استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

کتابفروشی انلاین ویژه کودکان

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ کتابفروشی انلاین ویژه کودکان از بلاگ کتابفروشی انلاین ویژه کودکان دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.خلاصه داستان چوپان دروغگو

درخواست حذف اطلاعات
چوپان دروغگو روزی روزگاری پسرک چوپانی در ده ای زندگی می کرد. او هر روز صبح ان مردم دهات را از ده به تپه های سبز و م نزدیک ده می برد تا ها علف های تازه بخورند.او تقریبا تمام روز را تنها بود. یک روز حوصله او خیلی سر رفت . روز بود و او مجبور بود باز هم در کنار ان باشد. از بالای تپه ، چشمش به مردم ده افتاد که در کنار هم در وسط ده جمع شده بودند. یکدفعه قکری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت کاری جالب د تا کمی تفریح کرده باشد. او فریاد کشید: گرگ، گرگ، گرگ آمد. مردم ده ، صدای پسرک چوپان را شنیدند. آنها برای کمک به پسرک چوپان و هایش به طرف تپه دویدند ولی وقتی با نگرانی و دلهره به بالای تپه رسیدند ، پسرک را خندان دیدند، او می خندید و می گفت : من سر به سر شما گذاشتم. مردم از این کار او ناراحت شدند و با عصبانیت به ده برگشتند. از آن ماجرا مدتها گذشت،یک روز پسرک نشسته بود و به گذشته فکر می کرد به یاد آن خاطره خنده دار خود افتاد و تصمیم گرفت دوباره سر به سر مردم بگذارد.او بلند فریاد کشید: گرگ آمد ، گرگ آمد ، کمک ... مردم هراسان از خانه ها و مزرعه هایشان به سمت تپه دویدند ولی باز هم وقتی به تپه رسیدند پسرک را در حال خندیدن دیدند. مردم از کار او خیلی ناراحت بودند و او را دعوا د. هر ی چیزی می گفت و از اینکه چوپان به آنها دروغ گفته بود خیلی عصبانی بودند. آنها از تپه پایین آمدند و به مزرعه هایشان برگشتند. از آن روز چند ماهی گذشت . یکی از روزها گرگ خطرناکی به آن ده آمد و وقتی پسرک را با ان تنها دید ، بطرف گله آمد و ان را با خودش برد. پسرک هر چه فریاد می زد: گرگ، گرگ آمد، کمک کنید.... ولی ی برای کمک نیامد . مردم فکر د که دوباره چوپان دروغ می گوید و می خواهد آنها را اذیت کند. آن روز چوپان نتیجه مهمی در زندگیش گرفت. او فهمید اگر نیاز به کمک داشته باشد، مردم به او کمک خواهند کرد به شرط آنکه بدانند او راست می گوید.منبع : http://bookstore1.blog.ir/1397/07/19/داستان-چوپان-دروغگو
خلاصه داستان دختری که دوست داشت گنجشک شود

درخواست حذف اطلاعات
صه ک نه کوتاه “دختری که دوست داشت گنجشک شود” داستان ک نه یکی بود یکی نبود. دختر کوچکی بود به نام عسل که همیشه درحیاط، کنارباغچه می نشست به گنجشکهایی که در آسمان بودند نگاه میکرد و آرزو میکرد: ای کاش من هم یک گنجشک بودم! آن وقت هرجا دوست داشتم میرفتم و در آسمان پرواز می . یک روز همین طور که در فکر و خیال بود، احساس کرد کوچک شده است ! وقتی به خودش نگاه کرد، دید آرزویش برآورده شده و به یک گنجشک تبدیل شده است باخوشحالی به آسمان پرید و پرواز کرد، او از اینکه گنجشک شده خیلی خوشحال بود، تا اینکه خسته وگرسنه شد و روی شاخه درختی که پراز گنجشک بود نشست. گنجشکی کنار او آمد وگفت: چیه بچه جون اینجا چی میخوای؟ عسل گفت: من خسته و گرسنه ام. گنجشک قاه قاه خندید وگفت: تو یک گنجشکی و خودت باید برای خودت جا و غذا پیدا کنی. الان هم از اینجا برو چون باید از قبل جا میگرفتی عسل شروع به گریه کرد، درهمین موقع دستی او را تکان داد.
مادرش بود ! بله بچه ها، عسل کنار باغچه خوابش برده بود وخواب دیده بود. او فهمید که هر آرزویی مشکلات خودش را دارد وهیچ وقت نمی توان بی گدار به آب زد.منبع : http://bookstore1.blog.ir/1397/07/19/داستان-کوتاه
خلاصه داستان سهراب

