استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

آرمان عد

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ آرمان عد از بلاگ آرمان عد دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.عد در شه شهید مطهری(3)

درخواست حذف اطلاعات
برخی شمندان به حقوق طبیعی (natural laws) توجه ویژه ای دارند. خواست خداوند و انسان و وجود غایت در خلقت انسان منابع اصلی شناخت عد دینی هستند، و هیچ عنصر اعتباری مثل ثروت، قدرت و...قیدی بر این نظریه نیست(خاندوزی،1383: 151). عد اجتماعی جایگاه به حق و طبیعی افراد، و مترادف با وضع سلامت نظام اقتصادی است. به نظر این گروه، مشخصه نظام سالم و عادلانه، استقلال و رشد ثروت در آن است. برای رسیدن به این هدف دو معیار بیان شده است:1. فرصت بکارگیری استعدادها و استفاده از ثروت های عمومی برای همه ی ان باشد.2.مالکیت خصوصی محترم شمرده شود(مطهری ،1363: 241).قاعده اخلاقی در واقع مسیر ساخت نظام ی را معین می نماید. قاعده اخلاقی مهم ایشان جمع آبادی دنیا و آ ت است، توجه این رویکرد به رشد و پیشرفت مادی بیش از سایر نگرش ها است، و به اخلاق دنیاسازانه توجه دارد. با این که در عین حال دنیا پرستی، پول پرستی و هواپرستی را نفی می کند(مطهری،1363: 17) این رویکرد، اه عد خواهانه را به گونه ای پیگیری می کند که با رشد تعارض نداشته باشد.در نقد نظریه حقوق طبیعی شهید مطهری می توان گفت که نگرانی های توازن ثروت و محرومیت ستیزی در این دیدگاه کمتر دیده می شود. با این حال زمینه رشد اقتصادی را مدنظر دارد.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/08/26/post-298/عدالت-در-اندیشه-شهید-مطهری-3-
ابزارهای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد ی

درخواست حذف اطلاعات
1. انتقال بین افراد که سه نوع است: 1.1. انتقال از راه ارث1.2. انتقال اجباری: خمس(بخش سهم سادات)، زکات، اج، جزیه، فدیه، کفارات، نذورات که به عین اموال افراد تعلق می گیرد، و تا زمانی که افراد آنها را نپردازند، حق تصرف در اموال خود را ندارند. بیشینه آن 20 درصد، و کمینه آن 5/2 در صد است.1.3. انتقال اختیاری: انفاق2. پرداخت های انتقالی ت ت و ولی امر ی بر بخش وسیعی از منابع جامعه مالکیت دارد، که شامل خمس(بخش سهم ) و انفال و مالیات های اوضاع اضطراری می باشد. طبق نظر مشهور فقها، حکومت ی مالکیت مباحات عامة را به عهده ندارد، و نقش نظارتی دارد، و در مواردی که این منابع به خطر افتد می تواند مانع استفاده نادرست از آنها شود(عیوضلو، 1381، صص99-100 )منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/07/25/post-294/ابزارهای-توزیع-مجدد-درآمد-در-اقتصاد-اسلامی
چالش در مصادیق(29): بررسی عد در شرکت تلاشگران سپهر شاهرود

درخواست حذف اطلاعات
یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به شرکت تلاشگران سپهر واقع در شهرک صنعتی شاهرود معرفی شد. پس از اتمام دوره، از ایشان خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عد ی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عد ی های و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عد ی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. این موارد توسط دانشجوی محترم بیان شده است:1. فضای کاری فیزیکی کمی برای کارکنان در نظر گرفته شده است. به طور مثال اتاقی که برای یک نفر تعبیه شده بود، برای انجام کارهای حسابداری، دو یا سه نفر در آن مشغول به کار بودند که تماس های تلفنی آنها و رفت وآمدهای مکررشان باعث ایجاد مزاحمت برای یکدیگر شده بود . 2. به علت تعدیل نیرو و کمبود نیروی کار، وظایف محوله به یک فرد بیش از توان فرد بود و به نظرم عد در تقسیم کار وجود نداشت.3. درباره چگونگی رفتار با دانشجو، متأسفانه فراموش می شود که دانشجو دوره کارآموزی را به ب تجربه می گذراند و وظایفی خارج از حیطه یادگیری و خارج از رشته تحصیلی از او طلب می شود که این مورد نیز عادلانه تلقی نمی شود . البته بی عد ی هایی هم در حق این سازمان انجام می شود. مثلاً اکثر شرکت هایی که کارهای مخابراتی خود را به این سازمان می سپارند در ازای دریافت خدمات، مبلغی را به صورت چک در وجه سازمان می پردازند که بسیاری از این چک ها مدت دار هستند که این امر سازمان را مختل کرده و باعث ایجاد مشکل می شود . در این شرکت در کنار این بی عد ی ها، موردی بود که توجه مرا به خود جلب کرد و آن نحوه رفتار مدیریت شرکت با کارکنان بود که بسیار صمیمانه و محترمانه بود. و کارکنان نسبت به دریافت حقوق شکایتی نداشتند.پریسا پورمحمدی، محمدرضا آرمان مهرمنبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/06/04/post-287/
چالش در مصادیق(29): بررسی عد در شرکت تلاشگران سپهر شاهرود

درخواست حذف اطلاعات
یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به شرکت تلاشگران سپهر واقع در شهرک صنعتی شاهرود معرفی شد. پس از اتمام دوره، از وی خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عد ی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عد ی های و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عد ی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. این موارد توسط ایشان بیان شده است:1. فضای کاری فیزیکی کمی برای کارکنان در نظر گرفته شده است . به طور مثال اتاقی که برای یک نفر تعبیه شده بود، برای انجام کارهای حسابداری، دو یا سه نفر در آن مشغول به کار بودند که تماس های تلفنی آنها و رفت وآمدهای مکررشان باعث ایجاد مزاحمت برای یکدیگر شده بود . 2. به علت تعدیل نیرو و کمبود نیروی کار ، وظایف محوله به یک فرد بیش از توان فرد بود و به نظرم عد در تقسیم کار وجود نداشت.3. درباره چگونگی رفتار با دانشجو، متأسفانه فراموش می شود که دانشجو دوره کارآموزی را به ب تجربه می گذراند و وظایفی خارج از حیطه یادگیری و خارج از رشته تحصیلی از او طلب می شود که این مورد نیز عادلانه تلقی نمی شود . البته بی عد ی هایی هم در حق این سازمان انجام می شود. مثلاً اکثر شرکت هایی که کارهای مخابراتی خود را به این سازمان می سپارند در ازای دریافت خدمات، مبلغی را به صورت چک در وجه سازمان می پردازند که بسیاری از این چک ها مدت دار هستند که این امر سازمان را مختل کرده و باعث ایجاد مشکل می شود . در این شرکت در کنار این بی عد ی ها، موردی بود که توجه مرا به خود جلب کرد و آن نحوه رفتار مدیریت شرکت با کارکنان بود که بسیار صمیمانه و محترمانه بود. وکارکنان نسبت به دریافت حقوق شکایتی نداشتند.پریسا پورمحمدی، محمدرضا آرمان مهرمنبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/06/04/post-287/
عد (3): عد در شه شهید بهشتی

