استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه از بلاگ زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.رفاقت یا گذرگاه؟

درخواست حذف اطلاعات
این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکرات جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/05/04/رفاقت-یا-گذرگاه
گم گشته

درخواست حذف اطلاعات
این روز ها و شب هاست که پشت بر پشت هم می گذرند و من ِ بنده در انبوهی از رابطه ها واژه ها قهر ها و آشتی ها رفت و آمد ها و... گم شده ام! پی نوشت : خدایا می خواهم خودم را پیدا کنم اجازه می دهی؟؟؟منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/07/19/گم-گشته
رفاقت یا گذرگاه؟

درخواست حذف اطلاعات
این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکرات جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد
پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/05/04/رفاقت-یا-گذرگاه
شک

درخواست حذف اطلاعات
انگار کلنگ به دست بودتا حرفم را زدم کلنگ اش را از پشت بیرون کشید و دیوار شیشه ای دلم را د کرد! تشکر برای اینکه راحت هم خودم را و هم دلم را شک !
پی نوشت : این روز ها دیگر بچه ای در کوچه ها فوتبال بازی نمی کند که شیشه ی همسایه بشکند پس باید شیشه ی دل ها را ش ت؟؟؟منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/05/21/شکاندی
دیگر از خودم فرار نمی کنم!

درخواست حذف اطلاعات
گذشته هرچه باشد هم متعلق به من است و هم گذشته است پس فرار از گذشته شاید تنها یک بیراهه باشد برای بیخیالی بیراهه ای برای خود فراموشی! نه پاک گذشته! پی نوشت : فاصله می توند انسان سازی کند می توند موجب قوی شدن شود و هر مقدار تقویت بیشتری صورت گیرد نه تنها نیازی با پاک گذشته نیست! بلکه پل های پشت سر را هم باز سازی می کند!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/04/20/دیگر-از-خودم-فرار-نمی-کنم
عادت

درخواست حذف اطلاعات
وقتی بودنمان برای اطرافیانمان تبدیل شد به عادت! دیگر در اولویت هایشان نیستیم! پی نوشت : سانسورمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/04/28/عادت
رفاقت یا گذرگاه؟

درخواست حذف اطلاعات
این روزها قوی ترین رابطه ها هم در مقابل تفکرات جدید کم آورده اند. رفاقت ها شده اند گذرگاه های چندگانه! شامل: زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند می روند ... رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند و بی خداحافظی می روند کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند اما یکی آماده است با لبخند و با سرعت از دیگری بگذرد
پی نوشت : لعنت به فاصله و بهانه و...منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/05/04/رفاقت-یا-گذرگاه
حزب باد

درخواست حذف اطلاعات
گاهی از رابطه هافقط انسان ها می مانند و باید تمام آرزو ها هدف ها خاطرات را به باد بسپاری ! تا شاید باد ، دست رحمت خدا باشد بر سنگینی شانه ات
پی نوشت: «و لا تعننی بطلب ما لم تقدر فیه رزقا» و با طلب آنچه برایم روزی مقدر نکرده ای ،به زحمتم میفکن بخشی از تعقیبات عشامنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/04/15/حزب-باد
انقلاب

درخواست حذف اطلاعات
گاهی زمان هایی طلایی به انسان داده می شود تا با تغییر محیط از چیزی به نام گذشته بگذرد! پی نوشت : انقلاب در زندگی ام آغاز شد ! مراقب خودت باش دوست عزیز شاید تو هم قربانی این انقلاب شوی!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/04/16/انقلاب
جنس عشق

درخواست حذف اطلاعات
از زمانی که قرار شددیگر بیشتر اوقاتمان را باهم نباشیم هر شب خواستم تو را ازوجودم ا اج کنم! اما هر بار مانند درختی تازه در افکارم قد می کشیدی و مرا فرا می گرفتی!
به قول مهدی اخوان ثالث: آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز! پی نوشت: خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها زود کینه ای می شوند؟؟؟
من در این تنهایییییییییی هنوز منتظرت هستم بازگرد!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/03/19/جنس-عشق
حزب باد

درخواست حذف اطلاعات
گاهی از رابطه هافقط انسان ها می مانند و باید تمام آرزو ها هدف ها خاطرات را به باد بسپاری ! تا شاید باد ، دست رحمت خدا باشد بر سنگینی شانه ات
پی نوشت: «و لا تعننی بطلب ما لم تقدر فیه رزقا» و با طلب آنچه برام روزی مقدر نکرده ای ،به زحمتم میفکن بخشی از تعقیبات عشامنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/04/15/حزب-باد
جنس عشق

