استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با من ، گر از قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