درخواست حذف اطلاعات
در این شهید بهشتی به مشخصات یک جامعه عادلانه اشاره می کند و نشانه هایی از یک جامعه غیر عادلانه را بر می شمارد. سوال اصلی این است که کشور ما تا چه حد با آرمان عد فاصله دارد؟ برای مشاهده روی لینک کلیک کنید. عد در شه شهید بهشتیمنبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/04/21/post-283/فیلم-عدالت-3-شهید-بهشتی-و-عدالت
an attitude to judicial justice

درخواست حذف اطلاعات
if there is no "judicial justice", and society does not have a healthy legal system, capitalists, and self-interested penetrate everywhere, they pay the "right to righteousness" and buy those who must buy and burn the root of "right" and "installment" and "justice" from bin. and trample the rights of the various rightsholders (in the opportunities they can have, and with the relationships that they can - even with the authorities). and the flow of affairs is always in the interest of their own, and they endanger the beliefs of the people in islam, and lead to the seclusion of the religion of god on the path to their property and manners. ..without a healthy legal system (judicial authorities ... and a variety of verdicts and proceedings, and the settlement of visits to people), there is no hope of approaching the threshold of a "quranic society", let alone more and more claims. ..it is hoped that young people (young people with little knowledge of islamic texts), ... and disgruntled ones who have not come to their own right, hold their beliefs, and take account of the religion of god (wherever according to god's religion, and advocacy from capitalists, financial criminals, and economic opportunities), to separate from people and practices; that faith in the religion of justice is the greatest everlasting human capital, ... (al-hayat / compilation of hakimi, translation of ahmad aram, 5, pp. 486-485).it is noted that in some cases radical revolutionary attitudes have been presented in the field of justice, the attitudes that show that justice, as the highest goal of divine religions, has its own predecessors, if justice is to be dealt with by such an approach, will be able to stimulate great for the uprising of nations and the excellence of humanity.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/04/01/post-281/An-Attitude-to-Judicial-Justice
عد در شه شهید صدر(1)

درخواست حذف اطلاعات
بر خلاف شمندان نظام اقتصاد سرمایه داری که گفتمان حاکم بر شه های آنان گفتمان غیر وحیانی و سکولار است، در شه های شهید صدر به ملاحظات وحیانی در تعیین اه و آرمان ها توجه می شود. شهید صدر عد اجتماعی را از ارکان اقتصاد ی می شمارد، و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند(اقتصادنا:304)1- تامین اجتماعی، که مبنای فکری آن بر پایه دو اصل فقهی- اقتصادی استوار می باشد. در این راستا ت در درجه اول باید فرصت های شغلی را برای همه فراهم نماید، و در صورتی که افرادی عاجز از ب و کار باشند، تامین اجتماعی افراد به عهده ملت و ت است.1. 1. تکافل عام(کف همگانی)عبارت است از کف همگانی، و مسئولیت متقابل افراد در جامعه ی نسبت به تامین نیازهای اساسی یکدیگر. در این زمینه ت نیز علاوه بر وظایف مستقیمی که دارد بر اجرای احکام نیز نظارت دارد، و در مواردی موظف است که افراد را به رعایت تکالیف قانونیشان ا ام نماید، مثلا در حوادث طبیعی مثل سیل و ز له و... در صورت کوتاهی مردم در کمک به حادثه دیدگان، می تواند آنها را به انجام تکالیفشان ا ام نماید( ی،1382: 334). مبنای نظری این تکلیف اصل برادری ی است و از این نظر تکلیف سنگینی متوجه ثروتمندان مسلمان است. بر این اساس ثروتمندان با وجود فقر در جامعه باید به معیشت متعارف بسنده کنند و کمک به فقرا را در صدر وظایف خود قرار دهند. روشن است که بعد از رفع فقر از جامعه ی، ثروتمندان می توانند بر دایره مصارف خود بیفزایند(ادامه دارد)منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/02/28/post-277/
عد در شه شهید صدر(1)

درخواست حذف اطلاعات
بر خلاف شمندان نظام اقتصاد سرمایه داری که گفتمان حاکم بر شه های آنان گفتمان غیر وحیانی و سکولار است، در شه های شهید صدر به ملاحظات وحیانی در تعیین اه و آرمان ها توجه می شود. شهید صدر عد اجتماعی را از ارکان اقتصاد ی می شمارد، و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند(اقتصادنا:304)1- تامین اجتماعی، که مبنای فکری آن بر پایه دو اصل فقهی- اقتصادی استوار می باشد. وی مسوولیت اصلی ت را تحقق اصول عد می داند. در این راستا ت در درجه اول باید فرصت های شغلی را برای همه فراهم نماید، و در صورتی که افرادی عاجز از ب و کار باشند، در این صورت تامین اجتماعی افراد به عهده ملت و ت است.1. 1. تکافل عام(کف همگانی)عبارت است از کف همگانی، و مسئولیت متقابل افراد در جامعه ی نسبت به تامین نیازهای اساسی یکدیگر. در این زمینه ت نیز علاوه بر وظایف مستقیمی که دارد بر اجرای احکام نیز نظارت دارد، و در مواردی موظف است که افراد را به رعایت تکالیف قانونیشان ا ام نماید، مثلا در حوادث طبیعی مثل سیل و ز له و... در صورت کوتاهی مردم در کمک به حادثه دیدگان، می تواند آنها را به انجام تکالیفشان ا ام نماید( ی،1382: 334). مبنای نظری این تکلیف اصل برادری ی است و از این نظر تکلیف سنگینی متوجه ثروتمندان مسلمان است. بر این اساس ثروتمندان با وجود فقر در جامعه باید به معیشت متعارف بسنده کنند و کمک به فقرا را در صدر وظایف خود قرار دهند. روشن است که بعد از رفع فقر از جامعه ی می توانند بر دایره مصارف خود بیفزایند(ادامه دارد)منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/02/28/post-277/
معیارها و قواعد عد اقتصادی در

