ش شوم قه را بر کنم و سالک و درویش شوم
شاید از قهر تو این جام تهی پر شودُشایدم من تهی از کام دگر کیش شوم
بر کشم دامن تو بر در این میکده باززخمی از تلخی نوشین تو در پیش شوم
زهد را با سبد تازه ی غم بارگی امبر سرم گیرم و راهی به دگر خویش شوم
سائلی چون تو بر این صومعه باید بروداز چه شدم آن روی که تفتیش شوم
شام من کو سحرش کو سحر آغوشتخون دل گر خورم از این همه دل ریش شوممنبع : http://sdsdfsdfsdfsdss.blogsky.com/1397/05/05/post-139/سولماز