استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

پرسمان ذهن و خیال (صدر - فواد)

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ پرسمان ذهن و خیال (صدر - فواد) از بلاگ پرسمان ذهن و خیال (صدر - فواد) دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.او از سیلی خورد

درخواست حذف اطلاعات
یک تحقیق و شاهد تاریخیآقای زمانی که از طرفداران جبهه ملی ناراحت شده بود در سال 1360 در گفتگوی عمومی گفت ( او از سیلی خورد ) آگاهان گفتند اشاره او ( منظورش محمد مصدق ) جبهه ملی بود که در سال 1332 سقوط کرد که توسط اتحاد ت انگلیس و ت و مزدوران داخلی طرفداران شاه مانند شعبان جعفری ( شعبان بی مخ ) ومذهبیون نادان (افراطیون).....خشکه مقدس انجام شد عده ای گفتند آقای نزد آیت الله العظمی بروجردی می رود و تقاضای مجوز از مرجعیت برای کودتا می کنند ( ابولحسن بنی صدر )که ایشان مخالفت میکنندرابط آقای و دربار شاهنشاهی نیز آقای محمد تقی فلسفی واعظ مشهور ت تهران بوده است فلسفی همان زمان در سال 1332 بالای منبر رفته و استدلال می کند مورچه ها و زنبورها شاه دارند و عده ای می خواهند مملکت شاه را از قدرت پایین بکشند منظور طرفداران مصدق بوده است ( شهید حسین فاطمی ) اول اتقلاب نام خیابان ........ حسین فاطمی گذاشتند بعد دیدند یا باید از فدائیان حمایت کنند یا از ملیون ( چون فدائیان افراطی فاطمی را ترور کرده بودند و موفق نشدند )لذا نام خیابان را عوض د. ایستگاه فاطمی شد ایستگاه میدان جهاد( مترو ) مردم هنوز خیابان فاطمی می گویندما از آگاهان آن سال که طرفدار آقای هستند سوال می کنیم ایشان چرا کاری کرد تا و بر مقدرات این کشور از سال1332 الی 1357 حاکم شوند
منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/07/19/post-130/او-از-اسلام-سیلی-خورد
ایمان چیست

درخواست حذف اطلاعات
وقتی می گوییم من به فلان شخص ایمان دارم منظور چیست؟منظور آن است که در صورت عهد و بستن پیمان او به عهد خویش وفاکندوقتی گوییم به کار ی ایمان داریم یعنی او کارش را درست و کامل انجام می دهد ونقصی پیش نخواهد آمدایمان بر اساس تجربه به وجود خواهد آمدحتی در امور غیر انسانی نیز انسان بر اساس تجربه به نتیجه می رسدمثلا ما هر روز صبح می بینیم خورشید طلوع می کند پس به تکرار طلوع در هر صبح ایمان داریمیا هر جسمی که به زمین پرت کنیم در آن سقوط می کند چون به کشش زمین ایمان داریمایمان نتیجه شناخت انسان است شناخت تجربی و علمی او نه شناخت شخصی اواین جهان دارای نظم است و انسان به نظم ایمان دارد و پایه علوم تجربی بر اساس نظم می باشدپایه تجربه عمومی همان نظم در طبیعت می باشددر حوزه اعمال انسان که نظم کامل بر رفتارش موجود نیست و انسان اختیار دارد ایمان هم تجربی می باشدچطور ما یقین داریم ی به وعده هایش عمل خواهد کرد؟چطور باور داریم انسانی به امانت خیانت نخواهد کرد ؟چطور قبول داریم انسانی راستگو و امین است ؟حتی ما نمی توانیم فکر کنیم همه انسانها بر اساس عقل و منافع خویش عمل خواهند کردباید در تجربه روابط انسانی به افراد ایمان بیاوریممنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/06/28/post-129/ایمان-چیست
بهترین ارتباط

درخواست حذف اطلاعات
برای برترین علم بهترین ارتباط لازم استبرترین علم گفته شده است علم حضوری اگر شما بخواهید چیزی را بشناسید بهتر است که با آن موجود ملاقات داشته باشیداطلاعات شما از طریق دیگران مفید است ولی پایدار و کامل نیستارتباط زنده و فعال ارتباط حضوری استبه دوستی گفتم بالاترین آرزویت چیست گفت ارتباط زنده و مفید با خداگفتم ارتباط آنلاین ؟ گفت آری ولی فکر کنم فقط از طریق زمان بتوانم با خدا ارتباط آنلاین داشته باشمآیه واذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوالی فلیومنو لعلهم یرشدونبقره (186)منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/05/31/post-128/بهترین-ارتباط
ایمان چیست

درخواست حذف اطلاعات
وقتی می گوییم من به فلان شخص ایمان دارم منظور چیست؟منظور آن است که در صورت عهد به عهد خویش وفاکندوقتی گوییم به کار ی ایمان داریم یعنی او کارش را درست و کامل انجام می دهد ونقصی پیش نخواهد آمدایمان بر اساس تجربه به وجود خواهد آمدحتی در امور غیر انسانی نیز انسان بر اساس تجربه به نتیجه می رسدمثلا ما هر روز صبح می بینیم خورشید طلوع می کند پس به تکرار طلوع در هر صبح ایمان داریمیا هر جسمی که به زمین پرت کنیم در آن سقوط می کند چون به کشش زمین ایمان داریمایمان نتیجه شناخت انسان است شناخت تجربی و علمی او نه شناخت شخصی اواین جهان دارای نظم است و انسان به نظم ایمان دارد و پایه علوم تجربی بر اساس نظم می باشدپایه تجربه عمومی همان نظم در طبیعت می باشددر حوزه اعمال انسان که نظم کامل بر رفتارش موجود نیست و انسان اختیار دارد ایمان هم تجربی می باشدچطور ما یقین داریم ی به وعده هایش عمل خواهد کرد؟چطور باور داریم انسانی به امانت خیانت نخواهد کرد ؟چطور قبول داریم انسانی راستگو و امین است ؟حتی ما نمی توانیم فکر کنیم همه انسانها بر اساس عقل و منافع خویش عمل خواهند کردباید در تجربه روابط انسانی به افراد ایمان بیاوریممنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/06/28/post-129/ایمان-چیست
بهترین ارتباط

درخواست حذف اطلاعات
برای برترین علم بهترین ارتباط لازم استبرترین علم گفته شده است علم حضوری اگر شما بخواهید چیزی را بشناسید بهتر است که با آن موجود ملاقات داشته باشیداطلاعات شما از طریق دیگران مفید است ولی پایدار و کامل نیستارتباط زنده و فعال ارتباط حضوری استبه دوستی گفتم بالاترین آرزویت چیست گفت ارتباط زنده و مفید با خداگفتم ارتباط آنلاین ؟ گفت آری ولی فکر کنم فقط از طریق زمان بتوانم با خدا ارتباط آنلاین داشته باشمآیه واذا سئلک عبادی انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی فلیومنونی لعلهم یرشدونمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/05/31/post-128/بهترین-ارتباط
مبارکباد عید سعی فطر

درخواست حذف اطلاعات
عید رمضان آمد ماه رمضان رفت صدشکرکه این آمد صدحیف که آن رفتمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/03/25/post-126/مبارکباد-عید-سعی-فطر
سرعت اینترنت و دنیای مجازی