درخواست حذف اطلاعات
در زمینه عدات اقتصادی سه نگرش را می توان تفکیک نمود:1. قواعد مبدا محور(ابزار محور): تحقق عد را منوط به برقراری شرایط عادلانه در امکانات و فرصت های اولیه و برابری همگانی در برابر قانون می داند.(means oriented approach)2.فرایند محور(process oriented)به ساختار روابط و فرایند فعالیت های تولیدی و توزیعی و روشی که افراد برای سلطه به اموال خود به کار می برند تاکید دارد.3.نتیجه محور(غایت نگر)(end oriented)عد را صفت نهایی نظام می شمارد، و در این مسیر به بررسی نتایج حاصل از سیاست های توزیعی و سهم بری افراد می پردازد. معیار های توزیعی در نظام اقتصادی چند بعدی است. ضمن توجه به دیدگاه های مبتنی بر حقوق طبیعی به عادلانه بودن نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و این امر قابلیت آرمان پروری و ایجاد های اجتماعی به این دین مبین داده است، بخصوص در نظام های پیچیده امروزی باید در کنار تامین اجتماعی تی و انفاقات دینی به سراغ علت ها رفت، و در این راستا دیدگاه های مبدا محور و فرایندگرا هم باید مورد توجه باشد. پیوسته روش معتدل و وسط را پیش می گیرد و به مصالح عمومی در کنار توجه به رشد اقتصادی توجه دارد. با رونق تفکر حکومتی و اجتماعی، مجال نظریه پردازی در زمینه عد اقتصادی از دیدگاه دینی بیشتر شده است. شناخت معیارها اولین گام در جهت ریشه ی و داوری میان نگرش های مختلف به عد توزیعی است( ی،1382: 334).منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1397/02/22/post-276/معیارها-و-قواعد-عدالت-اقتصادی-در-اسلام
شعر عد (25): عد در شعر سعدی(5)

درخواست حذف اطلاعات
شعر کاربردی سعدی برای ان عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه نبوده است، بلکه آنان می خواستند که شاعر، آوازه ی دلیری، جنگ آوری، دشمن شکنی، کشورگشایی، رعیت نوازی و دادگستری ایشان را به گوش مردمان برساند تا دشمنانشان مرعوب و دوستانشان مجذوب گردند.در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، سعدی خدای را شکر می گوید به جهت نظر دگرباره ای که خداوند بر عالم کرده و این پادشاه را «سر ملوک زمان» و «پادشاه روی زمین» قرار داده که به ماه طلعت او و ستارگان حشم وی، زمین پارس، فر آسمان دارد و همه در برابر او داغ خادمی بر روی دارند و دست بندگی بر هم.علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان نیز از افراد مورد ستایش سعدی است که شیخ شیراز او را با عناوینی همچون: «سحاب رحمت و دریای فضل و کان کرم، سپهر حشمت و کوه وقار و کهف امان» مورد تمجید قرار داده است؛ شخصی که فهم و قیاس به بلند پایه ی قدرش نمی رسد و ادراک آدمی به گرد همتش؛ «بر او محاسن اخلاق چون رطب بر بار» است و «در او فنون فضایل چون دانه در رمان»؛ پس سعدی برای او دو آرزو می کند: دوام ت دنیا و ختم بر ایمان که بدین وسیله پیوندی میان حکومت و دین برقرار می کند:دوچیز خواهمت از کردگار فرد عزیز *** دوام ت دنیا و ختم بر ایمانز نائبات قضا در پناه بار خدای *** ز حادثات قران در حمایت قرآن«قصاید، صص 738ــ741»موبدان نیز چنین گفته اند که: دین و ملک هر دو برادرانند و دین، بنیاد ملک است و ملک، برادر دین است. و در ستایش ملکه ترکان خاتون، سعدی او را پارسایی می داند که آوازه ی تعبد و خوف و رجای او در جهان مشهور شده است و از یمن همت و قدم پارسای او، در امان و ضمان سلامت است و خیر جهانیان در بقای اوست و بدبخت ی است که از رای ترکان خاتون، روی بتابد.منـابـع: محمد دبیرسیاقی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، انتشارات کبیر، تهران، 1380/ محمد غفوری، شه جامع سعدی، انتشارات حافظ نو، تهران، 1365منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/11/17/post-267/شعر-عدالت-25-عدالت-در-شعر-سعدی-5-
عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه با آنها(3)

درخواست حذف اطلاعات
از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت گذشته به نامحدود اقتصادی اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:2.2.مالکیت خصوصی نامحدود هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر چیز با ارزشی را به ملک خود درآورد. برای رفع آثار بد تمرکز ثروت در دست ثروتمندان تد ری دارد:الف_بخش زیادی از ثروت های طبیعی مثل دریاها، معادن، رودها و... از دایره مالکیت خصوصی خارج است، و همه افراد با رعایت مصلحت جامعه در بهره برداری از آنها ی ان هستند. رسول خدا (ص)فرمود:«زمین های مرده متعلق به خدا و رسول (ص)است، پس هر فردی که بخشی از آنرا احیا کند، از او خواهد بود.»(النوری17:1408/111)ب_تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه باشد. رسول خدا (ص) حق تجارت در محلی که جهت بازار آماده شده بود را برای همه ی ان قرار داد، و فرمود:«بازار مسلمانان همچون مسجد آنها است....»(نوری,همان:13/263)پ_تحقق مالکیت خصوصی در بر اساس کار مفید و مشروع است، نه بر اساس کشف (مثل کشف و ثبت معدن به نام خود)، و نه بر اساس سلطه (مثل کشیدن سیم خاردار دور زمین جهت تملک آن.)ت_مهمتر از همه اینکه مالک حقیقی اموال خدا است، و در دست مردم عاریه است. رضا(ع) در این باره می فرماید:« اذا کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سائر الاشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری؛(حکیمی ,26:1376)خداوند مالک واقعی مردم و اموال و سایر چیزها است، و آنچه در دست مردم است عاریه می باشد.»در یادداشت بعدی عامل توزیع ناعادلانه درآمد بررسی خواهد شد.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/10/11/post-263/عوامل-تضاد-طبقاتی-ومبارزه-اسلام-با-آنها-3-
شعر عد (23): عد در شعر سعدی(3)

