استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

با خدا تا خج

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ با خدا تا خج از بلاگ با خدا تا خج دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.آستان نو

درخواست حذف اطلاعات
فکرم دگر به جائی نمی رسد یک عمر خیال به باور نمی رسد آنکه می بینی و می شنوی عشق است به راحتی دست ی بدینجا نمی رسد شکوه عشق پاکی قلب است به دل پر کینه صفا وعشق نمی رسد هردم گذشت ،صعود بی ادعاست بد بد به جائی نمی رسد شک است بین دیدن ونگاه هر نگاهی بدون دیدن به جائی نمی رسد آواز که امد فکر رفتن باش بی اشک و آه ی به جائی نمی رسد یا دست گیر باش یا دلی بدست بیاور با ش ت دل به جائی نمی رسد گر بزرگی می خواهی نوکری کن بی نگاه حسین و علی ی به جائی نمی رسد فکری که تو باشی زنده و پویاست آن که تو بخواهی به جائی می رسد پ ن : سوختن شروع شدهمنبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/156/آستان-نو
8سال 8بیت

درخواست حذف اطلاعات
شاهد روز های من کیست جز تو احوال مرا که باور دارد جز تو هم آب و هم سوز شدم در دیدن ی به کمک نیامد یک دم جز تو ان شب و این روزها لطف شما بود هیچ نفهمید چه بر سرم آمد جز تو من یکی بودم و تو هزاران هزار داری آن که لطف در کلاس عشق کرد نبود جز تو سرمایه ام شبی بود و آهی و اشکی آن که راهم داد به دنیای نور که بود جز تو نفهمید چه عشقی کرده ام من آن که عشق را چشاند ی نبود جز تو یک عمر بوده ام با ضعف وشدت آن که مدد را به امداد میرساند کیست جز تو سرم به عشق گرم است و شاهدم حال آنکه مرا به تو میرساند کیست جز تومنبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/152/8سال-8بیت-
8سال 8بیت

درخواست حذف اطلاعات
شاهد روز های من کیست جز تو احوال مرا که باور دارد جز تو هم آب و هم سوز شدم در دیدن ی به کمک نیامد یک دم جز تو آن شب و این روزها لطف شما بود هیچ نفهمید چه بر سرم آمد جز تو من یکی بودم و تو هزاران هزار داری آن که لطف در کلاس عشق کرد نبود جز تو سرمایه ام شبی بود و آهی و اشکی آن که راهم داد به دنیای نور که بود جز تو نفهمید چه عشقی کرده ام من آن که عشق را چشاند ی نبود جز تو یک عمر بوده ام با ضعف وشدت آن که مدد را به امداد میرساند کیست جز تو سرم به عشق گرم است و شاهدم حال آنکه مرا به تو میرساند کیست جز تومنبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/152/8سال-8بیت-
مرد آبان

درخواست حذف اطلاعات
تو کیستی که جلوتر از منی دور دستی اما پیداتر از منی تا رسیدن به تو ذره ذره اب می شوم خودت را نشان بده تو هویدای منی سالیان است که اشفته و حیرانم مانده ام بخودم که تو راه منی این شبها که گذشت از زندگیم حق بود خواهم رسید به تو که جواب راز منی پ ن : مرد آبان سلاممنبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/143/مرد-آبان
حرف دل

درخواست حذف اطلاعات
احوالی که به جان ما افتاد آتش به جان ما زد آنچه از آسمان بسوی ما افتاد قرعه به نام ما زد از دوست و دشمن شرحی نیست به باور لیک هر چه آمد از قلم ،اشک ما را رقم زد آنچه دور بود رفت و در گذشته جا ماند کلامی رسید از دل که اسم ما را صدا زد شور و وش شروع شد از شبهای طلائی نور رسید از راه به بانگ صدا زدمنبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/148/حرف-دل
....

درخواست حذف اطلاعات
اگر ش به کمکت آمد عشق جرقه خواهد زد جایگاه عشق زمین است و خود عشق نزد پرودگار است عشق فرا زمینی است اما از جزئیات زمینی حادث میشود و از نگاه حضرت حق به آغاز میرسد آغاز آن در زمین از نگاه شروع میشود و نگاه جز به مهربانی نیست ومهربانی پله اول برای نگاه به عشق است .منبع : http://arshkebriya.blogfa.com/post/150/-