استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

باغ بالا

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ باغ بالا از بلاگ باغ بالا دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.حکایت ماه: سر

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات متداول در میان مردم از قدیم الایام حکایت و داستانی داشتند. اصطلاح سر یکی از این اصطلاحاتی است که از قدیم الایام تا به حال بسیار از آن استفاده می شده و به معنای مزاحم می باشد. از لحاظ لغوی این کلمه به معنای مردم بی حیا، مخل و برهمزن کار، گرانجان که نه بر جای خود در مجلس نشیند، ی که بی موقع به جایی بیاید و بنشیند که جای او نباشد معنی میدهد. و اما حکایت کوتاه و پند آموز سر چگونه شکل گرفت؟ آورده اند که ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی مؤمن ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ می رفت. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ بودند ﻭ ﻣﺴﺖ کرده ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ می بندند ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می کند. ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. سرانجام یکی ﺍﺯ آنان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: «ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ می دانی ﮐﻪ ﻣﻦ به خاطر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ می خورم.» وقتی مرد ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎن خندیدند. ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ نگذاشت.» «سر » که می گویند حکایتش این است.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/191
حکایت ماه: سر

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات متداول در میان مردم از قدیم الایام حکایت و داستانی داشتند. اصطلاح سر یکی از این اصطلاحاتی است که از قدیم الایام تا به حال بسیار از آن استفاده می شده و به معنای مزاحم می باشد. از لحاظ لغوی این کلمه به معنای مردم بی حیا، مخل و برهمزن کار، گرانجان که نه بر جای خود در مجلس نشیند، ی که بی موقع به جایی بیاید و بنشیند که جای او نباشد معنی میدهد. و اما حکایت کوتاه و پند آموز سر چگونه شکل گرفت؟ آورده اند که ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی مؤمن ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ می رفت. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ بودند ﻭ ﻣﺴﺖ کرده ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ می بندند ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می کند. ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. سرانجام یکی ﺍﺯ آنان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: «ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ می دانی ﮐﻪ ﻣﻦ به خاطر ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ می خورم.» وقتی مرد ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎن خندیدند. ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ نگذاشت.» «سر » که می گویند حکایتش این است.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/191
ضرب المثل ماه: از آنهاست که نان را پشت در می مالند

درخواست حذف اطلاعات
داستان ضرب المثل از آنهاست که نان را پشت در می مالند یکی بود یکی نبود، مردی بود که هم فقیر بود و هم خسیس. تصمیم گرفت که با پسرش به شهری رفته و به کارهای ساختمانی مشغول شوند. پدر تصمیم گرفت که پول زیادی ج نکند و دست مزدش را پس انداز کند. و به پسرش هم گفت باید خیلی صرفه جویی کنیم حتی در غذا خوردنمان، پسر گفت باشد، چلو، پلو نمی خوریم. اما نان و پنیر که می خوریم؟ پدر گفت: نان و پنیر؟ بله نان و پنیر می خوریم. فردای آن روز پدر مقداری پنیر ید و توی شیشه گذاشت و یک نان هم ید و وسط سفره گذاشت و گفت: بسم الله بخور! پسر تکه نانی برداشت و می خواست در شیشه ی پنیر را باز کند و بخورد. پدر گفت : چه می کنی؟ مگر نگفتم که باید صرفه جویی کنیم؟ پسر گفت: نان بی پنیر که خوردن ندارد. پدر گفت: نان را به شیشه ی پنیر بمال و بخور. از آن به بعد هر دو صبح تا عصر کار می د. نانی می یدند و آن را به شیشه ی پنیر می د. از قضا روزی مجبور شدند جدا از هم کار کنند. عصر که شد پسر نانی ید و به خانه برگشت اما هر چه دنبال کلید گشت آن را پیدا نکرد. بسیار گرسنه بود. فکری به خاطرش رسید. نان را تکه کرد و به در خانه مالید و خورد. در این لحظه پدر رسید و از او پرسید چه می کنی؟ پسر گفت: نان و پنیر می خورم خیلی گرسنه ام بود. پدر عصبانی شد و گفت: یک شب نمی توانستی نان بدون پنیر بخوری؟ پسر شرمنده شد و سرش را پایین انداخت. از آن پس به افراد خسیس که حاضر نیستند برای نیازهای اصلی زندگی پول ج کنند می گویند: از آنهاست که نان را پشت در می مالند.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/190
داستان ماه: یک لیوان شیر

درخواست حذف اطلاعات
ﭘﺴﺮ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻼ ﺕ ﺷﻬﺮ، ﺧﺮﺝ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﮔﺸﻮﺩ، ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺍﺳﺖ. ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩ. ﭘﺴﺮﮎ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ: ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ؟ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ. ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﭘﺴﺮﮎ ﮐﻪ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﮎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﺸﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ... ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪ، ﺑﺮﻕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﯼ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻃﻮﻻ ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﺳﯿﺪ. ﺭﻭﺯ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ. ﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺧﻮﺭﺩ: ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻀﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﮐﻠﯽ ﺯﻥ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺴﺮﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ: ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮ... ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/188
نگاره ماه: فالگیر بغدادی - کمال الملک

درخواست حذف اطلاعات
محمد معروف به کمال المُلک نقاش ایرانی (۱۲۲۴ کاشان- ۱۳۱۹ نیشابور) یکی از مشهورترین و پر نفوذترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار می آید. او برادرزاده صنیع الملک است. وی در یکی از خانواده های هنرمند و سرشناس در کاشان چشم به جهان گشود. پس از گذراندن تحصیلات ابت در کاشان به همراه برادر بزرگترش به تهران آمد و در دارالفنون در رشتهٔ نقاشی ادامه تحصیل داد. پس از گذشت سه سال تحصیل وی در دارالفنون، هنگامی که ناصر الدین شاه از این مدرسه بازدید می کرد، کار او را پسندید و وی را به دربار فراخواند.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/189
چیستان و معمای هفته: معمای صندوق امانات مدرسه

درخواست حذف اطلاعات
معمای صندوق امانات مدرسه در یک مدرسه، ۱۰۰۰ دانش آموز و ۱۰۰۰ صندوق امانات وجود دارد. مدیر مدرسه از اولین دانش آموز درخواست می کند که درب تک تک صندوق ها را باز کند. سپس از دانش آموز دوم می خواهد که درب تک تک صندوق هایی را که شماره آن ها مضربی از عدد دو است، ببندد. سپس از دانش آموز سوم می خواهد که با مراجعه به صندوق های دارای شماره ای با مضرب سه، درب صندوق های باز را بسته و درب صندوق بسته را باز کند. در ادامه از دانش آموز چهارم می خواهد که با مراجعه به صندوق های دارای شماره ای با مضرب ۴، درب صندوق های باز را بسته و درب صندوق های بسته را باز کند و این کار تا آ ین دانش آموز مدرسه ادامه می یابد. بعد از اینکه آ ین دانش آموز درخواست مدیر مدرسه را اجرا کرد، درب چه تعداد از صندوق های امانات مدرسه باز خواهد بود؟ ۱: ۳۱ درب ۲: ۲۹ درب ۳: ۲۸ درب ۴: ۲۷ دربمنبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/153
حکایت و روایت هفته: رد الشمس

درخواست حذف اطلاعات
رد الشمس بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم از جویریة بن مسهر روایت شده که گفت: ما به همراه المؤمنین علىّ بن ابى طالب علیهما السلام از جنگ خوارج باز مى‏گشتیم تا اینکه به سرزمین بابل رسیدیم (محلّى بوده نزدیک حلّه امروزى در عراق که مسجدى بنام مسجد شمس هم امروز در حلّه مشهور است و مردم به قصد زیارت و عبادت به آنجا می روند) وقت عصر فرا رسید، المؤمنین علیه السّلام در آنجا فرود آمد و لشکریان نیز فرود آمدند، حضرت فرمود: اى مردم، این سرزمین مورد لعن و غضب خداوند است و در طىّ روزگار سه بار- و بنا بر خبر دیگر دو بار- تاکنون به عذاب الهى دچار شده یا مردمش مورد عذاب قرار گرفته ‏اند و هم اکنون نیز در انتظار عذاب سوّم است و این زمین یکى از زمینهاى مؤتفکه است (یعنى سرزمینهائى که دچار سرنگونى و ابى شده و از جمله اى قوم لوط است که خداوند آنها را با فرو بردن در زمین هلاک ساخته است) و این نخستین سرزمینى است که در آن بت مورد پرستش قرار گرفته، بنا بر این هیچ و وصىّ ى را جایز نیست که در چنین زمینى گزارد، ولى هر از شما که به خواهد مى‏تواند اینجا بخواند. پس مردم به دو سوى جاده یا راه مایل شده و به پرداختند و آن حضرت بر مرکب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سوار شده و روانه گشت، جویریه (راوى خبر) می گوید: با خودم گفتم: به خدا قسم من از المؤمنین علیه السّلام پیروى می کنم.‏(من لا یحضره الفقیه ج‏1، ص204) منافقان گفتند: او ش را نمی خواند و خوان ها را می کشد ! ـ منظور آنها از خوان ها اهل نهروان بود . جویریه می گوید: من گفتم: تا حضرت نخوانده من هم م را نخواهم خواند، امروز م را بر عهده وی قرار می دهم. به همراه یکصد تن از سواره نظام بدنبال حضرت به راه خویش ادامه دادیم تا اینکه از سرزمین بابِل خارج شدیم در حالی که خورشید در حال غروب بود و افق لاله گون شد. جویریه می گوید: حضرت رو به من نموده فرمود: « جویریه، آب بیاور » . من ظرف آب را برای وی بردم، حضرت وضو ساخته آنگاه فرمود: « جویریه اذان بگو» . گفتم: هنوز وقت شام نرسیده است. فرمود: برای عصر اذان بگو. به خودم گفتم: اذان عصر را پس از غروب خورشید بگویم ؟ ! ولی جهت اطاعت از فرمان حضرت اذان گفتم. فرمود: « اقامه بگو» مشغول گفتن اقامه شدم، در همان حال دیدم لب های حضرت حرکت می کند وسخنی بر زبان دارد که شبیه صدای چلچله ها است، چیزی از آن نفهمیدم، ناگهان خورشید را که صدای شدیدی از آن شنیده می شد دیدم که ( از سمت مغرب ) بالا می آید، تا به جایی رسید که وقت عصر بود و در آن وضعیّت توقّف کرد. حضرت از جای خویش برخاست، تکبیرة الاِحرام گفته مشغول خواندن عصر شد، ما نیز پشت سرش ایستاده وبا وی خو م، با پایان یافتن ناگهان خورشید غروب کرد همچون چراغی که در طشت آب بیفتد وخاموش شود، با غروب خورشید ستارگان آشکار شدند.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/154
نوحه هفته: بابایم کجاست - حاج غلام کویتی پور

