استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

مطالعات قرآنی و حدیثی

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ مطالعات قرآنی و حدیثی از بلاگ مطالعات قرآنی و حدیثی دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.صوت سخنرانی آیت الله یعقوب جعفری در دانشکده علوم قرآنی مراغه

درخواست حذف اطلاعات
آیت الله یعقوب جعفری مولف «تفسیر کوثر» در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید (مهر 1397) در دانشکده علوم قرآنی مراغه سخنرانی د که صوت آن برای استفاده دانش پژوهان منتشر می گردد. معظم له در این سخنرانی در باره ثمرات مطالعه تفسیر و روش تفسیری خود بحث می کنند. در باره زندگی نامه و آثار آیت الله جعفری به سایت اسوه معرفت (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله یعقوب جعفری) مراجعه نمایید.
آیت الله جعفری دریافت صوت سخنرانی آیت الله جعفری در دانشکدهمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/صوت-سخنرانی-آیت-الله-یعقوب-جعفری-در-دانشکده-علوم-قرآنی-مراغه
نقد و بررسی مبانی فکری خانواده ی مُدرن با استمداد از آیات قرآن و روایات

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با سرکار خانم گرمرودی که در مجموعه مقالات بیست و هفتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب ی منتشر شده است خانواده یکی از نهادهای اصیل و یک واحد کوچک اجتماعی است که محل آسایش و آرامش جسم و روان آدمی به شمار می آید و نیازهای اساسی انسان در آن تأمین می شود. خانواده جزئی از جامعه است و هر بحرانی که جامعه را فراگیرد، خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، خانواده ی مُدرن خانواده ای است که تحت تأثیر فرهنگ مُدرنیته قرار گرفته؛ مبانی فکری آن را پذیرفته و دچار آسیب های فراوان شده است که از آن جمله می توان به انزوای از جمع خانواده، تجاری شدن روابط میان اعضای خانواده، تغییر جایگاه و وظایف زن و مرد، فرزندسالاری، توجه بیش از حد به علوم تجربی، مصرف گرایی، لذت گرایی و اشتغال ن بدون محدودیت و... اشاره کرد. با توجه به آیات قرآن و روایات مبانی فکری خانواده ی مُدرن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. راه کارهای موجود در آیات و روایات به جنبه های مختلف تعامل میان اعضای خانواده توجه دارد، راه کارهایی که خانواده ی مُدرن یا آن را نادیده می گیرد و یا به صورت افراطی در جهت ع آن عمل می کند. کلیدواژه ها: خانواده ی مُدرن، مدرنیته، آیات قرآن، روایات دریافت متن کامل مقاله نقد و بررسی مبانی فکری خانواده ی مُدرن با استمداد از آیات قرآن و روایاتمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/نقد-و-بررسی-مبانی-فکری-خانواده-ی-مدرن-با-استمداد-از-آیات-قرآن-و-روایات
شاخص های خانواده موفق در سیره ی گفتاری و رفتاری رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم محتشم دین به عنوان دین جامع و کامل برای نهاد خانواده به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در تعالی شخصیت انسان عنایت و توجه خاصی دارد. خانواده موفق خانواده اى است که در همه جوانب به طور متعادل و هماهنگ رشد کرده و از افراط وتفریط به دور باشد. اهمیت خانواده ی موفق زمانی مشخص می شود که خانواده کانون مودت، رحمت، محبت و بستر تحویل نسل صالح به جامعه باشد و بزرگان علم، دین و تکبیر گویان خدای متعال در روی زمین فزونی یابد. سیره خانوادگى رضا علیه السلام نمونه کامل یک خانواده موفق و مطلوب ى است، در این خانواده رابطه عاطفى بسیار عمیق بوده به گونه ای که آن حضرت در برخورد با اعضای خانواده بخصوص فرزندان اصل محبت، احترام، آزادى را رعایت و در ضمن نظارت بر آنان، با عطوفت رفتار می د. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی شاخص های خانواده ی موفق در گفتار و رفتار رضا علیه السلام بیان شده است که مهم ترین این شاخص ها را می توان در دو حوزه رفتاری (نحوه ی برخورد با همسر و نحوه ی برخورد با فرزندان) و نیز ویژگی های فردی رضا علیه السلام تبیین کرد. واژگان کلیدی: خانواده، خانواده موفق، روابط اعضای خانواده، رضا علیه السلام دریافت متن کامل مقاله شاخص های خانواده موفق در سیره ی گفتاری و رفتاری رضا علیه السلاممنبع : http://davariahad.blog.ir/post/شاخص-های-خانواده-موفق-در-سیره-ی-گفتاری-و-رفتاری-امام-رضا-علیه-السلام
وظایف اعضای خانواده در روایات رضوی

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم رفیع پور خانواده یک نهاد کوچک اجتماعی است که روابط مثبت بین اعضای آن تأثیر زیادی در تکامل روحی و اخلاقی انسان دارد و بدون وجود خانواده تعادل حیات انسانی از بین می رود. بی تردید استفاده از سخنان ان حقیقی بشر که به همه ی مقتضیات جسمى، روانى، نیازمندی ها و خواهش هاى طبیعى بشر آشنایی کامل دارند می تواند انسان را به سمت زندگی شرافتمندانه و هدفمند رهنمون سازد. احادیث رضا علیه السلام به عنوان و پیشوای شیعیان روشن می کند که آن حضرت خانواده را نهادی می دانند که هر یک از افراد آن وظایف جداگانه ای داشته و هرکدام با انجام وظایف خود در ایجاد خانواده ی مطلوب سهم دارند، ازجمله نقش مرد خانواده، حاکمیت سیستم اقتصادی سالم، حفظ آبرو و شخصیت خانواده، تکریم مقام زن و حسن خلق هست و نقش هایی همچون وفاداری در زندگی، خوش بینی، انتظار در حد توان همسر و حفظ هویت نه از وظایف زن در خانواده است، همان گونه که فرزند وظیفه ی احسان، اطاعت، مدارا و قدردانی را در قبال والدین خود دارد. در این پژوهش با گردآوری و تحلیل احادیث رضا علیه السلام، به واکاوی این وظایف پرداخته می شود. واژگان کلیدی: خانواده، وظایف اعضای خانواده، رضا علیه السلام متن کامل مقاله وظایف اعضای خانواده در روایات رضویمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/وظایف اعضای خانواده در روایات رضوی
وظایف اعضای خانواده در روایات رضوی

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم رفیع پور خانواده یک نهاد کوچک اجتماعی است که روابط مثبت بین اعضای آن تأثیر زیادی در تکامل روحی و اخلاقی انسان دارد و بدون وجود خانواده تعادل حیات انسانی از بین می رود. بی تردید استفاده از سخنان ان حقیقی بشر که به همه ی مقتضیات جسمى، روانى، نیازمندی ها و خواهش هاى طبیعى بشر آشنایی کامل دارند می تواند انسان را به سمت زندگی شرافتمندانه و هدفمند رهنمون سازد. احادیث رضا علیه السلام به عنوان و پیشوای شیعیان روشن می کند که آن حضرت خانواده را نهادی می دانند که هر یک از افراد آن وظایف جداگانه ای داشته و هرکدام با انجام وظایف خود در ایجاد خانواده ی مطلوب سهم دارند، ازجمله نقش مرد خانواده، حاکمیت سیستم اقتصادی سالم، حفظ آبرو و شخصیت خانواده، تکریم مقام زن و حسن خلق هست و نقش هایی همچون وفاداری در زندگی، خوش بینی، انتظار در حد توان همسر و حفظ هویت نه از وظایف زن در خانواده است، همان گونه که فرزند وظیفه ی احسان، اطاعت، مدارا و قدردانی را در قبال والدین خود دارد. در این پژوهش با گردآوری و تحلیل احادیث رضا علیه السلام، به واکاوی این وظایف پرداخته می شود. واژگان کلیدی: خانواده، وظایف اعضای خانواده، رضا علیه السلام متن کامل مقاله وظایف اعضای خانواده در روایات رضویمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/وظایف اعضای خانواده در روایات رضوی
عوامل انحراف تمدن ی از منظر قرآن

