استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

بی همتا

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ بی همتا از بلاگ بی همتا دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.کتاب صوتی فلسفه ازدواج و شوئی

درخواست حذف اطلاعات
کتاب صوتی : فلسفه ازدواج و شوئی تألیف علی اکبر خانجانی 77- کتاب صوتی (1) فلسفه ازدواج و شویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (philosophy of adam & eve) 77- کتاب صوتی (2) فلسفه ازدواج و شویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (philosophy of adam & eve) 77- کتاب صوتی (3) فلسفه ازدواج و شویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (philosophy of adam & eve) nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/28/کتاب-صوتی-فلسفه-ازدواج-و-زناشویی
کتاب صوتی : گفتگوئی با علی اکبر خانجانی

درخواست حذف اطلاعات
کتاب صوتی : گفتگوئی با علی اکبر خانجانی: کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 1 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 2 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 3 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 4 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 5 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 6 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 7 کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما - 8
همه کتاب های صوتی در سایت نور امید : nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/27/کتاب-صوتی-گفتگویی-با-استاد-علی-اکبر-خانجانی
انفجار تضادها و پوچی ها در آ ا مان

درخواست حذف اطلاعات
انفجار تضادها و پوچی ها در آ ا مان: آنکه می خواهد همواره در چشم دیگران آدمی مهربان و صادق و ایثارگر و دمند و خوشبخت جلوه کند مشغول نبردی مستهلک کننده با حقیقت نفس خویشتن است و در این نبرد با حق، رنجور و دیوانه می شود زیرا تعادل ( عد ) را از دست می دهد و به ناگاه در حین عشق و ایثار دست به جنایت می زند و رسوا می شود و این جنایت اجتناب پذیر است و آن نبرد با حق را درهم می شکند و وجود را متعادل می سازد. دیالکتیک همان میزان تعادل در وجود بشر است: تعادل بین خیر و شر، مهر و قهر، خوشبختی و بدبختی، جهل و علم، مرگ و زندگی و بقا و فنا و ماده و معنا. و آنکه دیالکتیک را می شناسد به تعادل می رسد و از افراط و تفریط می رهد و دست از ستمگری و ستم بری که دو روی جه است بر می دارد. دیالکتیک «میزان» است و به این میزان وجود، فقط بواسطه معرفت نفس می توان رسید. ** نفس در ذات خود یگانه است و در ظهور و برون افکنی اش دوگانه و نهایتاً پوچ است و تا این پوچی تا به غایتش آشکار نشود یگانگی اش رخ نمی نماید و دیالکتیک رس دارد تا این واقعه را ممکن سازد بواسطه کالاهایش: دانش، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، هنرها و فلسفه و ایدئولوژی ها. و آ ا مان که به لحاظی همان عرصه ظهور دیالکتیک دیالکتیک در حیات مادی بشر است لذا عرصه انفجار تضادهاو پوچی هاست و نیز نهایتاً عرصه ظهور انسان کامل و یگانه که در وادی مکان - زمان قرار دارد و ناجی بشریت از قهقرای نیهیلیزم است. از کتاب الحاقه تألیف علی اکبر خانجانی @khodshenasi4 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/25/انفجار-تضادها-و-پوچی-ها-در-آخرالزمان
کتاب های صوتی عشق شناسی،معماهای عرفانی و من و حوا

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف علی اکبر خانجانی:

95- کتاب صوتی عشق شناسی - ۱۳۸۸(theosophy of love)
43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (theosophical paradoxes)
79- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (theosophical journals)
همه کتاب ها در سایت : nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/23/کتاب-های-صوتی-عشق-شناسی،معماهای-عرفانی-و-من-و-حوا
قدرت مدیریت و ی