درخواست حذف اطلاعات
نوحه عاشورایی بابایم کجاست از غلام کویتی پور nohe by gholam koveiti poor called amme babayam kojast متن نوحه بابایم کجاست از غلام کویتی پور دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا بابایم کجاست بابایم کجاست دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا بابایم کجاست بابایم کجاست من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا من نمی خواهم جدا گردم ز دشت کربلا بابایم کجاست بابایم کجاست میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ گر بیاید میکنم گر بیاید گیرمش اندر بغا من تنگاتنگ گر بیاید گیرمش اندر بغل من تنگاتنگ شو برون از خیمه بین بابم چرا نامد ز جنگ شوق و رونق غیر از این بابم چرا کرده درنگ ذکر لا حول ولا الله از خونه میاید چرا ذکر لا حول ولا الله از خونه میاید چرا بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست گر نموده تشنگی قلب مرا کباب من نمیخواهم در این دشت بلا یک قطره آب جای آب و جای نان به من فرما جواب جای آب و جای نان به من فرما جواب ده به من یک پاسخی تو از بهر خدا ده به من یک پاسخی تو از بهر خدا بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست دیدار پدر آب حیاتم میدهد دیدار پدر آب حیاتم میدهد چهرهء نورانی اش از غم نجاتم میدهد چهرهء نورانی اش از غم نجاتم میدهد جای عمویم پدر آب فراتم میدهد گر بیاید میکند سیرآب طفلان فرات حسین شیهه اسب پدر ای میاید به گوش شوق دیدار پدر برد از سر من عقل و هوش این صدا می افکند در خیمه ها جوش و وش تامد از میدان صدا از ساقه خیرالنساء بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بر زمین ای ذوالجناح بر آتش اینسان می زنی پای خود را بر زمین نالان و گریان میزنی با غمت زخمی فزون بر قلب طفلان میزنی در حرم از شیهه ات چه م کبرا به پاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست ذوالجناح برگو چرا زینت چنین شد واژگون گو چرا ای با وفا یال تو گشته پر ز خون چون کنم باور که از تو باب من گشته نگون گو که اینک ذوالجناح باب من افتاده کجا حسین ذوالجناح ای مهربان اسب وفادار پدر گو شنیدی در دم آ تو گفتار پدر بوسه باران میکنم یاد پدر یاد تو را بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست ای خدا بابا چرا بر خاکها افتاده است ای خدا بابا چرا بر خاکها افتاده است کی به حلقش از جفا شمشیر کین بنهاده است کی به حلقش از جفا شمشیر کین بنهاده است آب آیا در دم آ ورا کف داده است آب آیا در دم آب آیا در دم آ ورا کف داده است یا که شد یا که شد کشته لب عطشان ز جور اشقیاء یا که شد کشته لب عطشان ز جور اشقیاء بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست بابایم کجاست حسین غریبمنبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/184
نگاره هفته: عصر عاشورا - محمود فرشچیان

درخواست حذف اطلاعات
عصر عاشورا یکی از آثار نگارگری محمود فرشچیان است که در عاشورای سال ۱۳۵۵ به تصویر کشیده شده است. موضوع این اثر بازگشت مرکب بی سوار حسین بن علی به سوی خیمه ها در عصر عاشورا است. فرشچیان این اثر را با کیفیت ترین در میان تولیدات خود می داند. این اثر در سال ۱۳۶۹ به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد. وی آثار دیگری نیز پیرامون عاشورا دارد که از آن جمله تابلو «پرچمدار حق» پیرامون عباس بن علی و «هدیه عشق؛ حضرت علی اصغر» در کربلا است. فرشچیان خود دربارهٔ خلق این اثر می گوید: سه سال پیش از انقلاب، روز عاشورا، مادرم گفت: برو روضه گوش کن تا چند کلام حرف حساب بشنوی. گفتم: من حالا کاری دارم بعد خواهم رفت. رفتم اتاق، اما خودم ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد، قلم را برداشتم و تابلوی «عصر عاشورا» را شروع . قلم را که برداشتم همین تابلو شد که الان هست، بدون هیچ تغییری. الان که بعد از سی سال به این تابلو نگاه می کنم، می بینم اگر می خواستم این کار را امروز بکشم، باز هم همین تابلو به وجود می آمد، بدون هیچ تغییری. یک چیزی دارد این تابلو که خود من هم گریه ام می گیرد... تفکر حاکم بر تابلو هم همان اصل حاکم برتابلوی ضامن آهو است، یعنی تمام خطوط مدور بوده و به وجود مبارک حضرت زینب (س) ختم می شد. این تابلو جزو آثار هنری یونسکو می باشد و بر خلاف سایر آثار وی، او در این اثر از کادر افقی استفاده کرده که بیانگر ایستایی و انرژی های از نفس افتاده است.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/168
نوحه هفته: بنشین تا به تو گویم زینب - حاج حسین ف ی

درخواست حذف اطلاعات
نوحه عاشورایی بنشین تا به تو گویم زینب از حیسن ف ی nohe by hosein fakhri called beneshin ta be to gooyam zeinab متن نوحه بنشین تا به تو گویم زینب از حسین ف ی بنشین تا به تو گویم زینب غم دل با تو بگویم زینب بعد من قافله سالار تویی، خواهر من دختر حیدر کرار تویی، خواهر من خون ما جمله در این دشت روان خواهد شد خولی و شمر به ما دشمن جان خواهد شد، خواهر من خواهرم! اکبر و عباس و علی اصغر من هدف نیزه و پیکان جفا خواهد شد، خواهر من جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا سر به کف، جان به ره دین خدا خواهد شد، خواهر من خواهرم! خون شهیدان به بیایان بلا نهر جوشنده و پر شور و نوا خواهد شد، خواهر من چون که با دجله و با نهر فرات آمیزد خواهرم! خوب نگر تا که چه ها خواهد شد، خواهر من موج طوفنده و غرّان چو هزاران شمشیر بی امان بر سر عُدوان خدا خواهد شد، خواهر من چون که خون چشم عدو را بندد بزم طاغوت به یک لحظه عزا خواهد شد، خواهر من بعد من خواهر من باز نما قصه ما چو زبانت سپر آل عبا خواهد شد، خواهر من چون که بر نی سر پر خون حسینت بینی خواهرم! صبر نما! ظلم فنا خواهد شد، خواهر من اهل بیتم همه در سوگ پدر می گریند ام کلثوم در آن دم به نوا خواهد شد، خواهر من گر تو را مضطر و نالان و پریشان بینند شاد و خندان دو لب دشمن ما خواهد شد، خواهر من لشگر خصم شما را به اسیری گیرند شام غم مسکن و مأوای شما خواهد شد، خواهرمن این زمان نوبت شمشیر زبان می اید تیز و برّان چو خون خواهد شد، خواهر منمنبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/183
دانستنی های علمی : مشهورترین چپ دست ها

درخواست حذف اطلاعات
چپ دست ها معمولا هوش فضایی بالاترین دارند و پتانسیل خلاقیتشون بالاست یعنی اینکه ظرفیت خلاقیت بالایی دارند اما این به معنای این نیست که همیشه از آون استفاده میکنند. هر ساله 13 آگوست هم برای افراد چپ نامگذاری .منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/147
اخبار هفته

درخواست حذف اطلاعات
میزان ریزگردها در امیدیه به 422 میکروگرم برمترمکعب رسید به گزارش افکارنیوز ، شهریار عسکری رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: از صبح روز 6 شهرستان در استان خوزستان درگیر پدیده گرد و غبار شده اند که اهواز بیشترین میزان ریزگردها را دارد. وی گفت: همچنین طبق آ ین آمار به دست آمده میزان ریزگردها در گرد یک هزار و 87، شوشتر 727، امیدیه 422، بهبهان 129 و مشک 256 است. رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: همچنین طبق آمار ساعت 11 صبح امروز میزان ریزگردها در اهواز یک هزار و 429، گرد یک هزار و 221، شوشتر 589، امیدیه 383، بهبهان 137 و مشک 210 میکروگرم برمترمکعب گزارش شده است که روند افزایش را نشان می دهد. طبق پیش بینی هواشناسی استان دلیل این ریزگردها وزش بادشدید در داخل کشور و نیز کشور عراق است که تا پایان امروز ادامه دارد. آ ین پدیده گرد و غبار شنبه هفته جاری در چهار شهرستان خوزستان رخ داد که بیشترین میزان گرد و غبار در شهرستان ماهشهر 4.4 برابر حد مجاز بود. بازسازی منبع تأمین آب شرب روستای سور مقداد امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حمیدرضا شفیعی نیا مدیر امور آبفا روستایی شهرستان امیدیه اظهار کرد: اصلاح و بازسازی این منبع ف ی تاثیر به سزایی در کیفیت و کمیت آب شرب اهالی روستای سور مقداد داشته است. وی بیان داشت: حجم این منبع هوایی 50 هزار متر مکعب است. شفیعی نیا افزود: عملیات اصلاح و بازسازی توسط کارکنان این امور و با کم ترین هزینه و حداقل ترین امکانات انجام شد و روستای سور مقداد 50 خانوار جمعیتی بالغ بر 187 نفر را تحت پوشش دارد. برگزاری مسابقات خاطرات لاله ها در امیدیه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، مسوول کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان شماره یک امیدیه گفت : در این برنامه که ک ن و نوجوانان هفت تا 17 سال حضور دارند ، مربیان خاطرات جنگ تحمیلی را در قالب کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی برای ک ن و نوجوانان بازگو می کنند. منصوره محمدی افزود : در این برنامه مربیان کانون در بخش های مختلف ازجمله: خوشنویسی، نقاشی، شعر، داستان و قطعه ادبی ، ک ن و نوجوانان را با گوشه ای از تاریخ جنگ تحمیلی آشنا می کنند. وی اظهارداشت : برگزیدگان این مسابقه 7 مهرماه هم زمان با روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان شماره یک امیدیه معرفی خواهند شد. کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان در استان خوزستان، 58 مرکز ثابت، سیار و پستی دارد و با ارائه فعالیت های فرهنگی، هنری با مخاطبین کودک و نوجوان خود ارتباطی نزدیک برقرار می کند. مربیان کانون در مراکز ثابت و سیار علاوه بر امانت دادن کتاب به ارائه 40 عنوان فعالیت فرهنگی هنری همچون: قصه گویی، شعرخوانی، نمایش عروسکی، پخش ، تهیه رو مه دیواری، کتاب خوانی، نقاشی، سفالگری و گفتگوهای آزاد برای ک ن و نوجوانان می پردازند. جام حذفی فوتبال کشور نفت امیدیه با برتری برابر ایرانجوان بوشهر به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد بوشهر-ایرنا- از سری مسابقات جام حذفی کشور نفت امیدیه اهواز شب با برتری برابر ایرانجوان بوشهر به مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور صعود کرد. به گزارش ایرنا، این دیدار که در یوم شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، تیم نفت امیدیه با نتیجه یک بر صفر از سد ایرانجوان بوشهر گذشت. تک گل این بازی را علی حسینی در دقیقه 34 برای تیم نفت به ثمر رساند. قضاوت این دیدار را هادی صادقی به همراه کمک های خود محمد هاشمی نسب، امین حسن زاده و مجتبی مختاری برعهده داشت. تیم نفت امیدیه با صعود از این مرحله در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف شهرداری ماهشهر خواهد رفت.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/178
گاهشمار تاریخ: جنگ سالامیس