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجویان محترم خانم ها محمد زاده و رحمانی تمدن انسان ساز بر اساس آموزه های اصیل الهی پایه گذاری شده است و همچون دیگر جوامع و تمدن ها از آفت انحراف مصون نمانده و با گذر زمان از اه اصلی و بنیادین، همچنین از روش ها و عملکرد حقیقی خود فاصله گرفته است. شناسایی عوامل دخیل در این مسئله از منظر قرآن از آن جهت که آ ین و جامع ترین ذخیره خداوند سبحان است، مورد اهمیت می باشد. این نوشتار با تحلیل آیات قرآن به بررسی عوامل انحراف تمدن ی برآمده و مهم ترین عوامل بیرونی انحراف را توطئه های دشمنان خارجی و کینه توزی های اهل کتاب دانسته و مهم ترین عوامل درونی انحراف را چنین بر شمرده است: س یچی از فرمان های صالح، فساد نخبگان جامعه، جهل و بی بصیرتی، تسامح در دینداری و لذت طلبی. واژگان کلیدی: تمدن ی، عوامل درونی انحراف، عوامل بیرونی انحراف، قرآن دریافت متن کامل مقاله عوامل انحراف تمدن ی از منظر قرآنمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/عوامل-انحراف-تمدن-اسلامی-از-منظر-قرآن
عوامل انحراف تمدن ی از منظر قرآن

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجویان محترم خانم ها محمد زاده و رحمانی تمدن انسان ساز بر اساس آموزه های اصیل الهی پایه گذاری شده است و همچون دیگر جوامع و تمدن ها از آفت انحراف مصون نمانده و با گذر زمان از اه اصلی و بنیادین، همچنین از روش ها و عملکرد حقیقی خود فاصله گرفته است. شناسایی عوامل دخیل در این مسئله از منظر قرآن از آن جهت که آ ین و جامع ترین ذخیره خداوند سبحان است، مورد اهمیت می باشد. این نوشتار با تحلیل آیات قرآن به بررسی عوامل انحراف تمدن ی برآمده و مهم ترین عوامل بیرونی انحراف را توطئه های دشمنان خارجی و کینه توزی های اهل کتاب دانسته و مهم ترین عوامل درونی انحراف را چنین بر شمرده است: س یچی از فرمان های صالح، فساد نخبگان جامعه، جهل و بی بصیرتی، تسامح در دینداری و لذت طلبی. واژگان کلیدی: تمدن ی، عوامل درونی انحراف، عوامل بیرونی انحراف، قرآن دریافت متن کامل مقاله عوامل انحراف تمدن ی از منظر قرآنمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/عوامل-انحراف-تمدن-اسلامی-از-منظر-قرآن
بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در (به ویژه مراقبه در )

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم گرمرودی
در قرن اخیر اکثر مردم برای رسیدن به آرامش، به دنبال مراقبه، مدیتیشن و عناوینی ازاین دست هستند. مراقبه، به معنای مراقبت از افکار و جلوگیری از ورود افکار مزاحم باعث آرامش وصف ناپذیری در انسان می شود. روانشناسان غربی برای مراقبه را ارهایی همچون برنامه ریزی و مدیتیشن را ارائه کرده اند. مراقبه به شکل اساسی و کامل در مطرح شده است، برای مثال خواندن ادعیه، آیات قرآن و اقامه ی با حضور قلب شکل خاصی از مراقبه است که مضامین عمیقی را به انسان القا می کند و باعث ایجاد آرامش روحی و توجه بیشتر انسان به سوی معبودش می شود. در این مقاله سعی شده شباهت ها و تفاوت های برنامه ریزی غربی و ی، و مدیتیشن موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام یک روش های بهتر و جامع تری برای مراقبه و ایجاد آرامش ارائه می دهد. البته تطبیق دو موضوع در اینجا به معنای انکار حقیقت نبوده و اسرار در جای خود قابل دفاع است ولی تحلیل تطبیقی دو موضوع به روشن شدن برتری تعالیم می انجامد. در برنامه ریزی غربی، اصل رسیدن به اه مادّی است و سایر اه با توجه به آن شکل می گیرد، امّا در برنامه ریزی ی، هدف رسیدن به معرفت الهی است. در برنامه ریزی غربی، اصل و محور خود انسان و سود و زیان شخصی است، امّا در برنامه ریزی ی، اصل و محور خداوند و آنچه مورد رضای خداوند باشد، مقصد مؤمنین است. حرکات و ژست های ویژه ای در مدیتیشن وجود دارد که معنای خاصی را دنبال نمی کند ولی حرکات ویژه ی دارای اسراری است که تواضع عبد را در مقابل معبود به نمایش می گذارد. سرودهای مخصوصی در مدیتیشن وجود دارد که دارای معانی عمیقی نیست ولی دارای ذکرهای مخصوصی است که در عین سادگی معانی بسیار عمیق و زیبایی دارند که هر ی متناسب بافهم و درک خود از آن ها بهره مند می شود. کلیدواژه ها: مراقبه، مدیتیشن، برنامه ریزی، متن کامل مقاله بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در (به ویژه مراقبه در )منبع : http://davariahad.blog.ir/post/بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در اسلام (به‌ویژه مراقبه در نماز)
بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در (به ویژه مراقبه در )

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم گرمرودی
در قرن اخیر اکثر مردم برای رسیدن به آرامش، به دنبال مراقبه، مدیتیشن و عناوینی ازاین دست هستند. مراقبه، به معنای مراقبت از افکار و جلوگیری از ورود افکار مزاحم باعث آرامش وصف ناپذیری در انسان می شود. روانشناسان غربی برای مراقبه را ارهایی همچون برنامه ریزی و مدیتیشن را ارائه کرده اند. مراقبه به شکل اساسی و کامل در مطرح شده است، برای مثال خواندن ادعیه، آیات قرآن و اقامه ی با حضور قلب شکل خاصی از مراقبه است که مضامین عمیقی را به انسان القا می کند و باعث ایجاد آرامش روحی و توجه بیشتر انسان به سوی معبودش می شود. در این مقاله سعی شده شباهت ها و تفاوت های برنامه ریزی غربی و ی، و مدیتیشن موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام یک روش های بهتر و جامع تری برای مراقبه و ایجاد آرامش ارائه می دهد. البته تطبیق دو موضوع در اینجا به معنای انکار حقیقت نبوده و اسرار در جای خود قابل دفاع است ولی تحلیل تطبیقی دو موضوع به روشن شدن برتری تعالیم می انجامد. در برنامه ریزی غربی، اصل رسیدن به اه مادّی است و سایر اه با توجه به آن شکل می گیرد، امّا در برنامه ریزی ی، هدف رسیدن به معرفت الهی است. در برنامه ریزی غربی، اصل و محور خود انسان و سود و زیان شخصی است، امّا در برنامه ریزی ی، اصل و محور خداوند و آنچه مورد رضای خداوند باشد، مقصد مؤمنین است. حرکات و ژست های ویژه ای در مدیتیشن وجود دارد که معنای خاصی را دنبال نمی کند ولی حرکات ویژه ی دارای اسراری است که تواضع عبد را در مقابل معبود به نمایش می گذارد. سرودهای مخصوصی در مدیتیشن وجود دارد که دارای معانی عمیقی نیست ولی دارای ذکرهای مخصوصی است که در عین سادگی معانی بسیار عمیق و زیبایی دارند که هر ی متناسب بافهم و درک خود از آن ها بهره مند می شود. کلیدواژه ها: مراقبه، مدیتیشن، برنامه ریزی، متن کامل مقاله بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در (به ویژه مراقبه در )منبع : http://davariahad.blog.ir/post/بررسی تطبیقی مدیتیشن در غرب و مراقبه در اسلام (به‌ویژه مراقبه در نماز)
معرفی برخی کتابخانه های دیجیتال در حوزه معارف ی

