استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

شرافت

پست شرافت از بلاگ اصلی آن دریافت شده و به همراه درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.شرافت

درخواست حذف اطلاعات

وسط شهری که روزش را با دروغ شب می کند، آنچه زندگی را سخت تر می کند نه آدم های فاسد که وجود آدم های شریف است. وقتی با این اوضاع خو بگیری آنچه آزاردهنده می شود وجود خوب ها است و نه بدها. آقای فلانی مرد شریفی است. شریف تر از آنچه که من بتوانم بفهممش. جایی کار می کند که با کمی رشوه می تواند زندگی اش را دگرگون کند. رشوه ای که در این سیستم بی حساب و کتاب نه ی می فهمد نه اصلا ترسی وجود دارد که ی بفهمد. الآن در خارج شهر زندگی می کند. پول ندارد در شهر خانه بگیرد. خودش و خانواده اش پذیرفته اند که شریف زندگی کنند حتی اگر قرار باشد در جایی با امکانات کمتر باشد. با این وجود، آدم بسیار چشم و دل سیری است. هزار تومان برایش کادو ببر، در اولین فرصت و به بهانه ای با دوهزار تومان برایت جبران می کند. این طور آدم ها کار را سخت تر می کنند. وقت حساب، وقتی جبر زمانه و اوضاع بد و هزار چیز دیگر را بهانه کنیم، او را نشانمان می دهند و دهانمان را می بندند. در همین زمان هم جلوی من و شما راه می رود و مدام یادآوریمان می کند که شرافت بها دارد، باید مردش بود .
منبع : http://1bardasht.blog.ir/post/0025-Sherafat