درخواست حذف اطلاعات
در کتاب نصیحة الملوک نیز سخنانی در مورد عدل ذکر شده از جمله: «حاکم عادل به مثال دیوار محکم است هر گه که به ستم میل کند بدان که روی در دارد.»«پادشاهی که عدل نکند و نیک نامی توقع دارد بدان ماند که جو همی کارد و امید گندم دارد.» همچنین اردشیر می گفت: «شاه باید داد بسیار کند که داد، مایه ی همه ی خوبی هاست و مانع زوال و پراکندگی ملک است و نخستین آثار زوال ملک این است که داد نماند و چون پرچم ستم به دیار قومی بجنبد شاهین داد با آن مقابله کند و آن را واپس زند.»در مورد پادشاه دادگر احادیثی نیز وجود دارد از جمله: «السلطان ظل الله فی الارض یأوی الیه کل مظلوم؛ پادشاه دادگر، سایه ی خداوند بر روی زمین است که هر ستمدیده ای به او پناه می برد.» پادشه دادگر در عین حال که مراقب اوضاع مملکت است باید «پدروار» بر فرمان بران و زیردستان خویش حکم راند و به هنگام وم بر آنان خشم آورد یا آب از دیده شان پاک کند. «خطاب حاکم عادل مثال باران است» حال «چه در حدیقه ی سلطان باشد چه بر کنیسه ی عام»؛ پادشاه منصف آن است که انصاف و داد را بین همه ی خلق به تساوی رعایت نماید به طوری که نه مال زید بر او حلال باشد و نه خون عمرو بر او حرام.سعدی بر این عقیده است که پادشاه عادل به خاطر رعایت دادگری و پاسبانی از ممالک خویش، باید حاضر به تهی شدن خزینه اش باشد اما رعیتش آزرده خاطر نگردند:عدل و انصاف و راستی باید *** ور خزینه تهی بود شایدنکند هرگز اهل دانش و داد *** دل مردم، اب و گنج، آبادپادشاهی که یار درویش است *** پاسبان ممالک خویش است«مثنویات، ص 847»ارادت سعدی به حاکمان عادلسعدی آرزو می کرد فرمانروایان آن روزگار این چنین می د. این نکته های آموزنده را وی با اتابک ابوبکر بن سعد در میان می گذارد با صداقت. در لحن او گزافه گویی های آن عصر راه ندارد. طبع وی خواهان این نوع مدیحه گفتن نیست. او در جای جای کلیات خود از حکمرانان سرزمین پارس که از اتابکان سلغری بودند یاد کرده و آنان را به خاطر عد شان ستوده است، اتابک ابوبکر در نظر او از آن رو ارجمند است که دین پرور است و دادگر و درویش دوست:چنین پادشاهان که دین پرورند *** به بازوی دین گوی ت برنداز آنان نبینم درین عهد *** وگر هست بوبکر سعد است و بس«بوستان، باب1، ص220»سعدی افتخار می کند به این که در روزگار بوبکر سعد زندگی می کند و او را رحمت خدا می خواند:دعاگوی این تم بنده وار *** خدایا تو این سایه پاینده دارخدایا به رحمت نظر کرده ای *** که سایه بر خلق گسترده ای«بوستان، باب1، ص220»شیخ شیراز آن قدر به اتابک ابوبکر ارادت نشان می دهد که حتی کمال کتاب گلستان خود را بسته به پسند او می داند: «کتاب گلستان تمام آن گه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، سایه ی کردگار و پرتو لطف پروردگار،... و به کرشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید.» «گلستان، ص33»(ادامه دارد)منـابـع: محمد دبیرسیاقی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، انتشارات کبیر، تهران، 1380/ محمد غفوری، شه جامع سعدی، انتشارات حافظ نو، تهران، 1365منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/09/15/post-261/شعر-عدالت-23-عدالت-در-شعر-سعدی-3-
شعر عد (22): عد در شعر سعدی(2)

درخواست حذف اطلاعات
هر قدر دادگری در جهان شه ی سعدی مطلوب است و سودمند، بیداد زشت است و زیان خیز. جامعه ی عد پیشه ای که سعدی آرزومند است وقتی انسانی تر جلوه می کند که عاقبت بیدادگری در نظر گرفته شود. از این رو گاه از سرنوشت دو برادر سخن می رود: یکی عادل و دیگری ظالم که اولی پس از مرگ پدر به واسطه ی عدل و شفقت در جهان نامور شد و دیگری ستم ورزید و دشمن بر او دست یافت:شنیدم که در مرزی از باختر *** برادر دو بودند از یک پدر...مقرر شد آن مملکت بر دو شاه *** که بی حد و مر بود گنج و به حکم نظر در به افتاد خویش *** گرفتند هر یک یکی راه پیشیکی عدل تا نام نیکو برد *** یکی ظلم تا مال گرد آوردیکی عاطفت سیرت خویش کرد *** درم داد و تیمار درویش کرد...سر آمد به تأیید ملک از سران *** نهادند سر بر خطش سروراندگر خواست کافزون کند تخت و تاج *** بیفزود بر مرد دهقان اج...چو اقبالش از دوستی سربتافت *** به ناگاه دشمن بر او دست یافت...«بوستان، باب1، ص231ــ230»در حکایت دیگر ناخشنودی مردم از حکمرانی که ظلم پیشه بود، نموداری دیگر از این شقاوت است و حال آن که خوش دلی و دعای زیردستان از بند محنت رسته کافی است بزرگی را از بیماری صعب برهاند. در بوستان هر چیز موجب هشیاری است و انتباه، خاصه از تحول و انتقال حشمت و نعمت فراوان یاد می شود. جایی کله ای با مردی در سخن است که من روزی فرماندهی داشتم:شنیدم که یک بار در حله ای *** سخن گفت با عابدی کله ایکه من فر فرماندهی داشتم *** به سر بر کلاه مهی داشتمسپهرم مدد کرد و نصرت وفاق *** گرفتم به بازوی ت عراقطمع کرده بودم که کرمان خورم *** که ناگه بخوردند کرمان سرم«بوستان،باب1،ص233»دادگری پادشاه باید به آن حد باشد که تمام زمین در سایه ی او، احساس امنیت کند همچو «خلق در شکم مادر» و این امر ممکن نیست مگر در حمایت صاحب دلان و با یاری دست همت مردان و نیز با «سر بر آستانه ی حق» گذاشتن به هنگام شب و جهان داری عادلانه به هنگام روز.سعدی درجهان ایده آل خود سیره ی حکمرانی انی را می ستاید که همه به زیردستان می شند و رعایت جانب آنان. چنان که از فرماندهی دادگر یاد می کند که همیشه قبایی ساده داشت و بیش از هر چیز به فکر آسایش دیگران بود:شنیدم که فرماندهی دادگر *** قبا داشتی هر دو روی آستریکی گفتش ای خسرو نیک روز *** ز دیبای چینی قبایی بدوزبگفت این قدر ستر و آسایش است *** وز این بگذری زیب و آرایش است«بوستان، باب1، ص221»یا عمربن عبدالعزیز که در خش الی، نگین گران بهای انگشتری خود را فروخت و بهایش را «به درویش و مسکین و محتاج داد.»یکی از بزرگان اهل تمیز *** حکایت کند ز ابن عبدالعزیزکه بودش نگینی در انگشتری *** فرومانده در قیمتش جوهری...قضا را درآمد یکی خشک سال *** که شد بدر سیمای مردم هلال...بفرمود و بفروختندش به سیم *** که رحم آمدش بر غریب و یتیمبه یک هفته نقدش به تاراج داد *** به درویش و مسکین و محتاج داد...«بوستان، باب1، ص224»(ادامه دارد)منـابـع: محمد دبیرسیاقی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، انتشارات کبیر، تهران، 1380/ محمد غفوری، شه جامع سعدی، انتشارات حافظ نو، تهران، 1365منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/09/07/post-260/شعر-عدالت-22-عدالت-در-شعر-سعدی-2-
شعر عد (21): عد در شعر سعدی(1)

