استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

وبلاگ سعید شجاعی سعدی-the blog of Saeed Shojaei saadi

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ وبلاگ سعید شجاعی سعدی-the blog of Saeed Shojaei saadi از بلاگ وبلاگ سعید شجاعی سعدی-the blog of Saeed Shojaei saadi دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.نامه مهم سعید شجاعی سعدی به مردم

درخواست حذف اطلاعات

مردم عزیز و بزرگ :
من سعید شجاعی سعدی،با سی سال سابقه کار، بعنوان یک پژوهشگر و فعال جهانی صلح و فرهنگ در اینترنت، بهترین احترامات شایسته را تقدیمتان می نمایم.
مردم بزرگ :
مردم ایران از نژاد آریایی بوده و بسیار صلح طلب و با فرهنگ هستند.
مردم ایران از 8000 سال پیش تا کنون در ساخت تمدن جهانی نقش بزرگی ایفا نموده اند، برای مثال اولین تمدن بشری را حدود پنج هزار و دویست سال پیش در شهر "سوخته" ایجاد نمودند و در همین شهرمرکز بزرگ جراحی مغز و کاشت چشم را راه اندازی نموده اند.
همچنین در حدود دوهزار و ششصد قبل اولین امپراتوری بزرگ جهان را از چین تا اروپای کنونی توسط کورش کبیر ایجادنمودند.اولین و کاملترین منشور توسط کورش کبیر نوشته و فورا در امپراتوری ایران اجرا گردید.
بر اساس همین منشور ، ایرانیان سه بار از نابودی یهودیان در تاریخ جلوگیری نمودند.
مردم بزرگ :
اکنون مشاوران متعصب و تندرو اطراف پرزیدنت ترامپ بهمراهی آقای نتانیاهو در اسراییل و بن سلمان در عربستان سعودی، شدیدترین تحریمهای غذایی، دارویی، قطعات هواپیما و غیره را بر مردم صلح طلب ایران با این سابقه درخشان در تاریخ تحمیل نموده اند، بهانه آنها دشمنی با ت ایران است.
من از شما می پرسم آیا تمندان ایران در فشار هستند یا اکثریت مردم ایران؟!

مردم بزرگ امریکا:
سیاستهای اشتباه ت پرزیدنت ترامپ آبروی در جهان را برده است. اکنون متحدان نزدیک در اروپا نیز رسما مخالفت خود با سیاستهای ت پرزیدنت ترامپ را اعلام می نمایند.

ت های چین و روسیه بصورت آشکاراز احتمال جنگ با حرف می زنند. عربستان سعودی تنها متحد شده است.در واقع عربستان سعودی می خواهد تا آ ین سرباز یی به جنگد!.
اگر در انتخابات میاندوری ماه نوامبر پرزیدنت ترامپ پیروز شود، تردیدی ندارم که مشاوران تندرو در کاخ سفید، جنگ جهانی سوم را آغاز خواهند کرد!.

وضعیت کنونی در امریکا درست شبیه به شرایط قبل از شروع جنگ دوم جهانی در آلمان دارد.
من حاضرم بر اساس دعودت رسمی در کنگره و یا هر جای دیگری که لازم باشد حاضر شوم و دلایل علمی خود را بهتر و بیشتر توضیح دهم.
ارادتمند شما
سعید شجاعی سعدی-شیراز-ایران19 مهر 1397
www.twitter.com/shogaieewww.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
10/11/2018
===

an important letter to the great american people
best greetings on you
i am saeed shojaei saadi, with thirty years of work experience, as a researcher and global activist of peace and culture on the internet.

great american people:
iranian people are of the aryan race and are very peaceful, cultured and civilized.
the people of iran have played a major role in building global civilization since 8,000 years ago, for example, the first human civilization was created around 5,000 and 200 years ago in the "burned down" city, and in that same city, the large center of brain surgery and artificial eye planting have launched on the same date.
also, about two thousand and six hundred years ago, the first great empire of the world from china to europe was created by cyrus the great, )kourosh kabir(.the first and most complete human rights charter was written by cyrus the great and was immediately implemented in the iranian empire.under the same human rights charter, the iranians prevented the destruction of jews three times in history.
great american people:now radical advocates around president trump, mr. netanyahu in israel and ben salman in saudi arabia, have imposed the most severe sanctions of food, drug, airplane parts, etc. on peaceful iranians with this brilliant history, with the pretext of being hostile to the government of the islamic republic of iran.i ask you if the iranian people are in a state of pressure or the majority of the people of iran now!great americans
:the misguided policies of president trump's government have taken american pride in the world. while the us allies in europe are officially opposed to president trump's policies.added,the governments of china and russia are obviously talking about the possibility of a war with the united states.
unfortunately, saudi arabia is the only american ally. indeed, in fact, saudi arabia wants to fight the world by the last american soldier!great american people:if president trump won the mideast election in november, i have no doubt that radical advisers in the white house will begin the third world war as soon as possible!
the current situation in america is similar to the situation before the start of world war ii in germany.
i am ready to present my full explanations on the basis of official invitation in the us congress or anywhere else.about the author

by searching the name of saeed shojaei saadi on the internet, you can access the information you need.yours sincerely
saeed shojaei saadi-shiraz-iran
yours sincerely
saeed shojaei saadi
shiraz-iran
www.twitter.com/shogaiee
www.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
10/11/2018منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/07/19/post-1231/نامه-مهم-به-مردم-آمریک
نامه مهم به مردم آمریک

درخواست حذف اطلاعات

مردم عزیز و بزرگ :
من سعید شجاعی سعدی،با سی سال سابقه کار، بعنوان یک پژوهشگر و فعال جهانی صلح و فرهنگ در اینترنت، بهترین احترامات شایسته را تقدیمتان می نمایم.
مردم بزرگ :
مردم ایران از نژاد آریایی بوده و بسیار صلح طلب و با فرهنگ هستند.
مردم ایران از 8000 سال پیش تا کنون در ساخت تمدن جهانی نقش بزرگی ایفا نموده اند، برای مثال اولین تمدن بشری را حدود پنج هزار و دویست سال پیش در شهر "سوخته" ایجاد نمودند و در همین شهرمرکز بزرگ جراحی مغز و کاشت چشم را راه اندازی نموده اند.
همچنین در حدود دوهزار و ششصد قبل اولین امپراتوری بزرگ جهان را از چین تا اروپای کنونی توسط کورش کبیر ایجادنمودند.اولین و کاملترین منشور توسط کورش کبیر نوشته و فورا در امپراتوری ایران اجرا گردید.
بر اساس همین منشور ، ایرانیان سه بار از نابودی یهودیان در تاریخ جلوگیری نمودند.
مردم بزرگ :
اکنون مشاوران متعصب و تندرو اطراف پرزیدنت ترامپ بهمراهی آقای نتانیاهو در اسراییل و بن سلمان در عربستان سعودی، شدیدترین تحریمهای غذایی، دارویی، قطعات هواپیما و غیره را بر مردم صلح طلب ایران با این سابقه درخشان در تاریخ تحمیل نموده اند، بهانه آنها دشمنی با ت ایران است.
من از شما می پرسم آیا تمندان ایران در فشار هستند یا اکثریت مردم ایران؟!

مردم بزرگ امریکا:
سیاستهای اشتباه ت پرزیدنت ترامپ آبروی در جهان را برده است. اکنون متحدان نزدیک در اروپا نیز رسما مخالفت خود با سیاستهای ت پرزیدنت ترامپ را اعلام می نمایند.

ت های چین و روسیه بصورت آشکاراز احتمال جنگ با حرف می زنند. عربستان سعودی تنها متحد شده است.در واقع عربستان سعودی می خواهد تا آ ین سرباز یی به جنگد!.
اگر در انتخابات میاندوری ماه نوامبر پرزیدنت ترامپ پیروز شود، تردیدی ندارم که مشاوران تندرو در کاخ سفید، جنگ جهانی سوم را آغاز خواهند کرد!.

وضعیت کنونی در امریکا درست شبیه به شرایط قبل از شروع جنگ دوم جهانی در آلمان دارد.
من حاضرم بر اساس دعودت رسمی در کنگره و یا هر جای دیگری که لازم باشد حاضر شوم و دلایل علمی خود را بهتر و بیشتر توضیح دهم.
ارادتمند شما
سعید شجاعی سعدی-شیراز-ایران19 مهر 1397
www.twitter.com/shogaieewww.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
10/11/2018
===

an important letter to the great american people
best greetings on you
i am saeed shojaei saadi, with thirty years of work experience, as a researcher and global activist of peace and culture on the internet.

great american people:
iranian people are of the aryan race and are very peaceful, cultured and civilized.
the people of iran have played a major role in building global civilization since 8,000 years ago, for example, the first human civilization was created around 5,000 and 200 years ago in the "burned down" city, and in that same city, the large center of brain surgery and artificial eye planting have launched on the same date.
also, about two thousand and six hundred years ago, the first great empire of the world from china to europe was created by cyrus the great, )kourosh kabir(.the first and most complete human rights charter was written by cyrus the great and was immediately implemented in the iranian empire.under the same human rights charter, the iranians prevented the destruction of jews three times in history.
great american people:now radical advocates around president trump, mr. netanyahu in israel and ben salman in saudi arabia, have imposed the most severe sanctions of food, drug, airplane parts, etc. on peaceful iranians with this brilliant history, with the pretext of being hostile to the government of the islamic republic of iran.i ask you if the iranian people are in a state of pressure or the majority of the people of iran now!great americans
:the misguided policies of president trump's government have taken american pride in the world. while the us allies in europe are officially opposed to president trump's policies.added,the governments of china and russia are obviously talking about the possibility of a war with the united states.
unfortunately, saudi arabia is the only american ally. indeed, in fact, saudi arabia wants to fight the world by the last american soldier!great american people:if president trump won the mideast election in november, i have no doubt that radical advisers in the white house will begin the third world war as soon as possible!
the current situation in america is similar to the situation before the start of world war ii in germany.
i am ready to present my full explanations on the basis of official invitation in the us congress or anywhere else.about the author

by searching the name of saeed shojaei saadi on the internet, you can access the information you need.yours sincerely
saeed shojaei saadi-shiraz-iran
yours sincerely
saeed shojaei saadi
shiraz-iran
www.twitter.com/shogaiee
www.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
10/11/2018
منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/07/19/post-1231/نامه-مهم-به-مردم-آمریک
نامه به ی بزرگوار، شاید مفاد و پیشنهادات مطروحه در این نامه سرگشاده بتواند کشور را از تهدید و بحران نجات دهد، شاید!

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت ی و اعضای محترم دفتر ایشان

احتراما همانگونه که احتمالا حضرتعالی نیز بر این باور هستید، کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است تاآنجا که کمترین اشتباه محاسبه و امنیتی در مقابله با هجمه همه جانبه بیگانگان گستاخ عرب و غیر عرب حامیان آنان، می تواند خدای ناکرده نه تنها امنیت ملی و تمامیت ارضی و حتی موجودیت ایران و ایرانی را با چالشی جدی روبرو سازد که همچنین می تواند منطقه خاورمیانه را به آتش کشیده و حتی جنگ سوم جهانی را سبب گردد.

تحقیقا همین ابتدا عرض کنم مشکل با ایران نه فعالیتهای هسته ای و موشکی و نه سیاستهای ی آن و نه دینی بودن یا هر چیز دیگری که در تبلیغات اعلام می کنند است ، بلکه مشکل اصلی و واقعی آنها با ایران مسئله اسراییل است و بس!.بنده ی حقیر بی ادعا بخوبی آگاهم که بر اساس مواضع سریع و شفاف حضرتعالی که همان سیاست های رسمی ایران نیز است، اسراییل دارای 200 کلا اتمی مورد حمایت غرب و روسیه و چین، رژیمی غاصب و جعلی است که باید نابود گردد و اسراییلیهای که از سرتاسر جهان

به آنجا مهاجرت د باید به کشورهایشان برگردند و سرزمین غصبی را تحویل فلسطینیان بدهند، اما اگر فرض کنیم (فرض محال، محال نیست) که در شرایطی حضرتعالی از طرف ایران موجودیت دو کشور اسراییلی و فلسطینیان را بر اساس قعطنامه های مکرر شورای امنیت و مجمع عمومی آن پذیراباشید در این صورت همه تحریمها برداشته خواهد شد و اگر ایران هزاران بمب اتمی و یا صدهها مراکز پیشرفته هسته ای و موشک های قاره پیما هم داشته باشد(در مثل مناقشه نیست آگاهم که حضرتعالی در فتوای نگهداری و ساخت بم هسته ای را حرام اعلام فرموده اید) ی کاری به ایران نخواهد داشت.
حضرت آقا:
در هنگامه ای که نامردی و نیرنگ معاویه گونه ای در سیاست و روابط بین المللی حال حاضر جهان بر قرار است و همه ان و تهای جهان فکر تامین رفاه و امنیت و منافع مردم و نظام و کشور خود هستند و حتی دو کشور ظاهرا دوست ایران یعنی روسیه و چین خود بالاترین روابط ، امنیتی، نظامی و فرهنگی را با اسراییل داراند و بطور مثال مقامات اسراییلی رسما و علنا اعلام می کنند در هماهنگی با روسیه به مواضع نیروهای ایران حمله هوایی و موشکی نموده و فرزندان رشید ما رادر آنجا مظلومانه به خاک و خون می کشند و در زمانه ای که

اروپا و شدیدترین تحریمها را بر ایران و ایرانی وارد ساخته و زندگی حدود نود و شش درصد مردم را برای تامین مایحتاج روزانه با مشکل اساسی و واقعی روبرو ساخته و حتی رژیمهای مستبد عربی را چنان گستاخ نموده که هر روز که نه تقریبا هر ساعت ایران را تهدید می کنند و در عملیاتی کاملا جنایتکارانه ن و فرزندان ما رادر اهواز و در مجلس و حرم ره بخاک و خون می کشند و رسما هم آن را گستاخانه مشروع می خوانند و نوید گسترش بیشتر آن به سرتاسر ایران را می دهند، آیا جا ندارد تا حضرتعالی در سیاستها و مواضع خود از طریق برگزاری رفراندم و مانند آن تجدید نظر بفرمایید؟!.

بنده کارشناس دینی نیستم و در مقابل حضرتعای صحبت از دین بمانند بردن زیره به کرمان است اما حضرت آقا، آیا در صدر رسول اکرم ص و مولا علی و ان معصوم ع ما در مواردی حتی نظر مردم را بر نظر و فتوای خود تا بدان حد که عملیات های حساس و اساسی و سیاستهای راهبردی خود را لغو و یا متوقف می فرمودند ارجحیت نمی دادند؟!.
بنده ی حقیر بعنوان یک شهروند ساده و نیز یک پژوهشگر اینترنت محور حوزه های صلح و فرهنگ ، اعتقاد دارم اگر ایران بر اساس قعطنامه های لازم اجرای شورای امنیت موجودیت دو کشور فلسطینی- اسراییلی را بپذیرد، در چنین صورتی تهران می تواند با برگزاری کنفرانسهای صلح بین اسراییل و فلسطین و دیگر مسایل حل نشده منطقه ای، محور و اقتصادی و فرهنگی و نظامی منطقه و حتی جهان در آید.حضرت آقا فشار اقتصادی بر اکثریت مردم چنان است که عده کثیری واقعا نان شب ندارند. حقیر به چشم خود در سفر چند ماه پیش به مشهد و شمال
دیدم که افرادی در سطل ته مانده های غذا را به خانه می بردند!.
آیا تمردان اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل ما که اکثریت آنها در فقر و نداری بسر می بردند و حالا حلال و یا حرام به برکت انقلاب ی به مسئولیت و ثروتهای کلان دست یافته اند نباید گذشته خود را بیاد آورند و خودشان را جای مردمی بگذارند که نان شب خود و خانوده اشان را از ته سطل تامین می کنند؟!.
خدا می داند بنده حقیر نه دنبال قدرت و نه ثروت و نه رانت و نه هیچ چیز دیگری هستم همه اینها مال عاشقان چاکشان که برای رسیدن به آنها دست به هر کاری زده و یا می زنند باد! اما حضرت آقا بنده از حضرتعالی دو درخواست زیررا دارم:
1- لطفا از مقامات عنایت فرموده بپرسید مگر آنها این همه ثروت و دارایی و قدرت را که حق و یا ناحق بدست آورده اند، نمی خواهند حفظ نمایند؟!، پس چرا با نادیده گرفتن فقر و مشکلات مردمی که سوی مدیریت و سیاستهای به اصطلاح و ظاهرا انقل شان، آنها را به این روز انداخته است زمینه سوی استفاده قدرتهای متخاصم و بی رحم را برای نابودی استقلال و تمامیت ارضی ما را فراهم می سازند؟!، آیا نمی دانند در صورت موفق شدن تهاجم
قدرتهای گستاخ و قلدر و ثروتمند و بی رحم جهانی علاوه بر مردم همین مسئولین و خانواده هایشان نیز همه چیزشان را از دست خواهند داد! پس اگر دلشان برای مردم نمی سوزد دستکم نباید دلشان برای خود و خانواده هایشان و آن همه عرقها که برای جمع اوری ثروت های باد آورده ریخته اند !، بسوزد؟!.حضرت آقا:2- مکررا صاحبان قدرت در دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و غیره، خود را خادم ، ف نظام و ولایت و مردم می خوانند، جسارت نباشد از حضرتعالی به عنوان ولی فقیه و معظم ایران و فرمانده کل قوای ایران ی بعنوان یک شهروند ساده عاجزانه درخواست و خواهش می نمایم اولا به آنها بفرمایید فدا جان خود و خانواده ژن برترتان پیشکشتان! اگر در گفتار خود صادقید بیایید دو سوم از اموال و دارییهای خود رابه حساب بیت المال بریزند تا برای تامین بخشی از نیازمندیهای اساسی ت و مردم از آنها استفاده شود! اگر انجام دادند مردم عملند! و ادعاهای ف بودنشان درست است!.زیاده عرضی نیست و از اینکه مصدع اوقات شریف شدم عذر خواهی می نمایم.سعید شجاعی سعدی- شیراز-17 مهر 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/07/17/post-1230/نامه-به-رهبری-بزرگوار،-شاید-مفاد-و-پیشنهادات-مطروحه-در-این-نامه-سرگشاده-بتواند-کشور-را-از-تهدید-و-بحران-نجات-دهد،-
نامه به ی بزرگوار، شاید مفاد و پیشنهادات مطروحه در این نامه سرگشاده بتواند کشور را از تهدید و بحران نجات دهد، شاید!

درخواست حذف اطلاعات
با سلام خدمت ی و اعضای محترم دفتر ایشان

احتراما همانگونه که احتمالا حضرتعالی نیز بر این باور هستید، کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است تاآنجا که کمترین اشتباه محاسبه و امنیتی در مقابله با هجمه همه جانبه بیگانگان گستاخ عرب و غیر عرب حامیان آنان، می تواند خدای ناکرده نه تنها امنیت ملی و تمامیت ارضی و حتی موجودیت ایران و ایرانی را با چالشی جدی روبرو سازد که همچنین می تواند منطقه خاورمیانه را به آتش کشیده و حتی جنگ سوم جهانی را سبب گردد.