درخواست حذف اطلاعات
7 مهر روزی که جنگ دریایی سالامیس روی داد امروز ـ 29 سپتامبر، سالروز جنگ دریایی سالامیس است که در سال 480 پیش از میلاد میان ایران و اتحادیه یونانیان روی داد و ایران در آن موفق نشد. نیروی زمینی یونانیان در برابر ایران توان مقاومت نداشت و همه امید ژنرالهای یونانی به جنگ دریایی بود. مورّخان، تعداد کشتی های ایران را 400 تا 700 نوشته اند، ولی بیشتر این کشتی ها به دست عنصر ایرانی هدایت نمی شد. این کشتی ها متعلق به وابستگان به ایران از جمله فنیقیه [ و لبنان]، مصر و ایونی ها بودند که نسبت به ایران تا پای جان وفاداری نداشتند و فرماندهی یونانیان این را می دانست. در آن زمان با این که آبراه دریای سرخ به رود نیل به تصمیم داریوش بزرگ ساخته شده بود، ولی هنوز انتقال کشتی از خلیج پارس به مدیترانه از طریق آن آبراه چندان متداول نشده بود. زیراکه، ناویان خلیج پارس با اوضاع مدیترانه آشنا نبودند. بنابراین، فرماندهی ایران تصمیم گرفته بود که در لشکرکشی سال 480 پیش از میلاد به یونان از کشتی های ساتراپی ها و وابستگان خارجی ایران استفاده کند و این کشتی ها ضمن حمل تدارکات و م ومات نیروی زمینی، وظیفه حمله و دفاع هم داشتند. بامداد 29 سپتامبر به خشایارشا اطلاع رسید که یونانیان که از آتن به جزیره سالامیس فرار کرده بودند قصد رفتن به منطقه «کرنت» و مقاومت از آنجا را دارند که یک فریب جنگی بود. خشایارشا به کشتی های مصری نیروی خود دستور داد که در باریکه میان دو قسمت جزیره، راه را بر آنان ببندند که این کشتی ها با حمله متقابل غیر منتظره یونانیان رو به رو شدند و چون این باریکه عرض کمی داشت و جای مانور نبود برای نجات خود با بی نظمی دست به عقب نشینی زدند. کشتی های ایونی ایران (مناطق یونانی نشین غرب آسیای صغیر و جزایر مجاور ـ ترکیه امروز) هم که علاقه مندی بیشتری به همنژادهای یونانی خود داشتند تا به ایران اقدام موثر ن د، و از کشتی های فنیقی هم در برابر سیصد کشتی سه ردیف پاروزن یونانی کاری ساخته نشد و .... باوجود این، اگر همه نیروی زمینی ایران که آتن را در تصرف داشت در یونان مانده بود، آتنی ها یارای بازگشت به ساحل را نداشتند. در آن روز بعضی مشاوران به خشایارشا گفتند که اگر سریعا به وطن باز نگردد ممکن است کشتی های یونانی پُل متحرّک (ساخته شده از قایق و زنجیر) را که میان آسیا و اروپا زده است از میان بردارند و در اروپا سرگردان شود که وی بی درنگ با دو سوم نیروهایش به اسیا باز گشت که یک اشتباه نظامی دیگر بود. جنگ سالامیس درس بزرگی است برای قدرت های بزرگ که در صدد استیلاء بر کشورهای کوچکتر برمی آیند. ولی، تا این لحظه همه از آن استفاده نکرده اند از جمله فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در قرن 16، که ناوگان انگلستان را حقیر شمرد، آما از آن ش ت خورد و دوران برتری اسپانیا پایان یافت و نوبت به انگلستان رسید. جنگ سالامیس و جنگ ماراتن که 13 سپتامبر سال 490 پیش از میلاد روی داد اهمیت ویژه نیروی دریایی را به ثبوت رساند.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/150
دانستنی های علمی : سندرم راپونزل

درخواست حذف اطلاعات
سندرم راپونزل این بیماری هم در اقایون و هم در خانمها وجود دارد اما میزان شیوع آن به مراتب در خانمها و مخصوصا دختران جوان بالاتر است. مخصوصا دختران جوانی که دچار افسردگی هستند. از آنجا که بدن قادر به هضم مو (مخصوصا زمانی که به صورت یک توده در بیاد) نیست در نهایت پس از گذشت زمان و ورود مو به درون معده یک توده پر از مو پدید می آید که به مرور تشکیل دنبالچه میدهد و دنباله آن همانند تصویر بالا به سمت روده باریک حرکت میکند و باعث مسدود شدن آن میشود در این ح فرد قادر به خوردن غذا نیست و از آنجایی که معده بسته شده هر چه مصرف کند به صورت استفراغ دفع خواهد کرد و در صورت عدم رسیدگی باعث مرگ می شود . بعد از جراحی معده و وج مو، روان درمانی میتواند در حل مشکلات بیمار بسیار چاره ساز شود.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/142
مثل و متل هفته: ماست هایشان را کیسه د

درخواست حذف اطلاعات
ماست هایشان را کیسه د اصطلـاح ماست هایشان را کیسه د کنایه از : جا خوردن، ترسیدن، از تهدید ی غلاف و دم در کشیدن و یا دست از کار خود برداشتن است. ژنرال کریم خان ملقب به مختارالسلطنه منصوب ناصرالدین شاه قاجار بود. گدایان و بیکاره ها در زمان حکومت مختارالسلطنه به سبب گرانی و نابسامانی شهر ضمن عبور از کنار دکانها چیزی برمی داشتند و به اصطلاح ناخونک می زدند. مختارالسطنه برای جلوگیری از این بی نظمی دستور داد گوش چند نفر از گدایان را با میخ به درخت در کوچه ها و خیابان های تهران میخکوب د و بدین وسیله از آنها رفع مزاحمت شد. روزی به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده است. مختارالسلطنه ماست فروشان را از گرانفروشی برحذر داشت. روزی برای اطمینان خاطر با قیافه ناشناخته به یکی از دکان ها رفت و مقداری ماست خواست. ماست فروش که مختارالسلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید:«چه جور ماست می خواهی؟» مختارالسلطنه گفت: «مگر چند جور ماست داریم؟» ماست فروش جواب داد:« دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه!» مختارالسلطنه با شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست پرسید. ماست فروش گفت: «ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان می خواست به مشتری می فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشید می توانید ببینید و به قیمتی که برایم صرف می کند ب ید! اما ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان قرار دارد و از یک سوم ماست و دو سوم آب ترکیب شده است! از آنجایی که این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می فروشیم به این جهت ما این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده ایم! مختارالسلطنه که تا آن موقع خونسر را حفظ کرده بود به فراشان حکومتی که در اطراف وی گوش به فرمان بودند امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان د و بند تنبانش را محکم بستند. سپس تغار دوغ را از بالا داخل دو لنگه شلوارش سرازیر د و شلوار را از بالـا به مچ پاهایش بستند. بعد از آنکه فرمانش اجرا شد آن گاه رو به ماست فروش کرد و گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از خشتک تو خارج شود و لباسها و سر صورت تو را آلوده کند تا دیگر جرات نکنی آب داخل ماست ی! چون سایر لبنیات فروش ها از مجازات شدید مختارالسلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه گردیدند همه ماست ها را کیسه د تا آبهایی که داخلش کرده بودند خارج شود و مثل همکارشان گرفتارغضب مختارالسلطنه نشوند. آری، عبارت مثلی ماست ها را کیسه کرد از آن تاریخ یعنی یک صد سال قبل ضرب المثل شد و در موارد مشابه که حاکی از ترس و تسلیم و جاخوردگی باشد مجازا مورد استفاده قرار می گیرد.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/111
ترفند هفته: حذف خ ر کامنت های بی ادبانه در اینستاگرام

درخواست حذف اطلاعات
یکی از معضلاتی که در شبکه های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام وجود دارد، انتشار کامنت های بی ادبانه از جانب برخی از کاربران است. این کامنت ها که معمولاً حاوی الفاظ نامناسب و توهین است، فضای اینستاگرام را آلوده کرده است. از این رو اینستاگرام در به روزرسانی جدید خود به فکر چاره شی برای حل این معضل افتاده است. به طوری که از این پس هر کاربر می تواند کامنت های منتشرشده در صفحه ی خود را گذاری کند. در این ترفند به نحوه ی انجام این کار می پردازیم. در این روش، اینستاگرام به طور خ ر کامنت هایی که حاوی کلمات رکیک است را مخفی می کند. لیست پیش فرض اینستاگرام شامل کلمات انگلیسی است. اما کاربر نیز می تواند کلمات دلخواه خود را به اپلیکیشن اضافه کند و این کلمات دلخواه می توانند کلماتی فارسی باشند. در واقع کاری که شما باید ید این است که کلمات رکیک را اضافه کنید تا کامنت های حاوی این کلمات از دید شما و دیگر کاربرانی که کامنت های پست های شما را می خوانند پنهان شوند. دقت کنید در واقع این کامنت ها حذف نمی شوند بلکه مخفی می شوند. در نتیجه اگر روزی این کلمات را از لیست کلمات ممنوعه حذف کنید، کامنت های حاوی این کلمات مجدد نمایان می شوند. همچنین تنها کامنت های پست های منتشرشده توسط شما تحت تأثیر این گذاری قرار می گیرند. برای ایجاد لیستی از کلمات ممنوعه، ابتدا اطمینان پیدا کنید اپلیکیشن instagram شما به آ ین نسخه به روز شده است (این قابلیت از نسخه ی 9.3 به اپ اضافه شده است). وارد صفحه ی پروفایل خود شده و سپس وارد صفحه ی settings شوید (دکمه ی چرخ دنده را لمس کنید). اکنون در محدوده ی settings، گزینه ی comments را لمس کنید. حالا برای فعال سازی لیست پیش فرض کلمات نامناسب، تیک گزینه ی hide inappropriate comments را فعال کنید. اکنون در قسمت custom keywords، لیست واژگان را وارد نمایید. برای این کار (ترفندستان) عبارات را با کاراکتر ویرگول انگلیسی جدا کنید. سپس با فشردن done تنظیمات را ذخیره نمایید. با این کار کامنت هایی که حاوی لیست عبارات واردشده توسط شما هستند، از دید عموم پنهان می شوند.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/141
اخبار هفته

درخواست حذف اطلاعات
نقش آموزش و پرورش در پ یشرفت جامعه بی بدیل است به گزارش خبرگزاری فارس از امیدیه، علی گلمرادی به مناسبت آغاز فصل بازگشایی مدارس در دیدار با مدیران آموزش و پرورش و معلمان مدارس این شهرستان اظهار کرد: امروز در هر جایی از این کره خاکی اگر موفقیت و عدم موفقیتی وجود دارد به میزان و کیفیت آموزش هایی که در آموزش و پرورش و آموزش عالی شکل می گیرد بستگی دارد و هرجا در آموزش مهارت افزایی را در کنار مطالب تئوری مورد توجه قرار دادیم توانسته ایم موفقیتی به دست بیاوریم. وی ادامه داد: در این منطقه با وجود صنایع گسترده نفت و گاز شرایط زندگی و امکانات رفاهی و خدماتی در شأن و منزلت مردم منطقه و شهرستان امیدیه نیست. در بازدیدهایی نیز که از مدارس این شهرستان به عمل آمد اگرچه رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسؤولان از خود مایه گذاشته اند اما کمبودهایی در این شهر صنعتی وجود دارد که باید مرتفع شود. مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر در مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است از وضع موجود و چالش ها و مشکلات رهایی پیدا کنیم همه باید دست به دست یکدیگر داده و به هم کمک کنیم. دوران تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و بالا ه انتخ توسط مردم صورت گرفت و لطف خدا نصیب بنده شد که در خدمت مردم باشیم و متفاوت از گذشته بتوانیم کارهایی در منطقه انجام دهیم. گلمرادی در پایان با بیان اینکه آموزش و پرورش می تواند نقش مؤثری در توسعه و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند، متذکر شد: با به کارگیری این همه جوان و سرمایه انسانی با انرژی و پرانگیزه بیکار می توان علاوه بر تأمین اشتغال آنها، تولیدات و محصولاتی را نیز وارد بازار مصرف داخلی کرد که موجب قطع وابستگی به کشورهای خارجی و کاهش حجم واردات شود. درمان رایگان در امیدیه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان گفت : در این طرح 10 نفر از پزشکان در رشته های داخلی، اطفال، رادیولوژی، مغز و اعصاب و قلب حضور داشتند . عبدالنبی عبیداوی افزود: پزشکان در این طرح با ویزیت بیماران یکی از روستاهای محروم این شهرستان، داروهای رایگان به آنها تحویل و افرادی که نیاز به درمان های بیشتری داشتند به مراکز درمانی و تخصصی معرفی شدند. وی اظهارداشت: این درمان رایگان در راستای لبیک گویی به فرمایشات ی (مدظله العالی) و به منظور محرومیت ز از مناطق محروم و کم برخوردار استان خوزستان و تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اجرا شده است.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/162
چیستان و معمای هفته: دوره عمر شمع

