استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

همسایه سایه ات بسرم مستدام باد لطفت همیشه زخم مرا یام داد