درخواست حذف اطلاعات
وقتی به دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی توجه می نماییم بسیار آینده را در شگفتی پیش بینی می کنیماما این مهم تنها پس از آشنایی با الکتروسیته و دنیای امواج کوتاه و بلند رادیوئی و تصویری استفضای مجازی در کجاست آیا فقط در سخت افزار های سرورهای پشتیبانی کننده هستند یا در ذهن انساندنیای ذهن و خیال دنیای عجیبی است که بیشتر انسان تحت تاثیر و حتی تحت سلطه آن هستنداز زمانی که و سینما اختراع شد و سازی رواج پیدا نمود دنیای مجازی نیز متولد و رشد کردبه نظر می رسد بشر قدرت خواهد داشت به وسایل دیگری باهم شبکه داشته باشد شبکه شعرقدیم هنر فرهنگی و ادبی در سرودن شعر و خلق ادبیات نوین بود عربها هم در شعر چیره دست بودندخداوند در سرزمین شعر و سخنوری قرآن را نازل کرد آیا قرآن داری محتوی مجازی و شبکه ای مجازی است؟علم الکتاب چیست ی که نزد سلیمان بود و آشنا با علم الکتاب چگونه تخت بلقیس را در چشم برهم زدنی آورد؟چشم برزخی و جسم برزخی چیست ؟آینه اولین دنیای مجازی است

منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/04/17/post-127/سرعت-اینترنت-و-دنیای-مجازی
علم و معرفت

درخواست حذف اطلاعات
در بررسی دانش انسان گفتند دو نوع علم داریم یکی علمی که از جنس اطلاعات است مانند دیتا برای رایانه (کامپیوتر) یعنی خبری را به اطلاع دیگران میرسانیمدوم علمی است که باعث درک بیشتر ارتباطات اجزاءعالم و افراد اجتماع می شود مانند قانونمندیهای طبیعی و قواعد اجتماعی در دعا داریم اللهم الرزقنا توفیق الطاعه ....... واملاء قلوبنا باالعلم و المعرفهانسان ها درمحاط شرایط ذهنی و مادی و اجتماعی و تاریخی اندزمانی که بتوانند خویش را از سلطه شرایط موجود دور کنند وبطور عام مسائل را حتی خارج از زمان و مکان درک کنند و قوانین فلسفی و نسبت های مفاهیم را درک کننددارای عرفان می شونددر پله سوم گاهی انسان نوعی معرفت دارد که حاوی ارزش گذاریها می باشدو اخلاقیات تکیه گاه آن معرفت است که نوعی دیگر دانش است که معرفت گویند

منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1397/01/29/post-125/علم-و-معرفت
تعلیم خداوندبه انسان

درخواست حذف اطلاعات
طرح چند سوالنوشته شده در شنبه هجدهم شهریور 1385 ساعت 12:43 شماره پست: 7بنام خداآیا به مفهوم عدم دقت کرده اید اینجانب سالها ست تلاش می کنم عدم رادرذهن خویش مجسم کنم اما نمی توانم ( حداکثر به ذهنم تاریکی وسیعی همراه خلا میآید )که به هرحال درمکانی می باشد.شما عدم را چگونه تصور می نمایید ؟جالب است که درقرآن بارها تذکر می دهد که ما آفرینش جهان را ازعدم آغاز نمودیماگر ما فیزیک داشته باشیم ومتافیزیک . مرز پیوند وارتباط آندو چیست اگر روز را فیزیک فرض کنیم وشب رامتافیزیک غروب .................................................سحر میتواند مرزآندوباشداگر بخواهیم نقطه ای را که خدا با جهان ارتباط دارد را تصور کنیم آن نقطه انسان است انسان چون روح دارد وروح ازطریق ذهن با انسان درتماس است اثر روح دردستگاه شعورما یعنی مرکز احساس و شه ما ( مغز وسیستم عصبی ) می باشد که با خواب تغذیه می شود .دقت کردید حیات انسان به خواب نیز وابسته است انسان هم ماده دارد وهم روح (نقطه پیوند هستی ونیستی )اگر رابطه خدارا با هستی انسان کامل بدانیم (آیا زمان نقطه پیوند هستی باخدانیست؟)داستان تعلیم خداوند به انسان نوشته شده در شنبه هجدهم شهریور 1385 ساعت 14:59 شماره پست: 8بسم الله الرحمن الرحیمدر سوره بقره قرآن مجید آمده است:واذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه .قالو اتجعل فیها من یفسد فیهاویسفک الدماءونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم مالاتعلمونهنگامیکه خداوند به ملایکه فرمود می خواهم درکره زمین موجودجدیدی بنام آدم قراربدهمملایکه گفتند موجود (انسان )خلیفه (باقدرت اراده )فساد وخونریزی مینماید.ماتراتسبیح وتقدیس میکنیمخداوند فرمود من چیزی را می دانم که شمانمی دانید(چون ملائکه موجودی مجرد وبدون اراده اند. وتجربه داشتن اراده و خوب بودن راندارند )وعلم آدم السماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه .............................................................اگر فرض کنیم خداوند وموجوداتی غیرمادی هستند .موجودات بسیاری نیز مادی هستند.انسان مرز بین ماده ومجرد می باشند یعنی وجودی مادی دارد وارتباط باغیب ازطریق روح الهی دارد. خداوند به انسان اسماءرایادداد .اما ملئکه اسماءرانتوانستند یادبگیرندمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/12/23/post-122/تعلیم-خداوندبه-انسان
ازخودبیگانگی چیست