درخواست حذف اطلاعات
کتابخانه دیجیتال نور کتابخانه موسسه جهانی سبطین کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه یعسوب الدین علیه السلام کتابخانه الکترونیکی شیعه کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی کتابخانه احادیث شیعه کتابخانه مرکز تعلیمات ی واشنگتن کتابخانه آستان مقدس حسین علیه السلام کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کتابخانه فسیر المکتبة الوقفیه المکتبة الشامله دایرة المعارف بزرگ ی برای تکمیل مطلب لطفا کتاب خانه های دیگر را نیز معرفی فرمایید (کتابخانه های دیگر در بخش نظرات منتشر می شود)منبع : http://davariahad.blog.ir/post/معرفی-برخی-کتاب-خانه-های-دیجیتال
هفت نکته در آداب دانش اندوزی

درخواست حذف اطلاعات
هفت نکته از درسهای قرائتی 1. اگر ی درس را کنار گذاشت، مشخص می شود که خدا با او قهر کرده است: «إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَیْهِ الْعِلْم» (نهج البلاغه صبحی صالح/ص526/ح 290). 2. اگر واقعاً به یک درسی علاقه ندارید، درستان را عوض کنید. ما سیصد و پنجاه «اعوذ» در احادیث داریم. یکی از آن ها این است که «اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَع‏» پناه می برم از درس بی خاصیت. حالا ما از کجا بفهمیم که درس ما خاصیت دارد یا نه؟ در حدیث المؤمنین (علیه السلام) فرمود: «ثمرة العلم العبادة» (غررالحکم/حکمت798) اگر هر چه باسوادتر هستید، سلام تان بیش تر است، ادبتان بیش تر است، تواضعتان بیش تر است، این معلوم می شود که این درس خاصیت دارد. 3. (ره) را بعد از تبعید در ترکیه به بغداد آوردند، من طلبه ی نجف بودم. با جمعی به دیدن آقا در کاظمین رفتیم. خدا رحمت کند، حاج آقا مصطفی این را می گفت. می گفت: در یک سالی که در ترکیه بود، در اتاقی بود که وقتی خواست اتاق را بکشد، گفتند: اتاق را نکشید. شما اگر نور می خواهید، لامپ را روشن کنید. به ما گفته اند: از نور خورشید استفاده نکند. را کشیدند. در اتاق تاریک، لامپ را روشن کرد و یک دور فقه نوشت. آن وقت ما بیست روز تخمه کدو می شکنیم. عمرمان را ضایع می کنیم. «أَفْنَیْتُ‏ فِی الآمالِ عُمُرِى‏» تعطیلات باید کم بشود. از هیچ باید چیزی درست کرد. 4. در دعای مکارم الاخلاق، سجاد(علیه السلام) می گوید: وَ حَصِّنْ‏ رِزْقِى‏ مِنَ َّلَفِ» (صحیفه سجادیه، ص98) خدایا آنچه که رزق ما کرده ای، رزق ما را از هدر رفتن حفظ بفرما! 5. هر پژوهشی ارزش ندارد. گاهی می نشینیم و ج رو مه حل می کنیم. خیابان دو حرفی تهران، خیابان قدیمی دو حرفی تهران، کلی می نشینیم و فکر می کنیم، بعد می گوییم: خیابان ری! ببخشید، چه مشکلی حل شد؟ آن ی که این ج را پر نکرده است، الان چه خاکی بر سرش می کند؟ تو که فهمیدی چه گُلی بر سرت می زنی؟ جهت اطلاع! مثل برنامه ی صرفاً جهت اطلاع تلویزیون!!! عمر ما برای جهت اطلاع نیست. مثل اینکه بدانیم بوعلی سینا چند کیلو بوده است. این هم علم است؟ اصحاب کهف چند تا بودند؟ سه تا بودند، چهارتا بودند؟ این هم علم است؟ کدام فامیل ها مرده هایشان بیش تر است. برویم قبرستان و مرده ها را بشماریم. در صدر در اینکه ما بیش تر هستیم، یا تو بیش تر هستی، بحثی شد که سرشماری د. یکی باخت و طبق نقلی گفتند: زن های حامله را دو تا حساب کنید، یک بار دیگر بشمارید. باز باختند. گفتند: برویم قبرستان و مرده هایمان را هم حساب کنیم، زنده و مرده کداممان بیش تر است. آیه نازل شد: «أَلْهَاکُمُ َّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر» (تکاثر/1و2) یعنی اینقدر شما مست آمار هستید، اینقدر آمارگرا و آمارزده هستید که رفتید و استخوان های پوسیده و پیر نیاکانتان را می شمارید؟ حالا شصت یا هفتاد؟ پژوهش های لغو. اصحاب کهف چند تا هستند؟ مرده های کدام بیش تر است. 6. چرا من و فلانی با هم درس خو م، فلانی به آنجا رسید، من نرسیدم. اگر می خواهید تاآ عمرتان قلبتان سلیم باشد و کینه ای نداشته باشید، در تحصیل رضای خدا را ببینید. 7. همه ی علم فقط در آدم های مشهور نیست. افراد گمنام هم مشهور... عزیز مصر خواب دید، گیج شد، تمام علمای مشهور هم گیج شدند، یک نفر گفت: آقا یک نفر در زندان است که او تعبیر خواب را بلد است. یعنی گاهی افرادی دانشمند هستند ولی در جلوی چشم شما نیستند. آیت الله العظمای بروجردی، بروجرد بود.
(بخش های منتخب درس هایی از قرآن قرائتی مورخه 20 و 27 اسفند 1394)منبع : http://davariahad.blog.ir/post/هفت-نکته-در-آداب-دانش-اندوزی
بررسی مسئله «تقدیم و تأخیر» در تفسیر انوار درخشان

درخواست حذف اطلاعات
این مقاله با همکاری محترم سرکار خانم رضایی تدوین شده است و از مقالات برگزیده کنگره ملی مفسر قرآن آیت الله همدانی است.

چکیده یکی از راه های افزایش زیبایی کلام و بیان مفاهیم خاص در قرآن کریم، چینش خاص کلمات و عبارات قرآن کریم است که در علوم بلاغت و علوم قرآنی با عنوان «تقدیم و تأخیر» مورد بحث قرار می گیرد. مفسران کلام الهی نیز به تناسب شیوه ها و گرایش های خاص تفسیری مواردی از آن را متذکر شده اند، از جمله آیت الله آقا همدانی در تفسیر «انوار درخشان» در ضمن تفسیر، با توجه به تقدیم و تاخیر عبارات و کلمات، برداشت های خاصی از آیات قرآن را ارائه کرده است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، پس از ارائه تعریفی از «تقدیم و تأخیر» و ذکر انواع آن، شیوه های بیان تقدیم و تأخیر را در تفسیر مزبور بررسی کرده و مهم ترین اغراض تقدیم و تأخیر در آیات قرآن را با توجه به تفسیر انوار درخشان چنین برشمرده است: حصر و اختصاص، سبق زمانی، محوریت، رعایت حقوق، کثرت، بیان رتبه، تشریف، عنایت، تأکید بر اهمیت مطلب. ناگفته نماند نقد برخی موارد تقدیم و تاخیر در تفسیر مذکور از نظر دور نمانده است. واژه های کلیدی: تقدیم و تأخیر، اغراض تقدیم و تأخیر، تفسیر انوار درخشان، آیت الله آقا همدانی، قرآن کریم دریافت متن کامل مقالهمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/بررسی-مسیله-تقدیم-و-تاخیر-در-تفسیر-انوار-درخشان
مقابله با تجمل گرایی در سیره رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
این مقاله با همکاری دانشجوی محترم آقای وحید بی آزار از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه تدوین شده است و از مقالات برگزیده همایش علمی پژوهشی گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی از برنامه های جشنواره بین المللی رضا علیه السلام است. چکیده گرایش به زیبایی و جمال دوستی یک امر فطری در بشر هست و مسئله تجمل و تجمل گرایی از دیرهنگام مورد توجه ملت های گوناگون از جمله مسلمانان بوده است، زندگانی رضا علیه السلام نیز از این قاعده مستثنا نیست به گونه ای که آن حضرت در مواردی به زینت و تزیین سفارش نموده اند و افراط و تفریط در تجمل را مورد نکوهش قرار داده اند. پژوهشی که انجام گرفته به روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا تجمل به شکل مثبت و منفی را از هم تفکیک کرده و شکل نادرست آن را تبیین نماید، لذا ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی «تجمل»، به ذکر مصادیق از آراستگی به عنوان گونه ی مثبت تجمل پرداخته و مواردی در سیره رضا علیه السلام را ذکر کرده است؛ از جمله تشویق به آراستگی، آراستگی به هنگام دیدار دیگران، استفاده از عطر، سفارش به استفاده از انگشتر عقیق، سفارش به سرمه کشیدن و خضاب . آنگاه نویسندگان در بررسی تجمل گرایی افراطی در شه رضوی موارد زیر را مهم ترین راه مقابله با تجمل گرایی عنوان کرده اند: تشویق به ساده زیستی در سیره ی رضوی، نکوهش تجمل گرایی، تشویق به اعتدال و میانه روی، توجه به اصل مساوات و برابرى، ‏توجه به اصل عدم وابستگی به دنیا، عدم ف فروشی، عدم حسادت در زندگی، عدم تاثی ذیری از امت های دیگر، راضی بودن به رضای پروردگار، توجه به هدف خلقت انسان، مشارکت در امور خیر و توجه به نیازمندان و یاد معاد. واژگان کلیدی: تجمل گرایی، زینت، آراستگی، میانه روی، مقابله، رضا علیه السلام. دریافت متن کامل مقالهمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/مقابله-با-تجمل-گرایی-در-سیره-امام-رضا-علیه-السلام
خدا را شکر!!! یک خاطره

