استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

راه سازی

پست راه سازی از بلاگ اصلی آن دریافت شده و به همراه درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.راه سازی

درخواست حذف اطلاعات
باید حرف زد و از تو.... اما حرف بزنم؟ نمیگویند دیوانه س؟ باید بگویم.... باید بیایم کنار جاده در انتظارت.... اما مگر میگذارند؟ اما کدام جاده؟ باید بگویم تو در راهی راه بسیار است،اما مقصدی نیست... نگویم؟ ت باشم خوبست؟ اینطوری خی راحت؟ سفسطه نکن! .. بوق بوق... آنتن نمیدهد ... چه گویم که به راه سازی هم افتاده ایم...!
هرجا بروی از هر راه که بروی... باید نقشه را بچینم.... مثلاً ی دیگر در آن راه نیاید... یا مثل گره خوردن چشمهای ما در هم
و راهی که داریم میسازیم، بی انتها باشد
وگرنه در این شلوغی ها آنقدر امواج رد و بدل می شود که هر چه بگیرمت میگوید پاسخگو نمیباشد و آنتن اختصاصی لازمس تا به تو اتصال یابممنبع : http://khademalreza.blog.ir/1397/08/18/راه-سازی