درخواست حذف اطلاعات
اسماءچیست ؟ بسم الله الرحمن الرحیمدر سوره بقره قرآن مجید آمده است:واذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه .قالو اتجعل فیها من یفسد فیهاویسفک الدماءونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم مالاتعلمونهنگامیکه خداوند به ملایکه فرمود می خواهم درکره زمین موجودجدیدی بنام آدم قراربدهمملایکه گفتند موجود(انسان) خلیفه (باقدرت اراده )فساد وخونریزی مینماید.ماتراتسبیح وتقدیس میکنیمخداوند فرمود من چیزی را می دانم که شمانمی دانیدما درفارسی اسم داریم صفت داریم حرف داریم فعل داریمفعل دارای زمان می باشدحرف معنی نداردصفت توصیف اسم است اسم دوگونه می باشد .اسمی که مانند کد فقط دل بر شئ واقعی دارداسم معنی که اعتبار ذهن می باشد.و برهرچیزی دل دارداسم بامعنی یعنی دل بررابطه ای دارد مانند پدرمادر برادر خواهرهمسر دختر پسر فرزند عمو ارباب رعیت مولی بنده رئیس کارمند مرید ماموم معلم شاگرداسم هایی که برای درک نیازمند ذهن وتلاش ذهن می باشد برای موجوداتی که ذهن ندارندقابل درک نیست ذهن انسان میتواند مفهوم کلی بسازد ولی حیوان نمی تواند.به آزمایش زیرتوجه کنیددرکتاب شناخت به زبان ساده می نویسد میمونی موردآزمایش قرارگرفت دراتاقی بشکه آبی قراردادندودرب ساده ای روی آن قراردادند میمون بایک بازتاب شرطی به سراغ بشکه می رفتوازآن آب می نوشید بعدازمدتی اورادرقایقی قراردادند وبشکه راگوشه آن قراردادند .میمون بااینکه درقایق درمحاصره آب بود ولی باز بوسیله سیستم شرطی برای خوردن آب به بشکه مراجعه می نمود مغز او نتوانسته بود ازآب وخواص آن مفهوم کلی بسازد وآب را درهرصورت بشناسدمغزانسان مفهوم سازی میکند و خود کشف خواص کرده وروابط را جستجو می نمایدبینش برتر از دانش (روشنی ذهن برتراز حافظه )نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1385 ساعت 13:31 شماره پست: 9 دانش چیست ؟ بینش چیست ؟شما اگرمنزل دوستی بخواهید بروید نیازمند آدرس می باشیداگرآدرس اوراداشته باشید.(دانش )می توانیدنزداوبروید.شایداوراببینیداگربینش داشته باشید.(درک عمیق وتجربه )قبلا بوسیله ای بااوهماهنگ می کنیدتااوراببینید شاید درآن زمانی که شماتمایل دارید اوآمادگی ندارد یابا ی قرارداردیا.......................................................................................پس بینش نتیجه تجارب ماواندوخته تجارب دیگران است.مثلا بعضی فکرمی کنند برای یدن چیزی فقط به پول نیازدارنداماتجربه نشان داده است که درابتیاع بایدموضوع یدرابررسی کردقیمت هاراجویاشد کیفیت رادید امکان انصراف وعودت راسنجید یاامکانانتقال وفروش آنرابررسی کرد............................................پس انسان هم به دانش نیاز دارد هم به تجارب عملی مثلا رانندگی یاشنا دانش مختصری می خواهد بیشتربایستی تمرین وتجربه داشت ضرب المثلی است چیزی راکه پیردرخشت خام میبیند جوان درآینه نمی بیند؟احتمالا پیربیش ازدانش بینش داردمثلا گفته میشود به جای اینکه علت پیدایش حوادث راجویا شویم علت بقاءودوام موجودات ر مدرروانشناسی بسیاربینش فوق ثمرات مفیدی داشت .مثلا انسانی بسیاراحساس کوچکی می کند یاترسواست یاخج ی است ی بازده است به جای اینکهطبق نظر فرویدبه علت های ایجادمشکل رجوع کنیم وخودراازمسئله دورکنیم علت های دوام مشکلات روانی ر م .عبارتی است :میگویند چوان می ترسدفرارمیکند عده ای گفتند چون فرارمی کند می ترسدپس ضمن ب دانستنیهای کاربردی بایستی ب بینش انند آینه باشید درانعکاس دقیق به محض قطع ارتباط فراموشی تصویرچند اصل مهم اجتماعی اخلاقی فرادینینوشته شده در بیست و چهارم شهریور 1385 ساعت 15:30 شماره پست: 10بنام خدا۱-احترام والدین (نیکی به پدرومادر)۲-ادای امانت ۳- وفای به عهد۴-دروغ نگفتنخداوند بخشنده مهرباننوشته شده در یکشنبه بیست و ششم شهریور 1385 ساعت 10:18 شماره پست: 11گفته اند خداوند بزرگ هزارنام دارد . ازهرکه سوال کنید بالاترین نام خداوند چیست خواهد گفت رحمن و رحیمdescription: http:// /images/smileys/24.gifاینجانب از زاویه دیگر می خواهم بزرگترین فعل خداوند منان رابگویم description: http:// /images/smileys/24.gifبنظرم اینکه خداوند به ما قول داده که رحمت داشته باشد وهرگز ظلمی نکندبالاترین مقام است.description: http:// /images/smileys/24.gifچندبار درقرآن کریم فرموده است: کتب علی نفسه الرحمهdescription: http:// /images/smileys/24.gifیعنی خدا می فرمایدبرخودم فرض وواجب که رحمن ورحیم باشم .description: http:// /images/smileys/24.gifخداوندا مارا کمک کن تااین نکته رادری مdescription: http:// /images/smileys/26.gif حدیث ان معصومنوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1385 ساعت 6:22 شماره پست: 12بنام خدامن عرف نفسه فقد عرف رب سی که خودراشناخت پروردگار خویش راخواهدشناخت منظور از ( خود ) چیست ؟آیا منظورازخود خلقت انسان است ؟آیا منظور ویژگی خاص انسان است ؟ذهن ورابطه روح انسان با جسم است؟میدانیم روح انسان امری غیرمادی می باشد.چگونه وجودی غیرمادی با ارگانیزم ما ارتباط برقرار می نماید؟یاباید روح نزول پیداکند .(تنزل المائکه والروح )یاباید ذهن گسترش پیداکرده وتزکیه شود (رب الشرح لی صدری ویسرلی امری )ذهن ما بایستی سالم و تحت کنترل عقل باشد.ضبط خیال وکنترل خیال فقط ازطریق شناخت وتمرین میسراست ماه رمضان نزدیک است .آیا روزه گرفتن برای تزکیه ورشد ذهن نیست ؟تغذیه سالم وخواب مناسب چه ارتباطی با ذهن فعال وشاداب دارد؟قدر خویش رابشناسیمنوشته شده در پنجشنبه سی ام شهریور 1385 ساعت 9:53 شماره پست: 13بنام خداازخودبیگانگی چیست؟انسان اگر خودرا نشناسد و قدرخویش رانداندخودش نیزبرای اوبیگانه است.منظور ازشناختن اطلاعات شناسنامه ای نیست بلکه درک دقیق موقعیت واهمیت وتوانایی ها خویش استاگر ی تمام شعرهای شاعری راحفظ باشداو درباره شاعرمطالب مختلفی بدانداما چون حال شاعررا حس نکند به اعماق شعرهای او پی نمی برد.شخص دیگری شاید فقط بیتی ازاشعار شاعرنامبرده رابخواند بخاطر اشتراک احساسدقیقا به عمق شعراوپی میبرد.انسان فقط به شباهت های ظاهری نبایداکتفا کند شایدتنها موجودی که به ظاهرشبیه همهستنداماافرادآن گاهی ازمنهای بینهایت الی مثبت بینهایت ازهم دورند.انسان است.افراد باید بالقوه باهم اشتراکاتی داشته باشند.تابتوانند باهم ارتباط بارورداشته باشند.مثلی است میگویند یک شمع روشن میتواندهزاران شمع دیگر راروشن کندآیا شمع روشن میتواندآهن را یا خاک راروشن کند؟پس خودشناسی به معنی آن است که انسان واقعیت های وجود خویش رادرک کنداوبایستی درک کندجانشین خدادرزمین است.خلیفه الهی است .عالم مادی بواسطه انسان باعالم مجرد (بالا) درارتباط است .خداونددرقرآن عالم غیب و عالم شهادت تقسیم بندی مینماید.انسان باایمان به غیب ودرک غیب بواسطه ذهن خویش باهمه عالم درارتباط است حال اگر انسان به مادیات اکتفا کند ودنیاراانتخاب کند.آیابه خویش ظلم نکرده است؟درقرآن کریم بارها می فرماید شما وقتی ظلم کنید اول به خویش ظلم کرده ایداگرما قدرواقعی خویش راندانیم طوری رفتارمی کنیم که به کمال نمی رسیمدرمعنی (قدر ) کمی مکث می کنیم :مامیدانیم نورآفتاب خیلی مفیداست یاهوای تمیز خیلی مفیداست یعنی قدردارنداماظاهرا رایگان ومجانی اند وقیمت ندارند.مثلاکتاب قرآن بسیارباقدراستاماانسان به قیمت هزارتومان میتواند تهیه کند.برع کت شاید باشدامابسیارگران بفروشند.چون قیمت براساس عرضه وتقاضاتعیین میشوداما بسیارچیزهای گرانقدر که به فراموشی س شده انداگرجوانی به ماهیت وقدر خویش توجه نکند اوبه بازار ( مد )به پردازد قطعازیان می نماید.د ایان دوباره درخواست می کنم به معنی عمیق خودشناسی وازخودبیگانگی فکرکنیمتادوباره مطلب راشرح کنیم.منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/12/23/post-123/ازخودبیگانگی-چیست
مرور (وبلاگ قبلی که در بود)