درخواست حذف اطلاعات
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29702/c/13940223_12529702.jpg موسی برجسته تاریخ و شه در کانال تلگرام خود نوشت: روز یکشنبه ۲۴ دیماه توفیق شد تا به اتفاق یکی از دوستان خوبم، خدمت آقای عزیزمان بزرگوار انقلاب ی رسیدیم و دقایقی بی دغدغه و در فضایی صمیمی و آرام با ایشان سخن گفتیم ؛ ...
از نکات جالب این جلسه به روز بودن ایشان در زمینه فرهنگ و مطالعه کتاب است ؛ در این مورد البته این بار نیز مثل دفعه قبل ، جلوی ایشان کم آوردم ! چرا که ایشان کت را مطالعه کرده بودند که راجع به سقوط امپراطوری عثمانی بود و سوال د شما کتاب "صلحی که همه صلح ها را بر باد داد" را خوانده اید ؟ جواب ما منفی بود! چون از چاپ کتاب زمان اندکی نگذشته و به اصطلاح تازه از تنور در آمده. در مورد کتاب کمی صحبت نمودند ( کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد نوشته دیوید فرامکین ، انتشارات ماهی ، زمان انتشار پاییز ۱۳۹۶ ) اینکه گفتم مثل دفعه قبل ، چون در یکی از دیدارهای قبل که خدمت شان رسیدم به من گفتند که فلان کتاب را که بهاییان نوشته اند شما خوانده اید ؟ گفتم خیر ! با تعجب گفتند چرا ؟ با پررویی و حاضر جو گفتم: معلوم است چون حضرتعالی کشور هستید و بیشتر این کتب مجانی خدمت تان ارسال می شود! لذا طبیعی است که شما از آ ین وضعیت بازار نشر با خبر باشید!! ( توجیهی برای تنبلی خودم!! ) با لبخند فرمودند: اشکالی ندارد ! من از این کتاب دو نسخه دارم و یک نسخه اش را به شما میدهم ؛ و البته چند روز بعد کتاب وعده داده شده به دستم رسید. خدا را شکر که ی داریم که زودتر از همه در جریان نوسانات و کوران کتاب و نشر و فکر قرار دارند. این نکته را هم بگویم من از تاکید ایشان بر خواندن کتاب اخیر ( یعنی صلحی که همه صلح ها را بر باد داد ) حدس قریب به یقین زدم که بینش ایشان باید تا حدود زیادی متاثر از مطالعه زیاد و بالطبع بصیرت تاریخی شان باشد. ( والله اعلم ) اما دو تاسف! اول اینکه کاش این خیل عظیم ولایت مدار و دوستداران آقا به اقتدای از ایشان اهل مطالعه و آن هم فهم و درک تاریخی بشوند! بخصوص انی که به تفسیر و بسط بیانات معظم له در تریبون های اجتماعی و می پردازند ، لااقل کمی به افق فکری و ظرائف گفتار آقا نزدیک شوند. و اما تاسف دوم اینکه از کاهلی و طمع خودم بگویم که موقع وج از بیت در دل گفتم : کاش ایشان مثل دفعه قبل از این کتاب "صلحی که همه صلح ها را بر باد داد" هم دو نسخه داشته باشند! منبع مطلبمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/خدا-را-شکر-یک-خاطره
معرفی رمان «جان شیعه، اهل سنت»

درخواست حذف اطلاعات
بزرگی می گفت: برای فرزندان خود قصه ای بگویید تا از خواب بیدار شوند نه اینکه به خواب روند. رمان «جان شیعه، اهل سنت» به قلم خانم فاطمه ولی نژاد، از قصه هایی است که به بیداری می انجامد، نویسنده ماجرای ازدواج دختری از اهل تسنن با جوانی شیعی را به تصویر کشده است که در ابتدای زندگی با انبوهی از مشکلات روبرو می شوند تا اینکه در نهایت اضطرار، امداد الهی دستگیرشان می شود و... از نکات قابل توجه این رمان، واقعیت هایی است از کشورهای ی که نویسنده به خوبی برخی از آنها را به تصویر کشیده است و از طرف دیگر، رویکرد تقریبی هم در سراسر کتاب موج می زند، انتشار کتاب در فضای مجازی از نکات مثبت دیگر این کتاب است آن هم در روزهایی که هر ی متاع بی ارزش خود را به بهایی گزاف می فروشد، لیکن این اثر توسط انتشارات بسیج دانشجویی صادق علیه السلام و به اهتمام مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر شده است. مطلب دیگر آن که نویسنده می توانست برخی از آلام شخصیت اصلی داستان را بکاهد یا به برخی از مسائل به طور دقیق پاسخ دهد (بویژه با توجه به حضور عالمی شیعی در انتهای داستان) ولی ترجیح داده است تا بیشتر سبک عاطفی داستان را دنبال کند که در این زمینه موفقیت خوبی را ب کرده است به گونه ای که در میان همه مشغله ها، مجبور به مطالعه کتاب از ابتدا تا انتها می شوید، شاید علت اصلی در همان عطر محبت اهل بیت علیهم السلام باشد که در جای جای کتاب به چشم می آید.با آرزوی توفیق برای نویسنده، ان شاء الله شاهد کتاب های بیشتری در این سبک و سیاق از نویسندگان متعهد کشور عزیزمان باشیم. به فضل و کرم پروردگار. رمان «جان شیعه، اهل سنت» ... عاشقانه ای برای مسلمانان ... متن کامل رمان «جان شیعه، اهل سنت»منبع : http://davariahad.blog.ir/post/رمان-جان-شیعه،-اهل-سنت
هفت نکته در آداب دانش اندوزی