تحقیقا همین ابتدا عرض کنم مشکل با ایران نه فعالیتهای هسته ای و موشکی و نه سیاستهای ی آن و نه دینی بودن یا هر چیز دیگری که در تبلیغات اعلام می کنند است ، بلکه مشکل اصلی و واقعی آنها با ایران مسئله اسراییل است و بس!.بنده ی حقیر بی ادعا بخوبی آگاهم که بر اساس مواضع سریع و شفاف حضرتعالی که همان سیاست های رسمی ایران نیز است، اسراییل دارای 200 کلا اتمی مورد حمایت غرب و روسیه و چین، رژیمی غاصب و جعلی است که باید نابود گردد و اسراییلیهای که از سرتاسر جهان

به آنجا مهاجرت د باید به کشورهایشان برگردند و سرزمین غصبی را تحویل فلسطینیان بدهند، اما اگر فرض کنیم (فرض محال، محال نیست) که در شرایطی حضرتعالی از طرف ایران موجودیت دو کشور اسراییلی و فلسطینیان را بر اساس قعطنامه های مکرر شورای امنیت و مجمع عمومی آن پذیراباشید در این صورت همه تحریمها برداشته خواهد شد و اگر ایران هزاران بمب اتمی و یا صدهها مراکز پیشرفته هسته ای و موشک های قاره پیما هم داشته باشد(در مثل مناقشه نیست آگاهم که حضرتعالی در فتوای نگهداری و ساخت بم هسته ای را حرام اعلام فرموده اید) ی کاری به ایران نخواهد داشت.
حضرت آقا:
در هنگامه ای که نامردی و نیرنگ معاویه گونه ای در سیاست و روابط بین المللی حال حاضر جهان بر قرار است و همه ان و تهای جهان فکر تامین رفاه و امنیت و منافع مردم و نظام و کشور خود هستند و حتی دو کشور ظاهرا دوست ایران یعنی روسیه و چین خود بالاترین روابط ، امنیتی، نظامی و فرهنگی را با اسراییل داراند و بطور مثال مقامات اسراییلی رسما و علنا اعلام می کنند در هماهنگی با روسیه به مواضع نیروهای ایران حمله هوایی و موشکی نموده و فرزندان رشید ما رادر آنجا مظلومانه به خاک و خون می کشند و در زمانه ای که

اروپا و شدیدترین تحریمها را بر ایران و ایرانی وارد ساخته و زندگی حدود نود و شش درصد مردم را برای تامین مایحتاج روزانه با مشکل اساسی و واقعی روبرو ساخته و حتی رژیمهای مستبد عربی را چنان گستاخ نموده که هر روز که نه تقریبا هر ساعت ایران را تهدید می کنند و در عملیاتی کاملا جنایتکارانه ن و فرزندان ما رادر اهواز و در مجلس و حرم ره بخاک و خون می کشند و رسما هم آن را گستاخانه مشروع می خوانند و نوید گسترش بیشتر آن به سرتاسر ایران را می دهند، آیا جا ندارد تا حضرتعالی در سیاستها و مواضع خود از طریق برگزاری رفراندم و مانند آن تجدید نظر بفرمایید؟!.

بنده کارشناس دینی نیستم و در مقابل حضرتعای صحبت از دین بمانند بردن زیره به کرمان است اما حضرت آقا، آیا در صدر رسول اکرم ص و مولا علی و ان معصوم ع ما در مواردی حتی نظر مردم را بر نظر و فتوای خود تا بدان حد که عملیات های حساس و اساسی و سیاستهای راهبردی خود را لغو و یا متوقف می فرمودند ارجحیت نمی دادند؟!.
بنده ی حقیر بعنوان یک شهروند ساده و نیز یک پژوهشگر اینترنت محور حوزه های صلح و فرهنگ ، اعتقاد دارم اگر ایران بر اساس قعطنامه های لازم اجرای شورای امنیت موجودیت دو کشور فلسطینی- اسراییلی را بپذیرد، در چنین صورتی تهران می تواند با برگزاری کنفرانسهای صلح بین اسراییل و فلسطین و دیگر مسایل حل نشده منطقه ای، محور و اقتصادی و فرهنگی و نظامی منطقه و حتی جهان در آید.حضرت آقا فشار اقتصادی بر اکثریت مردم چنان است که عده کثیری واقعا نان شب ندارند. حقیر به چشم خود در سفر چند ماه پیش به مشهد و شمال
دیدم که افرادی در سطل ته مانده های غذا را به خانه می بردند!.
آیا تمردان اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل ما که اکثریت آنها در فقر و نداری بسر می بردند و حالا حلال و یا حرام به برکت انقلاب ی به مسئولیت و ثروتهای کلان دست یافته اند نباید گذشته خود را بیاد آورند و خودشان را جای مردمی بگذارند که نان شب خود و خانوده اشان را از ته سطل تامین می کنند؟!.
خدا می داند بنده حقیر نه دنبال قدرت و نه ثروت و نه رانت و نه هیچ چیز دیگری هستم همه اینها مال عاشقان چاکشان که برای رسیدن به آنها دست به هر کاری زده و یا می زنند باد! اما حضرت آقا بنده از حضرتعالی دو درخواست زیررا دارم:
1- لطفا از مقامات عنایت فرموده بپرسید مگر آنها این همه ثروت و دارایی و قدرت را که حق و یا ناحق بدست آورده اند، نمی خواهند حفظ نمایند؟!، پس چرا با نادیده گرفتن فقر و مشکلات مردمی که سوی مدیریت و سیاستهای به اصطلاح و ظاهرا انقل شان، آنها را به این روز انداخته است زمینه سوی استفاده قدرتهای متخاصم و بی رحم را برای نابودی استقلال و تمامیت ارضی ما را فراهم می سازند؟!، آیا نمی دانند در صورت موفق شدن تهاجم
قدرتهای گستاخ و قلدر و ثروتمند و بی رحم جهانی علاوه بر مردم همین مسئولین و خانواده هایشان نیز همه چیزشان را از دست خواهند داد! پس اگر دلشان برای مردم نمی سوزد دستکم نباید دلشان برای خود و خانواده هایشان و آن همه عرقها که برای جمع اوری ثروت های باد آورده ریخته اند !، بسوزد؟!.حضرت آقا:2- مکررا صاحبان قدرت در دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و غیره، خود را خادم ، ف نظام و ولایت و مردم می خوانند، جسارت نباشد از حضرتعالی به عنوان ولی فقیه و معظم ایران و فرمانده کل قوای ایران ی بعنوان یک شهروند ساده عاجزانه درخواست و خواهش می نمایم اولا به آنها بفرمایید فدا جان خود و خانواده ژن برترتان پیشکشتان! اگر در گفتار خود صادقید بیایید دو سوم از اموال و دارییهای خود رابه حساب بیت المال بریزند تا برای تامین بخشی از نیازمندیهای اساسی ت و مردم از آنها استفاده شود! اگر انجام دادند مردم عملند! و ادعاهای ف بودنشان درست است!.زیاده عرضی نیست و از اینکه مصدع اوقات شریف شدم عذر خواهی می نمایم.سعید شجاعی سعدی- شیراز-17 مهر 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/07/17/post-1230/نامه-به-رهبری-بزرگوار،-شاید-مفاد-و-پیشنهادات-مطروحه-در-این-نامه-سرگشاده-بتواند-کشور-را-از-تهدید-و-بحران-نجات-دهد،-
هشدار ! موجودیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران در خطر است! توجه! فاجعه ای گسترده تر از دو جنگ جهانی گذشته در پیش است!

درخواست حذف اطلاعات

این یک بیدارباش جدی برای همه ایرانیانی است که قلبشان برای سرنوشت ایران و ایرانی می تپد! این تحلیل همچنین هشدار برای احتمال وقوع جنگی است که نه تنها منطقه خاورمیانه که بخشی مهمی از جهان را با تلفات و ت یب های فاجعه بار روبرو خواهد ساخت!. احتمال و خطر بروز جنگی بزرگ و ویرانگر واقعا جدی است!.
متاسفانه بر اساس بررسی رویدادها و ترتیبات امنیتی و اقتصادی و ضد ایران بویژه در ۷ ماه اخیر بنده سعید شجاعی سعدی به این جمع بندی و تحلیل رسیده ام که طرحی بزرگ برای حمله نظامی به ایران در دستور کار قدرتهای بزرگ و منطقه ای قرار گرفته است که برای عملیاتی شدن آن منتظر فراهم شدن بستر لازم آن در آینده هستند.بر اساس تحلیل بنده ابتدا عملیات ابکارانه گسترده جهت تضعیف ویا از بین بردن مراکز دفاع هوایی و موشکی و نهادهای امنیتی و انتظامی و مرزبانی و فرودگاهها و دیگر تاسیسات زیربنایی ایران انجام خواهد شد و بعد از اطمینان از نتایج عملیات های انجام شده به بهانه های من درآوردی حملات گسترده هوایی و موشکی و دریایی توسط اعتلاف عربی و حامیان منطقه ای آنها صورت خواهد گرفت و کمی بعد و اسراییل وارد درگیریها گردیده و در مراحل نهایی نیز برخی از اعضای ناتو نیز به این ناجوانمردانه خواهند پیوست.بر اساس تحلیل بنده روسیه و چین ابتدا حملات را محکوم نموده و کم کم رو به معامله با غرب و همپیمانان عربی آنها جهت ب منافع اقتصادی و و امنیتی لازم برای تامین منافع ملی خود خواهند آورد و حتی اگر شرایط مساعد بود روسیه بسان دو جنگ اول و دوم وارد شمال و مرکز ایران خواهد شد. شکی نیست که قدرت نظامی و دفاعی ایران بسیارگسترده است اما این قدرت هنگامی کارایی دارد که کشور خدای ناکرده غافلگیر نشود و از پیش همه تد ر لازم برای جلوگیری از غافلگیری شیده شده باشد و ارزی از قدرت دفاعی کشور و قدرت دشمنان حقیقی و واقعی صورت گرفته باشد نه آنکه خدای ناکرده ارزی ها بر اساس شعار و رجز خوانی روی داده باشد.رییس جمهور آقای ترامپ بنظر می رسد عاشق دلباخته پول کشورهای عربی باشد و نه وما حکومتهای آنها! اما بنظر می رسد او بشدت عاشق واقعی ایجاد نوعی رابطه و اقتصادی و نظامی با ایران است که ضمن تامین منافع ایران و همچنین از تیر رس مخالفان خود در حزب دمکرات و حتی حزب جمهوریخواه و ت اسراییل نیز بتواند در امان باشد و از آنجا که در حال حاضر امکان عملیاتی طرح رابطه با ایران را میسر نمی بیند تحت وسوسه دلارهای کشورهای عربی و نیز تحت فشار سازمانها و گروهها و افراد بسیار قدرتمند و صاحب نفوذ و تندرو در اسراییل و عملا در حال تسلیم شدن به پذیرش طرح حمله نظامی به ایران است .از سوی دیگر تمردان فکر می کنند ایران بدامان روسیه و چین افتاده است و اگر کاری نکنند کل منطقه خاورمیانه بدامان روسیه و چین خواهد افتاد. بهرحال بنده از صمیم قلب آرزو می کنم تا تحلیلم اشتباه از آب در آید اما با کندو کاو و پژوهش در رویدادهای و اقتصادی و نظامی مرتبط با منطقه و بویژه ایران در سالهای اخیر و به خصوص در ۷ ماه اخیر به این نتیجه رسیده ام که در صورت اشتباه محاسبه و ارزی غیر واقعی رویداهای پیش گفته ممکن است خدای ناکرده سرنوشتی بهتر از افغانستان و و یمن و لیبی و غیره در انتظار موجودیت ایران و استقلال و تمامیت ارضی آن نباشد. اگر حمله ای رخ دهد وظیفه همه ما ایرانیان با هر کنش و منش و اعتقادی است تا با همه توان خود از استقلال و تمامیت ارضی و فرهنگ و تمدن انسانساز ۸ هزار ساله خود تا پای جان دفاع کنیم. امیدوارم نیاز به این کار نباشد که اگر چنین شود شاید جنگی بزرگ با ویژه گی های جنگ جهانی سوم رخ دهد. دعا و امید که چنین مباد.آمین!.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/07/15/post-1229/
نامه بنده به رئیس جمهور در باره روابط خصمانه بین ایران و ت آقای ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

the open letter of saeed shojaei saadi to the president of the united states, mr. trump about iran and the usa relations
dear
president of the united states, mr. trump
as a researcher and activist of the world peace and culture on the internet and as a simple iranian citizen, i, saeed shojaei saadi, am writing this letter from the city of shiraz, one of the world's cultural.centers in iran to you

i hope this letter can open a new window for beginning a new chapter in iran-usa relationsi believe a 3rd world war will happen in future if iran and usa cannot resolve their difficulties as soon .as possible

i believe that the world's people, especially the generations of iran and the usa will not forgive us in
.future if we do not pay attention to their lives
living and loving is a natural right of human being that no one has any right to destroy itwe are living in the 21 century and its shameful that human beings can not able to resolve their
problems by dialogue and select war instead of it
mr president
now, it's the turn of loving and friendship between the two great nations of iran and america and i deeply believe both governments of iran and the usa should help to boost this process not destroy it

i am confident that you have enough knowledge about the human culture and civilization of iran's people which have about 8,000 years history and background, so how and why do prefer "threaten" .and "threatening" for iran and iranian

mr president

i just remind you that the secret of the iran people's survival in history is nothing unless we have learned to resolve all our problems without external interference
so, please let me ask you not interfere in our internal affairs, added
please ask the heads of your allied countries to do the samealso, please let me inform you that neither the government nor the iranian people will let others
endanger the independence, security and national interests of iranthe current street protests in iran are a purely internal issue of iran and are not related to any other side

however, in the slogan of the 1979 islamic revolution, the iranian people were "neither east nor west," which reflects the historical belief of the iranian people
as the people and government of iran do not interfere in the internal affairs of your countries, please do not interfere in the internal affairs of our country
iran is a peace-loving country that wants to have a friendly and comprehensive relationship with all the countries of the world, including your countries
right now, if the relationship of the islamic republic of iran with russia and china looks very good and on the contrary, the relationship between iran and the united states is very bad, this is certainly a big problem that can be solved quickly in the talks between the two governments of iran and the united states
as a researcher, the activist of world culture and peace, i do not really see any significant logical and historic reason for the oppressive and hostile relationship between the current governments in iran and the united states
naturally, iran, the united states have different national interests in the middle east and elsewhere in the world that reachable with the talks not oppressive and hostile manner

mr. president

i propose that an immediate two-party talks meeting be held between you and the president of iran in tehran or anywhere in the wordi have no doubt that the outcome of such a meeting will be the creation and expansion of real friendship between the two countries
in this case, the middle east and the rest of the world will also achieve greater peace and stability, and surely, the syria and palestine issue will be resolved peacefully step by step, too

mr. president

i am ready to give you more explanations personally if you would like to invite me officially to the white house

personally, while praising the great culture and history of iran i love and respect all people and culture of the world, especially, i admire the culture of your country, by my heart, too

i have been looking for development, security, and prosperity for the people of iran, and progress, peace, and security for all people and countries in the world during the past 3 decades,so some powerful extremists in iran made a great of big and different problems for me, for this reason, i am deeply in trouble in iran now, but i am very optimistic about the future.added, my patience is very high, so i do not care and i will continue my activities for extending the peaceful and cultural relations also human rights not only in iran but in the world, as well as possible

i will send a copy of this open letter to the international media and heads of the world's community, toowishing very friendly relations between iran and the usa in near futureyours sincerelysaeed shojaei saadishiraz-iran9/4/2018منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/13/post-1228/نامه-بنده-به-رئیس-جمهور-آمریکا-در-باره-روابط-خصمانه-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-آقای-ترامپ
بجای تهدید به ش تن دست، قلم و کچ گرفتن دهان امثال بنده بی ادعا، ، ای کاش گوش شنوا، منطق شنو و واقعیت بین میداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه
بدینوسیله اینجانب سعید شجاعی سعدی به آگاهی علاقمندان فعالیتهای پژوهشی و صلح طلبانه اینترنت محور خود در ایران عزیز و نیز سرتاسر جهان می رسانم که پژوهشهای اینترنت محور بنده کماکان و بصورت جسته و گریخته (اما نه به گستردگی قبل از دی1396 ) ادامه دارد . اما به دلایلی که فعلا از بیان آنها معذورم عملا امکان انتشار آنها به فارسی و انگلیسی، بمانند قبل در اینترنت، امکان پذیر نمی باشد.
خدای بزرگ را شاکرم که با وجود همه مشکلات و پرونده سازیهای ناجوانمردانه و ی که قدرت و ثروت طلبان بی رحم اما تنها و بدبخت برایم بوجود آوردند( البته سالهاست همه آنها را از صمیم قلب بخشیدم اما واگذارشان را بخدا ).

در حد توان خود و تا آنجا که ممکن بوده است با بکارگیری تجربیات، تحصیلات و سه مهارت تخصصی (برنامه ریزی اجتماعی، کامپیوتر، راهنمایی جهانگردی) هزاران نفر از جوانان ایرانی را مسلط به کامپیوتر ، زبان انگلیسی و غیره بنمایم و در همین حال هزاران مطلب پژوهشی مرتبط با فرهنگ ایران و جهان و نیز صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را در اینترنت منتشر نمایم و خدا را سپاس که بیشتر این مطالب مورد توجه خیل عظیمی از علاقمندان از سرتاسر جهان، منجمله هموطنان گرانسنگ و بزرگوار ایرانی قرار گرفته است .
تا آنجا که در سالهای 2010 و 2012وزارت خارجه دو بار بنده حقیر و بی ادعا سعید شجاعی سعدی را بی آنکه درخواست داده و ثبت نامی کرده باشم، برنده لاتاری اخذ اقامت و گرین کارت نمود که ضمن تشکر نپذیرفتم تا در داخل در کنار مردم گرفتار فشار های همه جانبه بمانم که این کمترین کاری بوده و هست که از دستم بر می آید.
برای نمونه در شبکه مشهور "تویتر" نزدیک به 22 هزار دنبال کننده دارای مشاغل و موقعیتهای ، فرهنگی، علمی، صنعتی و غیره را از سرتاسر جهان جذب مطالب پژوهش های فرهنگی و صلح طلبانه اینترنت محور خود نمایم.