درخواست حذف اطلاعات
قدرت مدیریت و ی 9- انسان بمیزانی که سائر بچه ها را فرزند خود می داند و نسبت به آنها حس مسئولیت می پذیرد بر عرصه ی وارد شده است. 10- ی که در ی بر خانواده خود محدود می شود و خانواده اش را از کل جامعه جدا و مخصوص می سازد و فقط ی و سعادت خانواده اش را می خواهد از ذات ی (ولایت) خارج و ساقط می شود و ی بر خانواده اش را نیز از دست می دهد. 22- انسان بمیزانی که از مردم توقع تصدیق و تمجید دارد قادر به ی نخواهد بود. 26- غیر الهی و غیر عارف هم در معنای نهائی، یک مأمور الهی است که سایه غضب و عد خدا بر قومی است و ظلمت خود مردم است که بر آنها فرمان می راند. 30- مهمترین رس یک اینست که شوق انسان کامل را در شه و احساس جامعه بکارد و رشد دهد. این اصل و جوهره تربیت و تعالی و هدایت جامعه است. از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف علی اکبر خانجانی ص 80 nooreomid.net @khodshenasi4منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/24/قدرت-مدیریت-و-رهبری
نوع دگر فهمیدن ( اراده آ ا مانی )

درخواست حذف اطلاعات
نوع دگر فهمیدن ( اراده آ ا مانی ): نوع دگر فهمیدن یک اراده آ ا مانی است یعنی اراده ای برای وج از این دنیا و ورود به آ ت و جهان ماورای طبیعت. ... اراده به دگر شدن طبعاً حاصل اراده به پایان رسیدن و بن بست با تمامیت روان خویش است که عین اراده به دگر شدن است. این بدان معناست که انسان مدرن با روان خودش به بن بست رسیده است و راه وجی می طلبد که بمعنای وج از زمانیت و عمر طبیعی خویش است. از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص 113 @akharozzaman2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/21/نوع-دگر-فهمیدن-اراده-آخرالزمانی
عشق و فناجوئی و قدرت و جاودانگی

درخواست حذف اطلاعات
عشق و قدرت و فناجوئی و جاودانگی: اگر عاشق شدن، عاشق بر ضد «خود» شدن است که جز این هم نیست ( و جز این تجارت است و نه عشق ) پس عشق همان حرکت از هستی خویش بسوی نیستی خویش (معشوق) است پس چنین حرکتی تماماً قدرت است زیرا اصولاً هر حرکتی مست م قدرتی است تا چه رسد حرکت به سوی نیستی. پس عشق عین قدرت و بلکه نابترین قدرتها و حرکت بسوی هسته مرکزی قدرت است و اصلاً قدرت موجود در کانون نیستی خویش است که ی را عاشق می کند : عاشق بر نیستی. معشوق به عنوان معشوق فقط وسیله ای برای این حرکت و تجربه فنا و قدرت و جاودانگی است. آنکه فناخواه تر است عاشق تر و قدرتمند تر است و بر حق تر. زیرا حق ابطال خود را پیشاپیش درک کرده و پذیرا شده است. از کتاب الحاقه تألیف علی اکبر خانجانی ص 15 @eshghvaerfan2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/22/عشق-و-فناجویی-و-قدرت-و-جاودانگی
حق زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است اگر انسان می فهمید که یقیناً از کجا و برای چه بدنیا می اید و چگونه و برای چه قصدی اینگونه زندگی می کند و به کجا و برای چه می میرد و بعد چه می شود، مسلماً دیگر هیچ مسئله و مشکلی نمی داشت هر چند که دیگر هیچ انگیزه ای هم برای زندگی نمی داشت. این جهل عظیم و بی انتها که انسان را در لحظه به لحظه زندگی و از همه سو محاصره کرده است در آن واحد تنها دلیل زندگی است و هم تنها علت همه مشکلات زیستن تا سرحد نفی زندگی است. ... ** آدمی فقط به این دلیل و امید زندگی می کند تا بفهمد که به چه دلیل و امیدی زندگی می کند. ولی این معنائی کاملاً عبث و مالیخولیائی است. حقیقت برتر اینست که انسان زندگی می کند زیرا که زندگی می کند. هست زیرا که هست و می فهمد زیرا می فهمد که هیچ نمی فهمد و زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است. ** بخش عمده ای از بشریت همواره بطور حرفه ای و رضایت بخشی بدبخت است و با آگاهی بر این بدبختی خویش بواسطه همان سحر و سر، این بدبختی را دلیل کافی و وافی برای زیستن می یابد. و در اعماق ذات خود به آن ف نیز می کند و چه بسا هرگز نه حاضر است و نه قادر است که از این وضعیت خارج شود. ... ** آدمی حتی نه تنها از بدبختی های خود بلکه از حماقت های خود نیز لذت می برد و آن را دلیل پایداری برای زیستن خود می یابد. ناتوانائی ها و ناداریها و بیماریها و رسوائی ها و ... نیز هر یک دلیلی جاودانه برای ادامه حیات بشرند با رضایتی مالیخولیائی و ورای هر توصیف و معنائی. ... از کتاب الحاقه تألیف علی اکبر خانجانی ص 148 @khodshenasi4 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/20/حق-زندگی
کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده )

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده ) 1- کتاب ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) - ۱۳۶۰ 2- کتاب آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) - ۱۳۶۰ 3- کتاب غزل هستی - ۱۳۶۳ 4- کتاب غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵ 5- کتاب کتاب چیزها (فلسفه وجودی ) - ۱۳۷۰ 6- کتاب گزارشی از آ ین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) - ۱۳۷۱ 7- کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد) - ۱۳۷۱ 8- کتاب الممنوع (ام الکتاب) - ۱۳۷۲ 9- کتاب حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) - ۱۳۷۲ 10- کتاب قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر ت) - ۱۳۷۵ 11- کتاب عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) - ۱۳۷۶ 12- کتاب جانشین خدا - ۱۳۷۶ 13- کتاب خلقت دوباره (مکتب اص معرفت) - ۱۳۷۶ 14- کتاب مادیت آدمی - ۱۳۷۶ 15- کتاب غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) - 1377edgar alan poe) ) 16- کتاب هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع)٫ گلچینی ازنهج البلاغه٫غررالحکم) - ۱۳۷۵-۱۳۷۶ 17- کتاب حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -1377 presence & immortality) ) 18- کتاب کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (the principle of principles 1) 19- کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (the principle of principles 2) 20- کتاب کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (the principle of principles 3) 21- کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن - ۱۳۷۷) (the principle of principles 4) 22- کتاب کاتاچوو (بازی ک نه) (پدیده شناسی بازی های روانی بشر) - ۱۳۷۷ 23- کتاب پدیده شناسی ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) - ۱۳۷۷ (dynamism of faith) 24- کتاب اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا ن برخاستن) - ۱۳۷۸ 25- کتاب (ترجمه اثری از مارتین پوپر) - ۱۳۷۸ 26- کتاب پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) - ۱۳۷۸ (martin heidegger, the end of philosophy) 27- کتاب چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آ ا مان) - ۱۳۷۹ 28- کتاب فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) - ۱۳۷۹ 29- کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) - ۱۳۷۹ 30- کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱)(کندوکاوی در وجود نه) - ۱۳۷۹ 31- کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) - ۱۳۷۹ (philosophy of time) 32- کتاب حقیقت چیست - 1379what is the truth) ) 33- کتاب تراژدی کافی نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) - ۱۳۷۹ 34- کتاب معمای - ۱۳۷۹ 35- کتاب شناخت شناسی - ۱۳۷۹ (epistemology) 36- کتاب هستی بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - ۱۳۸۰ 37- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال) - ۱۳۸۰ 38- خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) - 1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی :۸۳-۳۰۰۱۱ ) 39- کتاب محاق (مغانه) - ۱۳۸۰ (dark side of the moon) 40- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (the agony of god) 41- کتاب خاطرات حواس - ۱۳۸۱منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/18/دانلود-کتاب-های-صوتی-فایل-زیپ-شده
درد زایمان

درخواست حذف اطلاعات
درد زایمان یکی از دردهای طبیعی زن، درد زایمان است که گوئی تجربه شدیدترین دردهاست که هیچ دارو و طبیبی نمی تواند آن را از بین ببرد و زایمان تنها علاج آن است. و درست به همین دلیل است که به ناگاه در عرض چند روز دخترکی بازیگوش و هوس باز و قشری و خودپرست مبدل به موجودی دیگر می شود که مادر نام دارد. که مظهر عمیق ترین احساسات شده و تمام آسایش و زندگی خود را فدای فرزندش می کند. و درست به همین دلیل نی که نمی خواهند درد بکشند و سزارین می کنند در حقیقت هرگز مادر نمی شوند هر چند که ده فرزند بدنیا آورده باشند. چنین نی هرگز دارای احساس و ادراکی معنوی نمی شوند و همچنین نی قشری و دمدمی مزاج و دنیاپرست باقی می مانند.... از کتاب الحاقه تألیف علی اکبر خانجانی ص 121 @eshghvaezdevaj2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/19/درد-زایمان
تلویزیون

