استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

وبلاگ جوانان فلارد

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ وبلاگ جوانان فلارد از بلاگ وبلاگ جوانان فلارد دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.سرچشمه سندگان

درخواست حذف اطلاعات
چشمه سندگان در روستای سندگان از توابع بخش فلارد شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری و 60 کیلومتری شهر لردگان قرار دارد. چشمه سندگان دارای آبی گواراست و در اطراف آن درختان سرسبز و درختان سیب روییده اند که این امر سبب شده است این منطقه از نقاط گردشگری شهرستان لردگان به شمار رود. در مجاورت این چشمه است پرورش ماهی سردآبی راه اندازی شده و زیبایی این مکان را دوچندان نموده است.منبع : http://bakheshfelard.blogfa.com/post/2/سرچشمه-سندگان
بخش فلارد

درخواست حذف اطلاعات
ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد: زمانیکه نقشه استان چهار محال و بختیاری را نظاره کنید، در انتهای آن به منطقه خوش آب و هوایی برخورد می کنید که به آن بخش فلارد می گویند. فلارد که با دو استان اصفهان و کهگلویه و بویراحمد هم مرز می باشد شامل یک شهر(مال خلیفه)و چندین روستا می باشد. ‫ ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن و در استان چهارمحال و بختیاری ﻗﺮار دارد در 150 کیلومتری شهرستان شهر کرد واقع است و از شمال به خان میرزا، از غرب به لردگان، از شرق به سمیرم و از جنوب به کهگیلویه و بویراحمد محدود می شود. و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ‫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ بخش ﺷﻬﺮ مال خلیفه ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ‫ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن170 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ‫ ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ. ‫ شهر: مال خلیفه ر وستاها: سندگان، ابواسحاق، شهریار، گنج، گرداب علیا و گرداب سفلی، شیرمرد، چهارده، دشت پاگرد، کندر، قرح، ان، میشان سفلی واولیا، ده گل ، ده سوخته، میلان بابااحمدی و قلعه سوخته و پروز و ..... بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش فلارد شهرستان لردگان در سال 1390برابر با 3698 نفر بوده است. امار به این شرح میباشدمنبع : http://bakheshfelard.blogfa.com/post/1