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیمنوشته شده در بیست و چهارم مرداد 1385 ساعت 12:38 شماره پست: 1مقدمه چون امکان تحقیق و پژوهش آکادمیک فعلا برایم میسر نیست بامید خدا تصمیم گرفتم با افتتاح وبلاگ با دیگران ودوستان آشنای ظاهرا ناآشناگفتگونمایم .
تعریف < انسان > درباره انسان مطالب زیادی شنیدیم مثلا انسان حیوانی است ناطق (ارسطو)اما بنظرمن درواقعیت (عینی )انسان ویژگی خاصی دارد که اوراازسایر موجودات ممتازمیگرداندوآن ویژگی مغزوقدرت شناخت اومیباشد نیروی تصویرسازی وخیال بافی (تخیل )انسان بوسیله تخیل میتواند ازمحیط جداشده وبرشرایط غلبه نماید . به عبارت دیگر اوباتصویرسازی وتخیل می تواند ازشرایط زمان حال خارج شده زمان گذشته را بازسازی وزمان آینده را پیش بینی نمایدبه نظر من اندشه وفکر بسیار نیروی تاثیرگزار میباشدمولانا درشعر معروفی میسراید:ای برادر تو همه شه ای مابقی خوداستخوان وریشه ایگربود شه ات گل گلشنی گر بود شه هیمه گلخنی شه وافکار انسان میتواند سه گونه باشد.اول شه منفی یاس و ظلمت دوم شه آینه ای ( مطابق باواقع )نور و ظلمتسوم شه مثبت وامید نوروعشق وایثاربرای تربیت ورشد شه قدم اول انسان باید تلاش کند منفی نباشدیعنی سعی کند صفرباشد ( منفی نباشد )قدم بعد انسان تلاش کند مثبت باشد وهرروز صعود وپروازنمایددرقرآن کریم سوره احزاب آیهاناعرضناالامانه علی ا لسموات والارض والجبال ف ن ان یحملنهاواشفقن منهاوحملها الانسان انه کان ظلوما جهولاانسان فکر میکند آن چه امانتی بود که آسمانهاوزمین وکوه ها نتوانستند آن راتحمل نماین ی انسان حمل نمود وچرا گفته شده او ظلوم است دربالا گفتیم انسان یا منفی است ویا صفراست ویامثبت است بنظر میرسد درواقعیت ها انسان صفرنداریم نقطه صفر برای عبوراست اکثریت از عدل و تراز (بالانس ) خارج اند یا عاشق وایثارگرند ویا م و تنبل اند!!!!!! درهر دوح ظلوم است!وچون هرانسانی درهرسطح از آگاهی ودانش باشد متاثر ازتوهم استدر درجه ای از ظلمت وجهل و جهول است

نظر عبد الکریم سروش درباره ذهن وفکرنوشته شده در بیست و هفتم مرداد 1385 ساعت 13:40 شماره پست: 2بنام خداوند رحمن ورحیم عبدالکریم سروش می گویند انسان بوسیله فکرش هدایت می شود یعنی واقعیتها در ذهن منع میشود و با اه و آرمانها ترکیب شده ونهایتن فکر انسان اورا راهنما است صحیح یا نا صحیح پخته یا ناپخته ....انسان ازچیزی که فکرکند آلوده وزیان آوراست فرار می کند (ممکن است درواقعیت آن چیزبی ضررباشد) انسان به معامله ای که فکرکند سودآوراست اقدام مینماید (شاید درعمل زیان کند )انسان با چیری که دشمن بپندارد درگیر می شودانسان به کاری که فکرمی کند ازاو برمی آید اقدام میکندانسان اگر فکر کند دراین دنیا خ نیست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰انسان اگر تصورکند مرگ مثل خواب است اورادوست داردانسان اگر فکرکند دیگران (مثلا ن.مردان .ک ن .خارجیها . غیرهمدینان)مثل اوهستند باآنان رفتاری دارد که اگرفکرکند دیگران مثل اونیستند متفاوت استانسان بانیروی خیال برای خویش پیش فرض هایی میسازد وباواسطه آنها بامحیط تعامل و ع العمل دارد.منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/12/23/post-119/مرور-وبلاگ-قبلی-که-دربلاگفا-بود-
قدرت شناخت انسان

درخواست حذف اطلاعات
تجرید وتعمیم ..نیروی شگرف ذهن بشر..فوادنوشته شده در دوشنبه ششم شهریور 1385 ساعت 21:19 شماره پست: 3بنام خدااگربه خاطرات خود مراجعه کنیم درهرسنی که باشیم می بینیم شرایط مختلفی راگذرانده ایم گاهی مریض وبیشترسالم گاهی خوشحال واوقاتی ناراحت دوره ای وضع مالی خوبی داشتیم وزمانی درتنگنا بودیم خلاصه بااینکه انسان درطول زندگی دچار مسائلی شده وگاهی آنهاراحل کرده ویاآنهارادورزده وعبورکرده است جددابازهم وقتی دچارمسئله ای-بیماری-بیکاری-...............می شوددوباره افکارتندوغلط به اوهجوم می آوردومایوس می شودجالب اینکه به انی متوسل می شود که درحقیقت آنها بسیارازماناتوان ترندرازاین برخوردهاچیست؟ درذهن مالانه داردوهمیشه سعی میکند شرایط موجودرابرای ماابدی ودائمجلوه دهد مثلا اگرحالمان خوبست به ماالقا میکندکه همیشه سالم وتندرست خواهیم بودومغرورمی شویم وازهیج چیزپرهیزنمی کنیمموقعی هم که مریض هستیم انگارهمیشگی است ودیگرخوب نمی شویماگرفقیرهستیم به ماالقا می کند ی کرده اخلاق رارعایت نکنی یطان یعدکم باالفقر ویامرکم بال اءاگرثروتمندهستیم به ماالقامی کندبیشتراندوخته کنیم ودچارحرص وخست میشویمامااگرانسان ازنیروی خیال وحافظه خویش درست استفاده نمایدوبه تجارب خویش ودیگران مراجعه کندنتیجه می گیردودرک می کند که همه شرایط موجود موقتی است وبه سرعت شرایط تغییرمیکند بایدضمن حلم وحفظ خونسردی وآرامش بایدازهیچ تلاش عقلانی دست برنداشت ولی بایدبدانیم همه شرایط گذراهستندچیزی راکه مامحکم واستوار می انگاریم شاید بسیار سست ولرزان باشددرنگاه به حوادث زندگی خودودیگران بابصیرت حکمت هایی رامی م که معناومفهوم زندگی میباشد

گیاه خواری و کم خورینوشته شده در هفتم شهریور 1385 ساعت 13:59 شماره پست: 4نمی دانم اسم آقای جمشید خدادادی را شنیده اید ایشان نظرات جالبی درباره تغذیه صحیح دارد مثلا ایشان معتقداست درک صحیح انسان با تغذیه اوارتباط دارد . از غذاهای پیشنهادی ایشان جوانه ها ( گندم .ماش .عدس) وحبوبات که باآرلمی پخته شودنوشابه پیشنهادی شربت عسل همراه بالیموترش .شیربادام.................................نوشابه ها ممنوع . چای وقندوشکر. نوشابه های گازدار .حتی دوغ .ایشان معتقد است لبنیات بازاری چون از نان خشک میباشد همراه مواد شیمیایی .مصرف نشودایشان به سردی وگرمی طب قدیم اعتقاددارد .نام سایت ایشان طب قرآنی میباشد .لطفا به سایت ایشان سری بزنید طب قرآنی . کاممنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/12/23/post-120/قدرت-شناخت-انسان
مرور (وبلاگ قبلی که در بود)