درخواست حذف اطلاعات
پس از آن که شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن کردیم ویک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت ... اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود , خاموش می شد, سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/129
روزشمار تاریخ: یکم مهر ماه زادروز تولد خسرو خوبان

درخواست حذف اطلاعات
تقویم تاریخ / اول مهر / زادروز تولد خسرو خوبان / محمد رضا شجریان خسرو خوبان فرهنگ و هنر اطلاعات پس زمینه نام اصلی محمدرضا شجریان نام مستعار سیاوش بیدگانی (تا قبل از دههٔ ۱۳۵۰) لقب: خسرو آواز ایران تولد ۱ مهر ۱۳۱۹ مشهد ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۰ ‏(۷۵ سال) ملیت ایران سبک (ها) موسیقی سنتی ایرانی (ها) عبدالله دوامی اسماعیل مهرتاش نورعلی برومند فرامرز پایور ساز(ها) سنتور، تنبک سال های فعالیت آواز: ۱۳۴۰ تا کنون ناشرین دل آواز همکاری( های) مشترک رئیس شورای عالی خانهٔ موسیقی ایران گروه چاووش گروه شیدا گروه عارف گروه آوا گروه شهناز (اکنون) نوع صوت تِنور شاگرد(ها) ایرج بسطامی شهرام ناظری حسام الدین سراج محسن کرامتی علی جهاندار قاسم رفعتی مظفر شفیعی علت معروف شدن نوع صدا و سبک مخصوص به خود اجرای آوازها و تصانیف ملی میهنی به یادماندنی خواندن دعای ربنا (برگرفته از آیات قرآن) آلبوم معروف بیداد نوا دستان راست پنجگاه عشق داند چشمهٔ نوش هم نوا با بم وب گاه وب گاه رسمی mohammad-reza shajarian ‎(born 23 september 1940 in mashhad , iran ) is an internationally and critically acclaimed persian traditional singer, composer and ostad (master) of persian . he has been called "iran's greatest living master of traditional persian . shajarian is also known for his skills in persian callig hy , and humanitarian activities. shajarian started singing at the age of five, under the supervision of his father, and at the age of twelve, he began studying the traditional cl ical repertoire known as the radif. shajarian started his singing career in 1959 at radio khorasan, rising to prominence in the 1960s with his distinct style of singing. his main teachers were ahmad ebadi, esmaeil mehrtash, abdollah davami, and nour-ali boroumand. he also learned the vocal styles of singers from previous generations, including reza gholi mirza zelli, taherzadeh, ghamar molouk vaziri, eghbal azar, and taj isfahani. when giving a lecture at california state university, sacramento on march 2, 2012, he was asked what teacher was most influential to his development, and he cited legendary iranian tar ian jalil shahnaz, indicating that shahnaz' playing style was what he most tried to mimic with his own singing style. shajarian has collaborated with parviz meshkatian , mohammad reza lotfi , hossein alizadeh , and faramarz payvar . he is recognised as skilled singer in the challenging traditional dastgah style. in 1999 unesco in france presented him with the pic o award and in 2006 with the unesco mozart medal محمد رضا شجریان متولد 1 مهر 1319 در مشهد ایران. خواننده بین المللی، آهنگساز و موسیقی ایرانی و تحسین شده منتثدان موسیقی ایران است. او به نام "بزرگترین زنده موسیقی سنتی ایرانی ایران" نامگذاری شده است. شجریان همچنین برای مهارت های خود در خوشنویسی، و فعالیت های بشر دوستانه اش نیز شناخته شده است. شجریان از سن پنج سالگی، تحت نظارت پدرش شروع به یادگیری آواز، و در سن دوازده سالگی شروع به مطالعه دستگاه های موسیقی سنتی (ردیف) کرد. شجریان حرفه خوانندگی را در سال 1338 در رادیو اسان آغاز کرده است. در دهه 50 ایشان با سبک متمایز، خود را در بین آواز خوانان برجسته ساختند. ان اصلی ایشان احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، عبدالله دوامی و نور علی برومند بودند. او همچنین سبک های مشهور خوانندگان نسل های قبل، از جمله ظلی، طاهرزاده، قمر ملوک ی، اقبال آذر و تاج اصفهانی را آموخته است. در هنگام ارائه یک سخنرانی در ای ی کالیفرنیا، رامنتو در تاریخ 12 اسفند 1390، او پرسید: کدام بیشتر در توسعه و تشویق شما و تاثیر گذاری روی شما نقش داشت؟ و او به افسانه ای ایران نوازنده تار جلیل شهناز اشاره کرد. این نشان می دهد که شهناز سبک خاص خود را داشته و در این کار بوده است. شجریان با پرویز مشکاتیان، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، و فرامرز پایور همکاری داشته است. او به عنوان خواننده ماهر در به چالش کشیدن دستگاه سبک سنتی شناخته شده است. سال 1378 در فرانسه، یونسکو جایزه پیکاسو و در سال 1382 مدال موتزارت را به او اعطا کرد. صفحه ویکی پدیای شجریانمنبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/137
چیستان و معمای هفته: کیف معلم

درخواست حذف اطلاعات
معمای ی کیف معلم روزی در مدرسه ای کیف معلمی را یدند و براساس شواهد بدست آمده پنج نفر به نام های a,b,c,d,e متهم می شوند. این پنج نفر چنین می گویند: a: من کیفی بر نداشتم. من هیچ وقت ی نکرده ام. کار d بود. b: من کیفی برنداشتم. پدرم خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم. e می داند کیست. c: من کیفی برنداشتم. من قبل از شروع سال تحصیلی e را نمی شناختم. کار d بود. d: من این کار را ن . کار e بود. a دروغ می گوید که من کیف را یده ام. e: من کیفی برنداشتم. b کیف را برداشت. c حرف مرا تایید می کند چون سالهاست مرا می شناسد. بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است. سوال: چه ی کیف را یده است؟منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/112
کتاب هفته: حاج مم جعفر در پاریس - ایرج پزشکزاد

درخواست حذف اطلاعات
عنوان: حاج مم جعفر در پاریس نویسنده: ایرج پزشکزاد مترجم: تعداد صفحات: 267 زبان: فارسی نوع فایل: pdf حجم: 7.39 مگابایت توضیحات: این کتاب فقط یک بار در سال 1333 توسط انتشارات صفی علیشاه منتشر شده و به شدت کمیاب است. پزشکزاد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی با اصلیت بهبهانی در تهران زاده شد. وی پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشتهٔ حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال در ایران به قضاوت در دادگستری مشغول بود. وی کار نویسندگی را در اوایل دههٔ ۳۰ با نوشتن داستان های کوتاه برای مجلات و ترجمهٔ آثار ولتر، مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد.ایرَج پـِزِشکزاد از طنزپردازان ایرانی نیمهٔ دوم قرن بیستم است. او بیشتر به خاطر خلق رمان « جان ناپلئون» و شخصیتی به همین نام، به شهرت رسید.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/95
کتاب هفته: حاج مم جعفر در پاریس - ایرج پزشکزاد

درخواست حذف اطلاعات
عنوان: حاج مم جعفر در پاریس نویسنده: ایرج پزشکزاد مترجم: تعداد صفحات: 267 زبان: فارسی نوع فایل: pdf حجم: 7.39 مگابایت توضیحات: این کتاب فقط یک بار در سال 1333 توسط انتشارات صفی علیشاه منتشر شده و به شدت کمیاب است. پزشکزاد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی با اصلیت بهبهانی در تهران زاده شد. وی پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشتهٔ حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال در ایران به قضاوت در دادگستری مشغول بود. وی کار نویسندگی را در اوایل دههٔ ۳۰ با نوشتن داستان های کوتاه برای مجلات و ترجمهٔ آثار ولتر، مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد.ایرَج پـِزِشکزاد از طنزپردازان ایرانی نیمهٔ دوم قرن بیستم است. او بیشتر به خاطر خلق رمان « جان ناپلئون» و شخصیتی به همین نام، به شهرت رسید.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/95
گونه های گیاهی باغ بالا: انجیر ficus carica