شاید اگر گذاشته بودند و کمی از حجم تنگ نظری، کینه و حسادت ورزیی، تهدیدات، پرونده سازیها و در منکنه گذاریهایشان کاسته می شد، اکنون در سازمان ملل و یا هر جای دیگری می توانستم ضمن شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و تاریخ ایران زمین و مردم صلح طلبش، همچنین از حجم دشمنیها و
حملات رسانه ای شدید ضد آن بکاهم، اما صد حیف که ظاهرا عده ای حاضرند همه جیز خود، ایران و ایرانی را بخطر بیندازند اما کارها را بدست کاردانان نسپارند که این ریشه همه مشکلات فاجعه باری است که امروز کشور بزرگ ما با آن دست به گریبان است که چه خوب سرودم: آنان که اسیر خودستایی هستند هرگز نکنند درک حقیقتی که با آن هستند
سرمست زه قدرت همه را چوب زنند این بی خبران همیشه تنها هستند

در پایان اگرمایلید بیشتر بدانید لطفا نام و نام خانوداگی حقیر را در اینترنت جستجو فرمایید تا به حقیقت همه آنچه که در بالا ذکر شد بهتر پی ببرید.با سپاسشیراز-سعید شجاعی سعدی، 12 شهریور 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/12/post-1227/
نامه بنده به رئیس جمهور در باره روابط خصمانه بین ایران و ت آقای ترامپ

درخواست حذف اطلاعات
the open letter of saeed shojaei saadi to the president of the united states, mr. trump about iran and the usa relations.
dear: president of the united states, mr. trump
as a researcher and activist of the world peace and culture on the internet and as a simple iranian citizen, i, saeed shojaei saadi, am writing this letter from the city of shiraz, one of the world's cultural centers in iran to you.i hope this letter can open a new window for beginning a new chapter in iran-usa relations.i believe a 3rd world war will happen in future if iran and usa cannot resolve their difficulties as soon as possible.i believe that the world's people, especially the generations of iran and the usa will not forgive us in future if we do not pay attention to their lives.living and loving is a natural right of human being that no one has any right to destroy it.we are living in the 21 century and its shameful that human beings can not able to resolve their problems by dialogue and select war instead of it.mr president:now, it's the turn of loving and friendship between the two great nations of iran and america and i deeply believe both governments of iran and the usa should help to boost this process not destroy it. i am confident that you have enough knowledge about the human culture and civilization of iran's people which have about 8,000 years history and background, so how and why do prefer "threaten" and "threatening" for iran and iranian.mr president:i just remind you that the secret of the iran people's survival in history is nothing unless we have learned to resolve all our problems without external interference.
so, please let me ask you not interfere in our internal affairs, added,
please ask the heads of your allied countries to do the same.also, please let me inform you that neither the government nor the iranian people will let others endanger the independence, security and national interests of iran.
the current street protests in iran are a purely internal issue of iran and are not related to any other side.however, in the slogan of the 1979 islamic revolution, the iranian people were "neither east nor west," which reflects the historical belief of the iranian people.
as the people and government of iran do not interfere in the internal affairs of your countries, please do not interfere in the internal affairs of our country.
iran is a peace-loving country that wants to have a friendly and comprehensive relationship with all the countries of the world, including your countries.
right now, if the relationship of the islamic republic of iran with russia and china looks very good and on the contrary, the relationship between iran and the united states is very bad, this is certainly a big problem that can be solved quickly in the talks between the two governments of iran and the united states.
as a researcher, the activist of world culture and peace, i do not really see any significant logical and historic reason for the oppressive and hostile relationship between the current governments in iran and the united states.
naturally, iran, the united states have different national interests in the middle east and elsewhere in the world that reachable with the talks not oppressive and hostile manner.
mr. president:
i propose that an immediate two-party talks meeting be held between you and the president of iran in tehran or anywhere in the word.
i have no doubt that the outcome of such a meeting will be the creation and expansion of real friendship between the two countries.
in this case, the middle east and the rest of the world will also achieve greater peace and stability, and surely, the syria and palestine issue will be resolved peacefully step by step, too.mr. president:i am ready to give you more explanations personally if you would like to invite me officially to the white house.personally, while praising the great culture and history of iran i love and respect all people and culture of the world, especially, i admire the culture of your country, by my heart, too.i have been looking for development, security, and prosperity for the people of iran, and progress, peace, and security for all people and countries in the world during the past 3 decades,so some powerful extremists in iran made a great of big and different problems for me, for this reason, i am deeply in trouble in iran now, but i am very optimistic about the future.added, my patience is very high, so i do not care and i will continue my activities for extending the peaceful and cultural relations also human rights not only in iran but in the world, as well as possible.i will send a copy of this open letter to the international media and heads of the world's community, too.wishing very friendly relations between iran and the usa in near future.yours sincerelysaeed shojaei saadishiraz-iranمنبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/13/post-1228/نامه-بنده-به-رئیس-جمهور-آمریکا-در-باره-روابط-خصمانه-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-آقای-ترامپ
بجای تهدید به ش تن دست، قلم و کچ گرفتن دهان امثال بنده بی ادعا، ، ای کاش گوش شنوا، منطق شنو و واقعیت بین میداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه
بدینوسیله اینجانب سعید شجاعی سعدی به آگاهی علاقمندان فعالیتهای پژوهشی و صلح طلبانه اینترنت محور خود در ایران عزیز و نیز سرتاسر جهان می رسانم که پژوهشهای اینترنت محور بنده کماکان و بصورت جسته و گریخته (اما نه به گستردگی قبل از دی 1397 ) ادامه دارد . اما به دلایلی که فعلا از بیان آنها معذورم عملا امکان انتشار آنها به فارسی و انگلیسی، بمانند قبل در اینترنت، امکان پذیر نمی باشد.
خدای بزرگ را شاکرم که با وجود همه مشکلات و پرونده سازیهای ناجوانمردانه و ی که قدرت و ثروت طلبان بی رحم اما تنها و بدبخت برایم بوجود آوردند( البته سالهاست همه آنها را از صمیم قلب بخشیدم اما واگذارشان را بخدا ).

در حد توان خود و تا آنجا که ممکن بوده است با بکارگیری تجربیات، تحصیلات و سه مهارت تخصصی (برنامه ریزی اجتماعی، کامپیوتر، راهنمایی جهانگردی) هزاران نفر از جوانان ایرانی را مسلط به کامپیوتر ، زبان انگلیسی و غیره بنمایم و در همین حال هزاران مطلب پژوهشی مرتبط با فرهنگ ایران و جهان و نیز صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را در اینترنت منتشر نمایم و خدا را سپاس که بیشتر این مطالب مورد توجه خیل عظیمی از علاقمندان از سرتاسر جهان، منجمله هموطنان گرانسنگ و بزرگوار ایرانی قرار گرفته است .
تا آنجا که در سالهای 2010 و 2012وزارت خارجه دو بار بنده حقیر و بی ادعا سعید شجاعی سعدی را بی آنکه درخواست داده و ثبت نامی کرده باشم، برنده لاتاری اخذ اقامت و گرین کارت نمود که ضمن تشکر نپذیرفتم تا در داخل در کنار مردم گرفتار فشار های همه جانبه بمانم که این کمترین کاری بوده و هست که از دستم بر می آید.
برای نمونه در شبکه مشهور "تویتر" نزدیک به 22 هزار دنبال کننده دارای مشاغل و موقعیتهای ، فرهنگی، علمی، صنعتی و غیره را از سرتاسر جهان جذب مطالب پژوهش های فرهنگی و صلح طلبانه اینترنت محور خود نمایم.

شاید اگر گذاشته بودند و کمی از حجم تنگ نظری، کینه و حسادت ورزیی، تهدیدات، پرونده سازیها و در منکنه گذاریهایشان کاسته می شد، اکنون در سازمان ملل و یا هر جای دیگری می توانستم ضمن شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و تاریخ ایران زمین و مردم صلح طلبش، همچنین از حجم دشمنیها و
حملات رسانه ای شدید ضد آن بکاهم، اما صد حیف که ظاهرا عده ای حاضرند همه جیز خود، ایران و ایرانی را بخطر بیندازند اما کارها را بدست کاردانان نسپارند که این ریشه همه مشکلات فاجعه باری است که امروز کشور بزرگ ما با آن دست به گریبان است که چه خوب سرودم: آنان که اسیر خودستایی هستند هرگز نکنند درک حقیقتی که با آن هستند
سرمست زه قدرت همه را چوب زنند این بی خبران همیشه تنها هستند

در پایان اگرمایلید بیشتر بدانید لطفا نام و نام خانوداگی حقیر را در اینترنت جستجو فرمایید تا به حقیقت همه آنچه که در بالا ذکر شد بهتر پی ببرید.با سپاسشیراز-سعید شجاعی سعدی، 12 شهریور 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/12/post-1227/
بجای تهدید به ش تن دست، قلم و کچ گرفتن دهان امثال بنده بی ادعا، ، ای کاش گوش شنوا، منطق شنو و واقعیت بین میداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه
بدینوسیله اینجانب سعید شجاعی سعدی به آگاهی علاقمندان فعالیتهای پژوهشی و صلح طلبانه اینترنت محور خود در ایران عزیز و نیز سرتاسر جهان می رسانم که پژوهشهای اینترنت محور بنده کماکان و بصورت جسته و گریخته (اما نه به گستردگی قبل از دی 1397 ) ادامه دارد . اما به دلایلی که فعلا از بیان آنها معذورم عملا امکان انتشار آنها به فارسی و انگلیسی، بمانند قبل در اینترنت، امکان پذیر نمی باشد.
خدای بزرگ را شاکرم که با وجود همه مشکلات و پرونده سازیهای ناجوانمردانه و ی که قدرت و ثروت طلبان بی رحم اما تنها و بدبخت برایم بوجود آوردند( البته سالهاست همه آنها را از صمیم قلب بخشیدم اما واگذارشان را بخدا ).

در حد توان خود و تا آنجا که ممکن بوده است با بکارگیری تجربیات، تحصیلات و سه مهارت تخصصی (برنامه ریزی اجتماعی، کامپیوتر، راهنمایی جهانگردی) هزاران نفر از جوانان ایرانی را مسلط به کامپیوتر ، زبان انگلیسی و غیره بنمایم و در همین حال هزاران مطلب پژوهشی مرتبط با فرهنگ ایران و جهان و نیز صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را در اینترنت منتشر نمایم و خدا را سپاس که بیشتر این مطالب مورد توجه خیل عظیمی از علاقمندان از سرتاسر جهان، منجمله هموطنان گرانسنگ و بزرگوار ایرانی قرار گرفته است .
تا آنجا که در سالهای 2010 و 2012وزارت خارجه دو بار بنده حقیر و بی ادعا سعید شجاعی سعدی را بی آنکه درخواست داده و ثبت نامی کرده باشم، برنده لاتاری اخذ اقامت و گرین کارت نمود که ضمن تشکر نپذیرفتم تا در داخل در کنار مردم گرفتار فشار های همه جانبه بمانم که این کمترین کاری بوده و هست که از دستم بر می آید.
برای نمونه در شبکه مشهور "تویتر" نزدیک به 22 هزار دنبال کننده دارای مشاغل و موقعیتهای ، فرهنگی، علمی، صنعتی و غیره را از سرتاسر جهان جذب مطالب پژوهش های فرهنگی و صلح طلبانه اینترنت محور خود نمایم.

شاید اگر گذاشته بودند و کمی از حجم تنگ نظری، کینه و حسادت ورزیی، تهدیدات، پرونده سازیها و در منکنه گذاریهایشان کاسته می شد، اکنون در سازمان ملل و یا هر جای دیگری می توانستم ضمن شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و تاریخ ایران زمین و مردم صلح طلبش، همچنین از حجم دشمنیها و
حملات رسانه ای شدید ضد آن بکاهم، اما صد حیف که ظاهرا عده ای حاضرند همه جیز خود، ایران و ایرانی را بخطر بیندازند اما کارها را بدست کاردانان نسپارند که این ریشه همه مشکلات فاجعه باری است که امروز کشور بزرگ ما با آن دست به گریبان است که چه خوب سرودم: آنان که اسیر خودستایی هستند هرگز نکنند درک حقیقتی که با آن هستند
سرمست زه قدرت همه را چوب زنند این بی خبران همیشه تنها هستند

در پایان اگرمایلید بیشتر بدانید لطفا نام و نام خانوداگی حقیر را در اینترنت جستجو فرمایید تا به حقیقت همه آنچه که در بالا ذکر شد بهتر پی ببرید.با سپاسشیراز-سعید شجاعی سعدی، 12 شهریور 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/12/post-1227/
بجای تهدید به ش تن دست، قلم و کچ گرفتن دهان امثال بنده بی ادعا، ، ای کاش گوش شنوا، منطق شنو و واقعیت بین میداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه
بدینوسیله اینجانب سعید شجاعی سعدی به آگاهی علاقمندان فعالیتهای پژوهشی و صلح طلبانه اینترنت محور خود در ایران عزیز و نیز سرتاسر جهان می رسانم که پژوهشهای اینترنت محور بنده کماکان و بصورت جسته و گریخته (اما نه به گستردگی قبل از دی 1397 ) ادامه دارد . اما به دلایلی که فعلا از بیان آنها معذورم عملا امکان انتشار آنها به فارسی و انگلیسی، بمانند قبل در اینترنت، امکان پذیر نمی باشد.
خدای بزرگ را شاکرم که با وجود همه مشکلات و پرونده سازیهای ناجوانمردانه و ی که قدرت و ثروت طلبان بی رحم اما تنها و بدبخت برایم بوجود آوردند( البته سالهاست همه آنها را از صمیم قلب بخشیدم اما واگذارشان را بخدا ).

در حد توان خود و تا آنجا که ممکن بوده است با بکارگیری تجربیات، تحصیلات و سه مهارت تخصصی (برنامه ریزی اجتماعی، کامپیوتر، راهنمایی جهانگردی) هزاران نفر از جوانان ایرانی را مسلط به کامپیوتر ، زبان انگلیسی و غیره بنمایم و در همین حال هزاران مطلب پژوهشی مرتبط با فرهنگ ایران و جهان و نیز صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را در اینترنت منتشر نمایم و خدا را سپاس که بیشتر این مطالب مورد توجه خیل عظیمی از علاقمندان از سرتاسر جهان، منجمله هموطنان گرانسنگ و بزرگوار ایرانی قرار قرار گرفته است .
تا آنجا که در سالهای 2010 و 2012وزارت خارجه دو بار بنده حقیر و بی ادعا سعید شجاعی سعدی را بی آنکه درخواست داده و ثبت نامی کرده باشم، برنده لاتاری اخذ اقامت و گرین کارت نمود که ضمن تشکر نپذیرفتم تا در داخل در کنار مردم گرفتار فشار های همه جانبه بمانم که این کمترین کاری بوده و هست که از دستم بر می آید.
برای نمونه در شبکه مشهور "تویتر" نزدیک به 22 هزار دنبال کننده دارای مشاغل و موقعیتهای ، فرهنگی، علمی، صنعتی و غیره را از سرتاسر جهان جذب مطالب پژوهش های فرهنگی و صلح طلبانه اینترنت محور خود نمایم.

شاید اگر گذاشته بودند و کمی از حجم تنگ نظری، کینه و حسادت ورزیی، تهدیدات، پرونده سازیها و در منکنه گذاریهایشان کاسته می شد، اکنون در سازمان ملل و یا هر جای دیگری می توانستم ضمن شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و تاریخ ایران زمین و مردم صلح طلبش، همچنین از حجم دشمنیها و
حملات رسانه ای شدید ضد آن بکاهم، اما صد حیف که ظاهرا عده ای حاضرند همه جیز خود، ایران و ایرانی را بخطر بیندازند اما کارها را بدست کاردانان نسپارند که این ریشه همه مشکلات فاجعه باری است که امروز کشور بزرگ ما با آن دست به گریبان است که چه خوب سرودم: آنان که اسیر خودستایی هستند هرگز نکنند درک حقیقتی که با آن هستند
سرمست زه قدرت همه را چوب زنند این بی خبران همیشه تنها هستند

در پایان اگرمایلید بیشتر بدانید لطفا نام و نام خانوداگی حقیر را در اینترنت جستجو فرمایید تا به حقیقت همه آنچه که در بالا ذکر شد بهتر پی ببرید.با سپاسشیراز-سعید شجاعی سعدی، 12 شهریور 1397منبع : http://saadiman.blogsky.com/1397/06/12/post-1227/
گزارش برخی از سایتهای بین المللی ناظر و مرجع تاثیر گذاری مطالب منتشره در اینترنت در باره فعالیتهای اینترنتی حقیر

درخواست حذف اطلاعات

گزارش برخی از سایتهای بین المللی ناظر و مرجع تاثیر گذاری مطالب منتشره به زبانهای مختلف در اینترنت در باره فعالیتهای اینترنتی حقیر
فعالیتهای طولانی و گسترده پژوهشی و صلح طلبانه بنده و انتشار نتایج بررسی علمی موضوعات و فرهنگی و صلح جویانه اینترنت محور حقیر، سعید شجاعی سعدی علاوه بر فارسی زبانان، همچنین بنا بر گزارش سایتهای بین المللی ناظر و مرجع تاثیر گذاری مطالب منتشره به زبانهای مختلف در اینترنت، مطالب منتشره بنده در اینترت جزء 13 درصد مطالب برتر در اینترنت به زبانهای مختلف می باشد ، بعلاوه تاثیر گذاری مطالب بنده بر خوانندگان و میزان استقبال در اینترنت از آنها (بویژه در مورد صفحه بنده در تویتر) بر اساس گزارش سایتهای زیر بین 56 تا 67 درصد می باشد و هر پست بنده را بطور متوسط 550 نفر در شبکه های مختلف اجتماعی خواننده دارد. مابقی آمار در صورت تمایل شما خواننده گان در لینکهای زیر در دسترس شما می باشد. https://klear.com/profile/shogaiee
www.g hicsbuzz.com/g hics/shojaei-saadi-g hics-d1ecfa.htmlwww.tweetcs.com/shogaiee/https://www.slideshare.net/locuselite/social-media-influencers-in-iranhttps://twpro.jp/shogaieehttps://listpedia.org/list/writers-8942www.utolescripto.2-d.jp/celebtwitters/following/iran.htmlinformer.rs/.../zidovi-dobrote-u-iranu-humana-akcija-koju-bi-treba.https://www.srbijadanas.com/.../iranci-odusevili-spontano-napravili-...www.bestofday.ir/reader/tag/casualtieshttps://twigaten.204504byse.info/users/204389764?date=2017/..tweetiz.com/sarahrlnrd/followersمنبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/29/post-1226/گزارش-برخی-از-سایتهای-بین-المللی-ناظر-و-مرجع-تاثیر-گذاری-مطالب-منتشره-در-اینترنت-در-باره-فعالیتهای-اینترنتی-حقیر
ایران سرزمین ادب و ادیب پرور و خاستگاه علم، موسیقی، هنر و در یک کلام زاینده تمدن بشری است، پس چرا به این روز افتاده ایم؟!.

