استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

قانون نظام ی و کنترل ساختمان

پست قانون نظام ی و کنترل ساختمان از بلاگ اصلی آن دریافت شده و به همراه درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.قانون نظام ی و کنترل ساختمان

درخواست حذف اطلاعات
دریافت عنوان: نظام ی حجم: 726 کیلوبایت توضیحات: قانون نظام ی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخ دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیشبینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، وم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملّی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، به داری و نگهداری ساختمانها موجب اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به این وزارتخانه . س استمنبع : http://honaresakht.blog.ir/1395/12/17/قانون-نظام-مهندسی-و-کنترل-ساختمان