درخواست حذف اطلاعات
انجیر وضعیت بقا کمترین نگرانی ( iucn 3.1 ) طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان (طبقه بندی نشده): گیاهان گلدار (طبقه بندی نشده): په ای های نو (طبقه بندی نشده): رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: موراسه تبار: فی سرده: فی زیرسرده: ficus گونه: f. carica نام علمی ficus carica لینه انجیر خوراکی ، انجیر ، شال انجیر ( نام علمی : ficus carica ) سرده انجیر دارای ۶۰۰ گونه می باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچو (فی الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. فی بنگالنسیس و فی رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند. انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از فی کاریکا ، فی پالماتا و فی پودوکاریکا. فی کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می گیرد. ولی فی پالماتا و فی پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می شوند. درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و اشعیای نبی ، قیا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است. درخت انجیر بومی آسیای غربی و کشورهای مدیترانه است و از آنجا به عربستان ، و برده شده است. درخت انجیر در نزد یونانیان مقدس و محترم بوده بطوری که صادرات آن ممنوع اعلام شده بود. شاعران و نویسندگان یونانی مانند هومر ، هرودوتوس و افلاطون در نوشته ها و اشعار خود آنرا ستوده اند در اوائل قرن هجدهم ، انجیر بوسیله میسیونرهای مذهبی اسپانیایی به کالیفرنیا برده شد و امروزه به مقدار زیاد در این ای و ایالات جنوبی کشت می شود. حدود 85 درصد از محصول انجیر به صورت خشک به بازار عرضه می شود زیرا انجیر رسیده زود اب می شود. اصل و قدمت گیاه وطن اصلی درخت انجیر در دنیای قدیم یعنی اروپا- آسیا در نواحی مدیترانه و در ایران روستای سمنگان یا سمغان می باشد و به همین جهت آن را جزء میوه های مناطق نیمه گرم طبقه بندی می کنند. درخت انجیر بویژه نوع خود رو یا کوهستانی آن که به انجیر کوهی نامور است بسیار قدیمی است. یکی از رویشگاههای انجیر خودرو یا کوهی قهستان و جنوب اسان و منطقه زیبد است. آثار این درخت در آ عهد دوم (کرتاسه) دیده شده و در عهد چهارم در اطراف دریای مدیترانه مورد کشت قرار گرفته است. در مصر از ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد کاشت درخت انجیر مرسوم بوده است. در حال حاضر بزرگترین انجیرستان دیم جهان در استان فارس و در شهرستان استهبان قرار دارد. یهودیان قدیم نیز درخت انجیر را می شناخته اند و از یک نوع انجیر که فی سیکوروس می باشد در تورات یاد شده است. یونانیان قدیم نوع اصلاح شده این درخت را تحت نام انجیر آتیک (attic) می شناخته اند و رومیها این درخت را با معتقدات مذهبی خود مخلوط کرده آن را نشانه سعادت و پیشرفت و ترقی روزافزون می دانسته اند. در قرآن نیز، به این میوه سوگند یاد شده و سوره ای به نام این میوه نام گذاری شده است. مشخصات گیاه شناسی برگ درخت انجیر پنجه ای و دارای ۳ تا ۵ لوب می باشد. قسمتی که به اسم میوه انجیر معروف است و مورد تغذیه انسان قرار می گیرد در حقیقت میوه نیست بلکه زائده مجوفی است که گلهای انجیر به تعدادی زیاد در داخل آن قرار گرفته اند و مواد قندی در این زایده یا رسپتاکل جمع می شود. گلهای نر و گلهای ماده درخت انجیر از یکدیگر جدا ولی روی یک پایه یعنی در داخل رسپتاکل واقع شده اند و به عبارت دیگر درخت انجیر گیاهی است یک پایه. اگر میوه انجیر را باز کنیم و به شکل یک سطح درآوریم گلهای نر که حامل دانه گرده هستند و در کنار و به طرف خارج صفحه واقع شده و گلهای ماده که حامل تخمدان و در صورت تلقیح شدن حامل بذر خواهند بود در وسط صفحه قرار دارند. تلقیح گلهای ماده انجیر بوسیله ات مختلف که مهمترین آنها ه ای بسیار کوچک از خانواده کالسیدیده می باشد انجام می گیرد. آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر به همان اندازه که درخت انجیر به گرمای زیاد مقاوم است نسبت به سرما مخصوصا در دوره جوانی حساس است و سرما یک عامل محدود کننده در کاشت این درخت می باشد. اثر گرما و رطوبت در میوه انجیر نسبت به نوع مصرف میوه متفاوت است. انجیرهایی که برای کنسرو و یا در شیرینی پزی مصرف می شود در هوای مرطوب محصول مرغوب تری می دهد تا در هوای گرم و خشک و برع میوه درختان انجیری که در هوای خشک و نسبتاً گرم کاشته شده اند برای تهیه انجیر خشک مرغوب تر است تا آنهای در هوای مرطوب عمل آمده اند. باران در موقع تلقیح بسیار مضر است و مقدار محصول را به مقدار قابل توجهی کم می کند. در نواحی مرطوب میوه درشت می شود و دم آن طویل می گردد ولی مقدار شیرینی میوه کم می شود در هوای خشک و گرم دم میوه کوتاه شده گاهی به کلی از بین می رود اما اندازه میوه کوچک و مقدار شیرینی آن زیاد است. هرس درخت انجیر مانند سایر گیاهان هرس این درختان برای سلامتی آن ها لازم است. این سبب بزرگ تر شدن میوه می شود. درخت انجیر را در فصل پاییز بعد از اولین سرمازدگی هرس کنید. گیاهان را به منظور رشد بیش تر و کنترل اندازه هرس کنید. [۱] خاک مطلوب درخت انجیر درخت انجیر را در انواع مختلف خاک از شنی سبک تا رسی سخت می توان کاشت. در اراضی شنی سبک خطر حمله کرم های لوله ای بسیار زیاد است. بهترین خاک برای کاشت این درخت اراضی لیمونی است. در این نوع اراضی میوه دادن درخت به علت رشد زیاد شاخ و برگ دو یا سه سال به تاخیر می افتد. ازدیاد درخت انجیر درخت انجیر را با انواع مختلف و روش تکثیر نباتات چه و چه غیر می توان زیاد کرد. در ازدیاد بوسیله بذر هیچ گاه درخت جدید شبیه به پایه مادری نخواهد بود و به همین جهت نیز جز برای تحقیقات علمی و پیدا انواع جدید از این طرز ازدیاد استفاده نمی کنند. برای ازدیاد درخت انجیر از نظر ایجاد باغ به منظور بهره برداری فقط از طرق مختلف غیر استفاده می شود. طرق مختلف غیر که بیشتر در تکثیر درخت انجیر بکار می روند عبارتند از: قلمه، پاجوش، خواباندن شاخه و پیوند. بین این طرق، ازدیاد بوسیله قلمه بیش از سایر روشها مورد استفاده قرار می گیرد. در ازدیاد درخت انجیر بوسیله قلمه باید از درخت سالم و قوی و شاخه رسیده انتخاب و تهیه شود. آفات و بیماریهای درخت انجیر از انواع آفات درخت انجیر: سیمتیس نمورانا، هسپروفانس گریزئوس، سفیدک انجیر، موزائیک انجیر، شکاف خوردن میوه انجیر و بیماری ترشیدگی میوه انجیر. خواص دارویی انجیر سوره ای در قرآن به نام انجیر، خداوند به تین و زیتون قسم خورده چراکه درختانی هستند که میوه های آن ها خواص غذایی کامل داشته، سهل الهضم بوده و خواص دارویی نیز دارند. همین طور در کتب مقدس یهودیان و نویسندگان قدیمی یونان و روم نیز از انجیر و خواص آن گفته شده است. بقراط در چندین مورد انجیر را به عنوان ملین و مغذی نام برده و در بیماری های ه بدن آن را مفید دانسته است. انجیر تازه منبع غنی بتاکاروتن و ویتامین ث است. این دو آنتی ا یدان در پیشگیری از ابتلا به سرطان نقش مهمی را ایفا می کنند. انجیر همچنین حاوی طیف گسترده ای از دیگر ویتامین ها نیز است. منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامین های a، b و c است. انجیر سرشار از پتاسیم و تأمین کننده سلامت ک ن ضعیف است و برای بی اشتهایی مفید است. انجیر درمانی برای کم خونی انجیر حاوی مقادیر زیادی آهن و ویتامین c است؛ مخلوطی از این دو ماده ی مغذی، آن را به یک میوه ی فوق العاده برای کم خون ها مخصوصاً افراد مبتلا به کم خونی فقر آهن تبدیل کرده است. انجیر هم منبع خوبی از کلسیم و هم منبع خوبی از پتاسیم است. کلسیم موجب افزایش تراکم استخوان و پتاسیم ، دفع کلسیم از طریق ادرار را کاهش می دهد؛ از این رو انجیر یکی از بهترین میوه ها برای افزایش تراکم استخوان است. انجیر و فواید بینظیر آن برگ های درخت انجیر به دلیل داشتن خصوصیات مدر بودن، تسکین دهندگی و ع کرم روده مورد استفاده قرار گرفته و دم کرده برگ درخت انجیر مسکن بوده و برای معالجه سرفه تجویز شده است. میوه انجیر برای نرم و روده و دارای خاصیت ویژه ای می باشد. جوشانده انجیر در هاب دستگاه تنفسی و قرقره آن برای گلو درد و سرماخوردگی مفید بوده و عفونت های لثه را نیز درمان می کند. خوردن انجیر تازه و خشک سبب لینت مزاج و یبوست مزمن را درمان می کند و در طب جدید شربتی برای رفع بیماری های یبوست ک ن تهیه شده است. تقویت کننده کبد است و مصرف آن سموم بدن را دفع می کند. انجیر منبع خوبی از پتاسیم است و پتاسیم نیز عنصری است که به کنترل فشار خون کمک می کند. کمبود پتاسیم به خصوص زمانی که با افزایش مصرف سدیم همراه باشد، می تواند منجر به فشار خون بالا شود. انجیر به علت داشتن پتاسیم، درجه قلیایی بدن را بالا برده و در دفع اوره و چربی خون بسیار مؤثر است. انجیر مخلوط با ما ، کشمش و عناب به چهار میوه نرم کننده معروف اند. سلامت موها وجود گوگرد در انجیر باعث ازدیاد مو شده و از ریزش آن جلوگیری کرده و شوره سر را درمان می کند. انجیر و سلامت دهان و دندان انجیر باعث سفید شدن دندان ها و جرم گیری آن ها می شود و در ورم لثه موجب تسکین درد و رفع هاب می گردد و بوی بد دهان را از بین می برد این میوه تقویت کننده کبد است. انجیر تعرق بدن را زیاد می کند و برخی از سموم و مواد شیمیایی موجود در بدن با خوردن انجیر از بدن دفع می شوند. انجیر شیر مادر را افزایش می دهد و به دلیل اشتهاآور بودن و برخورداری از مقدار مناسب مواد مغذی مصرف انجیر برای انی که مایل به افزایش وزن هستند یا در دوره نقاهت بیماری بسر می برند گزینه مناسبی است. فواید شیره انجیر شیره انجیر نیز خاصیت دارویی برای برای از بین بردن زگیل ، میخچه و آثار جلدی دارد و داروی خوبی برای افسردگی می باشد. با وجود تمام خواص ذکر شده باید توجه داشت که مصرف زیاد این میوه تولید نفخ شکم و اسهال کرده و نیز برای بیماری چشم نیز مصرف آن توصیه نمی شود. از طرفی به دلیل میزان بالای قند موجود در انجیر، این میوه برای مبتلایان به بیماری دیابت مناسب نیست و در صورت تمایل بیش از دو عدد در روز نباید مصرف شود. میزان قند موجود در انجیر خشک 30 تا 40 درصد بیشتر از تازه آن است. مضرات انجیر برای کبدهای ضعیف مناسب نیست و آنهایی که کبد ضعیف دارند باید انجیر را با گردو بخورند. زیاده روی در مصرف انجیر تولید نفخ شکم و اسهال کرده و برای چشم نیز مضر است. ارزش غذایی figs, dried, uncooked مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) انرژی ۱٬۰۴۱ کیلوژول (۲۴۹ کیلوکالری) کربوهیدرات ها ۶۳٫۸۷ g قندها ۴۷٫۹۲ g فیبر ۹٫۸ g چربی ۰٫۹۳ g پروتئین ۳٫۳ g تیامین (ویتامین ب۱) ۰٫۰۸۵ میلی گرم (۷٪) ریبوفلاوین (ویتامین ب۲) ۰٫۰۸۲ میلی گرم (۵٪) نیاسین (ویتامین ب۳) ۰٫۶۱۹ میلی گرم (۴٪) پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) ۰٫۴۳۴ میلی گرم (۹٪) ویتامین ب۶ ۰٫۱۰۶ میلی گرم (۸٪) اسید فولیک (ویتامین ب۹) ۹ میکروگرم (۲٪) ویتامین c ۱٫۲ میلی گرم (۲٪) ویتامین k ۱۵٫۶ میکروگرم (۱۵٪) کلسیم ۱۶۲ میلی گرم (۱۶٪) آهن ۲٫۰۳ میلی گرم (۱۶٪) منیزیم ۶۸ میلی گرم (۱۸٪) منگنز ۰٫۵۱ میلی گرم (۲۶٪) فسفر ۶۷ میلی گرم (۱۰٪) پتاسیم ۶۸۰ میلی گرم (۱۴٪) سدیم ۱۰ میلی گرم (۰٪) روی ۰٫۵۵ میلی گرم (۶٪) link to usda database entry درصدها نسبی اند منبع: پایگاه اطلاعاتی مواد غذایی تصاویر:منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/93
اخبار هفته