درخواست حذف اطلاعات

ایران سرزمین ادب و ادیب پرور و خاستگاه علم، موسیقی، هنر و در یک کلام زاینده تمدن بشری است، پس چرا به این روز افتاده ایم؟!.
به شما خواننده ی فرهیخته سفارش می کنم با دقت این نگاشته پژوهشی را خوانده و به دیگران نیز سفارش نمایید.با سپاس.
بنده، سعید شجاعی سعدی، بدور از هر نوع نژاد پرستی و خود برتر بینی ملی و فرهنگی نسبت به سایر فرهنگها و نژادهای موجود در جهان و بر اساس تحصیلات، تجربیات و پژوهشهای تقریبا سه دهه اخیر خود ، اول به عنوان یک انسان و دوم بعنوان یک ایرانی ، هزاران بار خدا را ستایشگرم که درهنگامه ای که دنیا را توحش و بربریت گرفته بود، مردم سرزمین من دارای ویژه گی های زیر بوده است:
1- ایرانیان یکتا پرست بودند و هرگز بت پرست نبودند، آنها به چهار عنصر هستی بخش" آب"، "خاک"، "باد" و "آتش" از هزاران سال قبل شناخت داشتند و به آنها ارزش و ارجی ویژه می نهادند .
2- ایرانیان دارای فلسفه آسمانی و انسان سازی بودند که به آنها یاد داده بود " پندار نیک" و " گفتار نیک" و " کردار نیک" را سر لوحه کار و زندگی فردی و اجتماعی و و غیره خود قرار دهند.
3- با توجه به دو بند بالا بود که ایرانیان در حدود 5200 سال قبل در شهر سوخته سیستان و بلوچستان ( بین زاهدان و زابل) اولین کاشت چشم جهان در کنار اولین جراحی مغز را انجام دهند، بر اساس ذهن خلاق خود اولین "تاس" جهان را بسازند تا به جهان "ریاضی و احتمالات" را معرفی نمایند، در همین شهر اولین انیمیشن واقعی جهان را نیز پدیدآوردند.
4- درحدود 2550 سال قبل در کنار ایجاد اولین امپراطوری بزرگ و مدرن جهان که از مرزهای غربی چین تا کرواسی در قلب اروپا و نیز از سمت جنوب و جنوب غربی تا شمال افریقا و از شمال تا قفقاز کنونی ادامه می یافت، همچنین توسط کورش بزرگ اولین منشور و قانون جهانی " " را نوشت و بر اساس همین منشور بود که دین و شه و بیان در سرتاسر این امپراطوری ایران باستان برقرار بود، با پیروی از همین منشور سه بار قوم یهود را از نابودی حتمی نجات دادیم تا آنجا که نام کورش و ایرانیان در کتابهای مقدس یهودیان یارها به بزرگی و نیکی و بعنوان نجات بخش یادآوری شده است.
5- ایرانیان تنها نژاد و ملت و فرهنگی هستند که همه م ین به خود مانند یونانیان، اعراب، مغولان را رام و درخود حمل کرده، بلکه بوسیله آنها فرهنگ و منش خود را به دور ترین نقاط جهان نیز معرفی نمود و در یورش آنها بمانند اقوام دیگری که این م ان به آنها حمله نمودند، نیست و نابود نشدند.پس اکنون و در قرن 21 میلادی ما را چه شده است؟!.
چرا اینقدر از منش و کنش نیاکان خود در زندگی فردی و اجتماعی و و غیره خود دور شده ایم؟!.
با همه این پیشینه شگرف چرا امروزه به این سرنوشت بسیار غمناک دچار شده ایم؟!.
چرا آستانه تحمل ، فرهنگی و اقتصادیمان بشدت کم شده است و سر کمترین سوژه بالاترین، تندترین و گاه خطرناکترین واکنشهای نا معقول را نشان می دهیم و چرا در همه زمینه ها اینقدر زودرنج و دل نازک شده ایم ؟!.
چرا نمی توانیم حرف های ، فرهنگی و اقتصادی ... یکدیگر را بسادگی و بدون داد و قال و تیر و تفنگ و چوب و چماق کشی بفهمیم؟!.چرا دیگر مانند پیشینیان خود یکدیگر را دوست نداریم و در رنجها و مشکلات آنچنان که شایسته و بایسته است،به یاری هم نمی شت م؟!.
چرا گاه چنان ترسو می شویم که هر و نا ی در منطقه و جهان به خود جرات می دهد تا ما را روزانه و یا بطور ساعتی تهدید نماید و گاه چنان شیر می شویم که می خواهیم دنیا را به زیر سلطه خود در بیاوریم؟!.
ما را چه شده است که همواره مرغ همسایه را غاز می پنداریم؟!.
ما را چه شده که زنده ها را فراموش کرده ایم و برای مرده گان چاک می دهیم و سالها در عزا و ماتمشان می نشینینم؟!.
ما را چه شده که خنده و شادی را در خود کشته ایم و گریه و ماتم را بر سر هر کوی و برزن فریاد می کنیم؟!.ما را چه شده که امید و پشتکار همیشگی را نه در سیاست و نه در فرهنگ و نه در جامعه خود نداریم و منتظریم تا دستی از غیب بدادمان برسد و با نگاه ایی خود بما زندگی دوباره هدیه نماید؟!.
و بلا ه ما را چه شده است که از لحاظ تاریخی در آستانه دچار شدن به آ ایمرهستیم اگر نگوییم دچارش شده ایم اما خودمان چنان که باید خبر نداریم؟!
شاید شما گرامی خواننده این مطلب نیز دهها چرای دیگر را داشته باشید که به آن بیافزایید.

بیاییم یک بار و تنها یکبار دیگر همه با هم به گذشته، حال و آینده خود بی شیم تا شاید با همفکری هم بار دیگر شکوه و جلال و آبروی جهانی خود را باز ستانیم. الهی که چنین نماییم، آمین .

منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/28/post-1225/ایران-سرزمین-ادب-و-ادیب-پرور-و-خاستگاه-علم،-موسیقی،-هنر-و-در-یک-کلام-زاینده-تمدن-بشری-است،-پس-چرا-به-این-روز-افتاده
نامه سرگشاده خدمت و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله در باره احتمال حمله نظامی به ایران

درخواست حذف اطلاعات
نامه سرگشاده خدمت و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله در باره احتمال حمله نظامی به ایران

خدمت انقلاب ی و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله
بعد از سلام و ادب:

احتراما اینجانب سعید شجاعی سعدی، بعنوان یک شهروند ایرانی و نیز بعنوان یک فعال و پژوهشگر اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی براساس پژوهش و تحلیل خود بر این باورم که اگر اتفاقات خاص و پیش بینی نشده ای حادث نشود، متاسفانه ائتلاف عربی، غربی، اسراییلی در حال آماده شدن برای یک تهاجم همه جانبه کارانه و غافلگیر کننده به ایران بزرگ هستند.
هرچند این ائتلاف از اوایل دهه هشتاد شکل گرفته است، اما تا امروز به دلایل مختلف امکان عملی شدن طرح حمله به ایران، با قصد سرنگونی نظام و و تجزیه ایران قدرتمند و نیز به اسارت گرفتن ن و ک ن ایرانی و تحمیل شرایطی مشابه اوضاع اسفبار کنونی در ، عراق، افغانستان، لیبی، یمن و افغانستان و غیره به مردم و سرزمین فرهنگ و تمدن ساز، ما امکان پذیر نبوده است( بنده شک ندارم دشمنان استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی ما، این آرزو را بگور خواهند برد)، البته عجیب است کشورهای عرب و همسایه ایی مانند عربستان و امارات که سالیانه دهها میلیارد دلار از سوی ایران درآمد دارند، چطور نا سپاسانه و در یک تناقض آشکار تا این حد به دشمنی و کینه ورزی می پردازند، مگر می شود پول ایران خوب باشد، اما خودش بد باشد!.
بهرحال بنظر می رسد این ائتلاف به دلایل زیر فکر می کند که سال جاری 2018 میلادی، سال ایده آلی برای عملی این نقشه شوم است. بویژه که عربستان، امارات و بحرین و چند کشور دیگر همه هزینه های آن را متقبل شده اند:1- تی در سر کار است که بیشترین هماهنگی را با ت کنونی در اسراییل و عربستان و غیره ضد ایران دارا می باشد.
2- این ائتلاف به صورت کاملا فاجعه باری فکر می کند، تظاهرات و اغت ات خیابانی اخیر در ایران بمعنی آنست که مردم ایران که غرق در مشکلات معیشتی، فرهنگی و هستند، آماده اند تا با آغوش باز! از م ین به کشورشان استقبال نمایند.
3- بنظر می رسد نوعی سازش بر سر موضوع کره شمالی بین چین و روسیه از یک سو و و متحدانش از سوی دیگر در حال نهایی شدن باشد، لذا ائتلاف فوق با تمرکز کامل می تواند بر سر ایران نیز با روسیه و چین معامله کند بنخوی که با مشارکت مستقیم و غیر مستقیم آنها نهایتا کار ایران بمانند دوران جنگ اول و دوم جهانی ی ره نماید!(بیاد ضرب المثل شیرین و پر مغز فارسی افتادم که می فرماید: شتر در خواب بیند پنبه دانه.. گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه ).
4- بنظر می رسد سفرهای اخیر آقای نتانیاهو نخست اسراییل به پایتخت کشورهای مختلف و انتشار اخبار رسانه ای مبنی بر بر گزاری جلسات متعدد و انجام دیدارهای محرمانه بین مقامات عربستان، امارات، اسراییل و مصر و همچنین سفر آقای جرالد کوشنر و ایونکا ترامپ داماد و دختر پرزیدنت ترامپ برای آ ین هماهنگی های لازم بمنظور انجام حمله همه جانبه به سرزمین مقدس ایران، صورت گرفته باشد.

5- بمانند تصور صدام حسین، آنها بنظر می رسد به این نتیجه رسیده اند که در طی چند روز تا حداکثر چند ماه ایران را می نمایند! و از تبدیل جنگ به یک جنگ بزرگ منطقه ای و یا جهانی و فرسایشی پر هزینه و تلفات جلوگیری خواهند نمود( بنده شکی ندارم چنین حمله احتمالی نهایتا به یک جنگ بزرگ منطقه ای و جهانی با تحمیل هزینه و تلفات بسیار زیاد و فاجعه بار تبدیل خواهد شد چرا که شاید آنها بتوانند جنگ را شروع کنند، اما هرگز نخواهند توانست آنرا مدیریت نمایند، لذا دیر یا زود کنترل اوضاع از دست همگان در خواهد رفت و به یک فاجعه تمام عیار همه جانبه و غیر قابل جبران تبدیل خواهد شد). --با توجه به موارد فوق بنده پیشنهاد می نمایم برای جلوگیری از هرنوع غافلگیری فورا همه تد ر پیشگیرانه و بین المللی، فرهنگی و رسانه ای، اقتصادی، نظامی و امنیتی لازم در دو بخش داخلی و بین المللی شیده شود.از آنجا که تا امروز، ت پرزیدنت ترامپ عملا هیچ دست آورد ، اقتصادی و بین المللی قابل توجه ای (برخلاف قولهایی

که در دوران مبارزات انتخاباتیش داده بود)، نداشته است، شاید اجازه حضرتعالی برای مذاکره ت آقای با مقامات ت بتواند بنوعی در یک توافق احتمالی و همه جانبه عادلانه، منطقی و عزت آفرین نه تنها طرح حمله نظامی به ایران را منتفی نماید، بلکه مقامات تهای عضو ائتلاف ضد ایران را نیز کیش و مات نماید. ایران در ماجرای گروگانهای یی در 1359 و نیز نشان داد که توانایی چنین کارهای بزرگی را دارد.
با تقدیم احترامات شایستهسعید شجاعی سعدی 27 دی ماه 1396-شیراز
رونوشت: روسای محترم سه قوه، فرمانده هان محترم و و روسای محترم دستگاه های مرتبط با موضوعات مطروحه در این نامه.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/27/post-1224/نامه-سرگشاده-خدمت-رهبر-و-فرمانده-محترم-کل-قوای-جمهوری-اسلامی-ایران،-حضرت-آیه-الله-خامنه-ای-در-باره-احتمال-حمله-نظ?
نامه سرگشاده خدمت و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله در باره احتمال حمله نظامی به ایران

درخواست حذف اطلاعات
نامه سرگشاده خدمت و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله در باره احتمال حمله نظامی به ایران

خدمت انقلاب ی و فرمانده محترم کل قوای ایران، حضرت آیه الله
بعد از سلام و ادب:

احتراما اینجانب سعید شجاعی سعدی، بعنوان یک شهروند ایرانی و نیز بعنوان یک فعال و پژوهشگر اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی براساس پژوهش و تحلیل خود بر این باورم که اگر اتفاقات خاص و پیش بینی نشده ای حادث نشود، متاسفانه ائتلاف عربی، غربی، اسراییلی در حال آماده شدن برای یک تهاجم همه جانبه کارانه و غافلگیر کننده به ایران بزرگ هستند.
هرچند این ائتلاف از اوایل دهه هشتاد شکل گرفته است، اما تا امروز به دلایل مختلف امکان عملی شدن طرح حمله به ایران، با قصد سرنگونی نظام و و تجزیه ایران قدرتمند و نیز به اسارت گرفتن ن و ک ن ایرانی و تحمیل شرایطی مشابه اوضاع اسفبار کنونی در ، عراق، افغانستان، لیبی، یمن و افغانستان و غیره به مردم و سرزمین فرهنگ و تمدن ساز، ما امکان پذیر نبوده است( بنده شک ندارم دشمنان استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی ما، این آرزو را بگور خواهند برد)، البته عجیب است کشورهای عرب و همسایه ایی مانند عربستان و امارات که سالیانه دهها میلیارد دلار از سوی ایران درآمد دارند، چطور نا سپاسانه و در یک تناقض آشکار تا این حد به دشمنی و کینه ورزی می پردازند، مگر می شود پول ایران خوب باشد، اما خودش بد باشد!.
بهرحال بنظر می رسد این ائتلاف به دلایل زیر فکر می کند که سال جاری 2018 میلادی، سال ایده آلی برای عملی این نقشه شوم است. بویژه که عربستان، امارات و بحرین و چند کشور دیگر همه هزینه های آن را متقبل شده اند:1- تی در سر کار است که بیشترین هماهنگی را با ت کنونی در اسراییل و عربستان و غیره ضد ایران دارا می باشد.
2- این ائتلاف به صورت کاملا فاجعه باری فکر می کند، تظاهرات و اغت ات خیابانی اخیر در ایران بمعنی آنست که مردم ایران که غرق در مشکلات معیشتی، فرهنگی و هستند، آماده اند تا با آغوش باز! از م ین به کشورشان استقبال نمایند.
3- بنظر می رسد نوعی سازش بر سر موضوع کره شمالی بین چین و روسیه از یک سو و و متحدانش از سوی دیگر در حال نهایی شدن باشد، لذا ائتلاف فوق با تمرکز کامل می تواند بر سر ایران نیز با روسیه و چین معامله کند بنخوی که با مشارکت مستقیم و غیر مستقیم آنها نهایتا کار ایران بمانند دوران جنگ اول و دوم جهانی ی ره نماید!(بیاد ضرب المثل شیرین و پر مغز فارسی افتادم که می فرماید: شتر در خواب بیند پنبه دانه.. گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه ).
4- بنظر می رسد سفرهای اخیر آقای نتانیاهو نخست اسراییل به پایتخت کشورهای مختلف و انتشار اخبار رسانه ای مبنی بر بر گزاری جلستات متعدد و انجام دیدارهای محرمانه بین مقامات عربستان، امارات، اسراییل و مصر و همچنین سفر آقای جرالد کوشنر و ایونکا ترامپ داماد و دختر پرزیدنت ترامپ برای آ ین هماهنگی های لازم بمنظور انجام حمله همه جانبه به سرزمین مقدس ایران، صورت گرفته باشد.

5- بمانند تصور صدام حسین، آنها بنظر می رسد به این نتیجه رسیده اند که در طی چند روز تا حداکثر چند ماه ایران را می نمایند! و از تبدیل جنگ به یک جنگ بزرگ منطقه ای و یا جهانی و فرسایشی پر هزینه و تلفات جلوگیری خواهند نمود( بنده شکی ندارم چنین حمله احتمالی نهایتا به یک جنگ بزرگ منطقه ای و جهانی با تحمیل هزینه و تلفات بسیار زیاد و فاجعه بار تبدیل خواهد شد چرا که شاید آنها بتوانند جنگ را شروع کنند، اما هرگز نخواهند توانست آنرا مدیریت نمایند، لذا دیر یا زود کنترل اوضاع از دست همگان در خواهد رفت و به یک فاجعه تمام عیار همه جانبه و غیر قابل جبران تبدیل خواهد شد). --با توجه به موارد فوق بنده پیشنهاد می نمایم برای جلوگیری از هرنوع غافلگیری فورا همه تد ر پیشگیرانه و بین المللی، فرهنگی و رسانه ای، اقتصادی، نظامی و امنیتی لازم در دو بخش داخلی و بین المللی شیده شود.از آنجا که تا امروز، ت پرزیدنت ترامپ عملا هیچ دست آورد ، اقتصادی و بین المللی قابل توجه ای (برخلاف قولهایی

که در دوران مبارزات انتخاباتیش داده بود)، نداشته است، شاید اجازه حضرتعالی برای مذاکره ت آقای با مقامات ت بتواند بنوعی در یک توافق احتمالی و همه جانبه عادلانه، منطقی و عزت آفرین نه تنها طرح حمله نظامی به ایران را منتفی نماید، بلکه مقامات تهای عضو ائتلاف ضد ایران را نیز کیش و مات نماید. ایران در ماجرای گروگانهای یی در 1359 و نیز نشان داد که توانایی چنین کارهای بزرگی را دارد.
با تقدیم احترامات شایستهسعید شجاعی سعدی 27 دی ماه 1396-شیراز
رونوشت: روسای محترم سه قوه، فرمانده هان محترم و و روسای محترم دستگاه های مرتبط با موضوعات مطروحه در این نامه.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/27/post-1224/نامه-سرگشاده-خدمت-رهبر-و-فرمانده-محترم-کل-قوای-جمهوری-اسلامی-ایران،-حضرت-آیه-الله-خامنه-ای-در-باره-احتمال-حمله-نظ?
وقتی سعدی بزرگ شرایط و امنیتی ایران و جهان را برای قرن 21 پیش بینی می کند!

