استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

هــــِجاهای یک مِداد نارِنــــجی

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ هــــِجاهای یک مِداد نارِنــــجی از بلاگ هــــِجاهای یک مِداد نارِنــــجی دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.^_^

درخواست حذف اطلاعات
ای مهربان، ای اجابت کننده دعاها، ای آمرزنده گناهان، ای دهنده ی خواسته ها، ای پذیرنده توبه ها، ای بهترین یاران، ای برطرف کننده بلاها، ای منتهی امیدها، ای بخشنده ی هدیه ها، ای روزی دهنده ی بنده ها، ای برآورنده ی آرزوها، ای شنونده ی شکایت ها، ای غمزدای هر غمزده، ای دلگشای هر اندوهگین، ای رحمت بخش هر رحمت خواه، ای یاور هر بی یاور، ای عیب پوش هر معیوب، ای پناه هر آواره، ای ذخیره ی هنگام سختی، ای امید من در برابر پیش آمدهای ناگوار، ای همدم من هنگام ترس، ای فریادرس من در غم، ای پناه من هنگام درماندگی، ای گرداننده ی دلها، ای طبیب دلها، ای همدم دلها، ای زداینده ی اندوه ها، ای فریاد رس فریاد خواهان، ای پناه پناهجویان، ای اجابت کننده دعای درماندگان، ای صاحب فضل و نعمت، ای مایه امن و امان، ای دارنده ی رأفت، ای صاحب بخشندگی، ای آسان کننده، ای که بر بندگان خویش مهربانی، ای که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، ای که مانندش هیچ نخواهد بود، ای راست وعده، ای وفادار پیمان، ای رحم کننده به اشک های دیده ها، ای محو کننده بدی ها، ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینندگان، ای بزرگوارترین کریمان، ای پشتیبان ی که پشتیبان ندارد، ای پناه آن که پناهی ندارد، ای فریادرس آن که فریادرس ندارد، ای کمک آن که کمک ندارد، ای همدم آن که همدمی ندارد، ای امان بخش آن که امانی ندارد، ای یاور ی که یاری طلبد، ای مهربانتر از هر مهربان، ای برطرف کننده گرفتاری، ای که در پیمانش وفادار است، ای کفایت کننده، ای شفا دهنده، ای وفادار، ای تندرستی بخش، ای بهترین دوستان، ای بهترین همدمان، ای پیوند دهنده، ای یاری دهنده، ای برطرف کننده گرفتاری، ای که هم در خشکی و هم دریا راه رسیدن به او هست، ای که در سرار گیتی نشانه های او هست، ای که در این نشانه ها برهان او هست، ای که به او پناه برند، ای نزدیکتر از هر نزدیک، ای محبوب تر از هر محبوب، ای بینا تر از هر بینا، ای آگاه تر از هر آگاه، ای شریف تر از هر شریف، ای بخشنده تر از هر بخشنده، ای مهربان تر از هر مهربان، ای هموار کننده راه ها، ای نیکو طبیب، ای نیکو نگهبان، ای نیکو نزدیک، ای نیکو پاسخ ده، ای نیکو دوست، ای که بندگان شماره نعمت هایشان را نتوانند، ای که خاص اوست برترین اوصاف، ای که برای اوست نام های نیکو، ای که در هر چیز لطف و مهرش را آشکار ساخته، ای دوست آن که دوستی ندارد، ای طبیب آن که طبیبی ندارد، ای دلسوز آن که دلسوزی ندارد، ای رفیق آن که رفیقی ندارد، ای فریاد رس آن که فریاد رسی ندارد، ای مونس آن که مونسی ندارد، ای رحم کننده آن که رحم کننده ای ندارد، ای همدم آن که همدمی ندارد، ای کفایت کننده آن که از او کفایت خواهد، ای بهبود دهنده ی که از او بهبود خواهد، ای بی نیاز کننده ی که از او بی نیازی خواهد، ای نیرو هنده آن که از او نیرو خواهد، ای که میداند خواسته دل هر خواهنده را، ای ک میشنود ناله خسته دلان را، ای بخشنده ترین بخشندگان، ای شنوای دعا، ای که چیزها را جفت آفریدی، ای پناه ده، ای پشت و پناه پناهندگان، ای بر همه توانا، ای بی نیاز کننده ی درمانده، ای برطرف کننده رنج، ای کننده ی هرکار، ای کامل کننده، ای پیوست دهنده، ای که انجام دهد هر چه خواهد، ای که بیامرزد هر که را خواهد، ای که عزت بخشد هر که را خواهد، ای کارگشا، ای که چیزی مانندش نیست، ای نعمت بخش، ای عطاده، ای ثروت ده، ای نجات بخش، ای بهترین انیس و مونس، ای بهترین رفیق و ه ن، ای بهترین دوست و محبوب، ای که به هر که دوستش دارد نزدیک است، ای که برای هر که از او نگاهبانی خواهد نگهبان است، ای که نسبت به هر به او امید داشته باشد کریم است، ای که سرگرم نکند او را شنیدنی از شنیدنی دیگر، کاری از کاری دیگر، گرفتاری از گفتاری دیگر، ای که به ستوهش نیاورد پافشاری اصرار ورزان، ای بخشنده ای که بخل ندارد و ای بزرگی که در وصف نگنجد... " جوشن کبیر "منبع : http://orangesound.blog.ir/post/675
رای نمیدهند میگویند [همه شون مثل همن]

درخواست حذف اطلاعات
قبل تر ها نوشته بودم:آیا نباید وقتی رییس جمهور یک مملکت فرمودند: "آب را بریزید همانجایی که میسوزد. انقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان تان شود. از تره بار نزدیک خانه ما ید کنید، چرا از جاهای گران ید میکنید؟ در محله ما قیمت ها ثابت است و.." همگی مثل نهنگ ها خودکشی دسته جمعی کنیم؟ الان مینویسم: مارکت محل تصمیم جدیدی برای راحتی کارش میگیرد، تا شب که مغازه اش را میبندد جعبه هایش را توی پیاده رو ول میکند. مان تصمیم جدیدی در مورد شیوه تدریسش میگیرد، حالا دیگر مشکلی در درک آن درس نداریم. مدیر فلان کارخانه تصمیم جدیدی در مورد نیرویش میگیرد، برادرش قرار است جای برادرمان را بگیرد. میوه فروش سر کوچه برای افزایش مشتری تصمیم جدیدی میگیرد، قرار است سود میوه هایش را کمی کمتر کند. کافی شاپ مورد علاقه مان تصمیم جدیدی در مورد دکوراسیونش میگیرد، دیگر میز همیشگیمان وجود ندارد. رییسمان تصمیم جدیدی درمورداضافه کاری و اضافه حقوق میگیرد. دیگر نمیشود تا فلان تاریخ خانه مورد علاقه مان را ب یم. همسایه تصمیم جدیدی در مورد نظمش میگیرد، دیگر کفش هایش دم در پخش و پلا نیستند. خواهر زاده مان تصمیم جدیدی در مورد زندگی اش میگیرد، میخواهد از همسرش جدا شود. فلان کارگردان تصمیم جدیدی در مورد ساخت یک مجموعه میگیرد، پس از دیدن اثرش بینشمان نسبت به فلان مسئله کاملتر شده. + تصمیم های بزرگ و کوچک اطرافیانمان که ریشه در تفکر و بینش هر فرد دارد، خواه ناخواه روی زندگی ما هم تاثیر میگذارد. حالا میگویید فرقی نیست بین بینش و رفتار و صحبت و عمل هر ؟منبع : http://orangesound.blog.ir/post/654