درخواست حذف اطلاعات
از زمانی که قرار شددیگر بیشتر اوقاتمان را باهم نباشیم هر شب خواستم تو را ازوجودم ا اج کنم! اما هر مانند درختی تازه در افکارم قد می کشیدی و مرا فرا می گرفتی!
به قول مهدی اخوان ثالث: آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز! پی نوشت: خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها زود کینه ای می شوند؟؟؟
من در این تنهایییییییییی هنوز منتظرت هستم بازگرد!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/03/19/جنس-عشق
جنگ حفاظت

درخواست حذف اطلاعات
زمانی که به او گفتم چه کرده ام طردم نمود و گفت باید فلان کار را درست انجام دهی تا آن زمان خداحافظ !!! دل اش ز من گرفته بود و قلب اش برایم درد گرفت اما من چه ؟؟؟ تا ساعت ها در کما بودم اما دل که دل را بخواهد جد نمی تواند بیافتد این وسط ها و او را از دست ندادم پی نوشت : چند روزیست حیات را در من دمیده و فعلا قصد دارد زنده نگاهم دارد!!! دوستت دارم تا ابد... http://davaran360.blog.ir/1397/01/08/153tanhaمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/18/جنگ-حفاظت
پایان جنگ

درخواست حذف اطلاعات
بعد چند روزی در گیری در ناحیه ی دل از بدن این فرد 'دیریافته ام ' سر سازش داشته و دارد و خواهد داشت پی نوشت : هیچ وقت به نبودنت فکر نخواهم کرد!
خدایا ممنون که برادرانی کم تعداد و با اوج معرفت سر راهم قرار می دهی. مرسی خدااااااااااااامنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/پایان-جنگ
هر چه هست، اوست...

درخواست حذف اطلاعات
و چه زیبا انتظار ها تمام می شود و باز می گردد تا جایگاه اش را پس بگیرد و چه زیباتر که غم های پر کرده ی جایش رخت خویش بسته و می روند که بروند که بروند که ... و زیباترین زمان زمانی است که هر چه شد ، او کرده و هر چه هست ، اوست ... پی نوشت : عید تمام شده و دید و باز دید ها نیز تمام اند او نیز آمده تا مهمان دائمی قلبم باشد صاحب خانه ، خوش آمدی!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/هر-چه-هست،-اوست
نوشابه های محبت

درخواست حذف اطلاعات
گاهی افرادی در اطرافمان که بسیار هم دوستشان داریم برای آرام مان برایمان نوشابه هایی باز می کنند از جنس محبت! اما در عمل همان رفتار سابق را دارند! لطفاً دل یکدیگر را الکی خوش نکنیم! پی نوشت: چند روزی با حرف هایت محبت ات را به دل قول دادم اما...منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/03/18/نوشابه-های-محبت
دیگر بس است

درخواست حذف اطلاعات
آره دیگر این همه استفاده از مطالب دیگران حتی به جا بس است قلمم را در قلمدان زده همچون مهت تراوشات ذهن کوچکم را بر صحنه ی وب به تصویر خواهم کشید... پی نوشت : هوا اردیبهشت را فقط ها درک می کنند!!! به شهر ما بیایید..منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/31/دیگر-بس-است
مژده بده

درخواست حذف اطلاعات
مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا
سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا

جانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منم
یارِ پسندیده منم، یار پسندید مرا

کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید
کان صنمِ قبله نما خم شد و بوسید مرا

پرتو دیدار خوشش تافته در دیده ی من
آینه در آینه شد: دیدمش و دید مرا

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او
تابِ نظر خواه و ببین کاینه ت د مرا

گوهرِ گم بوده نگر تافته بر فرق فلک
گوهریِ خوب نظر آمد و سنجید مرا

نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند
رشکِ سلیمان نگر و غیرتِ جمشید مرا

هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم
بانگِ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا

چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او
باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا

پرتو بی پیرهنم، جان رها کرده تنم
تا نشوم سایه ی خود باز نبینید مرا

هوشنگ ابتهاجمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/30/مژده-بده
می خواهم عاشق باشم

درخواست حذف اطلاعات
"می خواهم عاشق باشم..."
عاشق ی که حتی نمیدانم کیست! نمیدانم چیست؟! نمیدانم بعد عاشقی مرا دوست میدارد یا نه؟! نمیدانم و نمیدانم های دیگر... فقط میدانم که می خواهم عاشق باشم آه عشق و عاشقی... می خواهم دوباره متولد شوم می خواهم دوباره نوجوان و خام شوم شورعاشقی در سر داشته باشم و دیوانه بازی های عاشقانه سر دهم می خواهم صبح به صبح گل رزی در دست به انتظار بنشیم تا او بیاید نمی دانم او کیست!!!؟ نمی دانم.... می خواهم از نو عاشق شوم...
پی نوشت : متن بالا مال بنده نیست و اسم شون رو به خاطر ندارم اما حال بنده هست و امیدوارم حلال کنندمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/30/می-خواهم-عاشق-باشم
منتظرت هستم اما ...