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیمنوشته شده در بیست و چهارم مرداد 1385 ساعت 12:38 شماره پست: 1مقدمه چون امکان تحقیق و پژوهش آکادمیک فعلا برایم میسر نیست بامید خدا تصمیم گرفتم با افتتاح وبلاگ با دیگران ودوستان آشنای ظاهرا ناآشناگفتگونمایم .
تعریف < انسان > درباره انسان مطالب زیادی شنیدیم مثلا انسان حیوانی است ناطق (ارسطو)اما بنظرمن درواقعیت (عینی )انسان ویژگی خاصی دارد که اوراازسایر موجودات ممتازمیگرداندوآن ویژگی مغزوقدرت شناخت اومیباشد نیروی تصویرسازی وخیال بافی (تخیل )انسان بوسیله تخیل میتواند ازمحیط جداشده وبرشرایط غلبه نماید . به عبارت دیگر اوباتصویرسازی وتخیل می تواند ازشرایط زمان حال خارج شده زمان گذشته را بازسازی وزمان آینده را پیش بینی نمایدبه نظر من اندشه وفکر بسیار نیروی تاثیرگزار میباشدمولانا درشعر معروفی میسراید:ای برادر تو همه شه ای مابقی خوداستخوان وریشه ایگربود شه ات گل گلشنی گر بود شه هیمه گلخنی شه وافکار انسان میتواند سه گونه باشد.اول شه منفی یاس و ظلمت دوم شه آینه ای ( مطابق باواقع )نور و ظلمتسوم شه مثبت وامید نوروعشق وایثاربرای تربیت ورشد شه قدم اول انسان باید تلاش کند منفی نباشدیعنی سعی کند صفرباشد ( منفی نباشد )قدم بعد انسان تلاش کند مثبت باشد وهرروز صعود وپروازنمایددرقرآن کریم سوره احزاب آیهاناعرضناالامانه علی ا لسموات والارض والجبال ف ن ان یحملنهاواشفقن منهاوحملها الانسان انه کان ظلوما جهولاانسان فکر میکند آن چه امانتی بود که آسمانهاوزمین وکوه ها نتوانستند آن راتحمل نماین ی انسان حمل نمود وچرا گفته شده او ظلوم است دربالا گفتیم انسان یا منفی است ویا صفراست ویامثبت است بنظر میرسد درواقعیت ها انسان صفرنداریم نقطه صفر برای عبوراست اکثریت از عدل و تراز (بالانس ) خارج اند یا عاشق وایثارگرند ویا م و تنبل اند!!!!!! درهر دوح ظلوم است!وچون هرانسانی درهرسطح از آگاهی ودانش باشد متاثر ازتوهم استدر درجه ای از ظلمت وجهل و جهول است

نظر عبد الکریم سروش درباره ذهن وفکرنوشته شده در بیست و هفتم مرداد 1385 ساعت 13:40 شماره پست: 2بنام خداوند رحمن ورحیم عبدالکریم سروش می گویند انسان بوسیله فکرش هدایت می شود یعنی واقعیتها در ذهن منع میشود و با اه و آرمانها ترکیب شده ونهایتن فکر انسان اورا راهنما است صحیح یا نا صحیح پخته یا ناپخته ....انسان ازچیزی که فکرکند آلوده وزیان آوراست فرار می کند (ممکن است درواقعیت آن چیزبی ضررباشد) انسان به معامله ای که فکرکند سودآوراست اقدام مینماید (شاید درعمل زیان کند )انسان با چیری که دشمن بپندارد درگیر می شودانسان به کاری که فکرمی کند ازاو برمی آید اقدام میکندانسان اگر فکر کند دراین دنیا خ نیست ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰انسان اگر تصورکند مرگ مثل خواب است اورادوست داردانسان اگر فکرکند دیگران (مثلا ن.مردان .ک ن .خارجیها . غیرهمدینان)مثل اوهستند باآنان رفتاری دارد که اگرفکرکند دیگران مثل اونیستند متفاوت استانسان بانیروی خیال برای خویش پیش فرض هایی میسازد وباواسطه آنها بامحیط تعامل و ع العمل دارد.منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/12/23/post-119/مرور-وبلاگ-قبلی-که-دربلاگفا-بود-
گروه های خونی و تعریف انسان

درخواست حذف اطلاعات
rh یا گروه های خونی a -b - o -ab مثبت و منفی جمعا هشت گروه میشودتقریبا صد سال است که در باره این تقسیم بندی صحبت ها شده است به نظر می رسد در خیلی از کشور ها به آن اهمیت زیادی می دهند و کتب بسیاری منتشر کرده اندشبیه تولد در سالهای دوازده گانه موش و بقر پلنگ و گوش شمار زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مارآنگاه به اسب است و حصار حمدونه و مرغ و سگ وخوک آ کاردر ژاپن و چین بسیار اهمیت می دهند و به جای پلنگ (ببر ) و به جای گوش ( گربه )در هند هم مطرح است یعنی همه انسانها ساختار واحدی ندارند بستگی به اینکه چه rh دارند و در چه سالی متولد شده اند گوناگونند
به عبارتی دیگر باید برای انسان یک سخت افزار قائل بود و یک نرم افزار یک درون قائل بود و یک برونیک ذهن و قلب و یک پیشینه تربیتی و فرهنگیمهمترین و حساسترین سال های زندگی او از تولد تا هفت سالگی استدو نیمه مغز آن هم بسیار مهم است نیمه تصویری و نیمه مفهومینیمه هنری و اسکنی نیمه ریاضی و ادبی

منبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/11/30/post-118/گروه-های-خونی-و-تعریف-انسان
صندوق های قرض الحسنه خانگی

درخواست حذف اطلاعات
شاید همه ما از وجود صندوق های قرض الحسنه خانگی اطلاع داشته باشم حتی اکثرا عضو نیز هستیم این صندوق ها که بیشتر توسط خانم ها اداره می شوند از یک میلیون تومان تا 50 میلیون تومان وام میدهندستون خیمه این صندوق ها روابط عمومی سالم اعضاء می باشدهر ماه اعضاء قسط خویش را پرداخت می کنند و فردی طبق قرعه کشی برداشت می کندجالب این است که هیچ نه رسید می گیرد و نه چک ضمانت می دهد و نقطه خطر همین جا است که باید مدیریت این صندوق ها سعی کنندصندوق خویش را با برنامه اداره کنند پیشنهاد هایی برای این کار دارماول اینکه از اعضاء در بدو ثبت نام کد ملی ، کدپستی و شماره حساب ؛ شماره همراه دریافت کنند .برای صندوق حساب پس انداز با همراهی دو نفر از معتمدین اعضاء افتتاح کنیمهرماه همه اقساط خویش را به آن حساب واریز کنند.هرفردشماره خویش را انتهای قسط وارد کندمثل 1000001و1000002و1000003و1000020و..................وام هر شخص که طبق قرعه کشی انتخاب شده است از طریق حساب به شماره حساب آن عضو واریز شود.از طریق اس ام اس وقتی وجهی به حساب واریز می شود شما خواهید دانست چه ی قسط خویش را واریز کرده استعلاوه براینکه موسسین صندوق مشخص شوند مدیر صندوق و معاون او باید معین باشدتا در غیاب او وظایف مدیر را دنبال کندهر فردی که وام دریافت می نماید دونفر از اعضای دیگر را به عنوان ضامن اول و ضامن دوم معرفی نماید و آن اشخاص قبولی خویش را اعلام کنند.هر ماه ترا مه تهیه شود و میشود گروه تلگرامی نیز برای خبر رسانی تاسیس شودمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/10/28/post-117/صندوق-های-قرض-الحسنه-خانگی
قاعده ضمانت و مسؤلیت