درخواست حذف اطلاعات
هفت نکته از درسهای قرائتی 1. اگر ی درس را کنار گذاشت، مشخص می شود که خدا با او قهر کرده است: «إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَیْهِ الْعِلْم» (نهج البلاغه صبحی صالح/ص526/ح 290). 2. اگر واقعاً به یک درسی علاقه ندارید، درستان را عوض کنید. ما سیصد و پنجاه «اعوذ» در احادیث داریم. یکی از آن ها این است که «اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَع‏» پناه می برم از درس بی خاصیت. حالا ما از کجا بفهمیم که درس ما خاصیت دارد یا نه؟ در حدیث المؤمنین (علیه السلام) فرمود: «ثمرة العلم العبادة» (غررالحکم/حکمت798) اگر هر چه باسوادتر هستید، سلام تان بیش تر است، ادبتان بیش تر است، تواضعتان بیش تر است، این معلوم می شود که این درس خاصیت دارد. 3. زمانی که یک سالی در ترکیه بود، او را به بغداد آوردند، من طلبه ی نجف بودم. با جمعی به دیدن آقا در کاظمین رفتیم. خدا رحمت کند، حاج آقا مصطفی این را می گفت. می گفت: در یک سالی که در ترکیه بود، در اتاقی بود که وقتی خواست اتاق را بکشد، گفتند: اتاق را نکشید. شما اگر نور می خواهید، لامپ را روشن کنید. به ما گفته اند: از نور خورشید استفاده نکند. را کشیدند. در اتاق تاریک، لامپ را روشن کرد و یک دور فقه نوشت. آن وقت ما بیست روز تخمه کدو می شکنیم. عمرمان را ضایع می کنیم. «أَفْنَیْتُ‏ فِی الآمالِ عُمُرِى‏» تعطیلات باید کم بشود. از هیچ باید چیزی درست کرد. 4. در دعای مکارم الاخلاق، سجاد(علیه السلام) می گوید: وَ حَصِّنْ‏ رِزْقِى‏ مِنَ َّلَفِ» (صحیفه سجادیه، ص98) خدایا آنچه که رزق ما کرده ای، رزق ما را از هدر رفتن حفظ بفرما! 5. هر پژوهشی ارزش ندارد. گاهی می نشینیم و ج رو مه حل می کنیم. خیابان دو حرفی تهران، خیابان قدیمی دو حرفی تهران، کلی می نشینیم و فکر می کنیم، بعد می گوییم: خیابان ری! ببخشید، چه مشکلی حل شد؟ آن ی که این ج را پر نکرده است، الان چه خاکی بر سرش می کند؟ تو که فهمیدی چه گُلی بر سرت می زنی؟ جهت اطلاع! مثل برنامه ی صرفاً جهت اطلاع تلویزیون!!! عمر ما برای جهت اطلاع نیست. مثل اینکه بدانیم بوعلی سینا چند کیلو بوده است. این هم علم است؟ اصحاب کهف چند تا بودند؟ سه تا بودند، چهارتا بودند؟ این هم علم است؟ کدام فامیل ها مرده هایشان بیش تر است. برویم قبرستان و مرده ها را بشماریم. در صدر در اینکه ما بیش تر هستیم، یا تو بیش تر هستی، بحثی شد که سرشماری د. یکی باخت و طبق نقلی گفتند: زن های حامله را دو تا حساب کنید، یک بار دیگر بشمارید. باز باختند. گفتند: برویم قبرستان و مرده هایمان را هم حساب کنیم، زنده و مرده کداممان بیش تر است. آیه نازل شد: «أَلْهَاکُمُ َّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر» (تکاثر/1و2) یعنی اینقدر شما مست آمار هستید، اینقدر آمارگرا و آمارزده هستید که رفتید و استخوان های پوسیده و پیر نیاکانتان را می شمارید؟ حالا شصت یا هفتاد؟ پژوهش های لغو. اصحاب کهف چند تا هستند؟ مرده های کدام بیش تر است. 6. چرا من و فلانی با هم درس خو م، فلانی به آنجا رسید، من نرسیدم. اگر می خواهید تاآ عمرتان قلبتان سلیم باشد و کینه ای نداشته باشید، در تحصیل رضای خدا را ببینید. 7. همه ی علم فقط در آدم های مشهور نیست. افراد گمنام هم مشهور... عزیز مصر خواب دید، گیج شد، تمام علمای مشهور هم گیج شدند، یک نفر گفت: آقا یک نفر در زندان است که او تعبیر خواب را بلد است. یعنی گاهی افرادی دانشمند هستند ولی در جلوی چشم شما نیستند. آیت الله العظمای بروجردی، بروجرد بود.
(بخش های منتخب درس هایی از قرآن قرائتی مورخه 20 و 27 اسفند 1394)منبع : http://davariahad.blog.ir/post/هفت-نکته-در-آداب-دانش-اندوزی
ارزش وقت در سیره علامه میرحامدحسین

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بزرگترین پاسداران حریم فرهنگ و ولایت آل محمّد (علیهم السلام)، علامه مجاهد میرحامد حسین هندی است که در نیمه ی دوم قرن سیزدهم هجری می زیست. او حق عظیمی بر گردن شیعیان دارد و کتاب جاودانش «عبقات الأنوار» از آثار درخشان شیعه در یکی ـ دو قرن أخیر است. از جمله خصوصیات آن عالیجناب حرص بر استفاده از عمر شریفش بود، و در این باره نقل شده است که: حاکمی از حکام وقت تمایل و اشتیاق زیادی به دیدار جناب «میرحامد حسین» نشان می داد، و در ترتیب ملاقات با ایشان به وسائط مختلف چنگ می زد، ولی سید تمایلی بر این ملاقات از خود نشان نمی داد، تا اینکه بعد از اصرار زیاد از طرف افراد مختلف، میرحامد حسین می فرماید: چه مقصودی از ملاقات با من دارد؟ عرضه داشتند: صرفاً دیدار شما را می خواهد، فرموده بود: بگویید فلان ساعت از روز در پایین ایوان منزل منتظرم باشد. بالا ه روز موعود فرا رسید و در رأس ساعت مقرر، در حالی که حاکم با حشم و چاکران و ملازمانش انتظار قدوم میرحامد حسین را می کشیدند، سید از اطاقی که درب آن به روی ایوان باز می شد به روی ایوان آمد و در حالی که قلمش در دست راستش بود، فرمود: من میرحامد حسین هستم، مرا دیدی؟ و سپس به غرفه خود تشریف برده و به ادامه تألیفش مشغول شد!! هیهاتَ أن یأتیَ ا مانُ بمثله إنّ ا مانَ بمثلهِ لَعَقیمً منبع: سایت کنگره علامه میر حامد حسینمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/ارزش-وقت-در-سیره-علامه-میرحامدحسین
رمان «جان شیعه، اهل سنت»

درخواست حذف اطلاعات
بزرگی می گفت: برای فرزندان خود قصه ای بگویید تا از خواب بیدار شوند نه اینکه به خواب روند. رمان «جان شیعه، اهل سنت» ... عاشقانه ای برای مسلمانان ... متن کامل رمان «جان شیعه، اهل سنت»منبع : http://davariahad.blog.ir/post/رمان-جان-شیعه،-اهل-سنت
شاخصه های تمدن ی از منظر قرآن کریم

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم جه ده چکیده دین با ارائه جامع ترین برنامه برای تعالی بشر در همه ساحت های مادی و معنوی و در ابعاد نظری و عملی، پس از استقرار و اجتماعی و تنظیم روابط داخلی و خارجی، به سرعت توانست بنیانگذار تمدنی شگرف در جهان شود و بتواند زمینه اولیه رسیدن انسان به سعادت را که هدف آفرینش وی است فراهم نماید. این نوشتار با تحلیل آیات معرّفِ نمایه های تمدن ی به بررسی شاخصه های تمدن ی از منظر قرآن پرداخته است تا بیانگر اصلی ترین راهبردهای فتح قله های تمدن بشری باشد. از دیدگاه قرآن مجید اطاعت از خدا و ولی او، عد ، وحدت، امنیت، نظارتِ همگانی و م در امور از مهمترین شاخصه های تمدن ی می باشد که اگر دنیای این اصل ها را محور برنامه های خود قرار داده و بر مبنای آن، تمدن نوین ی را بنا نماید؛ با ارئه برترین تمدنِ جهانی به جامعه بشریت تمدنهای مادی و پوشالی را در هم ش ته و همه ملت ها را ن مدینه فاضله خواهد نمود. کلید واژگان: قرآن کریم، تمدن ی، شاخصه تمدن، حکومت ی، عد ، وحدت، نظارت، امنیت. دریافت نسخه پی دی اف و دریافت نسخه وردمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/شاخصه-های-تمدن-اسلامی-از-منظر-قرآن-کریم
مبانی تحکیم نهاد خانواده با بهره گیری از آموزه های رضوی