درخواست حذف اطلاعات
اساس عالم مطلوب سعدی، عد است و دادگستری. یا به تعبیر او «نگهبانی خلق و ترس خدای». به همین سبب نخستین و مهمترین باب بوستان خود را بدین موضوع اختصاص داده است. وی فرمانروایی را می پسندد که روی اخلاص بر درگاه خداوند نهد؛ روز، مردمان را حکم گذار باشد و شب، خداوند را بنده ی حق گزار، زیرا معتقد است ی که از اطاعت خداوند سر نپیچد هیچ از حکم او گردن نخواهد پیچید. پندهایی از زبان پدر به هرمز و نصیحت پدر به شیرویه نیز به منزله ی زمینه و طرحی است برای پدید آوردن چنین دادپیشگی و دنیایی:شنیدم که در وقت نزع روان *** به هرمز چنین گفت نوشیروانکه خاطر نگه دار درویش باش *** نه دربند آسایش خویش باش... و بدنامی آید ز جور *** رسد پیش بین این سخن را به غوربر آن باش تا هرچه نیت کنی *** نظر در صلاح رعیت کنیالا تا نپیچی سر از عدل و رای *** که مردم ز دستت نپیچند پایگریزد رعیت ز بیدادگر *** کند نام زشتش به گیتی سمراز آن بهره ورتر در آفاق کیست *** که در ملک رانی به انصاف زیست «بوستان، باب1، صص212- 211»بدین ترتیب سعدی پیشرفت حکومت را متکی بر پیوند با مردم می داند. برای استقرار عد ، به عقیده ی او راه آن است که در هر کار صلاح رعیت در نظر گرفته شود. اشخاص خداترس را بر مردم بگمارند و به ی که مردم از آنان در رنجند کاری نسپارند. پیروزی در آن است که مردم راضی باشند و خوش دل. در جهان مطلوب سعدی، ستم و بیداد مذموم است از این رو کیفر دادن به عامل ظلم را بر فرمانروا واجب می نماید. در ولایتی که راه ن قدرت یابند لشگریان را مقصر می داند و مسئول. در مدینه فاضله سعدی رعایت خاطر غریبان نیز به همان نسبت واجب است که ادای حق مردم بومی. بی سبب نیست که از زبان مردی در بر و بحر سفر کرده و ملل مختلف آزموده و دانش آموخته، بهترین صفت شهری را آسوده دلی مردم آن جا می شمارد. جهان داری موافق شریعت، مطلوب سعدی است و کشتن بدکاران را به فتوای شرع روا می داند(ادامه دارد)منـابـع: محمد دبیرسیاقی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، انتشارات کبیر، تهران، 1380/ محمد غفوری، شه جامع سعدی، انتشارات حافظ نو، تهران، 1365منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/08/20/post-258/شعر-عدالت-عدالت-در-شعر-سعدی-رعایت-دادگری
عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه با آنها(1)

درخواست حذف اطلاعات
برای مبارزه با بی عد ی دین برخی وظایف را به عهده افراد نهاده است، و برخی وظایف دیگر را بیشتر متوجه ت کرده است (مثل کنترل رفتارهای اقتصادی مردم، اجرای صحیح حقوق مالکیت و تامین حد کفایت اقتصادی خانوارها). اما علت های تضاد طبقاتی به دو قسم علت های فردی و ساختاری تقسیم می شود که در این یادداشت علل فردی بررسی می شود:1. عوامل فردی، می تواند در دو شکل عوامل مادی ومعنوی جلوه کند.الف-عوامل فردی مادیاز مهمترین عوامل فردی در ایجاد بی عد ی و تضاد طبقاتی می توان به بیکاری، سوءتدبیر معیشتی، و رواج مصرف گرایی اشاره نمود. کاظم (ع) درباره رواج اسراف و تبذیر و اثر آن می فرماید:«من بذر و اسرف ز عنه النعمـۀ؛(الحرانی ,297:1394)هر اسراف و تبذیر کند نعمت ها از زندگی او رخت بربندد.»ب-عوامل معنویدر جهان بینی ی، علاوه بر عوامل مادی، مسایل معنوی نیز در فقر و غنا مؤثر است و رواج گناه و اعمال زشت سبب فقر است، و رعایت تقوا، شکر نعمت و توجه به فرامین الهی سبب جلب رحمت پروردگار است. «لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم انّ عذ لشدید؛(ابراهیم:7) اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود و اگر کفران و ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.» در روایتی آمده است:«الامانة تجلب الرزق؛(الحرانی؛38:1349)امانت داری سبب افزایش روزی می شود.»عوامل ساختار نامناسب اقتصادی در یادداشت های بعدی بررسی خواهد شد.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/07/13/post-254/عوامل-تضاد-طبقاتی-ومبارزه-اسلام-با-آنها-1-
داستان عد (18): عقیل، مهمان علی (ع)