درخواست حذف اطلاعات
در جامعه ما قاعده ای مهم مورد غفلت می باشد و آن قاعده ضمان افعال ارادی و تضمین متخصصین برای کارهای اجرائی استچه خوب است هر را که در مسؤلیت اجرائی قرار می دهیم به پشتوانه های مالی و حزبی اش توجه کنیم مثلا یک نفر رئیس جمهور می شود و کارهایی می کند که مشکلات وسیع مالی پدید می آورد ولی جوابگو نیست صرفا به خاطر اینکه می گوید در تصمیم گیری نظر خیر داشتم اگر هر مدیر عاملی در بدو مسولیت بداند ابکاری های مالی را ضامن است هر تصمیم الکی و عجولانه نخواهد گرفتافرادی که در جامعه با پرچم معنویات و الاهیات مسولیت می پذیرند در آ به اعتما د مردم ضربه خواهند زدو از دین مایه می گذارندفردی که دبیر کل حزب می باشد اگر خطا کند و موجب زیان شود جورش را حزب خواهد کشی ی ی که بنام خدا کاری را شروع کند و زیان وارد شود خدا را ج کرده استاگر ان کشور بنام خویش و حزب خویش فعالیت کنند در صورت ناکامی به ارزش ها لطمه ای نخواهند زدهر ی بگوید کاری انجام خواهم داد باید تعیین شود در صورت عدم نتیجه چگونه جبران زیان ها انجام دهیمنمونه زمامداران که به ملت پاسخگو نیستندقوه قضائیه پرونده ای را ده ها سال نگه میدارد و موجب ضرر و زیان بسیاری می شود و به هیچ پاسخگو نیستاز جمله پرونده شیخ غلامر ضا فروغی ( موسوم به پروژه های شفق ) از سال 1380 مردم را با قراردادهای قانونی سر کیسه د و قوه قضائیه آمده و تمام اموال را مصادره کرده است و احکام دادگاه ها را متوقف کرده است و مردم دستشان به هیچ جایی نمی رسد نه شکایت پذیرفته می شود و نه می تواند اقدامی کند به هر ارگانی از مجلس شورای ی و نهاد ی نامه نوشتند به مراجع تقلید نامه نوشتند هیچ کمک نمی کند پرونده را دادند به شخصی نالایق و احمق و به او مراجعه می کنیم می گوید سایت درست به سایت مراجعه کنید وقتی به سایت مراجعه می کنیم دریغ از اینکه از ده ماه قبل چیزی نوشته باشد نام این قاضی ظالم و بی عرضه سید احمد زرگر است و افراد این پرونده که بیش از هزاران نفر هستند روز و شب او را نفرین می کنند اما چه سود او با رفقایش هرماه میلیون ها حقوق برداشت می کنند خلاصه این نتیجه بی صلاحیتی افرادی که هیچگونه تضمینی برای کار هایشان تعریف نشده است و الی الله اشکوdadgar36.com سایت دادگاه انقلابمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/08/27/post-116/قاعده-ضمانت-و-مسؤلیت
قاعده ضمانت و مسؤلیت

درخواست حذف اطلاعات
در جامعه ما قاعده ای مهم مورد غفلت می باشد و آن قاعده ضمان افعال ارادی و تضمین متخصصین برای کارهای اجرائی استچه خوب است هر را که در مسؤلیت اجرائی قرار می دهیم به پشتوانه های مالی و حزبی اش توجه کنیم مثلا یک نفر رئیس جمهور می شود و کارهایی می کند که مشکلات وسیع مالی پدید می آورد ولی جوابگو نیست صرفا به ختطر اینکه می گوید در تصمیم گیری نظر خیر داشتم اگر هر مدیر عاملی در بدو مسولیت بداند ابکاری های مالی را ضامن است هر تصمیم الکی و عجولانه نخواهد گرفتافرادی که در جامعه با پرچم معنویات و الاهیات مسولیت می پذیرند در آ به اعتما د مردم ضربه خواهند زدو از دین مایه می گذارندفردی که دبیر کل حزب می باشد اگر خطا کند و موجب زیان شود جورش را حزب خواهد کشی ی ی که بنام خدا کاری را شروع کند و زیان وارد شود خدا را ج کرده استاگر ان کشور بنام خویش و حزب خویش فعالیت کنند در صورت ناکامی به ارزش ها لطمه ای نخواهند زدهر ی بگوید کاری انجام خواهم داد باید تعیین شود در صورت عدم نتیجه چگونه جبران زیان ها انجام دهیمنمونه زمامداران که به ملت پاسخگو نیستندقوه قضائیه پرونده ای را ده ها سال نگه میدارد و موجب ضرر و زیان بسیاری می شود و به هیچ پاسخگو نیستاز جمله پرونده شیخ غلامر ضا فروغی ( موسوم به پروژه های شفق ) از سال 1380 مردم را با قراردادهای قانونی سر کیسه د و قوه قضائیه آمده و تمام اموال را مصادره کرده است و احکام دادگاه ها را متوقف کرده است و مردم دستشان به هیچ جایی نمی رسد نه شکایت پذیرفته می شود و نه می تواند اقدامی کند به هر ارگانی از مجلس شورای ی و نهاد ی نامه نوشتند به مراجع تقلید نامه نوشتند هیچ کمک نمی کند پرونده را دادند به شخصی نالایق و احمق و به او مراجعه می کنیم می گوید سایت درست به سایت مراجعه کنید وقتی به سایت مراجعه می کنیم دریغ از اینکه از ده ماه قبل چیزی نوشته باشد نام این قاضی ظالم و بی عرضه سید احمد زرگر است و افراد این پرونده که بیش از هزاران نفر هستند روز و شب او را نفرین می کنند اما چه سود او با رفقایش هرماه میلیون ها حقوق برداشت می کنند خلاصه این نتیجه بی صلاحیت افرادی که هیچگونه تضمینی برای کار هایشان نیستdadgar36.com سایت دادگاه انقلابمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/08/27/post-116/قاعده-ضمانت-و-مسؤلیت
درباره فرشتگان

درخواست حذف اطلاعات
دوستی سوال کرد آیا تعداد فرشتگان ثابت است یا آنان نیز زاد و ولد دارند و تکثیر می شوندگفتم بنظر میرسد آنان هم دچار تغییرات هستند مثلا نور و فوتون ها پراکندگی ان ار و تمرکز دارند نیروی جاذبه در مخلوقات دچار نوسان میشود نیروی الکترو مغناطیس هم همینطورنیروهای هسته ای و درون ذرات و بین ذرات هم در تلاطم اندتوجه در عناصر ا یژن نیتروژن و هیدروژن و .......................................عناصر بنیادیاز آنها بگذریم وقتی به گیاهان توجه می کنیم آنها نیز چون و غضب ندارند مثل فرشتگان هستندالرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر بحسبان و النجم والشجر یسجدانتمام موجوداتی که زوجیت دارند و رابطه بین سلولی دارند را باید در نظر گرفتمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/05/26/post-115/درباره-فرشتگان
شنونده باید عاقل باشد

درخواست حذف اطلاعات
درباره عقل صحبت های زیادی شده است از جمله اینکه نیروی عقل یک نیروی پردازش کننده اطلاعات و صادرکننده حکم منطقی و داوری منصفانه اخلاقی استهم درباره شناخت های ما و هم درباره ارزش داوری های ما هم درباره اخلاق عملی و هم درباره امکان وقوع حادثه وپیش آمدینکته مهم این است که فعالیت تعقل به حافظه و تجربه های ما وابسته است هم چنین به سلامت روان و بصیرت و تحصیلات مابستگی دارد ضرب المثلی است که گویند شنونده باید عاقل باشد شاید به خاطر آن است که ذهن ما پس از شنیدن هرچیزی باید آن مطلب را تحلیل کند و اول ببیند امکان وقوع آن چیز ممکن استروش عقلی با نیروی عقل فرق دارد شاید ی تعقل کافی ندارد ولی حداقل روش او عاقلانه است و هوس خود راتحت کنترل دارداللهم اعوذ بک من نفس لاتشبع و من علم لاینفع و من عمل لایرفع و من دعاء لایسمع و من قلب لایخشعمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/04/20/post-114/شنونده-باید-عاقل-باشد
کفر ورزیدن را همه بیاموزیم

