استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

مجلات اختصاصی حسابداری نوین

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ مجلات اختصاصی حسابداری نوین از بلاگ مجلات اختصاصی حسابداری نوین دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.چندین ژورنال معتبر فارسی

درخواست حذف اطلاعات
1. ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 2. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ 3. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ.4. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 5. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ6. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 7. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ـ 8. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ 9. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ10. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ11. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ 12. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ13. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ 14. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ـمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1397/07/27/post-27/
چندین ژورنال معتبر فارسی

درخواست حذف اطلاعات
1. ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 2. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ 3. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ.4. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 5. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ5 . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ 6. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ـ 7. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ 8. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 9. ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ10. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ 11. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 12. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ 13. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ـمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1397/07/27/post-27/
ژورنال های معروف رشته حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
1- . accounting and business research2- . accounting horizons3- . accounting review4- . european accounting reviewquarterly issn: 0963-8180
routledge journals, taylor & francis ltd, 4 park square, milton park, abingdon, england, oxfordshire, ox14 4rn
coverage5-. financial mana entquarterly issn: 0046-3892
wiley-blackwell, 111 river st, hoboken, usa, nj, 07030-5774
coverage 6-. journal of accounting & economicsbimonthly issn: 0165-4101
elsevier science bv, po box 211, amsterdam, netherlands, 1000 ae
coverage7-. journal of accounting and public policyquarterly issn: 0278-4254
elsevier science inc, 360 park ave south, new york, usa, ny, 10010-1710
coverage8-. journal of business finance & accountingbimonthly issn: 0306-686x
wiley-blackwell, 111 river st, hoboken, usa, nj, 07030-5774
coverage9-. mana ent accounting researchquarterly issn: 1044-5005
elsevier science bv, po box 211, amsterdam, netherlands, 1000 ae
coverage10- . review of accounting studiesquarterly issn: 1380-6653
springer, van godewijckstraat 30, dordrecht, netherlands, 3311 gz
coverageمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1397/07/19/post-26/
حسابرسی سیستمهای کامپیوتری

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت کتاب حسابرسی سیستمهای کامپیوتری علیرضا زند بابا رئیسیمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/03/11/post-15/حسابرسی-سیستمهای-کامپیوتری
حسابرسی

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت جزوه اصول حسابرسی 1 محمد اسلانی. دریافت جزوه اصول حسابرسی 2 محمد اسلانی. دریافت جزوه حسابرسی نشریه121. دریافت کتاب حسابرسی نشریه159منبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/03/15/post-17/اصول-حسابرسی
آموزش کاربرد ا ل 2007 در حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت فایل آموزش کاربرد ا ل 2007 در حسابداریمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/03/15/post-19/
سیستم های اطلاعاتی حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت جزوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری شمس زاده. دریافت سوالات سیستم های اطلاعاتی حسابداریمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/03/28/post-20/سیستم-های-اطلاعاتی-حسابداری
حسابداری مالی

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت کتاب حسابداری مالی جلد اول. دریافت جزوه حسابداری مالیمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/04/01/post-21/حسابداری-مالی
استانداردهای حسابداری ایران

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت کتاب استانداردهای حسابداری ایرانمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/04/01/post-22/استانداردهای-حسابداری-ایران
پایان نامه

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت نمونه پایان نامه رشته حسابداریمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/05/01/post-23/پایان-نامه
چندین ژورنال معتبر جهت مقاله بیس