درخواست حذف اطلاعات
تلویزیون تلویزیون موجب انقراض عقلانیت و وجدان و اراده به تربیت خویش است. تلویزیون آنتی تز شرف و شعور و شادی دل است. تلویزیون قاتل احساس مسئولیت در باره سرنوشت خویشتن است. تلویزیون عرصه شقاوت قلب و دنائت طبع و حقارت انسانیت است و لذا در پای آن بایستی به مصرف الکل و مخدرات پرداخت تا نسیان کامل و خود - فراموشی محض حاصل آید و یا لااقل بایستی مستمراً چیزی خورد تا قحطی وجدان درک نشود و حرص تن که اوج می گیرد تغذیه گردد. **** تلویزیون غذائی جز روح انسان ندارد و روح انسان را مبدل به آتش می کند و به انسان باز می گرداند. تکنولوژی تجسد دوزخ است. « دوزخ بزودی آشکار می شود» قرآن- ** در ارتباطات تکنولوژیکی یعنی در تله کامونیکیشن هیچ اگر بخواهد هم نمی تواند راست بگوید و صادق باشد و واقعیت را همانگونه که هست معرفی کند و حرف دل خود را بزند، آیا چنین نیست؟... از کتاب الحاقه تألیف علی اکبر خانجانی ص 126 @erfanezendegi nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/18/تلویزیون
کتاب های صوتی : عشق شناسی ، هزار لب لباب و ...

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های صوتی:
عشق شناسی
هزار لب لباب
اشراقات دازگاره
هستی بایستی
فلسفه اعتیاد
تألیف علی اکبر خانجانیمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/17/دانلود-کتاب-های-صوتی-عشق-شناسی-،-هزار-لب-لباب-و
کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی

درخواست حذف اطلاعات


کتاب صوتی :
دائرة المعارف عرفانی - جلد اول دائرة المعارف عرفانی - جلد دوم دائرة المعارف عرفانی - جلد سوم دائرة المعارف عرفانی - جلد چهارم دائرة المعارف عرفانی - جلد پنجم دائرة المعارف عرفانی - جلد ششم
تألیف علی اکبر خانجانیمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/16/کتاب-صوتی-دایره-المعارف-عرفانی
اساس بدبختی های زن

درخواست حذف اطلاعات
اساس بدبختی های زن 69- همه ن بدبخت و تباه شده انی هستند که از این قوه عاطفی و روانی خود جهت بولهوسی و بازی با مردان بهره گرفته و مردان را تحقیر نموده اند مخصوصاً شوهر خود را. کل سرنوشت دین و دنیای زن بسته به این امر است که با قدرت و جاذبه و نه خود چه معامله ای کرده است. و اکثر ن تجارتی بس حقیر و احمقانه با نیت خود می کنند. اینست که زن به لحاظ تاریخی همواره از خودش عقب تر است زیرا خود را بسیار ارزان فروخته است: به پول! و منشأ وجودی مفاسد نه قیمت گزاری بر خویشتن است. این قیمت گزاری همان زمینه روسپی گری اوست. اساس همه ناکامیها و بدبختی هایش. بی حج و جلوه گری زن هم معنائی جز بالاتر بردن این قیمت نیست. این است که زن تبدیل به زشت ترین زیبای روی زمین و منفورترین دوست داشتنی ها شده است و در اکثر فرهنگها مترادف با گردیده است. از کتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص 36 @eshghvaezdevaj2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/15/اساس-بدبختی-های-زن
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - 3

درخواست حذف اطلاعات
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - 3 تألیف علی اکبر خانجانی قسمت 11 قسمت 12 قسمت 13 قسمت 14 قسمت 15 قسمت 16 فایل pdf @eshghvaerfan2منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/13/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من-3
اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها

درخواست حذف اطلاعات
اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها: 26- زنی که با شوهرش اخم و سنگین و بدسلیقه و بیحال است و درد دل نمی کند و در بیرون خانه لبخند به لب دارد و با همه نامحرمان می جوشد زنی بی حجاب و بی عفت است و عاقبتی ناخوش دارد. حتی اگر چادر و نقاب داشته باشد. ۲۷- اصلا حجاب و امری باطنی و عاطفی است وگرنه خود حجاب و چادر و نقاب هم می تواند بعنوان ابزاری برای جلوه گری و جلب نظر مردان نامحرم بکار رود. ۲۸- حجاب و اینست که فرد به نامحرم نگاه نکند نه ظاهراً و نه باطناً و با مکر. و نیز کاری کند که نگاه نشود. نگاه ن و نگاه نشدن اساس حجاب است. ۳۱- بی حج و جلوه گری زن در ملاء عام اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده هاست. زیرا انگیزی اساس کینه اندوزی و خشم و حرص و جنون است. از کتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص ۳۲ @khodshenasi4 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/14/اساس-بذر-افشانی-عداوت-و-کینه-در-خانواده-ها
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من

درخواست حذف اطلاعات
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من زندگینامه علی اکبر خانجانی قسمت 1 قسمت 2 قسمت 3 قسمت 4 قسمت 5 @eshghvaerfan2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/11/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - قسمت 2

درخواست حذف اطلاعات
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من تألیف علی اکبر خانجانی قسمت 6 قسمت 7 قسمت 8 قسمت 9 قسمت 10 @eshghvaerfan2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/12/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من-قسمت-2
تنها دموکرات واقعی

درخواست حذف اطلاعات
تنها دموکرات واقعی علی (ع) تنها برگزیده خدا و خلق بود که هم واقعاً دموکرات و مردم دوست بود و هم تئوکرات (خدا سالار ) که مردم وی را تحمل ن د و از فردای روز انتخابش بر او تیغ کشیدند و بالا ه او را کشتند آنهم نه در میدان که بر سجاده! علی (ع) ی بود که شکنجه گر و مفتش و جاسوس و پلیس و بادی گارد نداشت. هرگاه مردمی توانستند علی واری را به ی برگزینند و در اطاعتش بمانند براستی دموکرات شده اند و خواه و عد طلب و مستحق آدمیت! مردمی که محتاج پلیس و مفتش و جاسوس و پلیس و زندان و شکنجه گر نباشند یعنی محتاج شاه نباشند بلکه محتاج باشند! از کتاب شناسی تألیف علی اکبر خانجانی @eshghvaerfan2 khanjany.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/10/تنها-دموکرات-واقعی
مالیخولیای پزشکی - علت بیماری ها

درخواست حذف اطلاعات
مالیخولیای پزشکی - علت بیماری ها پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می شود پس از وجش دو صد چندان بیمارتر است زیرا ابتدائی ترین ایمان فطری اش نیز در رابطه با پزشک بر باد می رود و بکلی نومید می شود و پرستنده ویروس ها و داروها می گردد زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا می داند و پزشک مدرن نیز برای اینکه بتواند این بیمار را بیشتر غارت کند هراسش را افزایش می دهد و ایمانش را نابود می کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته بر گردونه تجارت مافیائی صنعت پزشکی وارد کند و از آن خودش سازد ... از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص ۱۸ @darmanebimariha2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/08/مالیخولیای-پزشکی-علت-بیماری-ها
خدمت و محبت

درخواست حذف اطلاعات
محبت و خدمت ۴۴- زن بمیزانی که به همسر و فرزندانش خالصانه خدمت می کند همسری محبوب و مادری مهربان می شود و از همسریت و مادریت خود لذتی بهشتی می برد. مرد نیز همینطور است. محبت، اجر خدمت است بطور عام. و اجر خدمت به اولیای الهی است بطور خاص که موجب هدایت عرفانی می شود. ۶۴- آنانکه محبتی در دل ندارند تلاش می کنند محبت دیگران را بلافاصله بواسطه هدیه دادن جبران کنند تا بقول خودشان مدیون نشوند. این اساس شقاوت است و معنای محبت ناپذیری.... از کتاب حکمت نوری علی اکبر خانجانی ص ۱۴۴ @eshghvaerfan2 khanjany.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/09/خدمت-و-محبت
دو نوع پرستی