درخواست حذف اطلاعات

وقتی سعدی بزرگ شرایط و امنیتی ایران و جهان را برای قرن 21 پیش بینی می کند!
من عمیقا این نگرانی را دارم که بخشهایی از حاکمیت در و در ایران، خواسته یا ناخواسته، چنان به یک دیگر کینه و نفرت ب ج دهند که بخشهای در نظام ی ایران بازخواسته یا ناخواسته، برای رها شدن از شر و متحدانش به رقبای خونی امریکا! یعنی چین و روسیه بسیار نزدیک شود و نهایتا (خدای ناکرده )موجودیت و استقلال ایران بمانند حکایت 32 کتاب گلستان سعدی بزرگ، شبانگاهان و در میان بهت و ناباوری مسئولین و مردم سربریده شود!.
من شکی ندارم که پشت صحنه روابط و متحدانش با روسیه و چین و متحدانشان بسیار متفاوت تر از روی روابط آنها بر روی صحنه است!.
سازش پنهانی بر سر موضوع ایران نیز خطر بزرگی است که استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید می نماید.کم نبوده اند نظامهای ، تها و کشورهای که به موقع نتوانستند به ساخت و پاخت روسیه و چین با ، انگلیس و فرانسه و متحدانشان پی ببرند و هم اکنون یا اصلا در دنیا دیگر وجود خارجی ندارند و یا بشکل تجزیه و بشدت تضعیف شده به حیات خود ادامه می دهند.
از سوی دیگر من با وجود اینکه نگران هستم اما به هوشیاری مسئولین رده بالای کنونی در نظام ی ایران خوشبین هستم و بعید است که آنها فریب زد وبندهای بین قدرتهای بزرگ را بخورند. بهرحال، همه سعدی را شاعر، سخنور و بزرگ اخلاق بزرگ می دانند و من سعید شجاعی سعدی، بعنوان یک پژوهشگرو فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی او را یک پیشگوی بزرگ ، امنیتی و روابط بین المللی نیز می شناسم.
شکی نیست که اشعار همه شاعران کلاسیک ایرانی، آینه ای تمام نما از مفاهیم دینی و همه آن چیزهای است که در جهان سیاست، فرهنگ و هنر، اقتصاد و روابط داخلی ،خارجی و حتی امنیت ملل کشورهای جهان جاری بوده است.برای نمونه من از کتاب گلستان سعدی بزرگ در باب دوم - در اخلاق درویشان، حکایت 32 را بعنوان گواه تحلیل خود تقدیم می نمایم.--شـــنــیــدم گــوســـپـــنــدی را بـــزرگــی رهـانـیـد از دهـان و دســت گــرگــیشــبــانـگـه کـارد بــر حــلـقـش بــمـالـیـد روان گــوســپــنــد از وی بــنــالــیـد کـــه از چـــنـــگـــال گـــرگـــم در ربـــودی چـو دیـدم عـاقـبـت خـود گـرگ بـودیو کامل حکایت چنین است:
از صحبت یاران دمشقم مل ی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم، تا وقتی که اسیر قید فرنگ شدم در خندق طرابلس با جهودانم بکار گل بداشتند.یکی از رؤسای حلب که سابقه معرفتی میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت: ای فلان این چه ح ست؟ گفتم: چگویمهمی گریخـتـم از مردمان بـکوه و بـدشت که از خدای نبودم به دیگری پرداختقیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بـبـاید سـاخـتپـــای در زنـــجـــیــر پـــیــش دوســـتـــان بـه کـه بــا بـیـگـانـگـان در بــوسـتـانبر ح من رحمت آورد، و بده دینار از قید فرنگم خلاص کرد، و با خود بحلب برد و دختری که داشت بنکاح من درآورد به ک ن صد دینار.مدتی برآمد. دختر بدخوی و ستیزه روی و نافرمان بود. زبان درازی گرفت و عیش مرا منغص داشتنزن بــــــد در ســــــرای مـــــرد نـــــکـــــو هــم دریــن عـــالـــم اســـت دوزخ اوزیــــنــــهــــار از قــــریــــن بــــدزنــــهــــار و قــــنــــا ربــــنــــا عــــذاب الــــنـــارباری زبان تعنت دراز کرده همی گفت: تو آن نیستی که پدرم ترا از قید فرنگ بده دینار باز ید؟ گفتم: بلی بده دینارم باز ید و بصد دینار به دست تو گرفتار کردشـــنــیــدم گــوســـپـــنــدی را بـــزرگــی رهـانـیـد از دهـان و دســت گــرگــیشــبــانـگـه کـارد بــر حــلـقـش بــمـالـیـد روان گــوســپــنــد از وی بــنــالــیـد کـــه از چـــنـــگـــال گـــرگـــم در ربـــودی چـو دیـدم عـاقـبـت خـود گـرگ بـودینقل حکایت از گلستان سعدی ، بکوشش محمود سقائی می باشد.
بنده مطلب فوق ترجمه و در صفحات انگلیسی زبان خود در اینترنت قرار داد ه ام ضمنا ترجمه حکایت مربوط به سایت منبع است که بنده فقط آنرا ویرایش و اصلاح نمودم.
when saadi, the great, anticipates the political and security conditions of iran and the world for the 21st century
i deeply worry that several parts of the sovereignty in the united states and in the islamic republic of iran, whether willingly or unwillingly, are so hateful to one another that government of the islamic republic of iran, voluntarily or unwittingly, to get rid of america and its allies problems and hostility may become very close! to china and russia and ultimately (god forbid), iran's existence and independence will no more be continued among the game of superpowers, hiddenly or clearly!as well as the fate of sheep in chapter 2: on the morals of dervishes: story 32 the book of golestan [rose garden] saadi.however, i have no doubt that behind the scenes, us relations and its allies with russia and china and their allies are much different than their relations on the stage!a secret compromise on the subject of iran is also a major threat to iran's sovereignty and territorial integrity.the political systems, governments, and countries that were not able to verify the real relations between russia, china, the united states, britain, france are no longer existent or keep their political life fragmented and severely weakened.on the other hand, while i am concerned, i am also optimistic about the alertness of the top officials of the current islamic system, and it is unlikely that they were deceived by the superpowers at behind the scenes.however, saadi is considered by all people and researchers as a poet, speaker, and great professor of morality but i, saeed shojaee saadi, as an internet-based active and researcher on world culture and peace, i also recognize him as a great political, security and international affairs.there is no doubt that the poetry of all iranian cl ical poets is a mirror of all religious concepts and all that is happening in the world of politics, culture, art, economics, internal and external relations, even the security of the world.i present an example from the book of golestan [rose garden] of saadi, chapter 2: on the morals of dervishes: story 32as follow:
having become tired of my friends in damascus, i went into the desert of jerusalem and ociated with animals till the time when i be e a prisoner of the franks, who put me to work with infidels in digging the earth of a moat in tripolis, when one of the chiefs of aleppo, with whom i had formerly been acquainted, recognized me and said: what state is this? i recited: i fled from men to mountain and desert wishing to attend upon no one but god. imagine what my state at present is when i must be isfied in a stable of wretches. the feet in chains with friends is better than to be with strangers in a garden. he took pity on my state and ransomed me for ten dinars from the captivity of the franks, taking me to aleppo where he had a daughter and married me to her with a dowry of one hundred dinars. after some time had elapsed, she turned out to be ill-humoured, quarrelsome, disobedient, abusive in her tongue and embittering my life: a bad wife in a good mans house is his hell in this world already. alas for a bad consort, alas! preserve us, o lord from the punishment of fire. once she lengthened her tongue of reproach and said: art thou not the man whom my father purchased from the franks for ten dinars? i replied: yes, he bought me for ten dinars and sold me into thy hands for one hundred dinars. i heard that a sheep had by a great man been rescued from the jaws and the power of a wolf. in the evening he stroked her throat with a knife whereon the soul of the sheep complained thus: thou hast snatched me away from the claws of a wolf, but at last i see thou art thyself a wolf.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/26/post-1223/
وقتی سعدی بزرگ شرایط و امنیتی ایران و جهان را برای قرن 21 پیش بینی می کند!

درخواست حذف اطلاعات

وقتی سعدی بزرگ شرایط و امنیتی ایران و جهان را برای قرن 21 پیش بینی می کند!
من عمیقا این نگرانی را دارم که بخشهایی از حاکمیت در و در ایران، خواسته یا ناخواسته، چنان به یک دیگر کینه و نفرت ب ج دهند که بخشهای در نظام ی ایران بازخواسته یا ناخواسته، برای رها شدن از شر و متحدانش به رقبای خونی امریکا! یعنی چین و روسیه بسیار نزدیک شود و نهایتا (خدای ناکرده )موجودیت و استقلال ایران بمانند حکایت 32 کتاب گلستان سعدی بزرگ، شبانگاهان و در میان بهت و ناباوری مسئولین و مردم سربریده شود!.
من شکی ندارم که پشت صحنه روابط و متحدانش با روسیه و چین و متحدانشان بسیار متفاوت تر از روی روابط آنها بر روی صحنه است!.
سازش پنهانی بر سر موضوع ایران نیز خطر بزرگی است که استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید می نماید.کم نبوده اند نظامهای ، تها و کشورهای که به موقع نتوانستند به ساخت و پاخت روسیه و چین با ، انگلیس و فرانسه و متحدانشان پی ببرند و هم اکنون یا اصلا در دنیا دیگر وجود خارجی ندارند و یا بشکل تجزیه و بشدت تضعیف شده به حیات خود ادامه می دهند.
از سوی دیگر من با وجود اینکه نگران هستم اما به هوشیاری مسئولین رده بالای کنونی در نظام ی ایران خوشبین هستم و بعید است که آنها فریب زد وبندهای بین قدرتهای بزرگ را بخورند. بهرحال، همه سعدی را شاعر، سخنور و بزرگ اخلاق بزرگ می دانند و من سعید شجاعی سعدی، بعنوان یک پژوهشگرو فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی او را یک پیشگوی بزرگ ، امنیتی و روابط بین المللی نیز می شناسم.
شکی نیست که اشعار همه شاعران کلاسیک ایرانی، آینه ای تمام نما از مفاهیم دینی و همه آن چیزهای است که در جهان سیاست، فرهنگ و هنر، اقتصاد و روابط داخلی ،خارجی و حتی امنیت ملل کشورهای جهان جاری بوده است.برای نمونه من از کتاب گلستان سعدی بزرگ در باب دوم - در اخلاق درویشان، حکایت 32 را بعنوان گواه تحلیل خود تقدیم می نمایم.--شـــنــیــدم گــوســـپـــنــدی را بـــزرگــی رهـانـیـد از دهـان و دســت گــرگــیشــبــانـگـه کـارد بــر حــلـقـش بــمـالـیـد روان گــوســپــنــد از وی بــنــالــیـد کـــه از چـــنـــگـــال گـــرگـــم در ربـــودی چـو دیـدم عـاقـبـت خـود گـرگ بـودیو کامل حکایت چنین است:
از صحبت یاران دمشقم مل ی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم، تا وقتی که اسیر قید فرنگ شدم در خندق طرابلس با جهودانم بکار گل بداشتند.یکی از رؤسای حلب که سابقه معرفتی میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت: ای فلان این چه ح ست؟ گفتم: چگویمهمی گریخـتـم از مردمان بـکوه و بـدشت که از خدای نبودم به دیگری پرداختقیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بـبـاید سـاخـتپـــای در زنـــجـــیــر پـــیــش دوســـتـــان بـه کـه بــا بـیـگـانـگـان در بــوسـتـانبر ح من رحمت آورد، و بده دینار از قید فرنگم خلاص کرد، و با خود بحلب برد و دختری که داشت بنکاح من درآورد به ک ن صد دینار.مدتی برآمد. دختر بدخوی و ستیزه روی و نافرمان بود. زبان درازی گرفت و عیش مرا منغص داشتنزن بــــــد در ســــــرای مـــــرد نـــــکـــــو هــم دریــن عـــالـــم اســـت دوزخ اوزیــــنــــهــــار از قــــریــــن بــــدزنــــهــــار و قــــنــــا ربــــنــــا عــــذاب الــــنـــارباری زبان تعنت دراز کرده همی گفت: تو آن نیستی که پدرم ترا از قید فرنگ بده دینار باز ید؟ گفتم: بلی بده دینارم باز ید و بصد دینار به دست تو گرفتار کردشـــنــیــدم گــوســـپـــنــدی را بـــزرگــی رهـانـیـد از دهـان و دســت گــرگــیشــبــانـگـه کـارد بــر حــلـقـش بــمـالـیـد روان گــوســپــنــد از وی بــنــالــیـد کـــه از چـــنـــگـــال گـــرگـــم در ربـــودی چـو دیـدم عـاقـبـت خـود گـرگ بـودینقل حکایت از گلستان سعدی ، بکوشش محمود سقائی می باشد.when saadi, the great, anticipates the political and security conditions of iran and the world for the 21st century
i deeply worry that several parts of the sovereignty in the united states and in the islamic republic of iran, whether willingly or unwillingly, are so hateful to one another that government of the islamic republic of iran, voluntarily or unwittingly, to get rid of america and its allies problems and hostility may become very close! to china and russia and ultimately (god forbid), iran's existence and independence will no more be continued among the game of superpowers, hiddenly or clearly!as well as the fate of sheep in chapter 2: on the morals of dervishes: story 32 the book of golestan [rose garden] saadi.however, i have no doubt that behind the scenes, us relations and its allies with russia and china and their allies are much different than their relations on the stage!a secret compromise on the subject of iran is also a major threat to iran's sovereignty and territorial integrity.the political systems, governments, and countries that were not able to verify the real relations between russia, china, the united states, britain, france are no longer existent or keep their political life fragmented and severely weakened.on the other hand, while i am concerned, i am also optimistic about the alertness of the top officials of the current islamic system, and it is unlikely that they were deceived by the superpowers at behind the scenes.however, saadi is considered by all people and researchers as a poet, speaker, and great professor of morality but i, saeed shojaee saadi, as an internet-based active and researcher on world culture and peace, i also recognize him as a great political, security and international affairs.there is no doubt that the poetry of all iranian cl ical poets is a mirror of all religious concepts and all that is happening in the world of politics, culture, art, economics, internal and external relations, even the security of the world.i present an example from the book of golestan [rose garden] of saadi, chapter 2: on the morals of dervishes: story 32as follow:
having become tired of my friends in damascus, i went into the desert of jerusalem and ociated with animals till the time when i be e a prisoner of the franks, who put me to work with infidels in digging the earth of a moat in tripolis, when one of the chiefs of aleppo, with whom i had formerly been acquainted, recognized me and said: what state is this? i recited: i fled from men to mountain and desert wishing to attend upon no one but god. imagine what my state at present is when i must be isfied in a stable of wretches. the feet in chains with friends is better than to be with strangers in a garden. he took pity on my state and ransomed me for ten dinars from the captivity of the franks, taking me to aleppo where he had a daughter and married me to her with a dowry of one hundred dinars. after some time had elapsed, she turned out to be ill-humoured, quarrelsome, disobedient, abusive in her tongue and embittering my life: a bad wife in a good mans house is his hell in this world already. alas for a bad consort, alas! preserve us, o lord from the punishment of fire. once she lengthened her tongue of reproach and said: art thou not the man whom my father purchased from the franks for ten dinars? i replied: yes, he bought me for ten dinars and sold me into thy hands for one hundred dinars. i heard that a sheep had by a great man been rescued from the jaws and the power of a wolf. in the evening he stroked her throat with a knife whereon the soul of the sheep complained thus: thou hast snatched me away from the claws of a wolf, but at last i see thou art thyself a wolf.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/26/post-1223/
گزارش مهم و مستندفعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه اینترنتی بنده، بهمراه گزارش سایتهای ناظرجهانی

درخواست حذف اطلاعات

گزارش مستندفعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه اینترنتی بنده، بهمراه گزارش سایتهای ناظرجهانی
سعدی بزرگ چه خوش فرمود که :
«سخن کز دل برآید ل بر دل نشیند» بنده با توکل بخدا و تحمل همه مشکلات در اوج اختلافات با جهان غرب و بویژه ، سالهاست برای جلوگیری از تبدیل شدن جنگ روانی و رسانه ای بین ایران و غرب به یک جنگ بزرگ منطقه ای و حتی جهانی در حد وسع و تجربه طولانی خود اقدام به فعالیتهای فرهنگی و صلح ه و ی در اینترنت به دوزبان فارسی و انگلیسی نمودم که تقریبا بالای 80 درصد مخاطبان مشتقاق و پیگیر مطالب و فعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه اینترنتی بنده را شهروندان و فعالان ، فرهنگی، هنری، ی ، و رسانه های بزرگ و کوچک غربی و بخصوص یی تشکیل داده است.