درخواست حذف اطلاعات
کاهش دمای هوا در مناطق مختلف خوزستان به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ، تابستان روزهای آ خود را سپری می کند به همین دلیل دما کاهش می یابد و هوا خنک تر خواهد شد. البته در برخی مناطق رطوبت هوا کمی بالا خواهد رفت که با بالا رفتن رطوبت، شرجی خفیفی دوباره به خوزستان می آید و مناطق مختلف آن را فرا می گیرد. بر اساس اعلام هواشناسی خوزستان، همچنان بررسی نقشه های پیش ی نیز تغییرات فشار هوا را بر روی منطقه نشان می دهد که بعضا در بعضی ساعات باعث وزش بادهای قابل ملاحظه و انتظار برخاستن گرد و غبار محلی در بخش هایی از استان خواهد شد. در بخش های شرقی و جنوب شرقی با جنوبی شدن جریانات جوی در این مناطق، بعضا شاهد افزایش رطوبت و وقوع شرجی ضعیفی خواهیم بود. در سطوح فوقانی جو نیز اتا آ هفته جاری با تضعیف زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای بر روی استان، انتظار کاهش دما وجود دارد. بر این اساس گرم ترین ای خوزستان، اهواز و امیدیه بودند که دمای 45 درجه را در گرمترین ساعات امروز چهارشنبه تجربه د. بهره برداریاز پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، س رست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه اظهار کرد: یک پروژه آبیاری تحت فشار به مساحت 11 تار در روستای رضا از توابع این شهرستان به بهره برداری رسید. سید داود علوی افزود: اعتبار این پروژه 929 میلیون ریال از اعتبار صندوق توسعه ملی و آورده شخصی می باشد. وی بیان داشت: با اجرای این طرح برای 3 نفر زمینه اشتغال فراهم شد. کشت ماش برای نخستین بار در امیدیه به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سید داود علوی فرد س رست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه گفت: برای اولین بار 32 تار از اراضی کشاورزی جایزان از توابع شهرستان امیدیه به کشت ماش اختصاص داده شد. وی هدف از کشت این محصول را تناوب زراعی و استفاده بهینه در مصرف آب عنوان کرد. علوی فرد اظهار داشت: با توجه به خش الی های متداول و کمبود شدید آب و تغییر الگوی مصرف، کشت های کم مصرف باد جایگزین کشت های پر مصرف مانند برنج و ذرت قرار گیرند. س رست جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه بیان کرد: کشت کنجد هم در 330 تار از اراضی این شهرستان انجام شد. تیم نفت امیدیه به عنوان خوزستان در لیگ برتر تیراندازی با کمان کشور حضور دارد به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، این دوره از رقابت ها روز پنجشنبه (18 شهریورماه) به میزبانی هیات نزاجا اردبیل و در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی تهران برگزار می شود. هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر با حضور 25 تیم و در رشته های ریکرو و کامپوند آقایان و بانوان برگزار می شود. خوزستان تنها در بخش آقایان این لیگ دارد. لیگ تیراندازی با کمان کشور تا آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/119
روستا گردی هفته: روستای فیلبند مازندران و ابرهایش

درخواست حذف اطلاعات
روستایی عجیب و رویایی بر فراز ابرها روستای فیلبند یکی از زیبا ترین روستا های مناطق جنوبی بابل و آمل است که مسیر دسترسی به آن از جاده هراز، 25 کیلومتری جنوب آمل به سمت شرق و به سمت سنگچال جدا می شود. آب و هوای این روستا به گونه ای است که پیش بینی های هواشناسی در مورد آن اصلا قابل اعتماد نیست و در یک روز ممکن است شاهد چندین پدیده جوی باشید و تنها به فاصله چند ساعت هم برف هم باران و هم آفتاب را ببینید. فیلبند مرتفع ترین روستای ییلاقی حوزه مرکزی مازندران است که در جنوب بابل در بخش بندپی غربی واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2700 مـــتر است. این روستا بر فراز ابر ها قرار دارد به نحوی که اغلب روزها ابر ها همچون دریایی آبی و آرام تا بی کرانه ها چشم را می نوازد و خیره می کند اما زمانی هم که ابر و مه وجود نداشته باشد و هوا به طور کامل صاف و آفت باشد، می توان از این روستا که در بلندترین نقطه منطقه است به تماشای مناظر اطراف پرداخت که در نوع خود بسیار لذتبخش است. فیلبند به بام شرقی مازندران نیز معروف است چرا که این روستا در قله 3392 متری اندوار و حصین بن واقع شده و با نقاط همجوار خود بسیار تفاوت ارتفاع دارد. در خط الراس نزدیک به قله اندوار و در ارتفاعات جنوبی فیلبند، زاده ای بر تارک خط الراس دیده می شود که به زاده قاسم معروف است. بقعه سفیدرنگ زاده قاسم در ارتفاع 2500 متری دارای یک دالان است که توسط سایبانی ف ی و شیروانی حفاظت می شود. زمستان در فیلبند زود آغاز می شود و دیر به پایان می رسد و می توان گفت نزدیک به هفت ماه سال همه جا پوشیده از برف است و سرمای طاقت فرسایی همه جا را فرا می گیرد. این روستا در فصل زمستان به دلیل بارش برف و قطع راه های ارتباطی تقریبا بدون سکنه می شود ولی با شروع فصل بهار و جاری شدن جویبار ها و رویش گیاهان خوراکی، بار دیگر زندگی و شور و شوق به منطقه بازمی گردد. جاده فیلبند به سنگچال جاده ای بسیار پر پیچ و خم است که در فاصله 5 کیلومتری این دو روستا اختلاف ارتفاع به 700 متر می رسد. روستای سنگچال نیز زیبایی های منحصربه ف رد و خاص خود را دارد. منظره سنگچال از جاده منتهی به فیلبند واقعا چشم نواز است. فیلبند از چشمه های کوچک و بزرگ متعددی بهره مند است چشمه کوچک موسوم به لار دارای املاح معدنی فراوانی است که برای درمان درد کلیه مفید است. گفته می شود که وجود فلوئور کافی در آب چشمه های این منطقه در استخوان بندی مردمش تاثیر بسزایی گذاشته است. مسیر دسترسی به روستای فیلبند برای رسیدن به فیلبند، می توانید مسیر 25 کیلومتری آمل ـ هراز را انتخاب کنید که پس از گذشتن از روستای سنگچال به فیلبند می رسید.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/103
فرهنگ مردم هفته: عروسی در لامرد