درخواست حذف اطلاعات
دو نوع پرستی پس دو نوع پرستی داریم: پرستی آگاه و ناخودآگاه. که پرستی آگاهانه و پرستش به اسم مختص افراد و جریاناتی تب ار است که به تب اری خود نیز آشکارا افتخار می کنند ولی پرستی عامه مردمان ناخودآگاه است و بلکه تحت عنوان مقدسات و حقایق عرفی و شرعی و علمی و اجتماعی و تاریخی نادانسته مشغول پیروی و ستایش هستند که یکی از رایج ترین و تاریخی ترین نوع این پرستی ناخودآگاه همان پرستش ایده خدا و خدای ذهنی است بی آنکه ایمان قلبی و هدایت در کار باشد که اساس شرک جهانی بشر در قالب انواع مذاهب است: " بدانید که اکثر مردمان هوای نفس و ظن خود را خدا می خوانند و این شرک و ظلم عظیم است...." قرآن کریم- از کتاب شناسی تألیف علی اکبر خانجانی ص ۷۵ @khodshenasi4 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/07/دو-نوع-شیطان-پرستی
مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن

درخواست حذف اطلاعات
مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن همه بیماری های ک ن نشانه های رشد او هستند مثل دل دردها، تب ها، دردهای مربوط به رویش دندان ها، سرخک، مخملک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می گوید نه رشد را می شناسد و نه کودک را هر چند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او حتی بسیار نازل تر از یک فهم نباتی است. در نظر اوکودک یک گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل فلسفه طب ک ن است. ... از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض ک ن بعنوان «عذاب» می رسیم. آیا ک ن چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا براستی کودک عذاب می کشد؟ اگر چنین می بود یاد این عذاب ها می بایستی در دوران بزرگسالی درک می شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود-آگاهی (وجدان) بعنوان قلمرو درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می باشد. در حالی که می دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری یک یاد تماماً بهشتی است هر چند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماری هایش بوده اند. پس در واقع امراض ک ن اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست نه خود آنها. .... از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 72 @darmanebimariha2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/05/مالیخولیای-پزشکی-بیماری-کودکان
مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن

درخواست حذف اطلاعات
مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن همه بیماری های ک ن نشانه های رشد او هستند مثل دل دردها، تب ها، دردهای مربوط به رویش دندان ها، سرخک، مخملک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می گوید نه رشد را می شناسد و نه کودک را هر چند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او حتی بسیار نازل تر از یک فهم نباتی است. در نظر اوکودک یک گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل فلسفه طب ک ن است. ... از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض ک ن بعنوان «عذاب» می رسیم. آیا ک ن چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا براستی کودک عذاب می کشد؟ اگر چنین می بود یاد این عذاب ها می بایستی در دوران بزرگسالی درک می شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود-آگاهی (وجدان) بعنوان قلمرو درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می باشد. در حالی که می دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری یک یاد تماماً بهشتی است هر چند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماری هایش بوده اند. پس در واقع امراض ک ن اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست نه خود آنها. .... از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 72 @darmanebimariha2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/05/مالیخولیای-پزشکی-بیماری-کودکان
حکومت عدل

درخواست حذف اطلاعات
حکومت عادل
۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر ی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و تمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند در شرایط حداقل امکانات موجود. یعنی خود حکومتیان باید دارای کمترین امکانات مادی باشند. توزیع امکانات نه توزیع رفاه و ابزار و پول. و اما امکان خود بودن (عادل بودن) عبارت است از: در دین، آزاد نبودن در مفاسد و به حقوق دیگران، امنیت مال و جان و و حیثیت مردم، امکان حداقل معیشت برای همگان، امکان تعلیم و تربیت و بهداشت رایگان برای همه، امکان برابر در دفاع از حقوق خویش، امکان انتخاب راه و روش دلخواه زندگی و امکان بیان و روابط اجتماعی.
... ولی باید دانست که توزیع مساوی امکانات همان عد نیست. عد همانا امکان بی تا بودن است نه امکان شبیه بودن. این اصل توحید عملی است.... اساس عد ، حق انتخاب است.
ازکتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص ۶۱
@eshghvaerfan2
nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/06/حکومت-عدل
شخصیت های سه شقه در آ ا مان