در اینجا بنده جهت مزید اطلاع شما فرهیختگان، گزارش مستندفعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه خود را بهمراه ارزی برخی ازسایتهای ناظر جهانی در این باره را تقدیم حضورتان می نمایم.
--
بنده سعید شجاعی سعدی بعنوان یک شهروند و نیز یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی ایرانی ، بصورت کاملا خود جوش و بر اساس احساس وظیفه ملی،دینی، انسانی و همچنین بدون داشتن کمترین منافع شخصی ، سالهای درازی است که اقدام به نگارش مطلب و پستهای تحلیلی-پژوهشی در باره موضوعات ، فرهنگی و صلح طلبانه داخلی و بین المللی و نیز ارسال نامه های فراوان به روسا و مسئولان رده بالای داخلی و همچنین به ان کشورها و سازمانهای بین المللی نموده و می نمایم، در این راه طولانی، پر دست انداز و پیچ و خم و خطرناک همه هزینه های مادی و معنوی کار را شخصا متقبل شده ام و سر سوزنی از طرف تهای مختلف و هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در ایران و یا خارج از کشور، چه از لحاظ مادی و یا معنوی حمایت و همراهی نشدم .بهرحال، در طی این سالهای طولانی فعالیت، بنده فشارها، آزار و اذیت های فراوان وهمه جانبه و طاقت فرسایی را تحمل نمودم و از شعف دل همه مرتکبین آنها را بخشیدم.
هدف از فعالیت :
هدف بنده از فعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه داخلی و بین المللی در حد وسع خود در اینترنت عبارتند از:
الف- در بخش داخلی:
الف-1- کمک به همبستگی ملی.
الف-2- کمک به گسترش فرهنگ با هدف بالا بردن آستانه تحمل و فرهنگی بویژه برای تحمل نظرات مخالف.
الف-3- کمک به مش و فرهنگی بویژه در راستای میانه روی و منطق گرایی بمنظور جلوگیری از هرنوع اشتباه محاسبه های و غیره در کشور، بنحوی که در خدشه وارد شدن به امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز و بزرگ موثر باشد.
الف-4- کمک به گسترش واقعی اخلاق و شایسته سالاری و طرد هر نوع ریا و تزویر، رانتخواهی و رانتخوری و پایمال نمودن حقوق انسانی و ملی ایرانیان و بلا ه سوی استفاده از دین و روشنگری برای جلوگیری از ساختن نردبان ناحق ترقی شخصی از مقدسات دینی و ملی.
ب- در بخش بین المللی
ب-1- کمک به تلاشهای مختلف داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از انجام هر گونه حمله نظامی به ایران به وسیله روشنگری در باره فرهنگ و تمدن آسمانی و انساز ایرانی که دارای سابقه ای حدود 8000 ساله است به دو زبان فارسی و انگلیسی.ب-2- تلاش برای ایجاد توازن در سیاست خارجی و ارتباطات بین المللی کشور.
ب-3- شناساندن تاریخ و فرهنگ آسمانی و انسانی مردم ایران به جهانیان.
ب-4- جلوگیری از گسترش تبلیغات ضد ایرانی در رسانه های جهان بمنظور تروریست نشان دادن مردم ایران.
ب-5- در حد وسع خود کمک به گسترش رژیم تحریمهای مختلف ضد ایران و به نتیجه رسیدن توافقات ی و غیر ی ایران .
ب-6- تلاش برای کمک به صلح، امنیت و در جهان با نگارش و ارایه طرحها و راه حلهای پژوهشی بنده به رسانه ها، مقامات سازمانهای بین المللی و ان کشورهای دنیا و مانند آنها.
-- پ- نتایج و تاثیرات فعالیتهای بنده سعید شجاعی سعدی
فعالیتهای بنده ( بمانند سایر فعالان جهانی) توسط سایتهای مختلف که وظیفه تاثیر گذاری و نیزبررسی دامنه نفوذ آثار پژوهشی و تحلیلی - فرهنگی و غیره را در شبکه جهانی اینترنت بر عهده دارند همه روزه مورد بررسی و ارزی دقیق قرار گرفته است و نتایج آنها نیز در اینترنت در دسترس همگان قرار گرفته است در اینجا بنده لینکهای مربوط به این ارزشی ها را تقدیم حضورتان می نمایم، همانگونه که در گزارشات ارزشی ها ملاحظه می فرمایید، فعالیتهای بنده ی بی ادعا از جنبه های مختلف یکی از بالاترین آمارهای درصد، رتبه و استقبال کاربران کشورهای مختلف در دنیا را بدست آورده است.
از آنجا که ترجمه و بیان این ارزشی های بین المللی، خدای ناکرده ممکن است حمل بر خود ستایی گردد، لذا در اینجا بنده لینک و آدرس اینترنتی برخی از آنها را تقدیم حضورتان می نمایم تا شما خوانده گان گرانسنگ مستقیما آنها را در دسترس شریفتان داشته باشید هرچند با جستجو نام کامل بنده" سعید شجاعی سعدی"به فارسی و انگلیسی (saeed shojaei saadi)می توانید به همه آنها دسترسی داشته باشید.

https://klear.com/profile/shogaieewww.g hicsbuzz.com/g hics/shojaei-saadi-g hics-d1ecfa.htmlwww.tweetcs.com/shogaiee/https://www.slideshare.net/locuselite/social-media-influencers-in-iranhttps://twpro.jp/shogaieehttps://listpedia.org/list/writers-8942www.utolescripto.2-d.jp/celebtwitters/following/iran.htmlwww.informer.rs/.../zidovi-dobrote-u-iranu-humana-akcija-koju-bi-treba.https://www.srbijadanas.com/.../iranci-odusevili-spontano-napravili-...www.bestofday.ir/reader/tag/casualtieshttps://twigaten.204504byse.info/users/204389764?date=2017/..www.tweetiz.com/sarahrlnrd/followers


منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/24/post-1222/گزارش-مهم-و-مستندفعالیتهای-فرهنگی-و-صلح-طلبانه-اینترنتی-بنده،-بهمراه-گزارش-سایتهای-ناظرجهانی
آیا برخورد کشتی چینی به نفتکش ایران و عدم نجات 32 سرنشین ایرانی و بنگلادشی آن عمدی بوده است؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا برخورد کشتی چینی به نفتکش ایران و عدم نجات 32 سرنشین ایرانی و بنگلادشی آن عمدی بوده است؟
بعد از 8 روز بلا ه ساعتی قبلا مقامات مسئول چینی و ایرانی رسما اعلام د که کلیه 32 نفرسرنشینان کشتی نفتکش که بر اثر برخورد کشتی باری چینی به پهلوی آن شنبه گذشته دچار حریق شده بود کشته (شهید) شده اند.

از آنجا که در لحظه حادثه بلافاصله مقامات چینی با چرخبال سرنشیان کشتی خود را نجات دادند وبا یدگ کش کشتی چینی را به ساحل رساندند، سه پرسش زیر پیش می آید:
1- آیا حادثه اساسا تصادف بوده یا خدای ناکرده بدلیل اختلافات بین کره جنوبی با کره شمالی وچین و یا بدلایل دیگری که یکی از آنها می تواند جلوگیری از رسیدن محموله معیانات گازی ایران بدست کره جنوبی باشد، ساختگی بوده است ؟
2- چرا عملیات نجات همزمان، برای سرنشیانان کشتی ایرانی نیز بمانند کشتی چینی در ساعات اولیه، توسط نیروهای چینی انجام نگرفت؟
3-چرا در ساعات اولیه،چین به کشتی های یی و کره جنوبی و ژاپنی که نزدیک محل بودند و برای کمک به کشتی ایرانی اعلام آمادگی کرده بودند اجازه نزدیک شدن به کشتی ایرانی را نداده است.
بهرحال بنده یقین دارم اگر این حادثه در خلیج فارس و برای کشتی چینی اتفاق افتاده بود حتما عملیات نجات همزمان انجام می پذیرفت.تا روشن شدن حقیقت باید صبر کرد و در اینجا بنده این رویداد وحشتناک و ضایعه بزرگ از دست دادن دریانوردان دریا دل ایرانی را به خانواده های آنها و به همه مردم ایران تسلیت عرض می نمایم.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/24/post-1221/
گزارش مهم و مستندفعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه اینترنتی بنده، بهمراه گزارش سایتهای ناظرجهانی

درخواست حذف اطلاعات

گزارش مستندفعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه اینترنتی بنده، بهمراه گزارش سایتهای ناظرجهانی
بنده سعید شجاعی سعدی بعنوان یک شهروند دلسوز ایرانی و بی ادعا و نیز بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی، خود جوش و بر اساس احساس وظیفه ملی،دینی، انسانی و همچنین بدون داشتن کمترین منافع شخصی سالهای درازی است که اقدام به نگارش مطلب و پستهای تحلیلی-پژوهشی در باره موضوعات فرهنگی و صلح طلبانه داخلی و بین المللی و نیز ارسال نامه های فراوان به روسا و مسئولان رده بالای داخلی و همچنین به ان کشورها و سازمانهای بین

المللی نموده و می نمایم، در این راه طولانی، پر دست انداز و پیچ و خم و خطرناک همه هزینه های مادی و معنوی کار را شخصا متقبل شده ام و سر سوزنی از طرف تهای مختلف و هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در ایران و یا خارج از کشور، چه از لحاظ مادی و یا معنوی حمایت و همراهی نشدم .
بهرحال، در طی این سالهای طولانی فعالیت، بنده فشارها، آزار و اذیت های فراوان وهمه جانبه و طاقت فرسایی را تحمل نمودم و از شعف دل همه مرتکبین آنها را بخشیدم.
هدف از فعالیت :
هدف بنده از فعالیتهای فرهنگی و صلح طلبانه داخلی و بین المللی در حد وسع خود در اینترنت عبارتند از:
الف- در بخش داخلی:
الف-1- کمک به همبستگی ملی.
الف-2- کمک به گسترش فرهنگ با هدف بالا بردن آستانه تحمل و فرهنگی بویژه برای تحمل نظرات مخالف.
الف-3- کمک به مش و فرهنگی بویژه در راستای میانه روی و منطق گرایی بمنظور جلوگیری از هرنوع اشتباه محاسبه های و غیره در کشور، بنحوی که در خدشه وارد شدن به امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز و بزرگ موثر باشد.
الف-4- کمک به گسترش واقعی اخلاق و شایسته سالاری و طرد هر نوع ریا و تزویر، رانتخواهی و رانتخوری و پایمال نمودن حقوق انسانی و ملی ایرانیان و بلا ه سوی استفاده از دین و روشنگری برای جلوگیری از ساختن نردبان ناحق ترقی شخصی از مقدسات دینی و ملی.
ب- در بخش بین المللی
ب-1- کمک به تلاشهای مختلف داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از انجام هر گونه حمله نظامی به ایران به وسیله روشنگری در باره فرهنگ و تمدن آسمانی و انساز ایرانی که دارای سابقه ای حدود 8000 ساله است به دو زبان فارسی و انگلیسی.ب-2- تلاش برای ایجاد توازن در سیاست خارجی و ارتباطات بین المللی کشور.ب-3- شناساندن تاریخ و فرهنگ آسمانی و انسانی مردم ایران به جهانیان.ب-4- جلوگیری از گسترش تبلیغات ضد ایرانی در رسانه های جهان بمنظور تروریست نشان دادن مردم ایران.ب-5- در حد وسع خود کمک به گسترش رژیم تحریمهای مختلف ضد ایران و به نتیجه رسیدن توافقات ی و غیر ی ایران .ب-6- تلاش برای کمک به صلح، امنیت و در جهان با نگارش و ارایه طرحها و راه حلهای پژوهشی بنده به رسانه ها، مقامات سازمانهای بین المللی و ان کشورهای دنیا و مانند آنها.--
پ- نتایج و تاثیرات فعالیتهای بنده سعید شجاعی سعدی
فعالیتهای بنده ( بمانند سایر فعالان جهانی) توسط سایتهای مختلف که وظیفه تاثیر گذاری و نیزبررسی دامنه نفوذ آثار پژوهشی و تحلیلی - فرهنگی و غیره را در شبکه جهانی اینترنت بر عهده دارند همه روزه مورد بررسی و ارزی دقیق قرار گرفته است و نتایج آنها نیز در اینترنت در دسترس همگان قرار گرفته است در اینجا بنده لینکهای مربوط به این
ارزشی ها را تقدیم حضورتان می نمایم، همانگونه که در گزارشات ارزشی ها ملاحظه می فرمایید، فعالیتهای بنده ی بی ادعا از جنبه های مختلف یکی از بالاترین آمارهای درصد، رتبه و استقبال کاربران کشورهای مختلف در دنیا را بدست آورده است.
از آنجا که ترجمه و بیان این ارزشی های بین المللی، خدای ناکرده ممکن است حمل بر خود ستایی گردد، لذا در اینجا بنده لینک و آدرس اینترنتی برخی از آنها را تقدیم حضورتان می نمایم تا شما خوانده گان گرانسنگ مستقیما آنها را در دسترس شریفتان داشته باشید هرچند با جستجو نام کامل بنده" سعید شجاعی سعدی"به فارسی و انگلیسی می توانید به همه آنها در اینترنت دسترسی داشته باشید. لطقا توجه داشته باشید که برای بازشدن و مطالعه برخی از لینکهای زیر نیاز به میباشد

https://klear.com/profile/shogaiee

www.g hicsbuzz.com/g hics/shojaei-saadi-g hics-d1ecfa.html
www.tweetcs.com/shogaieehttps://www.slideshare.net/locuselite/social-media-influencers-in-iran

https://twpro.jp/shogaiee
https://listpedia.org/list/writers-8942
www.utolescripto.2-d.jp/celebtwitters/following/iran.html
www.informer.rs/.../zidovi-dobrote-u-iranu-humana-akcija-koju-bi-treba
https://www.srbijadanas.com/.../iranci-odusevili-spontano-napravili
www.bestofday.ir/reader/tag/casualties
https://twigaten.204504byse.info/users/204389764?date=2017
www.tweetiz.com/sarahrlnrd/followers


منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/24/post-1222/گزارش-مهم-و-مستندفعالیتهای-فرهنگی-و-صلح-طلبانه-اینترنتی-بنده،-بهمراه-گزارش-سایتهای-ناظرجهانی
آیا برخورد کشتی چینی به نفتکش ایران و عدم نجات 32 سرنشین ایرانی و بنگلادشی آن عمدی بوده است؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا برخورد کشتی چینی به نفتکش ایران و عدم نجات 32 سرنشین ایرانی و بنگلادشی آن عمدی بوده است؟
بعد از 8 روز بلا ه ساعتی قبلا مقامات مسئول چینی و ایرانی رسما اعلام د که کلیه 32 نفرسرنشینان کشتی نفتکش که بر اثر برخورد کشتی باری چینی به پهلوی آن شنبه گذشته دچار حریق شده بود کشته (شهید) شده اند.

از آنجا که در لحظه حادثه بلافاصله مقامات چینی با چرخبال سرنشیان کشتی خود را نجات دادند وبا یدگ کش کشتی چینی را به ساحل رساندند، سه پرسش زیر پیش می آید:
1- آیا حادثه اساسا تصادف بوده یا خدای ناکرده بدلیل اختلافات بین کره جنوبی با کره شمالی وچین و یا بدلایل دیگری که یکی از آنها می تواند جلوگیری از رسیدن محموله معیانات گازی ایران بدست کره جنوبی باشد، ساختگی بوده است ؟
2- چرا عملیات نجات همزمان، برای سرنشیانان کشتی ایرانی نیز بمانند کشتی چینی در ساعات اولیه، توسط نیروهای چینی انجام نگرفت؟
3-چرا در ساعات اولیه،چین به کشتی های یی و کره جنوبی و ژاپنی که مزدیک محل بودند و برای کمک به کشتی ایرانی اعلام آمادگی کرده بودند اجازه نزدیک شدن به کشتی ایرانی را نداده است.
بهرحال بنده یقین دارم اگر این حادثه در خلیج فارس و برای کشتی چینی اتفاق افتاده بود حتما عملیات نجات همزمان انجام می پذیرفت.تا روشن شدن حقیقت باید صبر کرد و در اینجا بنده این رویداد وحشتناک و ضایعه بزرگ از دست دادن دریانوردان دریا دل ایرانی را به خانواده های آنها و به همه مردم ایران تسلیت عرض می نمایم.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/24/post-1221/
تحلیل، چرا باید ایران و به بازی بسیار خطرناکی تن دهند که نتیجه آن 10بر 0بنفع چین و روسیه است؟! + ترجمه انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات


تحلیل، چرا باید ایران و به بازی بسیار خطرناکی تن دهند که نتیجه آن 10بر 0بنفع چین و روسیه است؟! + ترجمه انگلیسی

همین اول تحلیل عرض کنم، اینکه ان کنونی باهوش چین، روسیه و غیره به دنبال منافع همه جانبه خود باشند و بی رحمانه منافع و امنیت دیگر کشورها را به پای تامین منافع خود قربانی کنند، برغم آنکه چنین رفتاری غیر اخلاقی و غیر انسانی است، اما متاسفانه در قرن 21 بویژه در روابط بین المللی،اینکار یک پدیده کاملا عادی و طبیعی در روابط بین المللی بنظر می رسد.
رابطه خصمانه بین ایران و تقریبا قدمتی برابر با عمر ایران دارد.
بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی، بنده بی ادعا، سعید شجاعی سعدی بر این باورم اگر دلایل دشمنی بین ایران، و متحدانشان تا دیروز موجه و قابل قبول بوده است، اما امروز دیگر دلیلی برای ادامه دشمنی بین ایران و وجود ندارد.
چرا که ادامه رابطه خصمانه بین ایران و امریکا کاملا در جهت منافع ،اقتصادی و امنیتی چین و روسیه است.بنده بر این باورم اگر درست و منطقی محاسبه شود، منافعی که از روابط دوستانه بین ایران، و متحدانشان بدست می آید، بسیار بیشتر از منافع رابطه دشمنی کنونی است .
اگر خدای ناکرده به هر دلیلی جنگی بین ایران، و متحدانشان دربگیرد، این ایران و و متحدانشان هستند که ویران گشته و تلفات بسیار وحشتناک خواهند داد بی آنکه چین و روسیه کمترین خسارت و تلفاتی را داشته باشند.در چنین صورتی نهایتا چین و روسیه کاملا بر منطقه خاورمیانه و کل جهان مسلط خواهند شد.
به این دلیل و به دلایل متعددی که در این مطلب قابل بیان نیستند این پرسش مطرح می شود که چرا باید ایران و به بازی بسیار خطرناکی تن دهند که نتیجه آن 10بر 0بنفع چین و روسیه است؟!.
بنده به ان با هوش ایران و پیشنهاد می کنم:
سریعا مذاکرات تجدید روابط همه جانبه بین خود را آغاز کنند تا بازنده بزرگ بازی بنفع دو رقیب زیرک و زرنگ خود یعنی چین و روسیه نباشند.
عدم رابطه بین ایران و تا امروز بشدت منافع و امنیت دو ملت ایران و را بخطر انداخته است.
بنظر می رسدنوعی لج بازی پنهان و سوئ تفاهم دو دلیل اصلی وجود بحران در روابط ایران و باشد.
از سوی دیگر بنظر می رسد دلایل و امنیتی که مسئولان دو کشور برای ادامه دشمنی بین ایران و ارایه می دهند آنچنان مهم نیستند و حتی با منطق حاکم بر روابط بین المللی در قرن 21 سازگاری داشته باشد.
بنده اعتقاد دارم بنفع منافع همه جانبه و مردم ایران است که ایران ضمن حفظ روابط خوب خود با روسیه و چین، همچنین روابط مشابه ای با ، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای غربی برقرار سازد تا امنیت و نفوذش در منطقه و جهان بیشتر گردد.
متاسفانه تهای غربی ایران را به غلط متحد چین و روسیه می دانند و به همین دلیل بر علیه آن شدیدترین تحریمهای غیر انسانی را برقرار ساخته اند.
اگر از من دعوت رسمی شود آماده ام تا دلایل و طرحهای خود را برای کمک به عادی سازی هرچه سریعتر روابط بین و ایران را ارایه دهم.در این بخش ترجمه مقاله را که برای اکثر رسانه های جهان و غیره فرستاده شده را تقدیم حضورتان می نمایم.
-why should iran and the united states play a very dangerous political game, which results in 10-0 beneficial for china and russia ?!i would like to begin by analyzing that smart leaders from china, russia, etc. are looking for their full interests and ruthlessly sacrificing the interests and security of other countries to their own interests, despite the fact that such behavior is immoral and inhuman. unfortunately, in the 21st century, especially in international relations, this is a completely normal phenomenon.
the hostile relationship between the islamic republic of iran and the united states is almost equal to the establishment of the islamic republic of iran.as a researcher and internet activist of world culture and peace, i, saeed shojaee saadi, believe that if the reasons for the hostility between iran, the united states, and their allies have been justified until yesterday, today there is no reason to continue hostility between iran and the united states.because the continuing hostile relationship between iran and the us is entirely in the political, economic and security interests of china and russia.i believe that, if calculated logically, the benefits of the friendly relations between iran, the united states and their allies are much more than the benefits of the current hostility relationship.if god forbid, there is any war between the islamic republic of iran, the united states, and its allies, it is iran and the united states and their allies who will be destroyed and will be very terrible casualties, without china and russia having the least damage and casualties.in such a case, china and russia will ultimately dominate the middle east and (even) the entire world.for this reason, and for many reasons that are not apparent in this article, the question arises as to why iran and the united states should play a very dangerous political game, which results in 10-0 beneficial to china and russia.i suggest to the leaders of iran and the united states: quickly begin negotiations for a renewed all-embracing relationship between themselves, so that the great loser of the political game does not benefit two of his clever and savvy rivals, china and russia.the failure of the relationship between iran and the united states today has greatly damaged the interests and security of both nations of iran and the united states and the world, in general.it seems that the mutual misunderstanding is the main reason for the crisis in iran-us relations.on the other hand, it seems that the political and security reasons that the both countries' officials offer to continue the hostility between iran and the united states are not so important and even consistent with the political logic of international relations in the 21st century!.i believe that it is in the interests of the islamic republic and the iranian people that iran, while maintaining its good relations with russia and china, will also establish similar relations with the united states, france, britain, and other western countries in order to increase its security and influence in the region and the world. unfortunately, western governments consider iran to be falsely united by china and russia, so, they imposed the most severe inhumane sanctions against it.if i'm officially invited, i am ready to provide my reasons and plans to help normalize the relations between the united states and the islamic republic of iran as soon as possible.saeed shojaei saadi, shiraz, iran1/12/2018www.twitter.com/shogaieewww.saidman. .comwww.saadiman.blogsky.cometc.mobile; +989177151120منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/22/post-1220/تحلیل،-چرا-باید-ایران-و-آمریکابه-بازی-سیاسی-بسیار-خطرناکی-تن-دهند-که-نتیجه-آن-10بر-0بنفع-چین-و-روسیه-است؟-ترجمه-انگ?
تحلیل، چرا باید ایران و به بازی بسیار خطرناکی تن دهند که نتیجه آن 10بر 0بنفع چین و روسیه است؟! + ترجمه انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