درخواست حذف اطلاعات
عقیل در زمان خلافت برادرش المومنین علی (ع) به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شد. علی (ع) به فرزند مهتر خویش، حسن بن علی (ع) اشاره کرد که جامه ای به عمویت هدیه کن. حسن (ع) یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به عموی خویش عقیل تعارف و اهدا کرد. شب فرا رسید و هوا گرم بود، علی (ع) و عقیل روی بام دارالاماره نشسته، مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید، عقیل که خود را مهمان دربار خلافت می دید، طبعاً انتظار سفره رنگینی داشت، ولی برخلاف انتظار وی سفره بسیار ساده و فقیرانه ای آورده شد. با کمال تعجب پرسید: غذا هر چه هست، همین است؟ علی (ع): مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را بر این نعمت ها بسیار شکر می کنم و سپاس می گویم.عقیل: پس باید حاجت خویش را زودتر بگویم و مرخص شوم. من مقروضم و زیر بار قرض مانده ام، دستور فرما هر چه زودتر قرض مرا ادا کنند و هر مقدار می خواهی به برادرت کمک کنی ، تا زحمت را کم کرده به خانه خویش برگردم. علی (ع): چقدر مقروضی؟عقیل: صد هزار درهم. علی (ع):اوه، صد هزار درهم! چقدر زیاد! متأسفم برادرجان که این قدر ندارم که قرض های تو را بدهم، ولی صبر کن موقع پرداخت حقوق برسد؛ از سهم شخصی خودم برمی دارم و به تو می دهم و شرط مواسات و برادری را بجا خواهم آورد. اگر نه این بود که عائله خودم ج دارند، تمام سهم خودم را به تو می دادم و چیزی برای خود نمی گذاشتم.عقیل: چی؟! صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیت المال و خزانه کشور در دست توست، و به من می گویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیه ها برسد و از سهم خودم به تو بدهم؟! تو هر اندازه بخواهی می توانی از خزانه و بیت المال برداری؛ چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله می کنی؟ بعلاوه، مگر تمام حقوق تو از بیت المال چقدر است؟ فرضاً تمام حقوق خودت را به من بدهی، چه دردی از من دوا می کند؟ علی (ع): من از پیشنهاد تو تعجب می کنم؛ خزانه ت پول دارد یا ندارد، چه ربطی به دارد؟! هم هر کدام فردی هستیم مثل سایر افراد مسلمین، راست است که تو برادر منی و من باید تا حدود امکان از مال خودم به تو کمک و مساعدت کنم، اما از مال خودم، نه از بیت المال مسلمین.مباحثه ادامه داشت و عقیل با زبان های مختلف اصرار و سماجت می کرد که: اجازه بده از بیت المال پول کافی به من بدهند، تا من دنبال کار خود بروم.آنجا که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بود، صندوق های پول تجار و بازاری ها از آنجا دیده می شد. در این بین که عقیل اصرار و سماجت می کرد، علی (ع) به عقیل فرمودند: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی پذیری، پیشنهادی به تو می کنم؛ اگر عمل کنی می توانی تمام دین خویش را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی.عقیل: چکار کنم؟ علی (ع): در این پایین صندوق هایی است، همین که خلوت شد و ی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و این صندوق ها را بشکن و هر چه دلت می خواهد بردار!عقیل: صندوق ها مال کیست؟ علی (ع): مال این مردم به است. اموال نقدینه خود را در آنجا می ریزند.عقیل: عجب! به من پیشنهاد می کنی که صندوق مردم را بشکنم و مال مردم بیچاره ای که به هزار زحمت به دست آورده و در این صندوق ها ریخته و به خدا توکل کرده و رفته اند، بردارم و بروم؟ علی (ع): پس تو چطور به من پیشنهاد می کنی که صندوق بیت المال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود، راحت و بی خیال در خانه های خویش ه اند. اکنون پیشنهاد دیگری می کنم؛ اگر میل داری این پیشنهاد را بپذیر.عقیل: دیگر چه پیشنهادی؟ علی (ع): اگر حاضری شمشیر خویش را بردار، من نیز شمشیر خود را بر می دارم، در این کوفه شهر قدیم « حیره » است؛ در آنجا بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگی هستند، شبانه دو نفری می رویم و بر یکی از آنها شبیخون می زنیم و ثروت کلانی بلند کرده، می آوریم.عقیل: برادرجان! من برای ی نیامده ام، که تو این حرفها را می زنی، من می گویم از بیت المال و خزانه کشور که در اختیار توست اجازه بده پولی به من بدهند، تا من قروض خود را بدهم. علی (ع): اتفاقا اگر مال یک نفر را ب یم، بهتر است از این که مال صدها هزار نفر مسلمان، یعنی مال همه مسلمین را ب یم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با شمشیر ی است، ولی ربودن مال عموم مردم ی نیست؟ تو خیال کردی که ی فقط منحصر است به اینکه ی به ی حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟ شنیع ترین اقسام ی همین است که تو الان به من پیشنهاد می کنی.منبع : « داستان راستان »منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/07/02/post-253/داستان-عدالت-18-عقیل،-مهمان-امام-علی-ع-
داستان عد (17): علی(ع ) و کفش کهنه

درخواست حذف اطلاعات
ابن عباس می گوید: وقتی علی (ع) از مدینه به بصره آمد، در ربذه منزل کردیم. بعضی از حاجیان رسیدند و جمع شدند تا چیزی از آن حضرت بشنوند، در حالی که آن حضرت پارگی کفش کهنه خود را می دوختند. به آن حضرت گفتم: ما حالا به اصلاح کار مردم بیشتر محتاجیم تا این کار، ولی آن حضرت جواب مرا نداد تا کارش تمام شد و آن کفش را پهلوی لنگه کفش دیگری گذاشت و از من پرسیدند: این کفش چقدر می ارزد؟گفتم: هیچ!فرمودند: هیچ که نه!گفتم: خوب جزئی از درهم!فرمودند: بخدا اگر نبود که با این موقعیت خلافت بتوانم حق را ب ا دارم یا باطلی را از میان بردارم، این مقام برای من از این کفش هم بی ارزش تر بود.در مدینه هم بعد از آنکه مردم به خلافتش بیعت د، پس از گفتن آنچه لازم بود دستور داد بیت المال را گشودند و هر چه در آن بود بین مردم تقسیم کرد و همین که کار پایان یافت بر آن زمین خالی دو رکعت گذاشت و بعد بیل و کلنگش را برداشت و به چاه ملک رفت و به کار همیشگی اش مشغول شد. « چاه ملک نام محلی در مدینه، نزدیک مسجد قبا بود که در آن کارهای کشاورزی و آبرسانی انجام می شد ».منبع : « بیست داستان و چهل حدیث گهربار از حضرت علی (ع) »منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/06/22/post-252/داستان-عدالت-17-امام-علی-ع-و-کفش-کهنه
تاریخچه مباحث عد (2)