درخواست حذف اطلاعات
کفر ورزیدن یعنی پشت و عدم توجه به ی اورا در نظر نداشتن در ذهن محو و پاک آن وجود ( چه مثبت و چه منفی ) ی می گفت در بعضی از کشورها بچه ها از کودکی یک بار هم نام خدا را نمی شنوندزیرا خدا بطور کلی فراموش شده است حتی علیه او تبلیغات منفی نیز نمی شوددر آیت الکرسی می خوانیم:و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقیمومنان باید به طاغیان کفر بورزند تا ایمانشان به خدا اثبات شودکمترین معنی طاغوت ی است که می گوید قانون را نمی پسندد و قبول ندارد انی که در ذهن دائماً رویا پردازی هایی می کنند که تمامی قوانین طبیعی را درمی نوردنداولین گام در ایمان شناخت قانون ها است. قانون های تکوینی و قانون های تشریعیقانون های طبیعی و ساختاری که در خلقت انسان و آ فرینش همه مخلوقات است و تسلیم در برابر آنان در فطرت نیز می باشدقانون های اجتماعی و قراردادی که بیشتر اعتباری اند و گاهی منطبق با خلقت اندمومن باید برای یادگیری قانون از حواس خویش بهره بجویدشناخت صحیح حداقل تلاش انسان است حق چشم و گوش و هوش را ادا باید حداقل هایی از فیزیک و شیمی و زیست شناسی و .............آگاه باشیمزبان نیز برای خود قوانینی دارد که باید برای درک تجارب نسل های قبل به متون کتبی توجه نماییمکتاب ها ی آسمانی اعم از تورات و انجیل و قرآن را باید روش مند مطالعه کرد طاغوت ها را باید بشناسیم و به آنها کفر بورزیممنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1396/03/04/post-113/کفر-ورزیدن-را-همه-بیاموزیم
documents سند یت و اعتبار مدارک و شواهداجتماعی

درخواست حذف اطلاعات
در قرآن کریم بزرگترین آیه درباره تنظیم سند و گرفتن شهود حین پرداخت های مالی استیعنی مسلمانان باید ضمن احترام و اعتماد به هم مدارک کافی جهت روز مبادا تولید کنندتا هرچه بیشتر از سوء استفاده فرصت طلبان و شیاطین و دنیا پرستان شوندآنجا گفته شده متن رسید کتبی آماده شود و در صورت نبود از شاهدین و گرو گیری استفاده شوددر تجربه انسانی و اجتماعی نیز می بینیم اشخاص دقیق و حسابگر کمتر دچار حادثه می شون راد طمع کار و تعارف باز و ساده دل دچار فریب و کلاهبرداری و حادثه ناگوار می شوندبهتر است از توافقات دو نفری بدون حضور شاهد دوری شوددر زمان توافق و ثبت صورتجلسه و قید مکان توافق و حضور شاهد ین هرچه بیشتر سند را محکم کنیداز نظر روانشناسی افراد دروغگو و فریبکار اگر موقعیت را دقیق و مستحکم ببینند فرار می کنندحتی در معا های ساده و روزانه با افرادی مواجه هستیم که زمانی که تنها هستند با زمان حضور دیگران شخصیت متفاوتی دارنددر تنهایی به شما سلام می کنند و گرم می گیرند و قول می دهند ولی در نزد دیگران تکبر ورزیده و سکوت می کنندبرای جلوگیری از خسران دنیا و آ ت همیشه اگر صحبت از دیگران می شود بگویید چه خوب است جلسه با حضور او داشته باشیمخواهید دید غیبت نیز از صحنه رخت می بنددمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/02/16/post-93/Documents-سند-یت-و-اعتبار-مدارک-و-شواهداجتماعی
چگونه بین قدرت مثبت و قدرت منفی ( زور ) تفکیک کنیم

درخواست حذف اطلاعات
بحث سلطه و سلطه گری سالها است که فکر مرا مشغول کرده است از ابعاد روانی اقتصادی تربیتی تاریخی و ...بهترین مباحث را روابط قوا توسط ابوالحسن بنی صدر بیان شده است توازن قوا و موازنه منفی و .......در تعریف قدرت و قدرت منفی ( زور ) و نیرو و انرژی بحث هایی قبلا داشتمامروز می خواهم از نظر روانشناسی ملاکی تعریف کنم که روشنگر و داور ح مثبت و منفی روانشناسی استاگر انسان دارای قدرت شد دارای ثروت شد و علومی آموخت چنانچه نتیجه اخلاقی و روانی او متانت دلرحمی و کمک به دیگران بود آن قدرت مثبت استاگر نتیجه ب قدرت و ثروت باعث تکبر و بی رحمی و ف فروشی شد آن قدرت منفی استچنانچه قدرت به انسان قساوت قلب دهد منفی است و چنانچه قدرت به انسان ترحم دهد مثبت استاگر صاحب قدرت ادبش بیشتر شد دارای قدرت پسندیده است و اگر دیگران را به س ه گرفت منفی استانسان با قدرت مثبت بخشنده است و به دیگران هدیه می دهد بعضی ثروت را خود نیز استفاده نمی کنندانسانی که ب سوی عد و احسان می رود قدرت او نوش جانش بادانسانی که به سوی سلطه بر دیگران و انتقام از آنان است بهتر است فقیر و ضعیف باشدپس ما همه قدرت ها را دو جور می دانیم اول آزاد کننده و حلم دهنده و تواضع دهنده استدوم تکبر و بیماری روانی سلطه گری می دهدحتی بی قدرتی هم برای او نوعی بیماری داردانسانی که قدرت پرست نیست و اخلاق گرا و آزاد از کینه و نفرت و انتقام استنمونه انسان امروزی با قدرت مثبت نلسون ماندلا و گ و چارلی چاپلین بودند علی المتقین با داشتن قدرت دنیایی و معنوی با اخلاق ترین انسان بودبیشتر ان شیعه مثل اکرم بودندرحمت للعالمینبعثت لاتمم المکارم الاخلاق فرمود بعثت من برای تمام نمودن اخلاق استمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/03/12/post-94/چگونه-بین-قدرت-مثبت-و-قدرت-منفی-زور-تفکیک-کنیم
نقش ابزار در شناخت

درخواست حذف اطلاعات
ما می دانیم آب و آتش ضد هم هستند و آب آتش را خاموش می کند آتش نشانی با آب به آتش جمله می برداما افرادی در تجربه یافتند چنانچه آب را در ظرفی قرار دهند آتش نه تنها اورا خاموش نمی کند بلکه گرما رادر ان نفوذ می دهد و با ابزار ظرف ما از حادثه خاموشی آتش به دریافت گرما از آن رسیدیمچشم ما ابزار دیدن است با یک شرط وجود نور بواسطه تابش نور بر اجسام چشم قادر به دیدن استآینه ابزار دیدن انسان است به شرطی که نور تابش شودگوش زمانی شنوا است که هوا موجود باشد گوش در خلا نمی شنود بواسطه هوا صدا منتقل می شودزبان که بزرگترین وسیله ابزار ارتباطات است ظرف است کلمات ظرف معانی اندبزرگترین ابزار شناخت انسان چشم و گوش و زبان می باشندمیکروسکوب و ذره بین و عینک و تلسکوپ ابزار تقویت دیدن بشمار می روندذهن و خیال انسان ظرف تفکر کلی و مجرد انسان می باشند که باید دقیقا شناخته شوندروشنی ذهن وخود سانسوری دو ویژگی مهم ذهن هستند که باید دقیقا شناخته شوندالاهم ا جنا من ظلمات الوهم واکرمنا بنور الفهماللهم افتح الینا ابواب رحمتک وانشرعلیناخزائن علومکبرحمتک یا ارحمن الراحمینمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/03/26/post-95/نقش-ابزار-در-شناخت
چند نوع ابزار داریم