همین اول تحلیل عرض کنم، اینکه ان کنونی باهوش چین، روسیه و غیره به دنبال منافع همه جانبه خود باشند و بی رحمانه منافع و امنیت دیگر کشورها را به پای تامین منافع خود قربانی کنند، برغم آنکه چنین رفتاری غیر اخلاقی و غیر انسانی است، اما متاسفانه در قرن 21 بویژه در روابط بین المللی،اینکار یک پدیده کاملا عادی و طبیعی در روابط بین المللی بنظر می رسد.
رابطه خصمانه بین ایران و تقریبا قدمتی برابر با عمر ایران دارد.بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی، من سعید شجاعی سعدی بر این باورم اگر دلایل دشمنی بین ایران، و متحدانشان تا دیروز موجه و قابل قبول بوده است، اما امروز دیگر دلیلی برای ادامه دشمنی بین ایران و وجود ندارد.
چرا که ادامه رابطه خصمانه بین ایران و امریکا کاملا در جهت منافع ،اقتصادی و امنیتی چین و روسیه است.من بر این باورم اگر درست و منطقی محاسبه شود، منافعی که از روابط دوستانه بین ایران، و متحدانشان بدست می آید، بسیار بیشتر از منافع رابطه دشمنی کنونی است .
اگر خدای ناکرده به هر دلیلی جنگی بین ایران، و متحدانشان دربگیرد، این ایران و و متحدانشان هستند که ویران گشته و تلفات بسیار وحشتناک خواهند داد بی آنکه چین و روسیه کمترین خسارت و تلفاتی را داشته باشند.در چنین صورتی نهایتا چین و روسیه کاملا بر منطقه خاورمیانه و کل جهان مسلط خواهند شد.
به این دلیل و به دلایل متعددی که در این مطلب قابل بیان نیستند این پرسش مطرح می شود که چرا باید ایران و به بازی بسیار خطرناکی تن دهند که نتیجه آن 10بر 0بنفع چین و روسیه است؟!.
بنده به ان با هوش ایران و پیشنهاد می کنم:
سریعا مذاکرات تجدید روابط همه جانبه بین خود را آغاز کنند تا بازنده بزرگ بازی بنفع دو رقیب زیرک و زرنگ خود یعنی چین و روسیه نباشند.
عدم رابطه بین ایران و تا امروز بشدت منافع و امنیت دو ملت ایران و را بخطر انداخته است.
بنظر می رسد لج بازی و سوئ تفاهم دو دلیل اصلی وجود بحران در روابط ایران و باشد.
از سوی دیگر بنظر می رسد دلایل و امنیتی که مسئولان دو کشور برای ادامه دشمنی بین ایران و ارایه می دهند آنچنان مهم نیستند و حتی با منطق حاکم بر روابط بین المللی در قرن 21 سازگاری داشته باشد.
من اعتقاد دارم بنفع منافع همه جانبه و مردم ایران است که ایران ضمن حفظ روابط خوب خود با روسیه و چین، همچنین روابط مشابه ای با ، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای غربی برقرار سازد تا امنیت و نفوذش در منطقه و جهان بیشتر گردد.
متاسفانه تهای غربی ایران را به غلط متحد چین و روسیه می دانند و به همین دلیل بر علیه آن شدیدترین تحریمهای غیر انسانی را برقرار ساخته اند.
اگر از من دعوت رسمی شود آماده ام تا دلایل و طرحهای خود را برای کمک به عادی سازی هرچه سریعتر روابط بین و ایران را ارایه دهم.در این بخش ترجمه مقاله را که برای اکثر رسانه های جهان و غیره فرستاده شده را تقدیم حضورتان می نمایم.
-why should iran and the united states play a very dangerous political game, which results in 10-0 beneficial for china and russia ?!i would like to begin by analyzing that smart leaders from china, russia, etc. are looking for their full interests and ruthlessly sacrificing the interests and security of other countries to their own interests, despite the fact that such behavior is immoral and inhuman. unfortunately, in the 21st century, especially in international relations, this is a completely normal phenomenon.
the hostile relationship between the islamic republic of iran and the united states is almost equal to the establishment of the islamic republic of iran.as a researcher and internet activist of world culture and peace, i, saeed shojaee saadi, believe that if the reasons for the hostility between iran, the united states, and their allies have been justified until yesterday, today there is no reason to continue hostility between iran and the united states.because the continuing hostile relationship between iran and the us is entirely in the political, economic and security interests of china and russia.i believe that, if calculated logically, the benefits of the friendly relations between iran, the united states and their allies are much more than the benefits of the current hostility relationship.if god forbid, there is any war between the islamic republic of iran, the united states, and its allies, it is iran and the united states and their allies who will be destroyed and will be very terrible casualties, without china and russia having the least damage and casualties.in such a case, china and russia will ultimately dominate the middle east and (even) the entire world.for this reason, and for many reasons that are not apparent in this article, the question arises as to why iran and the united states should play a very dangerous political game, which results in 10-0 beneficial to china and russia.i suggest to the leaders of iran and the united states: quickly begin negotiations for a renewed all-embracing relationship between themselves, so that the great loser of the political game does not benefit two of his clever and savvy rivals, china and russia.the failure of the relationship between iran and the united states today has greatly damaged the interests and security of both nations of iran and the united states and the world, in general.it seems that the mutual misunderstanding is the main reason for the crisis in iran-us relations.on the other hand, it seems that the political and security reasons that the both countries' officials offer to continue the hostility between iran and the united states are not so important and even consistent with the political logic of international relations in the 21st century!.i believe that it is in the interests of the islamic republic and the iranian people that iran, while maintaining its good relations with russia and china, will also establish similar relations with the united states, france, britain, and other western countries in order to increase its security and influence in the region and the world. unfortunately, western governments consider iran to be falsely united by china and russia, so, they imposed the most severe inhumane sanctions against it.if i'm officially invited, i am ready to provide my reasons and plans to help normalize the relations between the united states and the islamic republic of iran as soon as possible.saeed shojaei saadi, shiraz, iran1/12/2018www.twitter.com/shogaieewww.saidman. .comwww.saadiman.blogsky.cometc.mobile; +989177151120منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/22/post-1220/تحلیل،-چرا-باید-ایران-و-آمریکابه-بازی-سیاسی-بسیار-خطرناکی-تن-دهند-که-نتیجه-آن-10بر-0بنفع-چین-و-روسیه-است؟-ترجمه-انگ?
پیشنهاد بنده برای تشکیل فوری کمیته بازنگری در قانون اساسی ، استقلال، موجودیت ایران و ایرانی در خطر است!

درخواست حذف اطلاعات

پیشنهاد بنده برای تشکیل فوری کمیته بازنگری در قانون اساسی ، استقلال، موجودیت ایران و ایرانی در خطر است!
به مسئولین محترم ایران اکیدا بعنوان یک ایرانی و یک دلسوز استقلال و تمامیت ارضی، دین ، فرهنگ ، جان و مال مردم ایران و نیز بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی توصیه می کنم هرچه سریعتر بدون فوت وقت با تشکیل کمیته بازبینی قانون اساسی اصلاحات بنیادی را در ساختار ایران
بوجود آورده و به رفراندم بگذارند و مطمن باشند آرزوی ت ترامپ و نتانیاهو و تهای عربستان و امارات و مانند آنها متاسفانه، در حال حاضر آنست که ایران با خوردن فریب آنها به بازی دشمنی با آنها وارد گردیده و ناخواسته زمینه جنگ را فراهم سازد، در چنین جنگ احتمالی، آنها با پشتوانه سه هزار میلیارد دلاری که عربستان و
امارات در بانکهای غربی دارند و با توجه به این واقعیت تاریخی که چین و روسیه همه متحدان خود را نهایتا در یک معامله پنهانی به غرب فروخته اند و ایران نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست در سودای آن هستند که مسئولین و نظامی ایران نهایتا از کوره دربروند و به دشمنان خود حمله ور شوند و یا با اظهارات تند و غیر دیپلماتیک احتمالی خود بهانه به دست آنها بدهد تا با امپراتوریهای بزرگ رسانه ای خود بجان آبرو و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و سربلند، بیافتند.
به همین دلیل است که بنده بر این باورم که امروز سخنرانیهای تند ضد غربی نه تنها کمکی به ایران و امنیت کشورنمی کند، بلکه مقامات غربی از آنها بر علیه خودمان در مجامع بین المللی و آماده افکار عمومی در کشورهای غربی و جهان برای حمله نظامی به ایران،استفاده ابزاری می نمایند.
امیدوارم همه ما (مسئولین و مردم) با نهایت درایت و هوشیاری این پیچ بزرگ و خطرناک تاریخی را با همبستگی همیشگی خود به سلامت پشت سر بگذاریم.آمین.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/21/post-1219/استقلال،-تمامیت-ارضی-و-موجودیت-ایران-و-ایرانی-در-خطر-است،-همه-هشیار-باشیم-پیشنهاد-بنده-برای-بازنگری-در-قانون-اساس
پیشنهاد بنده برای تشکیل فوری کمیته بازنگری در قانون اساسی ، استقلال، موجودیت ایران و ایرانی در خطر است!

درخواست حذف اطلاعات

پیشنهاد بنده برای تشکیل فوری کمیته بازنگری در قانون اساسی ، استقلال، موجودیت ایران و ایرانی در خطر است!
به مسئولین محترم ایران اکیدا بعنوان یک ایرانی و یک دلسوز استقلال و تمامیت ارضی، دین ، فرهنگ ، جان و مال مردم ایران و نیز بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی توصیه می کنم هرچه سریعتر بدون فوت وقت با تشکیل کمیته بازبینی قانون اساسی اصلاحات بنیادی را در ساختار ایران
بوجود آورده و به رفراندم بگذارند و مطمن باشند آرزوی ت ترامپ و نتانیاهو و تهای عربستان و امارات و مانند آنها متاسفانه، در حال حاضر آنست که ایران با دمیدن به آتش دشمنی با آنها زمینه جنگ را فراهم سازد، چرا که آنها بشتوانه سه هزار میلیارد دلاری که عربستان و امارات در بانکهای غربی دارند و با توجه به این واقعیت تاریخی
که چین و روسیه همه متحدان خود را نهایتا در یک معامله پنهانی به غرب فروخته اند و ایران نیز طبیعتا از اینقاعده مستثنی نیست در آرزوی آن هستند که مسئولین و نظامی ایران نهایتا از کوره دربروند و به دشمنان خود حمله ور شوند و یا با اظهارات تند و غیر دیپلماتیک احتمالی خود بهانه به دست آنها بدهد تا با امپراتوریهای بزرگ رسانه ای خود بجان ایران بیافتند.
به همین دلیل است که بنده بر این باورم که امروز سخنرانیهای تند ضد غربی نه تنها کمکی به ایران و امنیت کشورنمی کند، بلکه مقامات غربی از آنها بر علیه خودمان در مجامع بین المللی و آماده افکار عمومی در کشورهای غربی و جهان برای حمله نظامی به ایران،استفاده ابزاری می نمایند.
امیدوارم همه ما (مسئولین و مردم) با نهایت درایت و هوشیاری این پیچ بزرگ و خطرناک تاریخی را با همبستگی همیشگی خود به سلامت پشت سر بگذاریم.آمین.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/21/post-1219/استقلال،-تمامیت-ارضی-و-موجودیت-ایران-و-ایرانی-در-خطر-است،-همه-هشیار-باشیم-پیشنهاد-بنده-برای-بازنگری-در-قانون-اساس
استقلال، تمامیت ارضی و موجودیت ایران و ایرانی در خطر است، همه هشیار باشیم! پیشنهاد بنده برای بازنگری در قانون اساسی

درخواست حذف اطلاعات

استقلال، تمامیت ارضی و موجودیت ایران و ایرانی در خطر است، همه هشیار باشیم! پیشنهاد بنده برای بازنگری در قانون اساسی
به مسئولین محترم ایران اکیدا بعنوان یک ایرانی و یک دلسوز استقلال و تمامیت ارضی و دین و فرهنگ و جان و مال مردم ایران و نیز بعنوان یک پژوهشگر و فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی توصیه می کنم هرچه سریعتر بدون فوت وقت با تشکیل کمیته بازبینی قانون اساسی اصلاحات بنیادی را در ساختار ایران بوجود آورده و به رفراندم بگذارند و مطمن باشند آرزوی ت ترامپ و نتانیاهو و تهای عربستان و امارات و مانند آنها متاسفانه،

در حال حاضر آنست که ایران با دمیدن به آتش دشمنی با آنها زمینه جنگ را فراهم سازد، چرا که آنها به پشتوانه سه هزار میلیارد دلاری که عربستان و امارات در بانکهای غربی دارند و با توجه به این واقعیت تاریخی که چین و روسیه همه متحدان خود را نهایتا در یک معامله پنهانی به غرب فروخته اند و ایران نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست در آرزوی آن هستند که مسئولین و نظامی ایران نهایتا از کوره دربروند و به دشمنان خود حمله ور شوند.

امروز سخنرانیهای تند ضد غربی نه تنها کمکی به ایران و امنیت کشورنمی کند، بلکه مقامات غربی از آنها بر علیه خودمان در مجامع بین المللی و آماده افکار عمومی در کشورهای غربی و جهان برای حمله نظامی به ایران،استفاده ابزاری می نمایند.

امیدوارم همه ما (مسئولین و مردم)
با نهایت درایت و هوشیاری این پیچ بزرگ و خطرناک تاریخی را با همبستگی همیشگی خود به سلامت پشت سر بگذاریم.آمین.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/21/post-1219/استقلال،-تمامیت-ارضی-و-موجودیت-ایران-و-ایرانی-در-خطر-است،-همه-هشیار-باشیم-پیشنهاد-بنده-برای-بازنگری-در-قانون-اساس
وقتی آب سربالا رود غورباغه ابوعطا می خواند!

درخواست حذف اطلاعات

وقتی آب سربالا رود غورباغه ابوعطا می خواند!

بی شرمی و گستاخی بنیاد "بگین - سادات" برای ارایه طرحی به ت اسراییل بمنظور تشکیل گروههای مسلح در ایران برای مبارزه و سرنگونی ت نظام ، هرچند بیشتر شبیه به یک جوک است اما بهرحال نشان از عدم درک صحیح از واقعیات تاریخی و فرهنگی ایران و ایرانیان توسط آنها دارد.

آقای نتانیاهو نخست کنونی اسراییل در حالی که خود و خانواده اش بجرم فساد مالی و سوی استفاده از قدرت تقریبا هر هفته با اعتراضات خیابانی گسترده مردم اسراییل روبرو است و تا کنون چند بار توسط دستگاه قضایی اسراییل او و اعضای خانواده اش مورد بازجویی قرار گرفته است با ریاکاری تهوع آور نظام ایران را فاسد می خواند.

از سوی دیگر پرزیدنت ترامپ که خود و دامادش آقای جراد کوشنر و دخترش خانم ایوانکا ترامپ و مشاور ارشدشان آقای مولر که قطعی شده است باید برای اتهام ارتباط محرمانه با روسیه در هنگامه مبارزات انتخاباتی، مورد بازجویی دستگاههای قانونگذاری و قضایی قرار گیرند و همچنین شخص پ ت ترامپ باید به اتهامات دیگری برای ات به 19 زن امریکایی و جنون نیز پاسخگو باشد، نظام در ایران را فاسد و تروریست پرور میداند که باید سرنگون گردد.
نتیجه گیری:
شکی نیست که نظام جمهوری
ایران(در مواردی به بیان خود مسئولین)دارای اشکالات مختلف ریز و درشتی درزمینه ، فرهنگی، اقتصادی و(ازدیدگاه تحلیلی وپژوهشگری بنده)بدلایلی غیر قابل قبول دارای ضعفی مشهود در ایجاد توازن منطقی و باسته در ارتباطات بین المللی خود با اردوگاه کشورهای غربی و شرقی است و بطور محسوسی ارتباط با چین و روسیه را به داشتن ارتباط با کشورهای ،کانادا، فرانسه، انگلیس و آلمان ترجیح میدهد، و همین مسئله نیز باعث برقراری تحریمهای بانکی و تقریباهمه جانبه کمر شکن ضد مردم ایران توسط کشورهای غربی،
شده است و در نتیجه سرمایه گذاریهای لازم را برای ایجاد اشتغال و آبادانی کشوربشدت
کاهش یافته است اما شکی نیست که همه این مشکلات و نابسامانیها و وجود فقر و تبعیض گسترده و رانتخواری و در نتیجه ایجاد فاصله طبقاتی گسترده در بین اقشار مردم نمی تواند سبب شود تا آقایان ترامپ و نتانیاهو برای فرار از محاکمه در کشورشان بدنبال ایجاد جنگ و ویرانی و تجزیه و نابودی استقلال و تمامیت ارضی کشوری چون ایران باشد که نزدیک به 8000 سال فرهنگ و تمدن ساز بوده است.