درخواست حذف اطلاعات
ankrtitle1journal of finance2review of financial studies3journal of financial economics4journal of accounting and economics5journal of accounting research6accounting review7journal of financial and quantitative analysis8real estate economics9contemporary accounting research10journal of risk and uncertainty11review of accounting studies12journal of industrial economics13journal of money, credit and banking14accounting, organizations and society15world bank economic review16financial mana ent17financial analysts journal18mathematical finance19auditing20journal of technology transfer21european financial mana ent22accounting horizons23journal of real estate finance and economics24work, employment and society25international review of environmental and resource economics26journal of financial services research27journal of information systems28journal of accounting and public policy29astin bulletin30international tax and public finance31national tax journal32journal of business finance and accounting33accounting, auditing and accountability journal34journal of the american taxation ociation35journal of risk and insurance36critical perspectives on accounting37accounting and business research38world economy39international journal of accounting information systems40mana ent accounting research41european accounting review42journal of portfolio mana ent43journal of futures markets44accounting forum45journal of accounting, auditing and finance46financial markets and portfolio mana ent47british accounting review48journal of international accounting research49geneva papers on risk and insurance: issues and practice50journal of financial research51accounting in europe52public services quarterly53journal of international accounting, auditing and taxation54accounting education55accounting and finance56journal of international financial mana ent and accounting57australian accounting review58behavioral research in accounting59foundations and trends in accounting60international journal of finance and economics61review of quantitative finance and accounting62international journal of digital accounting research63international journal of auditing64international journal of accounting65journal of contemporary accounting and economics66issues in accounting education67abacus68fiscal studies69journal of emerging technologies in accounting70geneva risk and insurance review71journal of accounting education72international journal of disclosure and governance73journal of european real estate research74current issues in auditing75accounting history76research in accounting regulation77international journal of accounting and information mana ent78risk mana ent and insurance review79finance a uver80qualitative research in accounting and mana ent81a nces in accounting82research on professional responsibility and ethics in accounting83asia-pacific journal of accounting and economics84investment analysts journal85journal of mana ent accounting research86accounting history review87revista de contabilidad88accounting and the public interest89intangible capital90innovar: revista de ciencias administrativas y sociales91blätter der dgfvm92academy of accounting and financial studies journal93asian review of accounting94journal of applied accounting research95accounting perspectives96journal of business valuation and economic loss analysis97asian academy of mana ent journal of accounting and finance98international journal of accounting, auditing and performance evaluation99a nces in mana ent accounting100accounting research journal101a nces in accounting behavioral research102comptabilite controle audit103zeitschrift für die gesamte versicherungswissenschaft104dlsu business and economics review105revista espanola de financiacion y contabilidad106journal of accounting and organizational change107jurnal pengurusan108review of accounting and finance109ejournal of tax research110studies in managerial and financial accounting111asian journal of business and accounting112research in accounting in emerging economies113afro-asian journal of finance and accounting114a nces in financial economics115international journal of banking, accounting and finance1162011 2nd international conference on artificial intelligence, mana ent science and electronic commerce, aimsec 2011 - proceedings117proceedings - 2010 2nd ieee international conference on information and financial engineering, icife 2010118ata journal of legal tax research119proc. of the 11th wseas int. conf. on mathematics and computers in business and economics, mcbe '10, proc. of the 11th wseas int. conf. on mathematics and computers in biology and chemistry, mcbc '10120a nces in public interest accounting121real estate taxation122journal of taxationمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1396/12/19/post-24/چندین-ژورنال-معتبر-جهت-دانلود-مقاله-بیس
تئوری حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
. دریافت فایل pdf تئوری حسابداری2منبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1397/03/22/post-25/تئوری-حسابداری
ژورنال های معروف رشته حسابداری

درخواست حذف اطلاعات
1- . accounting and business research2- . accounting horizons3- . accounting review4- . european accounting reviewquarterly issn: 0963-8180
routledge journals, taylor & francis ltd, 4 park square, milton park, abingdon, england, oxfordshire, ox14 4rn
coverage5-. financial mana entquarterly issn: 0046-3892
wiley-blackwell, 111 river st, hoboken, usa, nj, 07030-5774
coverage 6-. journal of accounting & economicsbimonthly issn: 0165-4101
elsevier science bv, po box 211, amsterdam, netherlands, 1000 ae
coverage7-. journal of accounting and public policyquarterly issn: 0278-4254
elsevier science inc, 360 park ave south, new york, usa, ny, 10010-1710
coverage8-. journal of business finance & accountingbimonthly issn: 0306-686x
wiley-blackwell, 111 river st, hoboken, usa, nj, 07030-5774
coverage9-. mana ent accounting researchquarterly issn: 1044-5005
elsevier science bv, po box 211, amsterdam, netherlands, 1000 ae
coverage10- . review of accounting studiesquarterly issn: 1380-6653
springer, van godewijckstraat 30, dordrecht, netherlands, 3311 gz
coverageمنبع : http://financialaccounting-malayer.blogsky.com/1397/07/19/post-26/