درخواست حذف اطلاعات
عروسی در لامرد ازدواج: مراسم عروسی و ازدواج در شهرستان لامرد بر اساس آداب و رسوم خاص منطقه که نشان دهنده انگیزه های دینی و روحیات شاد مردم این منطقه است انجام می گیرد. سنتهای پیش از مراسم عروسی چنین اند: کاغذ گیرون یا اذن گیرون، ری گوشون و لک برون و سنتهای مراسم عروسی شامل: حنا بندان، سرتراشون، سر رو بردن داماد، چوب بازی، حلوای پس و واطلبان می باشد. کاغذگیرون یا اذن گیرون: پس از رضایت خانواده ها و خود دختر و پسر که معمولاً با رفتن چند معتمد بعنوان «قاصد» از طرف خانواده داماد به منزل پدر عروس در چندین جلسه صورت می گیرد، خانواده پسر چند معتمد از اهل روستا را به همراه یک به منزل خود دعوت می کنند و سپس این جمع، جهت مراسم عقد به خانه دختر می روند، و مراسم عقد برگزار می شود. پس از آنکه دختر لامردی، بعد از سه بار تکرار عاقد، «بله» گفت بر روی سرش نقل می پاشند و شیرینی پخش می کنند و زنها کل می کشند و شادی می نمایند. سپس بزرگان هر دو خانواده در کنار هم موارد توافق شده مانند مهریه و ... را بر روی کاغد می نویسند و همراهان آنرا امضاء می کنند، در این کاغذ که مبلغ و میزان مهریه دقیقاً مشخص شده است تمامی موارد، مانند یک مدرک ثبت شده و به خانواده داماد س می شود و مراسم «کاغذگیرون» به اتمام می رسد. ری گوشون: در روز یا شب بعد از عقد، پسر به خانه دختر که حالا«نامزد» او شده است می رود و یک هدیه زینتی مانند: ساعت، حلقه، گوشواره، گردنبند و ... برای او می برد و بدین صورت اولین دیدار پس از محرمیت را با خاطره خوش همراه می نمایند. چون اغلب اوقات هدیه اول، یک گوشواره است این مراسم به «ری گوشون» یعنی زینتی برای گوش معروف شده است، و یا از آنجائیکه این هدیه، بهانه ای برای اولین دیدار است به آن «دی گوشون» گفته شده چرا که مراسم به یک هدیه گوشواره ختم نمی شود و پس از آن پسر بر طبق رسوم، گاهگاهی موفق به دیدار روی همسر خود می شود. لازم به ذکر است که در اکثر ای ایران، اصطلاح «نامزدی» به دوران قبل از عقد اطلاق می گردد ولی در این شهر مذهبی، این اصطلاح به دوران پس از عقد گفته می شود. لک برون: خانواده پسر و دختر، یک روز را با توافق معین می کنند که خانواده داماد، پارچه هایی که برای لباس عروس یداری کرده اند را به خانه دختر ببرند. معمولاً این پارچه را در چمدانی گذاشته و آنرا با گلهای طبیعی زینت می دهند و خواهر داماد آن را بر روی سر گذاشته و به نزد خانواده عروس می برد. در آنجا پارچه به اندازه لازم بریده می شود «لک در زبان لامردی یعنی پارچه» و به همین دلیل که پارچه بریده شده و آماده دوخت می گردد به این مراسم لک برون می گویند. مراسم عروسی: در این روز، داماد در منزل خود و یا منزل پدری به گونه ای سنتی در میان جمع، اصلاح می شود که به این مراسم «سررو» گفته میشود، خانواده داماد لباسهای داماد را به تن او می کنند و در خاتمه دو نوار به رنگهای سبز و قرمز به بازوی داماد می بندند که هر رنگ نشان از اعتقادی کهن دارد، رنگ سبز نشان شجاعت است و رنگ قرمز معنای خون سرخ شهید را می دهد که غالباً این پارچه ها از کربلا یا اماکن مقدسه دیگر به جهت تبرک آورده می شود. پس از این مراسم داماد، عروس را به منزل خود می برد. آرایش عروس: در گذشته موی سر عروس را روغن زده شانه می د و صورت او را نیز کمی با نوعی ماده گیاهی گلگون می نمودند و به چشم او سرمه می کشیدند و این آرایش فقط هنگام عروسی انجام می شد، اکنون یک روز قبل از مراسم عروسی، او را به آرایشگاه برده و با وسائل آرایشی جدید، او را می آرایند. تصانیف و ترانه های مرایم عروسی: تصنیف مراسم لک برون بادا بادا می کنیم، سر چمدون وا می کنیم اگه ساعت توش نویذ داماد و رسوا می کنیم بادا بادا می کنیم، سر چمدون وا می کنیم اگه گوشواره توش نویذ داماد و رسوا می کنیم بادا بادا می کنیم، سر چمدون وا می کنیم اگه پترین توش نویذ داماد و رسوا می کنیم ای عروس خومونن جومش برجوونن صلی علی محمد صلوات بر محمد ای عروس خومونن چادر اسر جوونن صلی علی محمد صلوات بر محمد ای عروس خومونن مکنا اسر جوونن صلی علی محمد صلوات بر محمد ای عروس خومونن گوشواره گوش جوونن صلی علی محمد صلوات بر محمد ای عروس خومونن پترین اپوزجوونن صلی علی محمد صلوات بر محمد حنابندون اسبز سبز سبز جانمی دختر سبزشو مهمانمی اسبز سبز سبز جانمی حنا کنم بار سبز جانمی اسبز سبز سبز جانمی دختر سبزشو مهمانمی حنای روسی سبز جانمی برای عروسی سبز جانمی اسبز سبز سبز جانمی دختر سبز شو مهمانمی کبوتر چاهی سبز جانمی تی پرحنایی سبز جانمی اسبزسبز سبز جانمی دختر سبزشو مهمانمی قربونت وایوم سبزجانمی تی پات گل ایوم سبزجانمی اسبزسبز سبز جانمی دختر سبزشو مهمانمی قربون نومت سبزجانمی می شم غلومت سبزجانمی تصنیف مراسم حنابندان حنابندی حنابندو حنابندون عروس حنابندی حنابندو حنابندون عروس به قربان حنای پشت دستت و حنابندی حنابندو حنابندون عروس حنای پشت دستت نقش بسته و حنابندی حنابندو حنابندون عروس خودم چاق می کنم می بندم به دستت و حنابندی حنابندو حنابندون عروس سر راهت نشینم فال گیرم حنابندی حنابندو حنابندون عروس سر راهم دو تا شد وای بر من و حنابندی حنابندو حنابندون عروس رفیق از موجدا شد رفت به غربت و حنابندی حنابندو حنابندون عروس به غربت آشنا شد وای بر من و حنابندی حنابندو حنابندون عروس دم کوچه که قدم وا نمی شه و حنابندی حنابندو حنابندون عروس سر کوی بلندم وای بر من حنابندی حنابندو حنابندون عروس سر کوی گوتو تش می کنم حنابندی حنابندو حنابندون عروس گلیمای میخکی رنگ می کنم و حنابندی حنابندو حنابندون عروس گلیمای میخکی رنگی نداره و حنابندی حنابندو حنابندون عروس سر تراشون اسا پلنگ سرتراش سر داماد بتراش هموجا که سر می تراشیدن آب و گلاب می پاشیدن اسا پلنگ سرتراش سر داماد بتراش هموجا که سر می تراشیدن نقل و نبات می پاشیدن اسا پلنگ سرتراش سر داماد بتراش سواریت می زم که شوختر بتراش اسا پلنگ سرتراش سر داماد بتراش ماشین کویتی ات می ذم کمی زودتر بتراش اسا پلنگ سرتراش سر داماد بتراش صندوق پلیتی ات می ذم کمی زودتر بتراش همه سرتراشون شه مبارک باشه دامای جونی شه سلامت باشه همه سرتراشون شه مبارک باشه کاکای جونی شه سلامت باشه همه سرتراشون شه مبارک باشه دادای جونی شه مبارک باشه همه سرتراشون شه مبارک باشه عموهای جونی شه مبارک باشه همه سرتراشون شه مبارک باشه دامای شو خوشه سلامت باشه تصنیف مراسم سررو بردن انداز کارش می کنن کاکای جونیش حالا گل ا گلدون می ره، داما به می ره سر راهش می زنن خیمة شادی حالا گل ا گلدون می ره، داما به می ره انداز کارش می کنن داذای جونیش حالا گل ا گلدون می ره، داما به می ره میل و پسین داماد اسبا به زین داماد می شینم و دلداری کنم کوتش طلاکاری کنم میل و پسین داماد اسبا به زین داماد می شینم و دلداری کنم کوتش قلمکاری کنم میل و پسین داماد اسبا به زین داماد می شینم و دلداری کنم ساعتش طلاکاری کنم میل و پسین داماد اسبا به زین داماد می شینم و دلداری کنم پیرهنش قلمکاری کنم تصنیف عروس کشان هزار هزارا بیت در وا کنید چبک سوارا بیت در وا کنید کی پس درکی پس در طیفة داماد پس در هزار هزارا بیت در وا کنید چبک سوارا بیت دروا کنید کی پس درکی پس در طیفة سنگین پس در هزار هزارا بیت در وا کنید چبک سوارا بیت دروا کنید کی پس درکی پس در خالوی جونیش پس در ای ننه من مسافرم ای ننه من می خوام برم ای ننه گندم پاک کن ای ننه یادم وا کن ای ننه من مسافرم ای ننه من می خوام برم ای ننه چایی دم کن ای ننه قلیون چاق کن ای ننه من مسافرم ای ننه من می خوام برم ای ننه تو را به خدا را صدا کن تا بیا ای ننه من مسافرم ای ننه من می خوام برم بلال بلال بلالی بلالم مادر خداحافظ ی حلالم کاکاش می آمی گو که ...کجان مادر خداحافظ ی حلالم بلال بلال بلالی بلالم مادر خداحافظ ی حلالم داداش می آمی گو که...جان مادر خداحافظ ی حلالم ای سفید دست مو تو خواستم یار سرمه چشم مو تو خواستم گوشوارت یکی خوم دوتاش عموت نه رضا خودم رضاش پیرهنت یکی خوم دوتاش خ نه رضا خودم رضاش ای سفید دست مو تو خواستم یار سرمه چشم مو تو خواستم ای عروس قبله نما خوش آمدی منزل ما قد و بالات ندیده بودم چادر برا بریده بودم ای عروس قبله نما خوش آمدی منزل ما دستاتو من ندیده بودم ساعت برات یده بودم ای عروس قبله نما خوش آمدی منزل ما قد و بالات ندیده بودم چادر برات یده بودم ای عروس قبله نما خوش آمدی منزل ما سرو صورتت ندیده بودم روسری برات یده بودم خا دیگه عروسی تموم واوی، دوما! زنش برد خونش همه واریت خوناتونمنبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/98
حکایت و روایت هفته: خواری شمس تبریزی در منزل مولانا

درخواست حذف اطلاعات
حکایت کنند: روزی مولانا ، شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو خوار هستی؟! شمس پاسخ داد: بلی. مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم! ـ حال که فهمیدی برای من مهیا کن. ـ در این موقع شب، از کجا گیر بیاورم؟! ـ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. - با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. - پس خودت برو و یداری کن. - در این شهر همه مرا می شناسند، چگونه به محله نصاری نشین بروم و ب م؟! ـ اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی چون من شب ها بدون نه می توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم... مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد قه ای به دوش می اندازد، شیشه ای بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصاری نشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور ی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد اما همین که وارد آنجا شد... مردم حیرت د و به تعقیب وی پرداختند. آن ها دیدند که مولوی داخل میکده ای شد و شیشه ای یداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله یان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ن آنجا، در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا این که مولوی به جلوی مسجدی که خود جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می د رسید. در این حال یکی از رقیبان مولانا که در جمعیت حضور داشت فریاد زد:«ای مردم! شیخ جلال الدین که هر روز هنگام به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشین رفته و یداری نموده است.» آن مرد این را گفت و قه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد:«این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید، اکنون یداری نموده و با خود به خانه می برد!» سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند یقین پیدا د که مولوی یک عمر آن ها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده د که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد:«ای مردم بی حیا! شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت خواری می زنید، این شیشه که می بینید حاوی سرکه است زیرا که هرروز با غذای خود تناول می کند.» رقیب مولانا فریاد زد:«این سرکه نیست بلکه است.» شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه ی مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت، دیگران هم دست های او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای این که بدانی آنچه که به آن می نازی جز یک سراب نیست، تو فکر می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه ایست ابدی، درحالی که خود دیدی، با تصور یک شیشه همه ی آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این سرمایه ی تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه بر باد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/102
مثل و متل هفته: بچه خمیره، خدا کریمه

درخواست حذف اطلاعات
بچه خمیره، خدا کریمه هرگاه بخواهند بزرگی و مهربانی خداوند متعال را وصف کنند، این مثل را می آورند. تاجری بودعقیم. هرچه زن می گرفت بچه اش نمی شد و زنها را روی اصل نزاییدن با زور طلاق می داد. بعد از اینکه چند زن گرفت و طلاق داد، دختری را عقد کرد. این دختر مادری داشت آتش و خیلی زرنگ. دختر که به خانه تاجر رفت یک هفته بعد از آن مادرش قدری خمیر درست کرد و روی شکم دخترش گذاشت و رویش پوست کشید و به دختر گفت:« هروقت که تاجر به خانه آمد به او بگو من بچه دار هستم.» دختر گفت:« مادرجان، من که بچه ندارم. تو قدری خمیر روی شکم من گذاشته ای. من چطور بگویم بچه دارم؟» مادرگفت:« نترس بچه خمیره، خدا کریمه» و هر طوری بود دختر را متقاعد کرد. تاجر که شب به خانه آمد، عیالش با شرم و حیا و با ح ی ترسان گفت:« تاجر باشی سلامت باشد، من بچه دارم.» تاجر از این خبر خیلی شاد شد. مادر دختر هم در هر پانزده روز مقداری به خمیر اضافه می کرد و روی آن را با پوست دایره می پوشاند. به این ترتیب نه ماه و نه روز تمام شد و وقت فارغ شدن دختر رسید. مادر آمد پیش دخترش ماند و به تاجر گفت:« در خانواده ما رسم است بچه را خودمان می گیریم و ماما نمی آوریم تا ده روز بچه را به پدرش نشان نمی دهیم.» تاجر قبول کرد. مادر دختر را خواباند وخمیر را از شکم اوباز کرد و به شکل بچه درست کرد و پهلوی دخترخواباند. دختر مرتب گریه می کرد و می گفت: بعد از تمام شدن این ده روز به تاجر چه خواهیم گفت؟» مادرش او را دلداری می داد و می گفت: « غصه نخور، بچه خمیره، خدا کریمه.» تا ده روز تمام شد. مادر دخترش را با بچه برداشت برد . جلوی در سگی آمد خمیر را در دهان گرفت و فرار کرد. در همان لحظه مادر هم سر رسید. دید که بچه خمیر را سگ می برد. داد و فریاد راه انداخت و از مردم استمداد طلبید و گفت:« نگذارید سگ بچه دخترم را ببرد.» مردم ریختند دیدند سگ بچه ای گریان را می برد. سگ را گیر آوردند و بچه را از سگ گرفتند و به مادرش دادند. و دختر هم دید هایش شیر آمده. مادر دختر گفت: « دخترم ،هی به تو می گفتم غصه نخور بچه خمیره، خدا کریمه و تو باور نمی کردی.» مادر را در شستشو دادند و به خانه تاجر که انتظار آمدن آنها را می کشید، بردند. تا رسیدند بچه را بغلش دادند و تاجر هم خیلی شاد و مسرور شد.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/101
فرهنگ مردم هفته: بازی محلی تیلا چق چق لرستان