این شرم آور است که آنها فکر کرده اند می توانند مردم ایران را بمانند مردم ، یمن ، افغانستان، لیبی و عراق مسلحانه و غیر مسلحانه بجان هم بیاندازند و نهایتا بمانند شکارچی که شیری را با نیرنگ بدام انداخته و او را کشته است پا بر جنازه هویت و استقلال و تمامیت ارضی و عزت و شرف ایران و ایرانی بگذارند،بنده شکی ندارم همانگونه که نیاکان ما حملات اسکندر و اعراب و مغلان و دیگران را پشت سر گذاشتند از مسایل و مشکلات جاری نیز با همبستگی و گذشت سربلند بیرون خواهند آمد.
دشمنان ایران و ایرانی این آرزو را بگور خواهند برد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را زیر پا لگد مال نمایند.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/21/post-1218/
چرا به سران 5کشورعضو دایمی شورای امنیت در باره تظاهرات اخیر در ایران نامه نوشتم + چکیده ای در باره خود و فعالیتهایم

درخواست حذف اطلاعات

دیروز (15 دی 1396)قبل از برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع ایران که به درخواست برگزار گردید، بنده سعید شجاعی سعدی نامه ای به سران 5کشورعضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل در باره تظاهرات اخیر نوشتم. اینکه به ش ت کشانده شدن طرح در شورای امنیت برای تشکیل ائتلافی وسیع از کشورهای غربی،اسراییل و برخی کشورهای عربی مانند
عربستان، امارات و غیره با مجوز شورای امنیت سازمان ملل بمنظور حمله نظامی به ایران با قصد سرنگونی ایران چه اندازه به نگارش نامه ی بنده ی بی ادعا ارتباط داشت، معلوم نیست، اما چیزی که معلوم است آنست که 4 عضو دایمی و ده عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل با تجربه ای که از حمله و هم پیمانانش به افغانستان، عراق،لیبی، و یمن داشتند نشان داده است که نه تنها کشورهای که مورد حمله نظامی قرار گرفته اند به ، امنیت و دمکراسی نرسیدند بلکه در هرج و مرج ، تجزیه طلبی ، کشتارها و ات وسیع به ک ن و ن مظلوم نیز غرق شده اند.
از همه بدتر نا امنی این کشورها سبب شده است تا امنیت منطقه را بشدت بخطر انداخته است.
احتمالا آنها هم بمانند بنده ی حقیر به این نتیجه رسیده اند که حمله نظامی به ایران موجب شروع جنگ گسترده منطقه ای و حتی جهانی خواهد شد.
بنده فکر می کنم ت با وجودی که از قبل می دانست که هیچ یک از اعضای دایمی و غیر دایمی شورای امنیت با طرح برای حمله به ایران موافقت نخواهند کرد طرح فوق را به شورای امنیت برده است.
علت هم معلوم است هیچ ایرانی موافق و مخالف ایران را نمی توان یافت که ایرانی باشد و شرف و غیرت ایرانی داشته باشد و خواستار حمله نظامی به کشورش باشد و بمانند کشورهای افغانستان، عراق،لیبی، و یمن شاهد ورود افراد جنایتکار و وحشی عرب و غیر عرب تحت نام وه و غیره وه به ایران باشد، هر روز هزاران دختر و پسر و ن ایرانی را تحت نام "جهاد نکاح" مورد و شکنجه قرار دهند و انتحاریهای آنها در هر کوچه و برزن خود را منفجر کنند و ن و ک ن و پیران و
جوانان ما را تکه تکه کنند و یا آنها را به برده گی بکشانند و به ثروتمندان عرب و غیر عرب برای بهره کشی و بیگاری بفروشند. روز مرگ ایرانی باشد که بخاطر سرنگونی بخواهد تن به این و خواری ننگ آور بدهد.
بنده را اداره اطلاعات وقت استان فارس بدلیل گزارشات سراسر کذب عواملش و افراد متظاهر، ریاکار ، بنده را در نهایت صداقت و درستکاری و تقوا و تخصص دوبار و حفاظت اطلاعات یکی از نیروهای نظامی کشور نیز یک بار تحت شدترین بازجویی سراسر افترا و تهمت های بی شرمانه را بقصد ت یب و ترور شخصیت قرار داده اند، در این بازجویی ها بنده باید پاسخگوی رفتارهای آقای بنی صدر و رجوی و گروهای چپ کمونیستی و سلطنت طلبان را می دادم !!! و یا اینکه چرا در فلان سال نام مرغداری تان را علی شریعتی گذاشتید و حتی بی شرمی را تا آنجا رساندند که مرا تا های ارتباطات نیز متهم فرمودند و خیلی چیزهای دیگری که معلوم بود فقط و فقط می خواستند چنان پرونده سنگینی برایم بتراشند (که البته
هم تراشیدند) تا مرا خانه نشین نمایند و هرگز هیچ شرکت و نهاد و اداره و سازمان تی و غیر تی جرات بکارگیری و یا دادن مسئولیت به حقیر با دارا بودن توان مدیریتی بالا و نیز دارای سه مهارت تخصصی روز دنیا یعنی صنعت جهانگردی، برنامه ریزی اجتماعی،کامپیوتر ( در صنعت کامپیوتر و آی تی دارای یک ابتکارجهانی در فارسی یندوز ای پی " آنهم قبل از آنکه مایکروسافت اینترفیس فارسی آنرا به بازار ارایه دهد هستم) را نداشته باشد، چنین هم شد تا امروز هم همین بوده است و خدا را هزاران بار شکر که همین شده است، بنده را با همین پرونده سازیها برای انتخابات مجلس رد صلاحیت نمودند و برای انتخابات شورا با وجود اقبال مردمی و هزینه کرد فقط 140 تک هزار تومان از راه یافتن به شورا شهر باز داشتند که خدا را شکر که چنین د چزا که اگر رفته بودم باید جلو سوی مدیریت و بخور و بخور ها و هرزدادن منایع را می گرفتم که احتمالا اینها نیز می شد چند پرونده جدید دیگر!.
بهر حال همین بنده ی حقیر همه آن اطلاعاتی ها و عوامل شان را نه از سر ترس و یا اجبار که با رضای قلبی سالهاست بخشیده ام و آرزو می کنم خدا نیز آنها را ببخشاید و هنرم این بوده است که تا امروز و تا این لحظه اجازه نداده ام سر سوزنی حق الله و حق الناس وارد زندگی ام شود. همچنین افتخارم اینست دو بار وزارت خارجه بدون آنکه درخواستی نموده باشم ایمیل بنده را برنده لاتاری نمود و بنده حقیر ضمن تشکر نپذیرفتم چرا که ترجیح دادم در کشور بمانم و با نگارش هزاران مطلب و پست و نامه به فارسی و انگلیسی از تشکیل ائتلاف و یا انجام حمله نظامی ضد کشور و مردمم در حد توان و وسع خوش جلوگیری کنم که نگارش آ ین نامه به سران 5 عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شواهد و قرائن نشان از موفقیت نسبی و جهانی تلاشهایم داشته است چرا که در تویتر بنده 22 هزار دنبال کننده غیر ایرانی دارم که اکثر آنها سیاستمداران، هنرمندان، نویسندگان و کارکنان رسانه های جهانی هستند و در سایر شبکه های فاسی و انگلیسی زبان نیز وضع کما و بیش همین طور است. این بود علت نگارش نامه به 5 عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد.منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/16/post-1217/
نامه بنده به سران کشورهای عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تظاهرات خیابانی اخیر در ایران-فارسی و انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

نامه بنده به سران کشورهای عضو دایمی شورای
امنیت سازمان ملل متحد درباره تظاهرات خیابانی اخیر در ایران


با سلام خدمت روسای جمهور محترم کشورهای بزرگ، ، روسیه، چین،انگلیس و فرانسه(آقایان ترامپ، پوتین، جی پینگ، ماکرون) و سرکارخانم "می" نخست محترمه انگلیس،
خانم و آقایان، عالی جنابان:
بنده از شهر شیراز که یکی از مراکز فرهنگی جهان در ایران است، این نامه را بعنوان یک فعال فرهنگ و صلح جهانی در اینترنت و نیز یک شهروند ساده ایرانی به شما می نویسم.
بنده اطمینان دارم که شما ازحدود 8000 سال فرهنگ و تمدن انسانی مردم ایران اطلاع کافی دارید.
بنابر این، بنده فقط یادآور می گردم که راز ماندگاری کشور و مردم ایران در تاریخ چیزی نیست مگر آنکه ما ایرانیان یاد گرفته ایم که همه مشکلات خودمان را بدون دخ خارجی حل و فصل نماییم.
در اینجا اجازه دهید از شما عالی جنابان خواهش کنم در امور داخلی ما دخ نکنید.
لطفا از روسای کشورهای هم پیمان خودتان نیز بخواهید که همین کار را ند.
همچنین به بنده اجازه دهید به اطلاع شما برسانم که نه ت و نه ملت ایران به هیچ قدرتی اجازه نخواهند داد استقلال ، امنیت و منافع ملی ایران را بخطر بیاندازند.
تظاهرات و اعتراضات خیابانی در ایران یک مسئله کاملا داخلی ایران است و به هیچ طرف خارجی ربطی ندارد.
البته شعار انقلاب ی سال 1357 مردم ایران نیز "نه شرقی و نه غربی " بود که نشان دهنده این باور تاریخی مردم ایران است.
خانم و آقایان، عالی جنابان:


همانگونه که مردم و ت ایران در امور داخلی کشورهای شما دخ نمی کند، لطفا شما نیز در امور داخلی کشور ما دخ نکنید.
ایران کشوری صلح طلب است که مایل است با همه کشورهای جهان دارای روابط دوستانه و همه جانبه داشته باشد.
در حال حاضر اگر رابطه ت ایران با روسیه و چین بسیار خوب بنظر می رسد و برع آن، رابطه ایران و بسیار بد است، حتما این یک مشکل بزرگی است که در مذاکرات احتمالی بین دو ت ایران و می تواند با توسل به احترام متقابل و با حسن نیت طرفین به یک فرمول برای برقراری رابطه صمیمی بین ایران و و حل و فصل همه مشکلات دست یافت.
بنده بعنوان یک پژوهشگر ، فعال فرهنگ و صلح جهانی واقعا هیچ دلیل منطقی و تاریخی قابل توجه ای برای رابطه کینه ورزانه و دشمنانه بین تهای کنونی در ایران و نمی بینم.
ایران، ، روسیه، چین در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، منافع ملی دارند که با گفتگو می توانند بر سر تقسیم آن به توافق برسند.
خانم و آقایان، عالی جنابان:


بنده پیشنهاد می کنم یک دیدار شش جانبه فوری بین روسای جمهور ایران، ، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس برگزار گردد.


بنده شک ندارم نتیجه چنین دیداری ایجاد و گسترش روابط دوستانه واقعی بین چهار کشور خواهد بود.
در چنین صورتی خاورمیانه و بقیه مناطق جهان نیز به صلح و ثبات بیشتری خواهند رسید و مسئله کره شمالی نیز بصورت صلح آمیز حل و فصل خواهد شد.
بنده حاضرم در صورت دعوت رسمی در دیدار حضوری نیز توضیحات بیشتر خود را تقدیم شما عالی جنابان نمایم.
خانم و آقایان، عالی جنابان:


در پایان خوشحالم به اطلاع برسانم که بنده بعنوان یک فعال فرهنگ و صلح جهانی در اینترنت ضمن ستایش فرهنگ بسیار غنی ایران، همچنین همه فرهنگهای جهان را دوست دارم و به آنها احترام می گذارم اما فرهنگ کشورهای شما را نیز قلبا تحسین می نمایم.
ارادتمند شما
سعید شجاعی سعدی
شیراز-ایران ، 15 دی 1396
www.twitter.com/shogaiee
www.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
1/5/2018my important opening letter to the heads of state of the five permanent members of the un security council, about the recent protest rallies in iran


your excellencies,


president of the united states mr. trump, president of russia mr. putin, president of the people's republic of china, mr. xi jinping, president of france, mr. emmanuel macron and prime minister of the united kingdom lady theresa may


lady and gentlemen;
as a researcher and activist of the world peace and culture on the internet and as a simple iranian citizen, i, saeed shojaei saadi, am writing this letter from the city of shiraz, one of the world's cultural centers in iran.


, i am confident that you have enough knowledge about the human culture and civilization of iran's people which have about 8,000 years history and background.


therefore, i just remind you that the secret of the iran people's survival in history is nothing unless we have learned to resolve all our problems without external interference.


so, please let me ask you not interfere in our internal affairs, added,


please ask the heads of your allied countries to do the same.
also, please let me inform you that neither the government nor the iranian people will let others endanger the independence, security and national interests of iran.


lady and gentlemen;


the current street protests in iran are a purely internal issue of iran and are not related to any other side.
however, in the slogan of the 1979 islamic revolution, the iranian people were "neither east nor west," which reflects the historical belief of the iranian people.


as the people and government of iran do not interfere in the internal affairs of your countries, please do not interfere in the internal affairs of our country.


iran is a peace-loving country that wants to have a friendly and comprehensive relationship with all the countries of the world, including your countries.


right now, if the relationship of the islamic republic of iran with russia and china looks very good and on the contrary, the relationship between iran and the united states is very bad, this is certainly a big problem that can be solved quickly in the talks between the two governments of iran and the united states.


as a researcher, the activist of world culture and peace, i do not really see any significant logical and historic reason for the oppressive and hostile relationship between the current governments in iran and the united states.


naturally, iran, the united states, russia, china, france, england have different national interests in the middle east and elsewhere in the world that reachable with the talks not oppressive and hostile manner.


lady and gentlemen;


i propose that an immediate six-party talks meeting be held between the heads of iran, the united states, russia, china, france, and england in tehran or anywhere in the word.


i have no doubt that the outcome of such meeting will be the creation and expansion of real friendship between the six countries.


in this case, the middle east and the rest of the world will also achieve greater peace and stability, and the north korean issue will be resolved peacefully, too.


lady and gentlemen;


i am ready to give you more explanations personally if you would like to invite me officially.
personally, while praising the great culture of iran i love and respect all people and culture of the world too, but i admire the culture of your countries, by my heart.
yours sincerely


saeed shojaei saadi
shiraz-iran
www.twitter.com/shogaiee
www.saidman. .com
www.balatarin.com/users/shogaiee1
www.saadiman.blogsky.com
email; shogaiee@gmail.com
mobile; +989177151120
1/5/2018

==منبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/15/post-1216/نامه-بنده-به-سران-کشورهای-عضو-دایمی-شورای-امنیت-سازمان-ملل-متحد-درباره-تظاهرات-خیابانی-اخیر-در-ایران-فارسی-و-انگل
تحلیل، تظاهرات و اعتراضات اخیر در کشور

درخواست حذف اطلاعات

تحلیل، تظاهرات و اعتراضات اخیر در کشور
شرایط و امنیتی جهانی با وضعیت سال 1388 کاملا متفاوت است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و داخلی نیز هم به تبع شرایط جهانی و هم بدلیل گسترش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت ناشی از فساد اداری، سوی مدیریت، رانتخواری، زمینخواری، و های باورن ی در کشور، تا حد قابل توجه ای تغییر کرده است.

بنده سعید شجاعی سعدی به همه مسئولان محترم ایران در رده ها ی مختلف پیشنهاد می نمایم: برای جلوگیری از تبدیل شدنایران به ، عراق و یمنی دیگر (که با درایت ت و مردم دشمنان این آرزو را بگور خواهند برد) و برای آنکه به مردمی که برای اعتراض به فقر،فساد، تبعیض، رانتخواری، زمینخواری و غیره به خیابانهای ای مختلف کشور سرازیر شده اند نشان دهید اعتراضات آنها را با گوش دل شنیده و در سریعترین زمان ممکن با جان دل به آنها پاسخ خواهید داد، هرچه زودتر ضمن عذرخواهی از مردم زمینه یک گفتمان ملی همه جانبهرا جهت رسیدن به یک آشتی ملی و جلوگیری از سوی استفاده دشمنان خارجی را فراهم سازید.

نباید گذاشت زمان بگذر و اوضاع از کنترل خارج شود و کاخ سفید و کرملین و غیره خود را حامی مردم ایران معرفی کنند و در ندانمکاری فاجعه بار استقلال و تمامیت ارضی ایران خدای ناکرده از بین برود.
عذر خواهی بموقع، نه تنها هیچ مسئول و سیاستمداری را کوچک نمی کند، بلکه زمینه بزرگی او را بیشتر فراهم میسازد.

این نهایت جهل، بی سوادی و سوی مدیریت یک مسئول است که فکر کند عذر خواهی بموقع از مردم و اعتراف به اشتباهاتی که منجر به ایجاد مشکلات کوچک و بزرگ برای مردم شده است، آنها را جسورتر می کند تا بر حجم و دامنه اعتراضات و خواسته های خود بیافزایند بهمین دلیل است که بعنوان ی که در نوجوانیدر انقلاب ی 1357 شرکت داشته و نیز از جایگاه یک پژوهشگر صلح و فرهنگ جهانی

در اینترنت عرض می کنم اگر محمد رضا پهلوی بجای سال 1357در سال 1355 صدای مردم ایران را می شنید و دست به یک سری تغییرات اساسی و واقعی در ساختار ، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور زده بود، این احتمال وجود داشت تا یا اصلا انقلاب ی 1357 در ایران بوقوع نپیوندد و یا وقوع آنبه چند دهه بعد آنهم با کمیت و کیفیت متفاوت تر از آنچه در انقلاب ی سال 1357 اتفاق افتاد، صورت پذیرد.

از سوی دیگر باید یادآور شد که همه حکومتهای که وجود ن یتی همه جانبه را در کشورشان رد کرده و مدعی پشتوانه قوی و همه جانبه و گسترده مردمی بودند ، بدلیل اشتباه محاسبه نهایتا از بین رفته اند و بازماندگان آنها بعدها مکررا در مصاحبه هایشان به این اشتباه که حاضرنمی شدند وجود مخالفان سیاستهای خود را به رسمیت بشناسند و بهخواسته های معقول و منطقی آنها پاسخ مثبت دهند، یکی از دلایل عمده سرنگونی آنها بوده است،اعتراف و اذهان نموده اند،اما دیگر کار از کار گذشته و این اظهارات خارج از وقت آنها دردی را دوا نکرده است. به هر حال بنده بی ادعا، از سر دل سوزی و با توجه به شرایط (همه جانبه) داخلی و خارجی، بهترین راه حل ممکن برایبیرون رفت از همه مشکلات ،اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور را گام برداشتنبسوی یک آشتی ملی تمام و کمال(فوری و بدون وقت کشی) میدانم و خدای ناکرده هر گونه واکنش انتظامی و امنیتی که منجر به خون و خونریزی گردد را بسیار فاجعه بار، ویرانگر و بنفع دشمنان استقلال، تمامیت ارضی، جان، مال و ایرانی می بینم.
بقول ضرب المثل پر معنی فارسی " دوست می گوید گفتم و دشمن می گوید، می خواست بگویم" و بقول سعدی بزرگ:
"من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم--- تو خواه از سخنم(سخنانم) پند گیر و خواه ملال". و بلا ه براساس ضرب المثل پر مغز دیگر فارسی:" صلاح مملکت خویش خسروان دانند"پایانمنبع : http://saadiman.blogsky.com/1396/10/09/post-1214/