درخواست حذف اطلاعات
از زمان افلاطون تا قبل از را تلاش های فکری بشر در بررسی عد با ضعف نسبی بودن نظریات نسبت به زمان و مکان مواجه بوده است، طوری که با تغییر شرایط نیاز به تجدید نظر در نظریات احساس می شده است. در اوا دهه 60 میلادی اهمیت نظریات مربوط به عد در حوزه علوم انسانی کاهش یافته بود، و اولین رویکرد تحلیلی نسبت به عد توسط جان را ارائه شد(را ،1971).را در کتاب «نظریه ای در باب عد »به کاستی قاعده پارتو در مسئله توزیع اشاره دارد که تاثیر زیادی بر سیاست گذاری های عمومی نهاد، این شه تایید اقتصاددانانی چون آمارتیاسن را به دنبال داشت(سن،1970). در واقع نگرش قابلیتی سن (1999)،عملیاتی نظریه را است.آماتیاسن با طرح مبحث متغیر کانونی، نقطه عطفی در مباحث عد ایجاد کرد(امارتیاسن،۱۳۷۹). مطالعات علمی درباره فقر در دنیای غرب به ویژه در محدوده آنگلوسا ون ها با تحقیقات بوت(booth) در اوا قرن 19 با مطالعه میدانی در لندن برای اندازه گیری میزان فقر در دهه 1880 آغاز گردید. بعد از تحقیقات اولیه ای که در انگلستان آغاز شد، در مرحله بعد وارد صحنه شد و تحقیقات در این زمینه را گسترش داد. هانتر(hunter) در سال 1904 در صدد تعریف خط فقر برآمد که این مسئله سبب تحقیقاتی در زمینه مفهوم «رفاه حداقل» (minimume comfort) شد. در 1949 «کمیته مشترک اقتصادی» گزارشی درباره خانوارهای کم درآمد منتشر نمود. در دهه 60 مشکل توزیع درآمد در مورد مطالعه نظام یافته قرار گرفت.بر اساس تحقیقات اورشانسکی (orshanskey) برای اولین بار در گزارش cba(شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری )در سال ۱۹۶۴خط فقر را ۳۰۰۰دلار تعیین نمود. پس از آن تحقیقات مشابهی درسایر کشورها صورت گرفت، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در کاربرد و گسترش مفاهیمی مثل «نیازهای اساسی»(basic needs) و لحاظ شرایط زیست محیطی نقش زیادی داشته اند. مطالعات جدی درباره فقر و توزیع درآمد در ایران بعد از سال های ۱۳۵۸آغاز شده است( می،۱۳۷۵ :۱۳۱).منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/06/22/post-251/1-مروری-کوتاه-بر-تاریخچة-مباحث-عدالت-و-فقرزدایی-2
تصویر عد (8): عد جهانی

درخواست حذف اطلاعات
مناسبات امروز جهانی روز به روز به سمت بی عد ی می رود. در یک طرف کاخ نشینان و در سوی دیگر کوخ نشینان جهانی. نکته مهم این است که ثروتمندان هنوز درک نکرده اند که همگی ما در یک قایق نشسته ایم و اگر بخشی از قایق سوراخ شود همه غرق خواهندشد. امپریالیسم جهانی در داخل کشورهای خود قواعد عادلانه را تا جایی که بتواند رعایت می کند، چرا که می داند بقای یک نظام به برقراری عد حداقل به صورت ظاهری است. اما در عرصه جهانی این امپریالیسم یک گرگ خونخوار است که همچنان در حال د است. اما ما باید بکوشیم که همان قدر که در عرصه جهانی فریاد عد خواهی سر داده ایم، بین خودمان عد را رعایت نماییم!منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/05/14/post-248/تصویر-عدالت-8-عدالت-و-حج
معیار ترکیبی درباره عد

درخواست حذف اطلاعات
مطابق این نگرش می توان ترکیبی از دو یا چند معیار را مبنای توزیع عادلانه قرار داد.به نظر می رسد اگر معیار ترکیبی به صورت منطقی انتخاب شود کارایی بیشتری از معیارهای یک جانبه خواهد داشت. به عنوان نمونه می توان به معیار زیر اشاره نمود: حداقل رفاه بر اساس معیار قابلیت تعیین شود. برابری مست م آن است که ی مبتلا به فقر نباشد، اما پس از تحقق این هدف معیارهای مبتنی بر قابلیت را می توان اجرا نمود،(برابری در آغاز،آنگاه قابلیت) این نگرش تلفیقی با مرام فکری شکل گرفته در جامعه نسبت به مسائل توزیع درآمد در سال های ۱۹۷۴ به بعد بیشتری دارد، یعنی این نگرش که آنهایی که تولید بیشتری دارند باید درآمد بیشتری داشته باشند، اما هیچ فردی نباید پایین تر از کمینه استاندارد مصرفی قرار گیرد.(ماسگریو،۱۳۷۲:۱۲۷) مثل فراهم حداقل معیشت برای همه، توزیع شیر در بین همه مردم، آموزش های رایگان همگانی و... اینها مواردی است که کمینه استاندارد مصرفی را تامین می نماید. در مرحله بعدی می توان فضای رقابتی را بین عموم مردم گسترش داد تا هر فردی بر اساس تلاش و ذکاوتی که دارد در جامعه به ب درآمد بپردازد. این معیار ترکیبی برای جوامع درحال توسعه و جهان سوم مناسب تر خواهد بود، چرا که در این جوامع تعداد زیادی از افراد در زیر خط فقر قرار دارند.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/03/27/post-242/معیارهای-ترکیبی-درباره-عدالت-1-
بی عد ی و تورم(3)