درخواست حذف اطلاعات
شخصیت های سه شقه در آ ا مان 24- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود و معشوق و خدا سه تکه شده است. و این مالیخولیائی ترین و پیچیده ترین نوع شخصیت است. که در جوامع شرقی و ی این نوع شخصیت فردی و اجتماعی و حکومتی بسیار فراوان است. … 32- و اما آن جماعت سه شقه شده مقلدان کور و کر این اولیای الهی هستند که مخلوطی نامحلول از دنیا پرستی پنهان و عشق فاسقانه و عرفان نمادین و سینمائی می باشند. و این نفاق آ ا مانی است و ظهور هویت دجالی! از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف علی اکبر خانجانی ص 113 @akharozzaman2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/04/شخصیت-های-سه-شقه-در-آخرالزمان
آموزه های ی

درخواست حذف اطلاعات
آموزه های ی و از میان همه آموزه های ی هیچیک م بتر از القای آرزوهای دنیوی و آرمانهای مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار میدهد و دانستیم که سلطان ظلمات دهر پرستی هم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و هوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و هستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این هلاکت کامل است. از کتاب شناسی علی اکبر خانجانی ص 17 @khodshenasi4 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/03/آموزه-های-شیطانی
انتشار کتاب صوتی

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های صوتی علی اکبر خانجانی منتشر شد. استفاده و یا رایگان از سایت: khanjany.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/02/انتشار-کتاب-صوتی
مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار

درخواست حذف اطلاعات
مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان چاک) به دام شبکه های جهنمی پزشکی می افتند و عذاب واقعی زین پس آغاز می گردد. در اینجا عبرت و حیرتی عظیم حضور دارد که در لباس عشق عین عداوت و انتقام است. این عاشقان و دلسوزان چاک چه بسا یک بیماری بسیار ساده یکی از افراد خانواده خود را مبدل به عذ بی انتها می سازند. یکی که اندک ی می یابد بناگاه دهها عاشق و دلسوز پیدا می کند که می خواهند او را به سلاخ خانه پزشکی بکشانند. همانها که تا دیروز چشم دیدن این بیچاره را نداشتند و اینک همان ماهیت را در لباس «خدمت» آشکار می کنند. مسئله دیگر اینست که دلسوزی جنون آمیز اطرافیان بیمار اساساً برخاسته از این امر است که تاب تحمل او را ندارند و عیش آنان را خدشه دار ساخته است. ناله های بیمار، بساط عیاشی آنها را بهم ریخته است. امروزه دیگر ی حوصله حتی یک روز پرستاری از همسر و فرزندش را ندارد و لذا بسیار عاشقانه و محترمانه او را به پزشک و بیمارستان و تیمارستان تحویل می دهند تا هر چه سریع تر خوب شود و عیش و فریب استمرار یابد و یا بکلی نابود شود و از جلو چشمان محو گردد. از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 62 @darmanebimariha2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/02/مالیخولیای-پزشکی-–-معضله-اطرافیان-بیمار
مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی

درخواست حذف اطلاعات
مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا و ارزش انسان و روحش معرفی می کند: روحی که اینک تحت فرمان پزشک قرار گرفته و بواسطه دارو تغییر ماهیت می دهد!؟ داروهائی که ماهیت روان بشر را دگرگون می کنند: داروهای روان گردان! داروهائی که امروزه هر فردی چند نوعش را در جیب دارد و در مواقع گوناگون یکی از آنها را می بلعد تا روانش متعادل گردد! آیا بشر هرگز تا این حد بدست و اراده خودش دچار خود-مس گی بوده است؟ داروهای آرامبخش، داروهای ضد افسردگی، داروهای امید بخش، داروهای عشق آفرین، داروهای ضد بدبینی، داروهای تقویت کننده اراده و ... از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 59 @darmanebimariha2 nooreomid.netمنبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/01/مالیخولیای-پزشکی-–-روان-پزشکی