درخواست حذف اطلاعات
ابزار ها که وسایلی هستند در استخدام انسان برای حل مسائل خودشچند نوع هستند ابزار های نرم و ابزار های سخت نرم افزار ها نیز دو گونه اند نرم افزار های کامپیوتری و نرم افزارهای ذهنینرم افزارهای صحیح و مشروع نرم افزار های غیر مشروع و غیر اخلاقیمثلا انسانی در مواجهه با مشکلی به دروغگویی رو می آورد و بوسیله آن خود را نجات می دهد یا به هدفش می رسدانسان به وسیله فریب دیگران به اه ش می رسدیا اینکه انسان به دیگری یکدستی می زند و از آن شخص اطلاعاتی دریافت می کنددر کل زبان و تفکر نرم افزار تلقی می شوندگاهی یک کار بزرگ مثل ازدواج نیز برای افرادی ابزاری می باشددین و ایمان هم برای انی ابزار تلقی می شودمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/03/30/post-96/چند-نوع-ابزار-داریم
نیاز سرچشمه هدایت انسان

درخواست حذف اطلاعات
زنقص تشنه لبی دان به عقل خویش نناز دلت فریب گر زجلوه سراب نخورد (اقبال لاهوری)آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست ( مو لوی ) از نیاز نتر سیم نیاز ها هدایت باطنی انسان را بعهده دارندمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/04/24/post-97/نیاز-سرچشمه-هدایت-انسان
مغز انسان چگونه انسان را اداره می کند

درخواست حذف اطلاعات
از قدیم در شناخت وجود انسان او دارای قلب و مغز بود یعنی دل و دماغ داشت تفکیک بین شه و احساس مورد توجه بود و انسان به روان و عقل خویش آگاه بود اما در قرآن علاوه بر صدر و قلب به عضو دیگری درکنار سمع و بصر اشاره دارد به نام فواداخیرا من مقاله تحقیقی مطالعه که در سیستم شناسایی انسان به نکته ای مهم اشاره کرده(سیستم توجه) یعنی انسان در رابطه با مغز و قلب دارای سیستم توجه می باشدهر در اطرافش به دلایلی به اطلاعات خاصی بیشتر اهمیت می دهد و توجه داردمن فکر می کنم سیستم توجه در انسان توسط (فواد) او مدیریت می شودیکی پول مورد توجه اش است دیگری زیبایی و دیگری س و دیگری شهرت و دیگری ....غرائز انسان در قلب او هست و چگونگی اداره امور او در مغز با اندام حسی وحرکتی استما باید ببینیم چه چیزی مرکز توجه ما است ؟خیلی از مسائل ما قابل شناخت و بررسی می شودادیان می گوین خدا باید مورد توجه شما باشد اخلاق و عد امروز مد شده و دمکراسی باید کانون توجه باشدآقای بنی صدر می گوید کانون توجه ما باید عدم زور مداری باشد یعنی دوری از قدرت پرستیعده ای غلبه و پیروزی کانون توجه آنان استحضرت ابراهیم وقتی خانه خدا را ساخت دعا کرد خدایا فواد مردم را بسوی کعبه قرار بدهیعنی بشر توجه کند جامعه ای بسازد مانند کعبه یعنی جامعه وحیدی بدون خشونت حتی امن برای حیواناتمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/05/05/post-98/مغز-انسان-چگونه-انسان-را-اداره-می-کند
دل خویش را پاک کنیم تا حرم الهی شود

درخواست حذف اطلاعات
درون و بیرونتمام صفات و حالاتی که درانسان موجود است و از ظاهر او پیدا نیست درون و باطن او استباطن انسان گاهی به قلب انسان و دل انسان گفته می شودمیل های درونی ما و صفات حمیده و رذیله از جمله آنان استحسادت ها و بخل ها و طمع ها و تواضع ها و اخلاص ها و مهر و شفقت واقعی (نه ریایی)هدف های ما نیز درن ما هستند شاید بیان کنیم و عده ای از آنها آگاه باشندمثل علاقه به پول و قدرت و شهرت و علاقه به ایثار و گذشت و تسلیم حق بودناگر ما همیشه به فکر پول باشیم معنی آن این است که کعبه آمال ما ثروت و قدرت است و گرد آن طواف می کنیمچنانچه هدف های ما دنیایی و برتری طلبانه باشد دل ما خانه بت هایی است که می پرستیم اگردر کعبه باشیمو چنانچه دل های خویش را از هدف ها و میل ها و صفات منفی اخلاقی جارو کنیم حرم امن الهی می شودمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/06/10/post-99/دل-خویش-را-پاک-کنیم-تا-حرم-الهی-شود
بهترین رشد چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
به نظر من بهترین رشد رشد در ظرفیت ها استمثلا یک دانش آموز باید تلاش کند زمینه های بیشترعلم آموزی را برای خویش مهیا کندمثلا با مواد جدید درسی آشنا شود مثلا در آموزش نرم افزار های رایانه تلاش کندیا در زمینه زبان های مختلف تلاش کندزبان علم زبان فلسفه زبان دین زبان هنر زبان زبان تاریخو زبان انگلیسی زبان عربی زبان ادبیات و شعر و زبان مو سیقییک معلم نیز باید قدرت یاد دهی خویش را افزایش دهدیاد گیری ارتباطات اجتماعی و یادگیری مدیریت زمان و یادگیری مدیریت زندگی نیز بسیار مهم استباید توان حفظ سلامتی خویش را یاد بگیریممنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/07/13/post-100/بهترین-رشد-چیست؟
برای تبلیغ از اقتصاد شروع کنیم

درخواست حذف اطلاعات
رشته اقتصاد بسیار ضروری و اولویت دار استبالاترین اصل از ارزش های دینی حلال و حرام مالی و اقتصادی استوقتی مسلمانان از نرم افزار های غربی ها بصورت رایگان کپی برداری کنند آنها ما را با دید انسان ها ی سود جو و منفعت طلب خواهند دید یعنی ریشه ارزش های منفی کاپیتالیسم سود انگاری و سود محوری و بهره جوییعلمای در این مورد فعالیتی نمی کنندغربی ها هم می گویند این ها که به نرم افزار دسترسی دارند و برداشت می کنند فردا اگر به جاهای دیگر دسترسی پیدا کنند نیز رحم نخواهند کردآرزوی روزی که برای کامپیوتر های خویش ویندوز ب یماز کارشناس دفتر آیت ..... نوری همدانی پرسیدم کپی نرم افزار های غربی چه صورتی داردگفت اشکالی ندارد جزء کافران حربی است از و انگلیس و می توانید کپی کنیدمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/07/15/post-101/برای-تبلیغ-اسلام-از-اقتصاد-شروع-کنیم
حسین در روز عاشورا چه کرد

درخواست حذف اطلاعات
گویند در آ ین مرحله صحبت حسین (ع) با اصحاب گرانقدر خویشفرمودند هر بدهی اقتصادی دارد این جا را ترک کند و تلاش کند بدهی خویش را پرداخت کنداو نخواست افراد با حق الناس همراه باشنداول ادای حق الناس بعد شهادت آیا اگر مردم همین یک ارزش را رعایت کنند رونق پیدا نخواهد کرد؟ السلام علیک یا ابا عبداللهمنبع : http://abbastassviri.blogsky.com/1395/07/15/post-102/امام-حسین-در-روز-عاشورا-چه-کرد