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم جه ده چکیده: خانواده یک واحد کوچک اجتماعی می باشد که حفظ این نهاد، هم باعث دوام جامعه و هم عامل رشد، بالندگی و به کمال رسیدن آن می باشد؛ پس باید مبانی تحکیمِ این نهادِ انسانیِ مقدس بیش از پیش مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که آموزه های ، خصوصا سیره ائمه علیهم السلام از غنی ترین منابع برای این مطالعات می باشد؛ از این روی باید عوامل استحکام و سعادت خانواده با مراجعه به آموزه های این بزرگواران بازشناسی شود. در این مقاله تلاش شده است تا با روش توصیف و تحلیلِ روایات، مبانی استحکام بنیان خانواده، با استفاده از آموزه های انسان ساز علی بن موسی الرضا علیه السلام مورد بررسی قرار گیرد. در احادیث و روایات آن حضرت، عفت، عمل به آموزه های ی، محبت، احترام و ... جزء مهمترین عوامل و مبانی تحکیم بنیان خانواده می باشند. کلید واژگان: خانواده، تحکیم نهاد خانواده، مبانی تحکیم، عمل به آموزه های ، رضا علیه السلام. دریافت نسخه ورد و دریافت نسخه پی دی افمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/مبانی-تحکیم-نهاد-خانواده-با-بهره-گیری-از-آموزه-های-رضوی
نمایه ای از کاربرد آیات در احادیث رضا علیه السلام پیرامون قرآن

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم جه ده چکیده: قرآن کریم اعجاز الهی وبرترین کتاب هدایت می باشد. ائمه علیهم السلام نیز هم ثقل قرآن، و مبیّن آیات آن می باشند؛ که باید دستِ بشریت را گرفته و بانور قرآن آنهارا به سر منزل کمال رهنمون شوند. رضا علیه السلام نیز، هدایتگری توسط آیات قرآن را در همه ابعاد زندگی بشر، در بسیاری از احادیث خود به نمایش گذاردند. در این مقاله تلاش شد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، احادیث رضا علیه السلام مورد باز شی قرار گیرد، تا کاربرد آیات قرآن در کلام ایشان بیش از پیش تبیین گردد. علیه السلام عظمت قرآن را تبیین نموده و ارزش نهادن به آن را مهم شمردند. ایشان شبهات و بدعتهای پیرامون قرآن را جواب داده، و به تفسیر آیات، تبیین حقایق و بیان نکات فقهی پرداخته، در بسیاری از بیانات خود به آیات استشهاد نموده، مسائل مهم را توسط قرآن حل کرده و مفاهیم آن را در همه ابعاد زندگی خود جاری نمودند. کلیدواژگان: عظمت و ارزش قرآن، تفسیر قرآن، استشهاد به آیات، پاسخگویی قرآن، رضا علیه السلام. دریافت نسخه ورد و دریافت نسخه پی دی افمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/نمایه-ای-از-کاربرد-آیات-در-احادیث-امام-رضا-علیه-السلام-پیرامون-قرآن
معرفی زاده جعفر بن موسی علیه السلام و تبیین شخصیت وی با استفاده از کتب روایی

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم جه ده چکیده: بررسی زندگیِ پربار ائمه و زادگان علیهم السلام و بازشناسی سیره آن بزرگواران از ضروریات جامعه بشری می باشد؛ تا رفتارها و منش های آنها، به عنوانِ نقشهِ راه، پیش روی جامعه کنونی قرار داده شوند، و از طریق این الگوهایِ جامعِ الهی، راه کمال و سعادتِ ابدی پیموده شود. حال این سؤال پیش می آید که آیا زندگانی جعفر بن موسی سلام الله علیه، با وجود قلت منابع، قابل مطالعه و بازخوانی می باشد؟ و آیا بررسی ابعاد شخصیتی زاده جعفر، می تواند ما را در دست ی به این الگو یاری رساند؟ در راستای پاسخ به سؤالات فوق، در این مقاله سعی شده است تا با روش توصیفی - تحلیلی، روایات مربوط به زندگانیِ پربارِ این زاده شریف، گرد آوری و مورد پژوهش قرارگیرد. در بررسی های اولیهِ به عمل آمده، به منبع و نوشتهِ جامعی در مورد زندگانی ایشان دست نیافتیم و این خود نشان از اهمیت این تحقیق می باشد؛ به همین دلیل با جست وجو در منابع روایی و تاریخی، سعی در تبیین گوشه هایی از زندگانی این زاده عالی قدر داشتیم. با وجود کمیِ روایات درباره زندگی این بزرگوار، همه متون و روایات موجود، دل بر کرامت و فضل ایشان دارند. ایشان فرزند بلافصل موسی بن جعفر علیه السلام و برادر رضا علیه السلام می باشند. کلیدواژگان: جعفر بن موسی علیه السلام، فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام، معرفی شخصیت زاده، متون روایی. دریافت نسخه ورد و دریافت نسخ پی دی اف مقاله فوق از مقالات مربوط به به کنگره ملی زاده جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام است که می توانید چکیده و متن کامل آن را از اینجا نیز مطالعه نمایید.منبع : http://davariahad.blog.ir/post/معرفی-امامزاده-جعفر-بن-موسی-علیه-السلام-و-تبیین-شخصیت-وی-با-استفاده-از-کتب-روایی
باز شی مولفه های ارزشی ایثار و شهادت از دیدگاه ی

درخواست حذف اطلاعات
مقاله مشترک با دانشجویان محترم خانم ها جه ده و یزدان پناه چکیده: پرداختن به کلام ی در همه زمینه ها، خصوصا در باره ایثار و شهادت، که از ناب ترین و ارزنده ترین مفاهیم کلیدی می باشند، از اهمیت بسیاری برخوردار هست. و از این روی لازم می نماید تا فرمایشات ایشان در این زمینه، بیش از پیش مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و پژوهشهای جدی در این زمینه صورت گیرد. در این مقاله نیز تلاش شده است تا مألفه های ارزشی ایثار و شهادت، به روش توصیفی- تحلیلی، در مجموعه بیانات و مکتوبات ی مورد باز شی قرار گیرد. از بررسی ها و مطالعات چنین استفاده می شود که، در کلام و شه ایشان ایثار و شهادت از ارج و ارزش والایی برخوردار می باشد. ایثار به معنای فداکاری و گذشتن از همه چیز در راه آرمانها می باشد و شهادت نیز به معنای کشته شدن در راه ارزشهای دینی می باشد. ایثار و شهادت، مقامی بالا می باشد که در آن فرد جان خود را با خدا معامله می نماید و سبب حفظ نظام و می باشد. ی به بیان خصوصیات فرد ایثارگر و و خانواده های آنان نیز پرداخته اند. کلیدواژگان: ایثار و شهادت، کشته شدن در راه خدا، خانواده ، ایمان. دریافت نسخه ورد و دریافت نسخه پی دی افمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/باز-اندیشی-مولفه-های-ارزشی-ایثار-و-شهادت-از-دیدگاه-مقام-معظم-رهبری
قدردانی از اساتید

درخواست حذف اطلاعات
به مناسبت آغاز سال تحصیلی رسمی آموزشی با حدیث زیر از اساتید بزرگوارم در طول تحصیل قدردانی می کنم: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیهما السلام‏ عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ‏ بِالثَّغْرِ الَّذِی یَلِی إِبْلِیسُ وَ عَفَارِیتُهُ یَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِیعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ یَتَسَلَّطَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ وَ شِیعَتُهُ النَّوَاصِبُ. (بحار الأنوار چاپ بیروت؛ ج‏2 ؛ ص5) صادق علیه السلام می فرمایند: علماى شیعیان ما در مرزى هستند که در سوى دیگر آن ابلیس و دار و دسته‏ اش هستند. اینان مانع از شیاطین مى شوند که به ضعفاى شیعیان ما حمله کنند، و از اینکه ابلیس و پیروان ناصبى‏اش بر آنان مسلّط شوند.منبع : http://davariahad.blog.ir/post/قدر-دانی-از-اساتید
شیاکوه لرزید ولی انشایی نلرزید!!!