درخواست حذف اطلاعات
بی عد ی دو اثر دارد:  ب- اثر گسترش diffusion effect این مطلب روی دیگر سکه محدود نبودن بودجه می باشد. عدم محدودیت بودجه از نظر تورم جنبه تعدی ندارد، در حالی که اثر گسترش یا اشاعه جنبه تعدی دارد و از فرد به جامعه اشاعه می یابد. مثلا در کشور ما افزایش قیمت ها با افزایش قیمت بنزین تناسبی نداشت، در جریان افزایش قیمت، عده ای به انتقال اثر منفی افزایش قیمت بنزین به دگران رو آوردند. مثلا شرکتی که فروشنده نوعی ماشین آلات به اداره راهنمایی و رانندگی بود، برای جبران جریمه رانندگی، چندین برابر جریمه به قیمت ماشین آلات افزود، چون تمام حلقه های اقتصاد با هم پیوند ارگانیک دارند این انتقال از حلقه ای به حلقه دیگر گسترش می یابد. و یا مشاهده شده است که جزئی فروش ها به محض اشاعه شایعه افزایش درصدی ناچیز به حقوق کارمندان ت، بلافاصله و قبل از افزایش حقوق، قیمت بسیاری از محصولات خود را افزایش داده اند. یعنی در یک اقتصاد سالم که در آن عد نسبی رعایت شده باشد، افراد افزایش واقعی و منطقی قیمت مواد اولیه یا واسطه را تحمل می کنند و به دگران انتقال نمی دهند، اما در نظام ناعادلانه بجای قبول و تحمل فشار کم ناشی از محدودیت بودجه و بالا رفتن بهای این گونه مواد، فشار آن را به دیگران منتقل می کنند و این شبکه متصل به هم تورم شدیدی ایجاد می کند(در اینجا نقش سازنده مالیات بر ارزش افزوده روشن می شود). حتی در جوامع منضبط اگر عرف، افزایش بهای کالاها را بی عد ی تلقی کند، و ببیند ی در فکر کنترل آن نیست سعی می کند تا فشار ناشی از این بی عد ی را به دگران منتقل سازد.  افزایش قیمت برخی کالاها از طریق حرکت افقی و عمودی به ترتیب بر روی کالاهای مکمل و جانشین اثر می نهد. و تورم فراگیر می شود. ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در و مقایسه آن با نظام سرمایه داریمنبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1396/02/27/post-239/بی-عدالتی-و-تورم-3-
معیار تساوی گرایان درباره عد (4)

درخواست حذف اطلاعات
ب- رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود: مراحل تکامل نظریه را  را متاثر از فلسفه اخلاق کانت نتیجه می گیرد که انتخاب در موقعیت اولیه با توجه به دو اصل زیر صورت می گیرد: اصل اول- اصل بیشینه برابر( برابری حقوق، ها و تکالیف اساسی انسان ها): را معتقد بود که رای افراد منطقی متولد نشده به یک جامعه تساوی طلبانه(egalitarian society) خواهد بود، زیرا هر فرد منطقی ریسک گریز با این خطر مواجه خواهد بود که پس از تولد قرعه فقر به نام وی افتد( می، 1375: ۱۳۷). بنابراین عقلانیت(به معنای انتخاب کارآمدترین وسیله جهت نیل به اه معین)حکم به برابری حقوق و تکالیف اساسی می دهد، مشروط به این که با برخورداری های دیگران از همان سازگار باشد.  اصل دوم- اصل تفاوت و قاعده بیشینه کمینه: این اصل در واقع یک نگرش مساوی طلبانه را در توزیع منابع مطرح می کند. طبق این اصل، نابرابری در قدرت و ثروت وقتی عادلانه است که منجر به ایجاد مزایای جبرانی و منافع بین همه و بخصوص در جهت رفاه محرومترین اعضای جامعه شود(را ،۱۹۷۱: ۹۸). مطابق این اصل به هیچ فردی امتیاز بهره مندی از ثمرات قابلیت برتر اعطا نمی شود، مگر آنکه جایگاه پایین ترین افراد در مقیاس درآمدی ارتقا یابد، زیرا مردم در موقعیت تجریدی اولیه ریسک گریز هستند، وعلاقه ای ندارند که در مقیاس های پایین درآمدی و با وضع وخیم مواجه شوند (را ،۱۹۷۱: ۱۵۳). در حقیقت او دفاع از های فردی، و فردگرایی را با مساوات طلبی اجتماعی در هم می آمیزد، گویا در نظر او نابرابری که به سود همگان نباشد بی عد ی است.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1395/12/13/post-231/
معیار مطلوبیت گرایان درباره عد (1)

درخواست حذف اطلاعات
 نظریات مبتنی بر مطلوبیت گرایی( utilitarianism)، عدم برابری درآمد به واسطه نابرابری های نهادی را عادلانه تلقی نمی کنند، و پیشنهاد توزیع مجدد درآمد مستقل از عوامل ایجادکننده آنرا ارائه می دهند. در نظر آنان شکل تابع رفاه اجتماعی نقش مهمی در تعیین سیاست مناسب ت راجع به توزیع مجدد درآمد دارد، و ویژگی های نحوه توزیع مجدد بهینه درآمد از تابع رفاه اجتماعی مربوط به آن مشتق می گردد. تابع رفاه اجتماعی بیانگر رابطه صورت های مختلف توزیع رفاه بین افراد جامعه و قضاوتی است که جامعه درباره این صور دارد(صدر،۱۳۷۴: ۳۱۸). تابع رفاه اجتماعی یک تابع اخلاقی است که به مطلوبیت های افراد به عنوان عناصر خود توجه دارد. این تابع برای جوامع و افراد مختلف با توجه به اخلاق و عقاید مختلف آنها متفاوت خواهد بود.مثلا در یک جامعه دیکتاتوری تابع رفاه اجتماعی همان تابع ترجیحات فردی حاکم خواهد بود، همچنین با رای گیری مستقیم و یا با رای گیری اکثریت  می توان در جهت ساخت تابع رفاه اقدام کرد که البته دشواری هایی دارد(دادگر،۱۳۸۰: ۵۳).  تابع مطلوبیت گرایی ساده، جمع تابع مطلوبیت های فردی می باشد، اما جامعه نسبت به توزیع مطلوبیت ها بی تفاوت است، و با انتقال یک واحد مطلوبیت از یک فرد به دیگری مجموع مطلوبیت ها بدون تغییر خواهد بود، و سطح رفاه اجتماعی همین وضع را خواهد داشت. بیش از صد سال قبل مکتب مطلوبیت گرایی که پیشگام آن جان استوارت میل (john stuart mill) بوده است پیشنهاد داده است که هدف هر جامعه ای باید بیشینه کل رفاه اجتماعی باشد، که در ح ساده از جمع مطلوبیت همه افراد جامعه به دست می آید.منبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1395/08/07/post-218/
داستان عد (10): ترازوی عد

درخواست حذف اطلاعات
مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ .  ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .  ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ:  ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ  ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:  ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ.  ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ ! منبع:راد اس ام اس .کاممنبع : http://armane-edalat.blogsky.com/1395/10/09/post-225/داستان-عدالت-9-ترازوی-عدالت