درخواست حذف اطلاعات
خلاصه داستان رستم وسهرلب به زبان ساده یک روزرستم برای شکاربه صحرارفته بودکه بعدازشکارواستراحت متوجه شد که اسبش گم شده است.برای پیدا اسب خودبه شهرسمنگان که درآن بود،رفت. شاه سمنگان ازاوپذیرایی کردوبه اوقول دادکه اسبش راپیداکندوتاشب به قولش عمل کرد.شاه سمنگان دختری داشت به نام تهمینه.رستم با اوازدواج کردوپس ازمدتی خواست که به ایران بازگردد پس مهره ای به تهمینه دادوگفت:«اگرفرزندی به دنیاآوردی که دختربود این مهره رابه موهای اوببن ی اگرفرزندمان پسرشدآن رابه بازویش ببندتابتوانم اورابشناسم.» رستم رفت وتهمینه پس ازمدتی پسری به دنیا آورد و نامش راسهراب گذاشت. سال ها گذشت وسهراب بزرگ شدوخواست به دنبال پدرش،رستم برود.مادرش مهره ی پدررابه بازوی اوبست وگفت:«با این نشانه پدرت تورا خواهد شناخت. سهراب با لشکری بزرگ به طرف ایران حرکت کرد.شاه ایران که در آن زمان کی کاووس بود برای مقابله با دشمن رستم را برای جنگ به سوی سهراب فرستاد. رستم وسهراب در میدان جنگ همدیگر را نشناختند وبه جنگ پرداختند. پس از مبارزه ای طولانی رستم سهراب را ش ت داد واو را کشت. سهراب قبل از مرگ به رستم گفت:«من پسر رستم هستم واگر او بداند که من کشته شده ام تو را زنده نخواهد گذاشت.» رستم گفت:«از کجا بدانم که تو پسر رستم هستی؟» سهراب بازو بندش را نشان داد ورستم او را شناخت امّا پشیمانی سودی نداشتورستم پسر خود را کشته بود!!منبع : http://bookstore1.blog.ir/1397/07/19/خلاصه-داستان-سهراب
همه داستان ها

درخواست حذف اطلاعات
فروش ویژه سفارش کتاب داستان حدیث اء فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها مجموعه چهارده معصوم(علیهم السلام) این مجموعه دربردارنده داستان های کوتاهی از زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) برای گروه سنی کودک و نوجوان است که به قلم خانم زهرا عبدی به تازگی به چاپ رسیده است. این کتاب ک ن و نوجوانان را با زندگی هادی(علیه السلام) در غالب داستان آشنا می سازد. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها مجموعه چهارده معصوم(علیهم السلام) این مجموعه دربردارنده داستان های کوتاهی از زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) برای گروه سنی کودک و نوجوان است که به قلم خانم زهرا عبدی به تازگی به چاپ رسیده است. این کتاب ک ن و نوجوانان را با زندگی علی(علیه السلام) در غالب داستان آشنا می سازد. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها آموزش نشانه ها و روخوانی
این مجلد نشانه ها و روخوانی در بحث قرآنی را آموزش می دهد. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها آموزش علامات (س ، تشدید، مد، تنوین، حروف ناخوانا)
این مجلد علامات (س ، تشدید، مد، تنوین، حروف ناخوانا) در بحث قرآنی را آموزش می دهد. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها آموزش قرآن متاسفانه دیده شده افراد زیادی علی رغم ب مدارج بالای علمی هنوز در خواندن قرآن دچار مشکل می باشند، و یکی از دلایل این امر سیستم آموزشی موجود در راستای آموزش قرآن می باشد. از آنجایی که بهترین سن جهت فراگیری آموزش قرآن در سنین دسالی می باشد و به دلیل اشتیاق روزافزون خانواده ها جهت آشنایی و یادگیری فرزندان دلبندشان با معارف قرآن، کتاب حاضر در این راستا گردآوری شده است. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها مجموعه داستان طنز با نگاهی به مقوله اقتصاد مقاومتی
کتاب پیش رو، با زبانی طنز به بررسی چند معضل روزمره اقتصادی بومی پرداخته است که حل نشدنشان در اینده عواقب به مراتب بدتری خواهند داشت. مسائلی مانند بانکداری در ایران، دلال بازی در صنعت مسکن، رباخواری و نزول خواری، تنبلی و تن پروری اقتصادی، اطاله دادرسی، زمین خواری و … فروش ویژه سفارش کتاب در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این مجموعه داستان حضرت آدم(ع)،حضرت نوح(ع)، حضرت صالح(ع)، حضرت ادریس(ع)، حضرت سلیمان(ع)، حضرت ابراهیم(س)، حضرت یونس(ع)، حضرت ایوب(ع)، حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و حضرت محمد(ص) را می خوانیم. فروش ویژه نمایش محصولات اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها داستان ان (12)
در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت محمد(ص) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها داستان ان (11)
در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت عیسی(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب
اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها داستان ان (10)
در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت موسی(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب
اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها داستان ان (9)
در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت یوسف(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب
اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت ایوب(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب
اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت یونس(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب اضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی ها محصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها داستان ان (6)
در مجموعه داستان ان با داستان زندگی و قصه های 12 نفر از ان بزرگ برای ک ن به صورت داستان آشنا می شویم. در این کتاب داستان حضرت ابراهیم(ع) را می خوانیم. فروش ویژه سفارش کتاب
قیمت 1000تومانمنبع : http://bookstore1.blog.ir/1397/07/19/همه-داستان-ها