درخواست حذف اطلاعات
به یاد یی که رهرو می خواهند.... شهید عبدالحمید انشایی: 20 آذر ماه زمان مناسبی برای اجرای عملیات بود. تمام محاسبات انجام شد. همه چیز آماده است، همه مسلح اند، در کوله بارها همه چیز هست حتی سلاح ایمان. همه می دانند که بدون آن پیروزی ممکن نیست. عملیات مطلع الفجر در روز مقرر در مناطق شیاکوه، چرمیان، تنگ قاسم آباد و دشت گیلان غرب با هدایت قرارگاه مقدم نیروی زمینی با رمز یا مهدی ادرکنی(عج) آغاز شد. همین ذکر و آن ایمان بود که همه چیز را آسان می کرد. 27 روز از آغاز عملیات می گذرد. خستگی نیز از این عزم رزمندگان خسته شده شیاکوه آزاد است و دشمن تلفات سنگینی را متحمل شده ،700 کشته و 140 اسیر نمونه ای از این تلفات بود.حالا عبدالحمید دیدبان شیاکوه بود. جایی که برای اش ایثارها شده، تمام حرکات دشمن را زیر نظر داشت. منطقه شیاکوه ارتفاعاتی در منطقه مرزی است که تسلط بر آن برای دو طرف درگیر در جنگ حائز اهمیت بود. عبدالحمید گرای دشمن را به توپخانه ارسال می کرد. با بیسیم موقعیت دشمن را اطلاع می داد و توپخانه نیز انجام وظیفه می نمود. در مدتی که در گیلان غرب حضور داشت دو نامه به خانواده نوشت، در هرکدام مقداری پول از حقوق سربازی خود گذاشت و سفارش کرد که به فقرای محل بدهند. این مرام را از طفولیت از خانواده آموخته بود.حالا مجدد حرکت دشمن برای باز پس گیری آغاز شده و دشمن زخم خورده با چندین برابر استعداد نیروهای در حال پیشروی است، درگیری ها سخت شده، آتش سنگین دشمن بسیاری را شربت شهادت نوشانده، بسیاری نیز تشنه و در انتظارند. به رغم تلاش های یگانهای مختلف تیپ 58 ذوالفقار و گردان 191 پیاده شیراز به دلیل آتش سنگین دشمن، سقوط نزدیک است. دیگر نمی توان ارتفاعات را حفظ کرد، همه رفته اند به دیدار محبوب، عبدالحمید نیز منتظر است، منتظر لحظه وصال، ولی هنوز حماسه به پایان نرسیده است. حلقه محاصره دشمن تنگ تر شده است. گرای ستون های دشمن در حال ارسال است. دستور رسیده که برگرد، ولی او می ماند. عبدالحمید زخمی شده اما هنوز جان دارد، سخت است اما برای دفاع اندک نیرویی مانده، باید استفاده کند، یاد سرور و سالارشهیدان افتاد، زمانی که زخم بر بدنش همچون ستارگان در آسمان است، ولی مبارزه می کند. او بر روی شیاکوه ایستاده است، گرای دشمن هنوز ارسال می شود، همرزم او می گوید: فهمیدم که گرایی که می دهد همانجایی است که خودش ایستاده. پرسیدم، این محل دیدبانی خودت است، پاسخ داد دیگر نیست دشمن به آن رسیده، بزنید. در لحظات آ ناگهان بیسیم به صدا در می آید، بله صدای عبدالحمید است: «از قول من به و مادرم بگویید شیاکوه لرزید ولی انشایی نلرزید» ، دیگر صدا قطع شد. فرمانده پشت بیسیم صدا زد: انشایی، انشایی، جواب بده!اما دیگر ص نیامد...منبع : http://davariahad.blog.ir/post/شیاکوه-لرزید-ولی-انشایی-نلرزید
شعر کاروان کربلا از شهریار

درخواست حذف اطلاعات
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین رخت و تاراج حرم چون گل به تاراجش برند تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین بردن اهل حرم دستور بود و سرّ غیب ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین سروران، پروانگان شمع رخسارش ولی چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین او وفای عهد را با سر کند سودا ولی خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین سیرت آل علی (ع) با سرنوشت کربلاست هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند عزت و بین تا کجا دارد حسین دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین بعد ازینش صحنه ها و ها اشک است و خون دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین دست آ کز همه بیگانه شد دیدم هنوز با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین شمر گوید گوش تا چه خواهد از خدا جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسینمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/شعر-کاروان-کربلا-از-شهریار
روش آلوسی در تعبیر از رضا علیه السلام در تفسیر روح المعانی

درخواست حذف اطلاعات
آلوسی از علمای سلفی مذهب اهل تسنن در قرن سیزدهم در تفسیر روح المعانی سیزده روایت از رضا علیه السلام در ذیل آیات گوناگون برای تبیین بهتر مفهوم آیات یا بیان نکات استطرادی آورده است. وی برای حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام تع ر گوناگونی به کار برده است که در اغلب موارد بیانگر احترام خاص به حضرت است: الف: تعبیر با «رضی الله عنه» ( ج ۱۴ ص ۱۱۳؛ ج‏۱۲ ص ۲۲؛ ج‏۱۳ ص ۹۱؛ ج‏۱۰ ص ۳۳۶؛ ج‏۱۴ ص ۳۳۹؛ ج‏۸ ص ۳۷۵؛ ج‏۸ ص ۳۱۰؛ ج‏۶ ص ۳۶۱؛ ج‏۱۲ ص ۲۰) ب: تعبیر به همراه «علیه السلام» ( ج‏۱۵ ص ۳۹۵؛ ج‏۱۳ ص ۲۱۶) ج: تعبیر با نام «الرضا» بدون پسوند ( ج ۲ ص ۹۹؛ ج ۴ ص ۳۶۲) همچنین گاهی از حضرت با کنیه ابا الحسن (ج‏۱۴ ص ۳۳۹؛ ج‏۱۲ ص ۲۰)، ابا عبدالله ( ج‏۱۳ ص ۹۱؛ ج‏۱۰ ص ۳۳۶) یاد کرده و گاهی در کنار نام پدرانش (علی بن موسی الرضا) یاد می کند (ج‏۸ ص ۳۷۵؛ ج‏۸ ص ۳۱۰؛ ج‏۱۵ ص ۳۹۵؛ ج‏۶ ص ۳۶۱). منبع: آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم‏ و السبع المثانی ، بیروت‏، دارالکتب العلمیهمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/روش-آلوسی-در-تعبیر-از-امام-رضا-علیه-السلام-در-تفسیر-روح-المعانی
حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن

درخواست حذف اطلاعات
(به مناسبت ایام فاطمیه بخشی از مقاله حضرت فاطمه سلام الله علیها در صحیح بخاری باز نشر می گردد) حضور حضرت زهرا علیهاالسلام در زمان نزول قرآن در مکه و نحوه رفتار آن حضرت در مدینه باعث شده است تا در برخی آیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن حضرت ذکر شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. تمام ن مسلمان در ماجرای مباهله؛ بر طبق نقل مفسران در ماجرای مباهله فقط ، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام حضور داشتند و این بیانگر این نکته است که حضرت زهرا علیهاالسلام به عنوان تمام ن مسلمان در این ماجرا حضور داشت [1] . قرآن در این زمینه می فرماید: فَمَنْ حَآجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ [2] 2. علم حضرت؛ در تفسیر آیه شریفه فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [3] منظور از « اهل ذکر » اهل بیت علیهم السلام معرفی شده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب شواهد نزیل که در قرن پنجم توسط حسکانی از علمای اهل سنت تالیف شده است می خوانیم: [أخبرنا عقیل بن الحسین، قال: أخبرنا علی بن الحسین، قال: حدثنا محمد بن عبید الله، قال‏] حدثنا عبدویه بن محمد بشیراز قال: حدثنا سهل بن نوح بن یحیى أبو الحسن الحب قال: حدثنا یوسف بن موسى القطان عن وکیع، عن سفیان، عن السدی عن الحارث قال سألت علیا عن هذه الآیة: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ فقال: و الله إنا لنحن أهل الذکر، نحن أهل العلم، و نحن معدن أویل و نزیل، و لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: أنا مدینة العلم و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأته من بابه [4] 3. عصمت و دوری از گناه ؛ در روایات شیعی و اهل سنت چنین می خوانیم که منظور از اهل بیت در آیه إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرً ا [5] منحصراً و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند؛ از جمله می خوانیم: رواه محمد بن المنکدر عنه: حدثونا عن أبی بکر السبیعی قال: أخبرنا أبو عروبة الحرانی قال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا عبد الرحیم بن واقد، عن ایوب بن سیار عن محمد بن المنکدر، عن جابر قال نزلت هذه الآیة على النبی صلی الله علیه و آله و سلم و لیس فی البیت إلا فاطمة و الحسن و الحسین و علی إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم : اللهم هؤلاء أهلی [6] . همچنین می خوانیم: ذهب ابو سعید الخدرى و جماعة من ّابعین منهم مجاهد و قتاده الى انّ اهل البیت علىّ و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام و الدّلیل علیه‏ما روت عائشة رضى اللَّه عنها، ق : ج رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم ذات غداة و علیه مرط مرجل من شعر اسود فجلس فأتت فاطمة فادخلها فیه ثمّ جاء علىّ فادخله فیه ثمّ جاء حسن فادخله فیه ثم جاء حسین فادخله فیه ثمّ قال: إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً [7] . 4. دوستی حضرت زهرا اجر رس ؛ در روایتی که در چندین تفسیر اهل سنت آمده است، در تفسیر آیه قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى [8] می خوانیم: حدثنی القاضی أبو بکر الحیری أخبرنا أبو العباس الصبغی حدثنا الحسن بن علی بن زیاد السری حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحمانی حدثنا حسین الأشقر، [قال:] حدثنا قیس، عن الأعمش، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى‏ قالوا: یا رسول الله من هؤلاء الذین أمرنا الله بمودتهم قال: علی و فاطمة و ولدهما [9] 5. نهایت ایثار و از خودگذشتگی؛ بر طبق نظر مفسران علی علیه السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام و فرزندانشان غذای خود را به یتیم و اسیر و فقیر دادند در حالی که خود روزه نذری گرفته بودند، در مقابل این ایثارگری آنها، سوره انسان نازل شد [10] از جمله آیات وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاء وَلَا شُکُورً ا [11] . جالب اینکه در این سوره از همه نعمت های بهشتی سخن به میان آمده به جز حوریان بهشتی که بنا به نظر برخی از مفسران به خاطر نزول سوره درباره حضرت زهرا و همسر و فرزندانش علیهم السلام می باشد [12] . 6. خیر کثیر ؛ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ [13] ؛ در شان نزول سوره کوثر مى‏خوانیم: عاص بن وائل که از سران مشرکان بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد، و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از دور مشاهده د، هنگامى که عاص بن وائل وارد مسجد شد به او گفتند: با که صحبت مى‏کردى؟ گفت: با این مرد ابتر! این تعبیر را به خاطر این انتخاب کرد که عبداللَّه پسر پیغمبر اکرم ص از دنیا رفته بود، و عرب ى را که پسر نداشت ابتر (یعنى بلا عقب) مى‏نامید، و لذا قریش این نام را بعد از فوت پسر پیغمبر براى حضرت انتخاب کرده بود (سوره فوق نازل شد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به نعمتهاى بسیار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواند) [14] در برخی از روایات منظور از کوثر به کثرت فرزندان و ذریه که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرا علیهاالسلام به وجود آمدند، و آن قدر فزونى یافتند که از شماره بیرونند، و تا دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر اکرمند تفسیر شده اند [15] . ( قیل هو کثرة النسل و الذریة و قد ظهرت الکثرة فی نسله من ولد فاطمة علیهاالسلام حتى لایحصى عددهم و اتصل إلى یوم القیامة مددهم ‏ [16] ) [1] . ماجرای مباهله را بنگرید در: مسلم بن حجاج(204-261ق)؛ صحیح مسلم ؛ جلد 7 صفحه 120؛ ابن حنبل، احمد بن محمد(164-241ق)؛ المسند ؛ ج 1، ص 185 ؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله(321-405ق)؛ المستدرک ؛ ج3، ص150؛ و سایر منابع را ببینید در مکارم ، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ، ج 2ص583 و584. [2] . آل عمران:61؛ هر گاه بعد از علم و دانشى که (در باره ) به تو رسیده، (باز) انى با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را ما ن خویش را دعوت نماییم، شما هم ن خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. [3] . نحل:43 [4] . حاکم حسکانی، عبیدالله بن احمد (قرن5 )؛ شواهد نزیل، ج1ص432. [5] . احزاب:33؛ خداوند فقط مى‏خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاک سازد. [6] . حاکم حسکانی، عبیدالله بن احمد (قرن5)؛ شواهد نزیل ، ج2ص29. [7] . میبدی، ابوالفضل(قرن6)، کشف الأسرار و عدة الأبرار ، ج‏8، ص: 45 [8] . شوری: 23؛ بگو: «من هیچ پاداشى از شما بر رس م درخواست نمى‏کنم جز دوست‏داشتن نزدیکانم [اهل بیتم‏]. [9] . حاکم حسکانی، عبیدالله بن احمد (قرن5)؛ شواهد نزیل ، 2/189؛ و ر.ک. میبدی، ابوالفضل(قرن6)، کشف الأسرار و عدة الأبرار ،ج9ص23؛ قرطبی، محمد بن احمد (م671)؛ الجامع لاحکام القرآن ؛ج 16ص22؛ زمخشری، محمود (قرن6)؛ الکشاف عن حقائق نزیل ؛ ج4ص220. [10] . ر.ک. رازی، ف الدین (قرن6)؛ مفاتیح الغیب ، ج10ص746؛ زمخشری، محمود (قرن6)؛ الکشاف عن حقائق نزیل ؛ج4ص670؛ سیوطی، جلال الدین (قرن10)؛ الدرالمنثور ، ج6ص299؛ ثعلبی، احمد بن ابراهیم(قرن 5)، الکشف و البیان ، ج10، ص99. [11] . انسان:8 و9؛ و غذاى (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» مى‏دهند! (و مى‏گویند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى‏کنیم، و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهیم! [12] . مکارم ، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ج25ص348 به نقل از روح المعانی. [13] . کوثر:1؛ ما به تو کوثر [خیر و برکت فراوان‏] عطا کردیم [14] . مکارم ، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ، ج 27ص 368 ؛ نیز ر.ک. سورآبادی، عتیق بن محمد (قرن5)؛ تفسیر سورآبادی ، ج4ص2880؛ سیوطی، جلال الدین (قرن10)؛ الدرالمنثور ، ج6ص404. [15] . مکارم ، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ج27ص371. [16] . طبرسی، فضل بن حسن(468-548ق)؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ؛ج10ص836؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک. الحلو، محمدعلی؛ ما نزل من القرآن فی شأن فاطمة ا هراء ، مسعودی، محمد فاضل؛ اسرار الفاطمیة ، وسایر کتابهایی که به برخی از آنها در قسمت « سابقه تاریخی بحث » اشاره شد ه است. بخشی از مقاله حضرت فاطمه سلام الله علیها در صحیح بخاریمنبع : http://davariahad.blog.ir/post/حضرت-زهرا-سلام-الله-علیها-در-قرآن