درخواست حذف اطلاعات
مدتی هست به دلسوزی خود مشغولم
که دلم بند نفس های ی هست که نیست
فریدون مشیری
پی نوشت : تُو هم غَمی به جهانم اضافه ڪردی و رفتی...
امید صباغمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/منتظرت-هستم-اما
پایان جنگ

درخواست حذف اطلاعات
بعد چند روزی در گیری در ناحیه ی دل از بدن این فرد 'دیریافته ام ' سر سازش داشته و دارد و خواهد داشت پی نوشت : آمده بوده است که بماند نه اینکه از دل ما رد بشود
خدایا ممنون که برادرانی کم تعداد و با اوج معرفت سر راهم قرار می دهی. مرسی خدااااااااااااامنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/پایان-جنگ
و دیگر هیچ

درخواست حذف اطلاعات
ناگهان آمد و زدآمد و کشت آمد و برد
او فقط آمده بود از دل ما رد بشود
حامد بهاروند
پی نوشت: مصرع دوم سوال است یا خبر؟منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/و-دیگر-هیچ
هر چه هست، اوست...

درخواست حذف اطلاعات
و چه زیبا انتظار ها تمام می شود و باز می گردد تا جایگاه اش را پس بگیرد و چه زیباتر که غم های پر کرده ی جایش رخت خویش بسته و می روند که بروند که بروند که ... و زیباترین زمان زمانی است که هر چه شد ، او کرده و هر چه هست ، اوست ... پی نوشت : عید تمام شده و دید و باز دید ها نیز تمام اند او نیز آمده تا مهمان دائمی قلبم باشد صاحب خانه ، خوش آمدی!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/هر-چه-هست،-اوست
و دیگر هیچ

درخواست حذف اطلاعات
ناگهان آمد و زدآمد و کشت آمد و برذ
او فقط آمده بود از دل ما رد بشود
حامد بهاروند
پی نوشت: مصرع دوم سوال است یا خبر؟منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/و-دیگر-هیچ
باز هم این لعنتی

درخواست حذف اطلاعات
اوایل بهار و من باز در عصر یخبندان ام!
پی نوشت: دریاب مرا که« من بی تو چنانم َکه کما رفته خیالم»منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/باز-هم-این-لعنتی
منتظرت هستم اما ...

درخواست حذف اطلاعات
مدتی هست به دلسوزی خود مشغولم
که دلم بند نفس های ی هست که نیست
فریدون مشیری
پی نوشت : تُو هم غَمی به جهانم اضافه ڪردی و رفتی...
امید صباغمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/20/منتظرت-هستم-اما
جنگ حفاظت

درخواست حذف اطلاعات
زمانی که به او گفتم چه کرده ام طردم نمود و گفت باید فلان کار را درست انجام دهی تا آن زمان خداحافظ !!! دل اش ز من گرفته بود و قلب اش برایم درد گرفت اما من چه ؟؟؟ تا ساعت ها در کما بودم و چه خوب که به موقع فهمیدم و او را از دست ندادم پی نوشت : چند روزیست حیات را در من دمیده و فعلا قصد دارد زنده نگاهم دارد!!! دوستت دارم تا ابد... http://davaran360.blog.ir/1397/01/08/153tanhaمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/18/جنگ-حفاظت
رنج

درخواست حذف اطلاعات
مدتی به انتظار بنشینی و هر لحظه گمان کنی دارد می آید یا پشت در است انگار نه انگار که تو به او می شی و تو در تفکرات اش جایی نداری پی نوشت : عصر ای به تلخی صبر! گیاهی تلخ را صبر نامیدند...!!!منبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/17/رنج
دیکتاتور

درخواست حذف اطلاعات
میان این همه آشنا چرا 'منٕ' غریبه را هم دعوت کرده ای؟ پی نوشت : من برای تو هستم اما غافلم ز تومنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/12/دیکتاتور
غیرت خدا

درخواست حذف اطلاعات
ما مال خدائیم آدم مالِ ی را صرف دیگری نمی کند ... « ره» پی نوشت : حواسمان به خط آفساید بازی باشدمنبع : http://davaran360.blog.ir/1397/01/12/دیکتاتور1