درخواست حذف اطلاعات
بازی محلی تیلا چق چق بازی محلی تیلا چق چق به معنی: تیلا = چوب مهار سیاه چادر چق چق = صدای بهم خوردن چوب بازی است. این بازی مخصوص استان لرستان است. توضیحات بازی: گروهی که بوسیله چوب های دستی بازیکنان بشرح زیر در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد: دو گروه از بازیکنان پس از یارگیری و تهیه چوب به تعداد بازیکنان ،برای خود رئیس یا سرگروه انتخاب می کنند. هدف از بازی نشانه گیری و اصابت چوب پرتاب شده حریف مقابل در هواست. پس از قرعه کشی برای شروع بازی، سرگروهی که قرعه بنامش درآمده است، چوب دستی خود را با تمام قوا به آسمان پرتاب می کند (یاران وی در این مرحله فقط نظاره گر بازی وی و یاران حریف اند) بازیکنان حریف به محض پرتاب چوب دستی رئیس گروه مقابل ،وظیفه دارند همگی چوب های خود را جهت هدف قراردادن چوب سرگروه مذکور در هوا به سمت آن پرتاب کنند. در صورت اصابت هریک از چوب ها به چوب سرگروه مقابل در هوا، بازیکنان با تکرار صدای اصابت چوب و گفتن «چق چق» یا «چقه چقه» ضمن ب یک امتیاز نوبت را از حریف گرفته و سرگروه آنها نیزهمین عمل را تکرار خواهد کرد. بازی تا جمع امتیازهای طرف مقابل ادامه می یابد و هر گروه امتیاز بیشتری حاصل از اصابت چوب حریف مقابل در هوا ب نماید بازی را برده است. در این بازی معمولا اشعاری را نیز بازیکنان یا ناظران بازی برای گرم تر شدن فضای بازی بشرح زیر می خوانند: هی کُره نو کُره نو کُْره نو (هی پسر نگو پسر نگو) چقه ی تیلا بازی شُو (صدای چوب تیلا بازی شد) هُو هُو هُوه ، هُْوه هُو (هو هو هوه هوه هو) چُوئم چیه تا پر اور (چوبم رفته تا لب ابر) دایا ار مُرد بنیتی قُور (پیره زن اگه مرد بذارید تو قبر) چُوئم چقه چقه سی (چوبم بهش خورده شه ) دو دال بئره حقه سی (دوباره اگه برنده شه حقشه)منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/92
حکایت و روایت هفته: ملاقات شیخ حسن با زمان (ع)

درخواست حذف اطلاعات
داستان ذیل در مورد شخصی است که عاشق دختر همسایشان شده است. او برای رسیدن به عشقش هر کاری می کند ولی نهایتا متوسل به درگاه زمان (عج) می شود و آ ش را هم که معلوم است….اما نکاتی بسیار تامل بر انگیز در این داستان وجود دارد. من جمله اینکه زیارت وجود مقدس حضرت می تواند نصیب هر ی بشود (و این نیست که خاص عرفا یا خواص باشد) و ثانیابرای دیدار حضرت لازم نیست که حتما در خواست بسیار عارفانه ای داشته باشی. ظاهرا کیفیت درخواست مهم است نه نوع در خواست. اینکه هر چی می خواهی را خالصانه طلب کنی. عالم ثقه شیخ باقر کاظمی مجاور در نجف حدیث کرد که در نجف اشرف مرد مومنی بود که او را شیخ محمد حسن سریره مینامیدند. او در سلک اهل علم و مرد با صداقتی بود. بیمار بود و در نهایت تنگدستی و فقر و احتیاج زندگی می کرد. حتی قوت و غذای یومیه خود را نداشت و بیش تر اوقات به خارج نجف در بیابان نزد اعراف اطراف نجف می رفت تا این که قُوت و آذوقه ای برای خود تهیه کند امّا آنچه به دست می آورد او را کفایت نمیکرد. با همین حال, سخت دوست داشت با دختری از اهل نجف ازدواج کند که عاشق او شده بود و او را از خانواده اش خواستگاری کرده بود اما فامیل های آن زن به سبب فقر و تهیدستی شیخ به او جواب مثبت نداده بودند و او از جهت این ابتلا در همّ و غمّ شدید بود . هنگامی که تهی دستی و بیماری او شدت یافت و از ازدواج با آن زن مایوس شد تصمیم گرفت چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه برود تا بلکه حصرت صاحب الامر عجل اللّه فرجه را از ناحیه ای که نمی داند ببیند و مراد خود از او بگیرد. شیخ باقر میگوید: شیخ محمد گفت: من چهل شب چهارشنبه مواظبت بر رفتن به مسجد کوفه! هنگامی که شب آ فرا رسید شب زمستانی و تاریکی بود و باد تندی می وزید و کمی هم باران می بارید و من هم در دکّه های درب ورودی مسجد کوفه یعنی دکّه شرقی مقابل در اول که هنگام ورود به مسجد طرف چپ است نشسته بودم و نمی توانستم به سبب خونی که در اثر سرفه از ام می آمد به داخل مسجد بروم و با من هم چیزی نبود که خود را از سرما حفظ کنم و این وضعیت ام را تنگ کرده و بر غم و غصه من شدت بخشیده و دنیا در چشمم تیره شده بود و با خود فکر می که این ۳۹ شب پایان گرفت و این آ ین شب است و من ی را ندیدم و چیزی هم بر من ظاهر نشد و من گرفتار این سختی عظیم هستم و این همه سختی و مشقت و ترس را در این چهل شب تحمل که از نجف به مسجد کوفه آمدم و حاصل آن یاس و ناامیدی از ملاقات و برآورده شدن حاجاتم بود. در این اثناء که در شه بودم و ی در مسجد نبود آتشی روشن تا قهوه ای را که از نجف با خود آورده بودم گرم کنم. زیرا عادت به آن داشتم و نمیتوانستم آن را ترک کنم و قهوه هم بسیار کم بود. ناگهان شخصی را دیدم که از ناحیه در اول, به سوی من می آمد. هنگامی که او را از دور مشاهده ناراحت شدم و با خود گفتم این عرب بیابانی از اطراف مسجد نزد من آمده است تا قهوه مرا بنوشد و من بدون قهوه در این شب تاریک بمانم و این امر هم بر اندوه من اضافه کرد. در این بین که من در شه بودم او نزدیک من آمد و به من به اسم سلام کرد و در برابرم نشست و من در تعجب شدم از این که او اسم مرا می داند و گمان از اعراب اطراف نجف است که من نزد او می روم. از او سوال از کدام قبیله هستی؟ فرمود: از بعضی از آنها. من شروع به شمردن طوایف اعراب اطراف نجف. او در پاسخ جواب می داد: نه!! و من هر طایفه ای را ذکر می او می فرمود: از آنها نیستم. این امر مرا خشمگین کرد و به او گفتم آری تو از طریطره هستی و این را به صورت استهزا گفتم و این لفظی است که معنی ندارد. او از سخن من تبسّم کرد و فرمود: چیزی بر تو نیست که من از کجا باشم اما چه چیز سبب شده که تو به اینجا آمده ای؟ من به او گفتم : برای چه سوال می کنی؟ فرمود: ضرری به تو نمی رسد اگر ما را خبر کنی. من از حسن اخلاق و شیرینی طبع و گفتار او تعجب و دلم میل به او پیدا کرد و او هر مقدار سخن می گفت محبت من به او زیادتر می گشت. برای او سیگار از تتن درست و به او دادم فرمود: تو بکش من نمی کشم. در فنجان برای او قهوه ریختم و به او دادم او گرفت و کمی از آن نوشید و باقی را به من داد و فرمود: تو آن را بنوش. من آن گرفتم و نوشیدم و تعجب که او تمام فنجان را ننوشیده بود اما محبت من هر آن به او زیاد می شد. به او گفتم: ای برادر! خداوند تو را در این شب به سوی من فرستاده تا انیس من باشی. آیا با من نمی آیی که نزد قبر مسلم(ع) برویم و آنجا بنشینیم و با یکدیگر صحبت کنیم؟ فرمود : با تو می آیم اما جریان خودت را بگو. به او گفتم. من واقع را برای شما می گویم. من در نهایت فقر و نیازمندی هستم از آن وقتی که خود را شناختم و با این فقر مبتلا به سرفه هستم و سال هاست که خون از ام بیرون می آید و معالجه آن را نمی دانم و به دختری از اهل محلّه مان در نجف اشرف تعلق خاطر پیدا کرده ام و به سبب تنگدستی میسر نشده است که او را بگیرم. گروهی از دوستان مرا مغرور د و به من گفتند: در حوایج خود قصد کن صاحب ا مان(ع) را! و چهل شب چهارشنبه در مسجد کوفه بیتوته نما که او را خواهی دید و حاجت تو را برآورده سازد و این آ ین شب از چهل شب است و من در این شب چیزی ندیدم و در این شب ها من تحمل مشقت های زیادی و این سبب آمدن من و این خواسته ها و حوائج من می باشد. آن شخص در حالی که من غافل بودم و توجه نداشتم به من فرمود: اما ات خوب شد و اما آن زن را به زودی می گیری و اما تهی دستی و فقر تو باقی می ماند تا از دنیا بروی و من هیچ توجه به این سخنان نداشتم. به او گفتم: به کنار قبر مسلم نمی روی؟ فرمود: برخیز. برخاستم و متوجه جلوی خود بودم. هنگامی که وارد زمین مسجد شدم به من فرمود: آیا تحیت مسجد نمی خوانی؟ گفتم : چرا می خوانم. سپس او نزدیک شاخص که در مسجد است ایستاد و من هم پشت سر او به فاصله ایستادم و تکبیرة الاحرام گفته مشغول قرائت سوره فاتحه شدم. من مشغول بودم و سوره حمد را می خواندم. او نیز فاتحه را قرائت می نمود اما من قرائت احدی را همانند او از زیبایی نشنیده بودم. در آن هنگام با خود گفتم: شاید این شخص صاحب ا مان(ع) باشد و یاد سخنان او افتادم که دل بر آن میکرد. هنگامی که این مطلب در دلم خطور کرد, آن بزرگوار در حال بود. ناگهان نور عظیمی او را احاطه کرد که دیگر شخص آن بزرگوار را به سبب آن نور نمی دیدم اما او همچنان می خواند و من صدای او را می شنیدم. بدنم به لرزه افتاد و از ترس نمیتوانستم را قطع کنم. پس را به صورتی که بود تمام و نور از سطح زمین به بالا متوجه شد و من ندبه و گریه می و از سوء ادبم با او در مسجد معذرت خواهی می نمودم. به او گفتم: شما صادق الوعد هستید و مرا وعده دادید که با من نزد قبر مسلم برویم در آن هنگام که با آن نور تکلم می گفتم دیدم آن نور متوجه به حرم مسلم شد که من هم متابعت . آن نور داخل حرم شد و در بالای قُبّه قرار گرفت و همچنان بود و من گریه و ندبه می تا فجر دمید و آن نور عروج کرد. هنگامی که صبح شد متوجه قول او شدم که فرمود: ات خوب شد. دیدم ام صحیح و سالم است و دیگر سرفه نمی کنم و یک هفته بیش نگذشت که خداوند گرفتن آن زن همسایه را آسان کرد و از جایی که گمان نمی فراهم شد. اما فقر و تهیدستی ام همچنان باقی ماند چنان که حضرت صاحب صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین خبر داده بود.منبع : http://baghbalaei.blogfa.com/post/86